pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm dân sự

10 949 14
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 16:28

Có thể thấy, phiên toà sơ thẩm dân sự là giai đoạn quan trọng nhất trong tố tụng dân sự. Nếu việc xét xử . định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm dân sự a, Chuẩn bị khai mạc phiên toà sơ thẩm b, Bắt đầu phiên toà c,. thiện. B. NỘI DUNG 1, Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm dân sự a, Chuẩn bị khai mạc phiên toà sơ thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm dân sự, pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm dân sự, pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn