Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt

54 280 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2015, 14:58

Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của nguồn nhân lực là một lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nước ta, trong khi các nguồn lực quan trọng như tài chính, công nghệ còn rất thiếu thốn và nghèo nàn ở phần lớn các doanh nghiệp thì con người chính là nguồn lực cơ bản nhất, quan trọng nhất để cải tiến chất lượng sản phẩm, cải tiến hoạt động quản lý chất lượng và xây dựng hệ thống chất lượng ở nước ta trong thời gian tới. Trên cơ sở khai thác các nguồn lực hiện có và các nguồn lực tiềm năng, yếu tố con người là động lực cơ bản để kiện toàn và gia tăng các nguồn lực quản lý, công nghệ, tài chính và thông tin, nâng cao một bước đáng kể trình độ chất lượng của hàng hóa, dịch vụ nước ta đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và khách hàng nước ngoài, nâng cao sức mạnh nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Qua thời gian thực tập tại Công ty, em nhận thấy Công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ, chuyên môn, nhiệt tình với công việc. Công ty đã có nhiều khóa đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, em nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty còn một số hạn chế. Vì thế em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt” để nghiên cứu, phân tích thực trạng vấn đề và đưa ra kiến nghị để hoàn thiện công tác này được tốt hơn. Kết cấu chuyên đề gồm những chương sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác đào nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt Chương 2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty tại công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty tại công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt Phần kết luận. . trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty tại công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty tại công ty cổ phần. nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty còn một số hạn chế. Vì thế em chọn đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt để nghiên. quả đào tạo 35 2.4 Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tri thức cộng đồng Việt 35 3.1 Phương hướng phát tri n của Công ty 36 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt, Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt, Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt, 1 Tổng quan về công ty cổ phần tri thức cộng đồng Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn