bài giảng cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

23 507 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 18:05

[...]... loại vũ khí hiện đại II XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Từ những năm 80 của thế kỉ XX trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa * Bản chất: Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên Toàn liên hệ là ng mạnh mẽ những mối cầu hó,anhữgì? ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới II XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Biểu hiện... tựu khoa học – cơng nghệ 4 Công nghệ sinh học: có những đột phá trong công nghệ di truyền, tế bào, …… 5 Giao thông vận tải, thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ Vào lúc 4h30’ sáng ngày 19/04/2008 tàu Vinasat của Việt Nam được phóng lên vũ trụ I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 1 Nguồn gốc đặc điểm 2 Những thành tựu tiêu biểu Nªu t¸c ®éng tÝch cùc cđa cc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghƯ? I CUỘC CÁCH... phương em như thế nào? ( u cầu học sinh sưu tầm hình ảnh, video, tư liệu nói về tình trạng ơ nhiễm mơi trường ở địa phương hoặc ở Việt Nam và thế giới) và các biện pháp để khắc phục Nhóm II: Thế nào là ơ nhiễm mơi trường? Các tác nhân ảnh hưởng đến ơ nhiễm mơi trường? Là học sinh em có hành động cụ thể gì để bảo vệ mơi trường trước tác động của xu thế tồn cầu I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 1 Nguồn... m¹ng khoa häc c«ng nghƯ? I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 1 Nguồn gốc đặc điểm 2 Những thành tựu tiêu biểu * Tích cực: - Tăng năng suất lao động - Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống con người - Gia tăng khối lượng các sản phẩm → Thay đổi lớn và những đòi hỏi mới đối với mỗi con người và mỗi quốc gia dân tộc * Tiêu cực: I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 1 Nguồn gốc đặc điểm 2 Những thành... phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế Xu thếSự xáccầu Sự ra đời toàn Sự phát của các tổ triển và táca được thể hiện nhập và hó chức liên động to trên những nhất vực lớn hợp lónh kết kinh tế, của các các o?ng ty nàcô thương mại, công ty xuyên quốc gia thành những tập đoàn lớn tài chính quốc tế và khu vực - Toàn cầu hóa có mặt tích cực và tiêu cực là cơ hội to lớn cũng như thách thức không... cực và tiêu cực là cơ hội to lớn cũng như thách thức không nhỏ, nhất là các nước đang phát triển * Năm thành lập: 1957 * GDP: 12690,5 tỉ USD * Năm thành lập: 1967 * GDP: 799,9 tỉ USD Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? . h0" alt="" II. XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ. Toàn cầu hóa là gì? Từ những năm 80 của thế kỉ XX trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa. * Bản chất: Toàn cầu hóa là quá trình. nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. II. XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ. Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lónh vực nào? Biểu hiện Sự phát. trường trước tác động của xu thế tồn cầu . I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ. 1. Nguồn gốc đặc điểm. 2. Những thành tựu tiêu biểu. I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ. 1. Nguồn gốc đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, bài giảng cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, bài giảng cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn