các nguyên lý thu gom và cơ cấu máy thu gom rác trên bãi biển Đà Nẵng

6 909 8
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 14:53

báo cáo về các nguyên lý thu gom và cơ cấu máy thu gom rác trên bãi biển Đà Nẵng . định các nguyên lý thu gom rác trên bãi cát và đề xuất các phương án cơ cấu máy thực hiện thu gom rác trên bãi cát khô, bãi cát ướt. Có các cơ cấu máy, . thu gom rác thải trên bãi biển. Đồng thời, trình bày 3 nguyên lý thu gom rác và 5 cơ cấu máy, có thể thực hiện thu gom tất cả các loại rác nằm trên bãi
- Xem thêm -

Xem thêm: các nguyên lý thu gom và cơ cấu máy thu gom rác trên bãi biển Đà Nẵng, các nguyên lý thu gom và cơ cấu máy thu gom rác trên bãi biển Đà Nẵng, các nguyên lý thu gom và cơ cấu máy thu gom rác trên bãi biển Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn