PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ VÀ NÊU BẬT Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

25 409 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 21:55

LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đề tài tiểu luận môn ĐẠO ĐỨC KINH DOANH: PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ VÀ NÊU BẬT Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP GVHD: Lê Thanh Trúc Nhóm thực hiện : Nhóm 8 Nhóm 8 Thành viên nhóm 8 1. Đỗ Quang Liêm ( Nhóm trưởng) 2. Vũ Đức Trọng 3. Phạm Thị Phương Thúy 4. Ngô Phạm Diễm Thúy 5. Nguyễn Thành Đông 6. Cù Duy Tuấn 7. Trần Ngọc Quân 8. Đỗ Đức Vượng 9. Lưu Vĩnh Lộc 10. Lê Vũ Minh Hoàng Nhóm 8 Nội dung chính 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp 2. TNXH của công ty Vinamilk 3. Ý nghĩa TNXH của Vinamilk 4. Quan điểm Nhóm về TNXH của doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp Nhóm 8  Bảo vệ môi trường  Bình đẳng về giới  An toàn lao động  Quyền lợi lao động  Trả lương công bằng  Đào tạo và phát triển nhân viên  Phát triển cộng đồng  Đảm báo chất lượng sản phẩm  Là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững Mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội Mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội  !"#$%& 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp Nhóm 8 '()* +",(" / 0112*3/"4  "567$8- "9 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp '()* Khía cạnh kinh tế  Tạo công ăn việc làm cho NLĐ  Trả thù lao xứng đáng  Tạo cơ hội cho NLĐ thăng tiến  Môi trường làm việc an toàn, vệ sinh.  Đảm bảo quyền lợi cá nhân NLĐ  Cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng Nhóm 8 Khía cạnh pháp lý  Điều tiết cạnh tranh  Bảo vệ người tiêu dùng  Bảo vệ môi trường  An toàn và bình đẳng  Khuyến khích phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái. 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp '()* Khía cạnh đạo đức  Hành vi và hoạt động mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp  Không được quy định trong hệ thống luật pháp  Không được thể chế hóa thành luật.  Được thể hiện trong sứ mệnh và chiến lược của DN Nhóm 8 Khía cạnh nhân văn  :;&<= >>;? ;564  @%;)  @%<-! 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp Nhóm 8 A:B)! Ở cấp độ doanh nghiệp ?0C< DEF D-B<G ) /&?;<H? ; (CGE"0I  J"#$%& Ở cấp độ quốc gia />F5>>K L /KM ) ,K9"0I 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp Nhóm 8 8($N<OPQ5R% Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp Bộ quy tắc ứng xử Quy tắc của bên mua Chương trình cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp (SA 8000 và WRAP) Các loại quy tắc khác:  -Tiêu chuẩn EMAS  - Tiêu chuẩn ISO 14001  - Tiêu chuẩn PA 26000  Global Compact  - Tiêu chuẩn ISO 26000-2008 2. Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk Nhóm 8 '@;S%9O@- Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk Thành lập năm 1976 Trụ sở chính : Số 10 Tân Trào, Tân Phú Quận 7 Tp HCM Email : vinamilk@vinamilk.com.vn Web : www.vinamilk.com.vn Chức năng chính : Chế biến, sản xuất các sản phẩm từ sữa và các chế phẩm từ sữa, Chăn nuôi bò sữa. [...]...2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.1 Vài nét về công ty Vinamilk Giới thiệu các dòng sản phẩm Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.1 Vài nét về công ty Vinamilk Thị phần của Vinamilk Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.2 Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk Do chính Hội đồng quản trị chủ trì xác lập Đảm bảo việc... triển và ngày càng lớn mạnh Nâng cao sự trung thành của nhân viên với doanh nghiệp Thu hút nhân tài Đảm bảo việc phát triển bền vững cho doanh nghiệp Mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế Nhóm 8 3 Ý nghĩa TNXH của công ty Vinamilk Các giải thưởng trong và ngoài nước Vinamilk đã đạt được tính đến hết 2014 Nhóm 8 4 Quan điểm nhóm về TNXH của DN Biểu đồ trách nhiệm xã hội Biểu đồ trách nhiệm xã hội của. .. Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk 2.2.4 Môi trường làm việc :  Đảm bảo an toàn lao động Chăm sóc sức khỏe cho người lao động  Thời gian làm việc , nghỉ ngơi hợp lý  Tổ chức, đoàn thể bảo vệ quyền lợi cho công nhân viên  Tôn trọng quyền con người  Nhiều chương trình, cơ hội thăng tiến cho nhân viên Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.2 Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk... chính Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.2 Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk 2.2.1 Sản phẩm : Sản phẩm luôn an toàn Nguyên liệu chủ yếu lấy từ trang trại, và nhập khẩu Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ( HACCP, BRC, ISO 17025 ) Kiểm soát, truy vết sản phẩm Thông tin về sản phẩm luôn đầy đủ, rõ ràng Dịch vụ sau bán hàng tốt Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk... thuật tiên tiến Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.2 Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk 2.2.2 Phát triển kinh tế: (tt) Hỗ trợ nông dân Hỗ trợ vay vốn, đầu tư trang thiết bị máy móc Các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi Chính sách về thu mua Cam kết bao tiêu nguyên liệu đầu ra Chính sách tốt về giá nguyên liệu Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk... sách xã hội của công ty Vinamilk 2.2.3 Môi trường: Chính sách về thu mua Sản phẩm, bao bì thân thiện với môi trường Hệ thống xử lý nước thải, rác thải tiên tiến theo ISO 14001: 2004 Khai thác sử dụng các tài nguyên, năng lượng hợp lý theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho nhân viên và xã hội bằng chương trình 1 triệu cây xanh cho Việt Nam Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của. .. nhiệm xã hội Biểu đồ trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Vương quốc Anh theo nghiên cứu của IPSOS-MORI – UK đăng trên BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER kỳ 6/ tháng 3/2014 Nhóm 8 4 Quan điểm nhóm về TNXH của DN KẾT LUẬN  Vấn đề CSR (trách nhiệm xã hội) là vấn đề khá mới của doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam  Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp quốc tế trong việc đi tiên phong thực... nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.2 Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk 2.2.2 Phát triển kinh tế: Luôn tuân thủ các chính sách về kinh tế, pháp luật Thực hiện đúng theo chủ trương chính sách kinh tế của chính phủ Đảm bảo số liệu báo cáo trung thực, rõ ràng, kịp thời Nhóm 8 2 Trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk 2.2 Các chính sách xã hội của công ty Vinamilk 2.2.2 Phát triển kinh tế: (tt)... tại Việt Nam nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hình ảnh thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng, cộng đồng xã hội  Vì vậy, cần cỗ vũ nhiều hơn nữa đối với việc thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội nhằm không chỉ mang lại lợi ích xã hội mà còn giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững Nhóm 8 ... ty Vinamilk 2.5 Hoạt động xã hội, cộng đồng :  Quỹ sữa vươn cao VN  Quỹ học bổng “VINAMILK – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”  Chương trình đèn đom đóm  Chương trình khuyến học, nâng cao tri thức, hỗ trợ khám chữa bệnh, hiến máu nhân đạo Nhóm 8 3 Ý nghĩa TNXH của công ty Vinamilk Những thành tựu Vinamilk có được : Cải thiện hình ảnh, nâng cao uy tín cạnh tranh cho doanh nghiệp Giảm chi phí sản xuất, . MINH Đề tài tiểu luận môn ĐẠO ĐỨC KINH DOANH: PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ VÀ NÊU BẬT Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP GVHD: Lê Thanh Trúc Nhóm thực. sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp 2. TNXH của công ty Vinamilk 3. Ý nghĩa TNXH của Vinamilk 4. Quan điểm Nhóm về TNXH của doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp Nhóm. ích cho cả doanh nghiệp và xã hội Mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội  !"#$%& 1. Cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ VÀ NÊU BẬT Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ VÀ NÊU BẬT Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ VÀ NÊU BẬT Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay