Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

63 345 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2015, 11:29

     PHÁP (AAS)  , 2014      PHÁP (AAS) Chuyên ngành: HOÁ PHÂN TÍCH     , 2014                                       1  3  3  3  5  6  9  9  9   11  MS) 12  12   13  14  14   14  15  15  15  15  16  16  17   17  17  18  19   19  20  20  20  ng pháp 21  21   22  22  23  24  24  24  24  25  25  26  26  27   27  30  AAS 30  30  30  31  31  34   37  Cu và Mn 37 3.3.2.   41  41  43  45  47    49  50  50  50  52  53 phân tích Mn trong sen 55  57  60     Abs Absorbance  AAS Atomic Absorption Spectrophotometry   F  AAS Flame - Atomic Absorption Spectrophotometry   HCL Hollow Cathodic Lamp  ppm Part per million  LOD Limit of detection  LOQ Limit or quantification  ICP  MS Inductively Couple Plasma Mass Spectrometry    Trang  6  26  Zn, Fe, Cu, Mn. 31  32  33  33  34  35  35  36  36  37 Fe 38  39  40  50  52  54   55  Trang Hình 1.1: Hoa sen và lá sen 5  5 - 6300 24  29  38  39  40 Hình 3.4:  41  42  44  46  50  51  53  54  56 1     Sen là        v                        .    quang        ,    quang   [...]... 100mg đồng nguyên tố, tồn tại dưới một số dạng khác nhau trong mô và tế bào Đồng là một yếu tố hỗ trợ cho vi c hấp thu và sử dụng sắt trong quá trình tạo hemoglobin Ngoài ra, đồng còn hiện diện trong một vài loại enzyme Nhu cầu đồng vào khoảng 900 mcg mỗi ngày Thực phẩm cung cấp chất đồng nhiều nhất là hải sản, hạt dẻ, ngũ cốc thô, các loại hạt Thiếu đồng có thể là nguyên nhân gây thiếu máu hoặc các. .. ng như c c ặp i ké c c i v ở gi tr v r t dễ h ng nh n catot r ng với i (Imax) ghi tr n v n vi c kh ng n Ti n h nh kh o c c i u kiện tối ưu cho phép o phổ h p th ngu n tử c a Zn Fe Cu Mn k t qu thu ư c ở ng 3.1 27 Bảng 3.1: Điều kiện tối ưu cho phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của Zn, Fe, Cu, Mn Ngu n tố Zn Fe Cu Mn 213,9 248,3 324,8 279,5 0,7 0,2 0,7 0,2 BGC- D2 BGC- D2 BGC- D2 BGC- D2 8 12 6 10 7 9 7... d ng iện c c ng su t ớn v trong trường kh tr (Argon) Qu tr nh ngu n tử h a ti p nhau: s kh tro h a u ện ngu n tử v cuối c ng tố qu t nh ra theo c c giai o n k ẫu ngu n tử h a s ch cuvet Nhiệt i o phổ h p th trong cuvet graphit ọi diễn i n c a qu tr nh ngu n tử h a u ẫu 1.2.1.2 Tình hình phân tích Zn, Fe, Cu, Mn ằng phư ng ph p quang phổ h p th ngu n tử (AAS) tr n th giới v Vi t Na [4] Sử d ng phép o... 2.2.4 Phương pháp xử lý mẫu Muốn o phổ Zn Fe Cu Mn ằng phư ng ph p F – AAS trước h t chuẩn ẫu ph n t ch ở d ng dung d ch Sau kh dẫn ẫu v o ngọn ửa h a h i v ngu n tử h a ngu n tố c n ph n t ch th nh ngu n tử M t n HCL ph t ra o u n qua c h i ngu n tử Đo nh h ẫu h t sen: h i n s c ặc trưng cho ngu n tố c n h p thu v c n c v o ường chuẩn ư ng ngu n tố trong Chuẩn sen, sau t tia n ẫu [5] [8] ẫu h t sen. .. c a ngu n tử ha ion t do trong i trường k ch th ch 2 Thu ph n i v ghi to n phổ ph t 3 Đ nh gi phổ ã ghi v c u ặt ra Đ ặt c a nh t nh v ẫu nhờ quang phổ nh ư ng theo những u u c u cuối c ng c a phép o 1 2 3 2 T nh h nh ph n t ch Zn Fe Cu v Mn ằng phư ng ph p quang phổ ph t ngu n tử (AES) tr n th giới v Vi t Na Phư ng ph p AES d a tr n c sở s ph t [4] c a ngu n tố c n ph n t ch khi ngu n tử ở tr ng th... ch phổ c a ngu n tố ph n t ch nh Zn Fe Cu Mn trong t nh th phép o v ch ẫu c những v ch phổ g n với v ch phổ n v ch ph n t ch h nh kh o s t ối với Đối với kh kh n v thi u ch nh c V cho vi c c ch c ẫu h t sen tư i ( ư ng v t) n n ch ng t i ti n ra v ch phổ c nh cao v h n ch ư c nh hưởng c a c c ngu n tố c v ch phổ n c n Qua k t qu kh o s t c ng như d a v o c c t i iệu tha c u c nh vi ư ng c c ngu n tố. .. ng ở i n tu ệt ch ng t n khoa học c a t o i Sen ư c i t nhi u nh t ở Ấn Đ Ai C p Vi t Na Sen thu c theo th Protea es t n c c nh ph n o i học th c v t d ng t c a c c o i th c v t c hoa, sen thu c giới P antae D a v o c ng d ng c sen ư c chia - Lo i sen cho c : thường cho hoa Nh sen n t 3 o i: u tr ng c t t hoa u ng v gư ng - Lo i sen cho gư ng: giống n Tháp p thường ư c tr ng phổ i n ở Đ ng 6 - Lo i sen. .. c c ngu n tử t do Đ ch nh 2 Chi u ch t o i trang tia qu tr nh h a h i v ngu n tử h a c ẫu ặc trưng c a ngu n tố c n ph n t ch qua h i ngu n tử t do vừa ư c t o ra ở tr n C c ngu n tử c a ngu n tố c n c nh trong h i sẽ h p th những c nh t nh v t o ra phổ h p th c a n 3 Ti p ch t ch nhờ s ng ph n v chọn o cường c an giới h n n ng c ngu n tố c n t hệ thống c quang phổ người ta thu to n t v ch phổ h p th... a ra rối o n v th n kinh như i iệt co gi t… 1 2 Các p ươn p áp p ân tíc n Fe Cu n 1.2.1 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) [1], [3],[17], [14], [21], [23] 1 2 1 1 Ngu n t c Đo s h p th n ng ư ng ( th i h i (kh ) khi chi u ch i trường h p th tia c c n s c) c a ngu n tử t do ở tr ng qua h i c a ngu n tố trong 9 Do uốn th c hiện phép o AAS c n ph i c c c qu tr nh sau: 1 Chọn c c i u kiện v ph... phư ng tr nh h i qu t nh to n v cho c c ki o i Zn Fe Cu Mn 1.5 Đán iá kết quả p ân tíc 1.5.1 Xác định khoảng tuyến tính [9], [18] Trong phép o AAS vi c tr nh c nh ư ng t ngu n tố d a v o phư ng n Aλ= K Cb Trong : Aλ: cường h p th c a v ch phổ t i ước s ng λ K: hằng số th c nghiệ C: n ng c a ngu n tố trong dung d ch ẫu o phổ : hằng số (0 < ≤1) Trong t kho ng n ng quan hệ giữa Aλ v C tu n t nh: Aλ= K . - Trong chất sống gồm động vật và thực vật (tính theo phần % khối lượng) thì có 2.10 - 4 % đồng. Đồng là nguyên tố rất đặc biệt về mặt sinh học. Trong cơ thể có chứa khoảng 100mg đồng nguyên. nguyên tố, tồn tại dưới một số dạng khác nhau trong mô và tế bào. Đồng là một yếu tố hỗ trợ cho vi c hấp thu và sử dụng sắt trong quá trình tạo hemoglobin. Ngoài ra, đồng còn hiện diện trong. Nhu cầu đồng vào khoảng 900 mcg mỗi ngày. Thực phẩm cung cấp chất đồng nhiều nhất là hải sản, hạt dẻ, ngũ cốc thô, các loại hạt Thiếu đồng có thể là nguyên nhân gây thiếu máu hoặc các bất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn