Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

112 703 7
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2015, 20:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60.14.01.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN QUỐC LÂM NGHỆ AN, NĂM 2014 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện để tôi được tham gia khóa học thật hữu ích. Tôi xin bày tỏ biết ơn các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT Đồng Hới, các trường học trong thành phố, đồng nghiệp và bạn bè đã cổ vũ, động viên khích lệ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Phan Quốc Lâm, người thầy đã tận tình định hướng, chỉ dẫn giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn. Mặc dù bản thân đã cố gắng khắc phục những hạn chế của cá nhân trong quá trình nghiên cứu, song chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi hy vọng và rất mong sẽ nhận được sự đóng góp, chỉ dẫn, giúp đỡ thêm của quí thầy cô giáo, các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp… để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Nghệ An, tháng 4 năm 2014 Tác giả luận văn Trương Thị Minh Hương DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán bộ quản lý CBQLGD : Cán bộ quản lý giáo dục CB-GV : Cán bộ - giáo viên CNV : Công nhân viên CSVC : Cơ sở vật chất CSGD : Chăm sóc giáo dục GV : Giáo viên GD : Giáo dục GDMN : Giáo dục Mầm non HT : Hiệu trưởng MN : Mầm non QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục UBND : Ủy ban nhân dân XHH : Xã hội hóa XHHGD : Xã hội hóa giáo dục XHCN : Xã hội chủ nghĩa TBGD : Thiết bị giáo dục MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON 6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ CỦA ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91 KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Thống kê số lớp, cấp học, bậc học : 37 Bảng 2.2 : Thống kê số lượng, trình độ đội ngũ giáo viên thuộc Phòng 38 Giáo dục thành phố Đồng Hới 38 Bảng 2.3: Tỷ lệ xếp loại học lực của học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 39 Bảng 2.4: Tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm của Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 40 Bảng 2.5: Số lượng trường, lớp, trẻ em Mầm non trong 5 năm (từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 1013 - 2014) 41 Bảng 2.6 : Thống kê số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ GVMN 42 Bảng 2.7: Kết quả điều tra trình độ đào tạo, tuổi nghề, tuổi đời của Hiệu trưởng các trường Mầm non thành phố Đồng Hới 43 Bảng 2.8: Tổng hợp kết quả khảo sát về phẩm chất chính trị của đội ngũ CBQL ở các trường Mầm non 45 Bảng 2.9 : Tổng hợp kết quả khảo sát về phẩm chất đạo đức của đội ngũ HT ở các trường MN thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 47 Bảng 2.10: Thống kê cơ sở vật chất các trường Mầm non Thành phố Đồng Hới 49 Bảng 2.11: Tổng hợp về mức độ thực hiện hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường trường Mầm non thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 50 Bảng 2.12: Tổng hợp kết quả điều tra về mức độ thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường MN thành phố Đồng Hới: 52 Bảng 2.13: Tổng hợp mức độ khó khăn của HT trong quá trình thực hiện nội dung quản lý 53 Bảng 2.14: Tổng hợp những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ 54 Bảng 3.1: Kết quả thăm dò tính cần thiết của các biện pháp 87 Bảng 3.2: Kết quả thăm dò tính khả thi của các biện pháp 88 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Trong suốt quá trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, xu thế phát triển về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ đã có tác động mạnh mẽ và đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với ngành giáo dục. Hội nghị lần thứ hai (khoá VIII) Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục - Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững” [1, tr.5]. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, ngành học Mầm non giữ vai trò quan trọng, đây là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua hoạt động chăm sóc và giáo dục ở bậc mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ, là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2016 trong đó xác định mục tiêu phát triển Giáo dục mầm non 2011 - 2020 là “Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015; đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm xuống dưới 10% ” [2, tr.2]. Việc quản lý bậc học này là công việc hết sức khó khăn và phức tạp, đòi hỏi người quản lý trước hết phải có tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ, có phẩm 2 chất đạo đức tốt, năng lực quản lý và trình độ chuyên môn vững vàng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý trường học. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường Mầm non thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất (CSVC) chưa đáp ứng được yêu cầu, số phòng học đạt chuẩn còn ít, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chưa được đầu tư đúng mức để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ… trong đó, biện pháp quản lý của một số Hiệu trưởng (HT) còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng mục tiêu Giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc và giáo dục trẻ, góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục Mầm non, ngoài việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, chuẩn hoá trường, lớp, phòng học thì công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, là điều kiện để các trường hoạt động có nề nếp, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Từ trước đến nay, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu một cách đầy đủ. Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường Mầm non thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. 3 2. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của vấn đề, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu. Công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 4. Giả thuyết khoa học. Thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang còn nhiều vấn đề bấp cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay. Nếu đề xuất và thực thi được các biện pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi sẽ nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường Mầm non trên địa bàn. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 4 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 6. Phương pháp nghiên cứu. 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. Phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu liên quan nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Sử dụng phương pháp điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non và thu thập thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 6.3. Các phương pháp thống kê toán học. Nhằm xử lý các kết quả điều tra, khảo sát thu được trong quá trình nghiên cứu. 7. Đóng góp của luận văn. - Đề tài góp phần làm rõ lý luận về công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non - Thông qua khảo sát thực trạng công tác quản lý chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, phát hiện những ưu điểm và những vấn đề tồn tại. - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ Hiệu trưởng các trường Mầm non. 8. Cấu trúc luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm có 3 chương 5 Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường Mầm non. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chương 3: Một số Biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. [...]... lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường được xem như một nhiệm vụ quan trọng của Hiệu trưởng Hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ là hoạt động trọng tâm, cơ bản trong nhà trường, chiếm nhiều thời gian nhất trong các hoạt động quản lý trường học Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ là góp phần thực hiện mục tiêu của nhà trường Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. .. của hoạt động này Như vậy, biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ là sự tác động từ phía người quản lý đối với GV nhằm làm thay đổi cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ, để họ không ngừng nổ lực phần đấu vươn lên, tích lũy kiến thức chuyên môn, có phương pháp sư phạm trong giáo dục trẻ 20 1.3 Một số vấn đề về hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường. .. quản lý bên trong nhà trường: Quản lý nhà trường do chủ thể quản lý bên trong nhà trường bao gồm các hoạt động: - Quản lý GV; - Quản lý HS; - Quản lý quá trình dạy học - giáo dục; - Quản lý CSVC, trang thiết bị của nhà trường; - Quản lý tài chính trường học; - Quản lý mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng 1.2.2.4 Quản lý trường Mầm non Giáo dục Mầm non là một bộ phận và là nền tảng của hệ thống giáo. .. phục, đồng thời qua kiểm tra, ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường 1.4.3 Nội dung quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng Trong trường Mầm non mọi hoạt động đều nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ Hiệu trưởng phải chỉ đạo đồng bộ tất cả các hoạt động trong nhà trường Quản. .. trong quá trình tổ chức giáo dục trẻ thi hai hoạt động này có mối quan hệ chặt chẻ với nhau bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hoà giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục, trong nuôi dưỡng có giáo dục và trong giáo dục có nuôi dưỡng 12 1.2.2 Quản lý và quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non 1.2.2.1 Quản lý Việc hình thành và quá trình vận động, phát triển của... trưởng chính là quản lý các hoạt động sau: - Quản lý việc xây dựng chương trình, lập kế hoạch, chăm sóc và giáo dục trẻ - Quản lý các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên ở trên các lớp theo phân phối chương trình như qui định của Bộ giáo dục - đào tạo: + Quản lý tổ chức bữa ăn, giấc ngũ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, an toàn, tổ chức các vận động cơ bản cho trẻ 31 + Quản lý việc... - Hoạt động có sử dụng các phương tiện công cụ để tác động vào đối tượng - Hoạt động được thực hiện trong những điều kiện lịch sử - xã hội nhất định 1.2.1.2 Hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non Trong trường mầm non Hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ là hoạt động trọng tâm, đó là con đường thuận lợi nhất để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện - Hoạt động chăm sóc nhằm hướng tới mục... mưu, năng động, linh hoạt để tuyên truyền, vận động nhiều lực lượng xã hội tham gia vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ 1.3.2 Mục tiêu của giáo dục Mầm non Chương trình giáo dục Mầm non là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục Mầm non trong cả nước, đồng thời là căn cứ để đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều... cho trẻ; Hoạt động chăm sóc trẻ bao gồm: + Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, thực hiện các vận động cơ bản… - Hoạt động giáo dục nhằm hướng tới mục tiêu phát triển tâm lý hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ mầm non Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: + Hoạt động phát triển nhận thức, phát triển thẩm mỹ, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội Hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ là hai hoạt động. .. dục trẻ nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đối với từng độ tuổi và mục tiêu chung của bậc học Thực chất công tác quản lý nhà trường Mầm non là quản lý quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, nhằm đảm bảo cho quá trình đó vận hành thuận lợi và có hiệu quả Quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ gồm: - Mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc - giáo dục trẻ - Nội dung chăm sóc - giáo dục trẻ - Phương pháp, phương tiện chăm sóc . quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 4 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo. trưởng các trường Mầm non. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 4 TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ CỦA ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH, 4 Thực trạng công tác Quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình., CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH, KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn