bài dự thi dạy học tích hợp liên môn Tên chủ đề dạy học celebrations and its effects

11 1,186 11
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 18:40

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên chủ đề dạy học: Celebrations and its effects 2. Môn học chính của chủ đề: Tiếng Anh 3. Các môn được tích hợp: Ngữ văn, GDCD, Sinh học, kiến thức văn hóa, kĩ năng thuyết trình NĂM HỌC 2014-2015 Phiếu thông tin về nhóm giáo viên dự thi - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội - Trường THPT Cầu Giấy - Địa chỉ: 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0462813027 Email: thpt_caugiay@yahoo.com.vn - Thông tin về nhóm giáo viên 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài Ngày sinh: 17.1.1975 Môn: Tiếng Anh Điện thoại: 0975833775 Email: tranghoai75@gmail.com 2. Họ và tên: Nguyễn Bích Hạnh Ngày sinh: 28/11/1981 Môn: Tiếng Anh Điện thoại: 0983228799 Email: bichhanhtom@gmail.com Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên 1. Tên hồ sơ dạy học: Celebrations and their effects (English 11, 90 phút) 2. Mục tiêu dạy học: - Học sinh cần có năng lực vận dụng kiến thức liên môn Ngữ văn, Sinh học, GDCD để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra. - Học sinh sử dụng kiến thức văn hóa để thuyết trình về các lễ hội phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới ( Tết, Lễ Giáng Sinh, Tết trung thu và Valentine’s Day) - Học sinh rèn luyện được kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tương tác hoạt động nhóm, chia sẻ và so sánh thông tin, liên hệ thực tiễn với cuộc sống của các em cũng như phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các em. - Học sinh thảo luận về tác động tích cực của lễ hội (tăng hiểu biết về văn hóa của các đất nước trên thế giới, nghỉ ngơi thư giãn…) và tác động tiêu cực của lễ hội đối với môi trường. Từ đó bày tỏ thái độ, trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần giữ vững giá trị văn hóa của lễ hội cũng như bảo vệ môi trường. 3. Đối tượng dạy học của bài học - Học sinh khối 11, trình độ khá trở lên - Lớp 11D1, 39 học sinh - Chia học sinh thành 3 nhóm: The Sun, The Moon, The Earth - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài thuyết trình về các lễ hội học sinh yêu thích nhất, tác động tích cực và tiêu cực, giải pháp phù hợp với thực tiễn (sưu tầm tranh ảnh, bài hát, ô chữ, phần mềm trình chiếu powerpoint…) 4. Ý nghĩa của bài học - Bài học có ý nghĩa tích cực đối với thực tiễn dạy học vì bài học áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy khả năng làm việc nhóm, làm cho học sinh hứng thú, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của bài học. - Đối với mục tiêu dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2010-2020 thì bài học có tác dụng góp phần phát triển năng lực giao tiếp của học sinh, các em sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, chủ động qua thuyết trình, các bài hát, vở kịch ngắn, đóng vai….để giới thiệu về các lễ hội các em yêu thích. Ngoài ra, các em sẽ liên hệ với thực tiễn, đưa ra một số giải pháp thực tế để bảo vệ môi trường, giữ vững và phát triển giá trị văn hóa của các lễ hội. 5. Thiết bị dạy học, học liệu - Các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học: video clip, projector, computer, handouts, pictures, realia, board, chalk… - Các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học: powerpoint, video clip, song…. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học CELEBRATIONS AND THEIR EFFECTS ( Period 45, 46) Aim: Increase students’ speaking skill through such activities as: asking and answering, presentation. Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to: - Remember some words related to some celebrations - Ask and answer questions about a festival/ celebration - To talk about the favourite celebration - Discuss positive and negative effects of celebrations and come up with some possible solutions. Methods: Communicative approach and Intel teaching method. Teaching aids: Projector, computer, handouts, pictures, realia, board, chalk. Anticipated problems: Students may have some grammar and pronunciation mistakes. Teacher finds out and corrects them. Time: 90 minutes Class: 11D1 Procedures: Tim e Teacher’s activities Students’ activities 3’ 7’ - Greeting - Class arrangement WARM-UP: CHICKEN DANCE AND BINGO - Ask Ss to imitate the chicken’s action. - Let Ss listen to each song once and decide on what celebration is the song played. - If a member of any group gives a correct answer, the group will get one flower. - Ask Ss to say “BINGO” when they know the answer. - Lead- in: There are many celebrations in Vietnam and in the world. Today, we are talking about three of them. - Greeting - Do the action - Listen and find out the celebration - Expected answers: 1.Teachers’ Day 2. Christmas Day 3. Mid-autumn festival 4. Thanksgiving 5. New year 6. Valentine’s Day - Listen 10’ ACTIVITY 1: ASK AND ANSWER ABOUT TET - Ask Ss to read the poem “Ong Do” by Vu Dinh Lien - Ask Ss: “What celebration do you - Recite the poem - Listen and answer the question think of when you hear this poem?” - Ask Ss to describe the things and the customs in the poem which are popular at Tet - Many people nowadays go to the Temple of Literature to ask for lucky letters. What do they hope to receive on the first days of the New Year? - Set the context: Imagine that an American comes to your school to know more about Tet Holiday in Viet Nam. - Ask Ss to work in pairs, ask and answer questions about Tet in 2 minutes. 1. What is …Tet ? 2. When is Tet? 3. What do people often do at Tet? 4. What do you like best about Tet? - Call some pairs to practice. - Give comments. - Elicit the model sentence: how to make questions about a celebration. - Ask Ss “ What is your favourite celebration/ festival?” and ask them to explain the reason why. - Expected answer: Tet - peach blossoms, lucky letters… - They hope to receive luck, happiness and prosperity. - Work in pairs - Expected answers 1. It’s time when…… 2. It’s on……………. 3. ( Eat special food, dress up and visit friends and relatives) 4. Answers are flexible - Practice in pairs - Listen and take notes. - Listen and answer ACTIVITY 2: STUDENTS’ 30’ PRESENTATIONS - State the rule and outline of the presentation (5 minutes for each group) + Name of the celebration + Purpose, time, place + Decoration + Activities - T says: “ You will now listen to your classmates about three celebrations: Christmas, Mid- Autumn Festival and Valentine’s Day. (Ss have already prepared their presentations at home) - Invite the representative(s) of each group to present in front of the whole class. The Sun: Christmas Day - Give comments - Let Ss make questions - Ask Ss to do a word exercise. - Check and ask Ss to pronounce the words once. The Moon: Mid- Autumn Festival - Invite “the Moon” to present in front of the whole class. - Ask Ss do a crossword in groups of 6 to review the words. - Introduce the rule and give - Listen and take notes - Listen to the teacher - Present, listen and take notes - Listen - The Sun answers - Do the checking exercise individually - Listen and say the words aloud - Present , listen and take notes - Work in groups of 6 handouts. - Check as a class. - Give comments and congratulate the Winner. The Earth : Valentine’s Day - Ask the Earth to make their presentation - Give comments. - Ss ask other students some questions about the Valentine’s Day. 1. When is Valentine’s Day? 2. What is the purpose of Valentine’s Day? 3. What do people often give each other on Valentine’s Day? 4. How many Valentine’s Days are there in Korea? - Provide some information about Valentine’s Days in Korea. - Give comments to three groups and give marks. * Sharing ideas: - Let Ss have 1 minute to write THREE things he / she finds the most interesting in two other groups’ talks. - Tell Ss to share their ideas in 2 minutes.( if time is allowed, call 2 Ss to speak in front of the class) - Give feedback. Key word: STARLANTERN - Listen - Present, listen and take notes - Answer the questions - Expected answers: 1. February 14 th 2. They express love to each other 3. Chocolate, flowers, cards 4. Three - Listen - Listen - Write 3 things they like best - Stand up, move around the class to share their ideas - Listen to the teacher 30’ ACTIVITY 3: INTEGRATION AND EXPANSION - Let Ss watch a clip about celebration around the world. - Let Ss work in groups to discuss positive effects and negative effects of celebrations in people’s lives. - The group “ The Sun” presents about the positive effects of celebrations + relax and entertain people + expand people’s knowledge and understanding about culture of countries all over the world. - The group “ The Earth” talks about negative effects of celebrations + environmental pollution + traffic jams, accidents + waste of money + noise pollution, dry waste - The group “ The Moon” discusses possible solutions to protect the environment + raise people’s awareness + set up a campaign to protect the environment for every student - Enjoy the clip - Discuss in groups - Listen and take notes - Present, listen and take notes - Listen and add more ideas of Cau Giay High School on Monday morning through extra curriculum activities such as songs, plays, fashion show, quiz show … - Give comments and feedback - Evaluate and give marks. -Listen 10’ ACTIVITY 4: SUMMARY Lesson outcome: Ask Ss some questions: 1. What have you learnt today? 2. What should you do now to protect the environment? T says: “Celebrations play a very important part in people’s lives. The success and safety of a festival depend on human’s awareness and actions to protect the environment ” - Ask Ss to sing the song “Earth Song” (Michael Jackson) to appeal everyone to join hands to protect the environment. - Answer the questions, revise what they have learnt today - Listen to the teacher - Sing the song 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập - Kiểm tra bằng hỏi-đáp tích hợp với các hoạt động luyện tập trong giờ học của học sinh, chú trọng tới định hướng giao tiếp qua các hoạt động trên lớp như trả lời các câu hỏi, thuyết trình, hùng biện, thảo luận, tranh luận, phát biểu, phỏng vấn, đóng vai……. - Kiểm tra thực hành: giáo viên giao cho học sinh vận dụng kiến thức trong chương trình học để phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn để nảy sinh trong thực tiễn về bảo vệ môi trường, kĩ năng sống (trách nhiệm, tinh thần, thái độ của thế hệ trẻ trong việc lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội và góp phần bảo vệ môi trường…) - Qua bài học này, học sinh được giao chuẩn bị bài thuyết trình theo nhóm về các lễ hội các em yêu thích (Tet holiday, Christmas, Valentine’s Day, Mid-Autumn [...]...Festival) cũng như tác động tích cực và tiêu cực của lễ hội đối với đời sống con người, đưa ra một số giải pháp góp phần bảo vệ môi trường Giáo viên đánh giá dựa trên một số tiêu chí (ideas, fluency, use of English, intonation, time….) 8 Các sản phẩm của học sinh - Các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học: + Powerpoint về các ngày lễ (Christmas,... qua bài học: + Powerpoint về các ngày lễ (Christmas, Valentine’s Day, Mid-Autumn Festival) + Powerpoint về tác động của lễ hội và các giải pháp để bảo vệ môi trường + Clip về festival + Bài thuyết trình của các nhóm học sinh . GIẤY HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên chủ đề dạy học: Celebrations and its effects 2. Môn học chính của chủ đề: Tiếng Anh 3. Các môn được tích hợp: Ngữ văn, GDCD, Sinh học, kiến thức. bichhanhtom@gmail.com Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên 1. Tên hồ sơ dạy học: Celebrations and their effects (English 11, 90 phút) 2. Mục tiêu dạy học: - Học sinh cần có năng lực vận dụng. dạy học, học liệu - Các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học: video clip, projector, computer, handouts, pictures, realia, board, chalk… - Các ứng dụng CNTT trong việc dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự thi dạy học tích hợp liên môn Tên chủ đề dạy học celebrations and its effects, bài dự thi dạy học tích hợp liên môn Tên chủ đề dạy học celebrations and its effects, bài dự thi dạy học tích hợp liên môn Tên chủ đề dạy học celebrations and its effects

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay