Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)

26 253 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2015, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH TÂM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 (THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5) Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 2: PGS.TS LÊ ĐỨC TOÀN Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 9 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: -Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng -1- MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kế toán quản trị là một trong những công cụ quản trị hiện đại mà mỗi doanh nghiệp không thể thiếu trong sự phát triển, có chức năng cung cấp thông tin cho nhà quản lý nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh, là công cụ hỗ trợ tốt cho nhà quản lý trong việc điều hành doanh nghiệp. Ngành xây dựng là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Hiệu quả, chất lượng của công trình xây dựng đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước. Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như sự cạnh tranh khốc liệt. Công ty hiện nay tìm kiếm lợi nhuận thông qua đấu thầu các công trình với sự cạnh tranh mạnh mẽ của rất nhiều doanh nghiệp xây dựng lớn trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, muốn tồn tại và phát triển cần phải có rất nhiều các biện pháp khác nhau và kế toán quản trị chi phí là một trong những nguồn thông tin cung cấp quan trọng cho việc ra các quyết định của nhà quản trị. Nó là cơ sở dự báo các phương án trong công tác đấu thầu, kiểm soát chi phí, xác định mức đóng góp của từng bộ phận, phát hiện ra những bộ phận còn yếu kém để điều chỉnh kịp thời. Đây là vấn đề rất cần thiết đối với bất kỳ một công ty xây dựng và cũng như đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501. Trên thực tế, tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 hệ thống kế toán chi phí hiện nay mới chỉ tập trung vào kế toán tài chính để lập các báo cáo tài chính là chủ yếu. Hệ thống kế toán chi -2- phí hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong nội bộ Công ty còn hạn chế, chưa cung cấp đầy đủ các thông tin phù hợp, kịp thời cho việc ra quyết định kinh doanh của các nhà quản trị Công ty. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng thông tin kế toán quản trị, Công ty cần phải hoàn thiện kế toán quản trị mà đặc biệt là kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc điểm của Công ty nhằm cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp thời giúp các nhà quản trị Công ty có cơ sở đưa ra các biện pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5” làm luận văn tốt nhiệp cao học. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Thông qua phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng 501, đề xuất các giải pháp về kế toán quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chi phí, tăng cường kiểm soát chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Luận văn đi sâu nghiên cứu những nội dung thuộc kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp, cụ thể là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501, tập trung chủ yếu vào công tác lập dự toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phầm, lập báo cáo phục vụ công tác kiểm soát chi phí. -3- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu kế toán quản trị chi phí trong phạm vi Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501, bao gồm toàn bộ các bộ phận, đơn vị tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện việc nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp phỏng vấn, quan sát trực tiếp, tổng hợp, phân tích, so sánh, sử dụng các bảng biểu để minh họa Đối tượng phỏng vấn là các nhân viên kế toán, kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn, có tay nghề cao, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó, đối chiếu những thông tin đã thu thập, suy luận để đánh giá công tác quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501. Ngoài ra luận văn còn kế thừa các kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được từ các văn bản quy trình quản lý nghiệp vụ, các tài liệu, công trình nghiên cứu về lĩnh vực có liên quan đến đề tài. 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được trình bày thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501. Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501. -4- 6. Tổng quan tài liệu Để nghiên cứu cơ sở lý luận về KTQTCP, tác giả đã tìm hiểu một số sách và giáo trình của những tác giả như: PGS.TS. Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Giáo dục, Hà Nội; TS. Phan Đức Dũng (2006), Kế toán chi phí giá thành, NXB Thống kê, Hà Nội; PGS.TS. Phạm Văn Dược, TS. Trần Văn Tùng (2011), Kế toán quản trị, NXB Lao động, Hà Nội; TS. Huỳnh Lợi (2009), Kế toán chi phí, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, Phan Văn Phúc (2008) nghiên cứu về “Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty vận tải đa phương thức”, Trần Thị Kim Loan (2012) nghiên cứu về “Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng”, Hoàng Nguyễn Kim Linh (2012) nghiên cứu về “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An”. Trong các công trình nghiên cứu này, các tác giả đã hệ thống các nội dung cơ bản của hệ thống KTQTCP vào các ngành, công ty cụ thể theo phạm vi nghiên cứu của đề tài. Qua các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã nêu cùng với việc nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5” làm đề tài nghiên cứu. -5- CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1. Khái quát về sự ra đời của kế toán quản trị Xã hội càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng, cấp thiết. Phần lớn những nhu cầu thông tin của nhà quản lý được thỏa mãn thông qua các kênh thông tin trải suốt trong nội bộ doanh nghiệp.Vì vậy, kế toán đòi hỏi phải phục vụ tốt hơn cho công việc dự báo, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra quyết định. Chính nhu cầu thông tin này đã hình thành nên chuyên ngành KTQT. 1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí Kế toán chi phí vừa có trong hệ thống kế toán tài chính và vừa có trong hệ thống KTQT, trong đó bộ phận kế toán chi phí trong hệ thống KTQT được gọi là KTQTCP. Chính vì vậy, xét một cách tổng quát, KTQTCP có bản chất là một bộ phận của hoạt động quản lý và nội dung của KTQTCP là quá trình định dạng, đo lường, ghi chép và cung cấp các thông tin của chi phí hoạt động kinh tế của một tổ chức. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp Nhiệm vụ cụ thể của KTQTCP trong doanh nghiệp bao gồm: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về chi phí theo phạm vi, nội dung kế toán quản trị chi phí của đơn vị xác định theo từng thời kỳ -6- - Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn, dự toán - Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị nội bộ của đơn vị bằng báo cáo kế toán quản trị chi phí - Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp 1.1.4. Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp Như phần trên đã trình bày, KTQTCP là một bộ phận của hệ thống kế toán nhằm cung cấp cho các nhà quản lý thông tin về chi phí để giúp nhà quản lý thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp. Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra - đánh giá việc thực hiện kế hoạch và ra quyết định. 1.1.5. Nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí - Nguyên tắc thống nhất - Nguyên tắc thích ứng - Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả - Nguyên tắc trọng 1.2. VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc…có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp lâu dài Sản phẩm xây lắp là những công trình, hạng mục công trình mang tính đơn chiếc, riêng lẻ -7- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán (giá thanh toán với bên chủ đầu tư) hoặc giá thỏa thuận với bên chủ đầu tư hoặc giá trúng thầu. 1.2.2. Đặc điểm và phân loại chi phí trong doanh nghiệp xây lắp a. Đặc điểm chi phí trong doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất trong DN xây lắp là toàn bộ các khoản hao phí vật chất mà DN chi ra để thực hiện công tác xây lắp, nhằm tạo ra các loại sản phẩm khác nhau theo mục đích kinh doanh cũng như theo hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết. Chi phí về lao động sống là những chi phí về tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản trích theo lương của người lao động. b. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp - Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động Theo cách phân loại này, chi phí bao gồm: Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. - Phân loại theo cách ứng xử của chi phí Cách phân loại này chia chi phí sản xuất ra thành: biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp. 1.2.3. Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp Nhiệm vụ của KTQT là phải dự toán cũng như tính toán được chi phí SXKD phát sinh của từng loại sản phẩm, hàng hóa, từng hoạt động kinh doanh hay từng địa điểm kinh doanh… cung cấp thông tin cho nhà quản lý để từ đó có biện pháp kiểm soát, kiểm tra và ra các quyết định. -8- 1.2.4. Nội dung cơ bản của công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp a. Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: CPNVLTT dự toán = Khối lượng công việc theo kế hoạch x Định mức CPNVLTT Chi phí nhân công trực tiếp: CPNCTT dự toán = Khối lượng công việc theo kế hoạch x Định mức CPNCTT Chi phí sử dụng máy thi công: CPSDMTC dự toán = Khối lượng công việc theo kế hoạch x Định mức CPSDMTC Chi phí SXC CPSXC dự toán = Biến phí SXC dự toán + Định phí SXC dự toán b. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản xuất theo công việc trong doanh nghiệp xây lắp c. Công tác kiểm soát chi phí sản xuất - Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Phân tích biến động giá Ảnh hưởng về giá đến biến động NVL trực tiếp = Đơn giá NVL trực tiếp thực tế - Đơn giá NVL trực tiếp dự toán x Lương NVL trực tiếp thực tế sử dụng * Phân tích biến động về lượng: Ảnh hưởng về lượng đến biến động NVL trực tiếp = Lượng NVL trực tiếp thực tế sử dụng – Lương NVL trực tiếp dự toán sử dụng x Đơn giá NVL trực tiếp theo dự toán [...]... pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng 501 -11CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 2.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp a Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 501 tiền thân là Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông. .. tục hoàn thiện trong công tác KTQT chi phí tại Công ty ở chương 3 -20CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 3.1 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Theo mô hình này, tổ chức bộ máy kế toán có sự kết hợp giữa KTTC với KTQT theo từng phần hành: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán bán hàng… Kế toán viên theo dõi phần hành kế toán. .. theo từng công trình Chi phí máy thi công tính theo số ca máy và đơn giá mỗi ca máy thi công công trình Định kỳ, đội trưởng -19lập bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công tại công trình gửi về Công ty để kiểm tra, đối chi u 2.2.5 Đánh giá công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 a Những kết quả đạt được Công tác KTQTCP tại Công ty đã được chú trọng và vận dụng... điểm trong công tác kế toán quản trị chi phí và chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế trong công tác kế toán quản trị chi phí của Công ty - Từ việc phân tích đánh giá thực trạng, luận văn đã khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí phục vụ quản trị tại Công ty Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty ... tại doanh nghiệp a Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, chịu trách nhiệm quản lý cao nhất tại Công ty là Hội đồng quản trị b Chức năng của các phòng ban 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 501 áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” -122.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI. .. ghi sổ” -122.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng 501 a Chi phí sản xuất - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Là giá trị các loại NVL tham gia trực tiếp vào sản xuất xây lắp, khi khối lượng sản phẩm thay đổi thì chi phí này thay đổi theo CPNVLTT bao gồm các NVL chính (nguyên... Thuế giá trị gia tăng Giá trị dự toán xây lắp sau thuế Làm tròn (T+C)*5,5% G + VAT 10.851.963.000 -162.2.3 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng 501 a Hạch toán các khoản mục chi phí Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Định kỳ, đội thi công tập hợp tất cả các hóa đơn mua vật tư, phiếu xuất kho thi công công trình về công ty để xin hoàn tạm... mức chi phí chung Theo quy định của Bộ xây dựng, định mức chi phí chung được tính theo tỷ lệ nhất định với các chi phí trực tiếp * Thu nhập chịu thuế tính trước Là khoản thu nhập mà công ty nhận được khi nhận thầu công trình và được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) của chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng Đối với công trình Khu tái định cư Sơn Phô 1, hạng mục giao thông và. .. lập Công ty, ngoài chức năng XDCB Công ty còn đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công -14nghiệp, khu đô thị, cụm dân cư; kinh doanh bất động sản; kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, các loại sản phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp Vì vậy, tại đơn vị phát sinh thêm chi phí bán hàng 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng. .. đến nhiều công trình như chi phí khấu hao máy móc, thiết bị thì kế toán phân bổ cho từng công trình căn cứ vào thời gian sử dụng trong nhật trình MTC Chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh ở ban quản lý công trình như: chi phí vật liệu, chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ của đội thi công, chi phí dụng cụ và chi phí dịch . một công ty xây dựng và cũng như đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501. Trên thực tế, tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 hệ thống kế toán chi phí hiện nay mới chỉ tập trung vào. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH TÂM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 (THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG. chức công tác kế toán tại Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 501 áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ”. -12- 2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay