Tích hợp kiến thức ngữ văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10-Tập 2)

106 949 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 11:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ HẢI QUỲNH TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2014 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ HẢI QUỲNH TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thời Tân HÀ NỘI - 2014 1 LỜI CẢM ƠN Trước hết, với tấm lòng thành kính, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thầy hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thời Tân – người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo khoa Ngữ văn sau đại học trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy cô giáo Trường Đại học sư phạm I Hà Nội đã dạy bảo, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô phản biện đã có những nhận xét và đánh giá cho Luận văn này. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và các bạn bè đồng môn đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành Luận văn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Người thực hiện luận văn Trịnh Thị Hải Quỳnh 2 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Diễn giải BPTT DH ĐT GD GS GV HS KT NNNT NXB SGK SPTH TH THCS THPT TN TS VD Biện pháp tu từ Dạy học Đào tạo Giáo dục Giáo sư Giáo viên Học sinh Kiểm tra Ngôn ngữ nghệ thuật Nhà xuất bản Sách giáo khoa Sư phạm tích hợp Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thong Thực nghiệm Tiến sĩ Ví dụ 3 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục các bảng v Danh mục các biểu đồ, sơ đồ vi MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 16 1.1. Những vấn đề lý luận về dạy học tích hợp 16 1.1.1. Khái niệm về tích hợp 16 1.1.2. Các quan điểm tích hợp 18 1.1.3. Các hình thức tích hợp 20 1.1.4. Ý nghĩa và mục tiêu của dạy học tích hợp 20 1.2. Tích hợp trong môn Ngữ văn 22 1.3. Tích hợp trong phần Tiếng Việt 24 1.4. Thực trạng dạy học Tiếng Việt lớp 10 THPT theo hướng tích hợp 26 1.4.1. Khảo sát thực trạng dạy học Tiếng Việt nói chung tại một số trường THPT hiện nay 26 1.4.2. Khảo sát thực trạng dạy học phân môn Tiếng Việt theo hướng tích hợp tại một số trường THPT hiện nay 28 Chương 2: VẬN DỤNG TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VÀ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) 33 2.1. Một số yêu cầu cơ bản khi dạy học phần Tiếng Việt theo hướng tích hợp 33 2.1.1. Dạy học Tiếng Việt theo hướng tích hợp phải đảm bảo những yêu cầu chung của dạy học Tiếng Việt 33 4 2.1.2. Dạy học Tiếng Việt theo hướng tích hợp phải biết lựa chọn nội dung tích hợp hợp lý, tự nhiên, tránh gượng ép 34 2.1.3. Dạy học Tiếng Việt theo hướng tích hợp phải đảm bảo giảm tải kiến thức, rút ngắn được thời gian học tập cho HS 36 2.1.4. Tích hợp trong phân môn Tiếng Việt phải đảm bảo đúng quy trình tích hợp chung 37 2.2. Một số biện pháp tích hợp trong dạy học Tiếng Việt 37 2.2.1. Tích hợp trong nội dung dạy học 38 2.2.2. Tích hợp trong kiểm tra đánh giá 42 2.3. Tổ chức tích hợp kiến thức Ngữ và Văn trong dạy bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10 - tập 2) 45 2.3.1. Đặc điểm nội dung bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 46 2.3.2. Định hướng triển khai dạy học bài “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ - Văn 48 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 59 3.1. Mục đích thực nghiệm 59 3.2. Đối tượng thực nghiệm 59 3.3. Phương pháp thực nghiệm 59 3.4. Nội dung thực nghiệm 60 3.4.1. Giáo án thực nghiệm 60 3.4.2. Thuyết minh về giáo án thực nghiệm 74 3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm 76 3.5.1. Về hứng thú của HS 77 3.5.2. Về kết quả bài kiểm tra 78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 1. Kết luận 80 2. Khuyến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 86 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Quan điểm của GV Ngữ văn về mức độ cần thiết phải chú trọng dạy học phân môn Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn THPT hiện nay 27 Bảng 1.2. Các cách thức tích hợp GV thường vận dụng vào dạy học phân môn Tiếng Việt THPT 29 Bảng 1.3. Quan điểm của GV Ngữ văn về mức độ thường xuyên vận dụng tích hợp vào dạy chương trình Tiếng Việt tại một số trường THPT 30 Bảng 3.1. Thống kê kết quả bài kiểm tra của HS các lớp đối chứng và thực nghiệm 78 6 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ 1.1. Biểu đồ thể hiện quan điểm của GV về mức độ cần thiết phải chú trọng dạy học phần Tiếng Việt trong chương trình Ngữ Văn THPT hiện nay 27 Biểu đồ 1.2. Biểu đồ thể hiện một số cách thức tích hợp mà GV THPT hiện nay vận dụng vào dạy phân môn Tiếng Việt 29 Bi ểu đồ 1.3. Biểu đồ thể hiện quan điểm của GV Ngữ văn về mức độ thường xuyên vận dụng tích hợp vào dạy chương trình Ti ếng Việt THPT………………………………………………………… 31 Sơ đồ 2.1. Biên soạn câu hỏi kiểm tra loại bài Tiếng Việt theo định hướng tích hợp 43 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Vai trò quan trọng của ngôn ngữ và của phân môn Tiếng Việt Cùng với lao động, ngôn ngữ cũng góp phần hình thành và phát triển xã hội loài người. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp phổ biến và thuận lợi nhất, được coi là “sáng tạo kỳ diệu của loài người”. Ngôn ngữ còn là công cụ tổ chức quá trình tư duy, giúp tư duy phát triển. Mặt khác, ngôn ngữ đóng vai trò là một trong những yếu tố cơ bản cấu thành cộng đồng dân tộc, duy trì và phát triển truyền thống văn hóa của dân tộc. Với người Việt Nam, tiếng Việt là ngôn ngữ bản địa, góp phần duy trì sự thống nhất quốc gia, dân tộc. Bên cạnh chức năng giao tiếp, chức năng tư duy, ngôn ngữ còn có chức năng thẩm mĩ, là phương tiện để tạo nên cái đẹp – hình tượng nghệ thuật. Đề cao chức năng thẩm mĩ của ngôn ngữ, môn Tiếng Việt trong nhà trường được chú trọng để hướng nhiều vào nội dung dạy ngôn ngữ nghệ thuật, học Tiếng Việt trong các tác phẩm nghệ thuật, học Tiếng Việt để hiểu nghệ thuật văn chương. Do đó, việc dạy cho HS biết sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác là mục tiêu vô cùng quan trọng. Cũng vì thế, Tiếng Việt đã trở thành phân môn có vị trí đặc biệt; không chỉ cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản để phát triển khả năng giao tiếp, giúp các em hiểu được những giá trị “chân – thiện – mĩ” trong văn học, trong cuộc sống, mà còn trang bị cho các em công cụ thiết yếu để học tốt các môn khoa học khác. Đây chính là lý do vì sao Tiếng Việt là môn học (phân môn) được dạy xuyên suốt từ bậc Tiểu học đến THPT. 1.2. Tích hợp là một phương pháp dạy học được quan tâm nhiều trong dạy học môn Ngữ văn hiện nay Thế kỉ XXI là thế kỉ của khoa học kĩ thuật, của sự bùng nổ tri thức, thế kỉ của những con người năng động, sáng tạo và tự chủ. Để hội nhập với xu thế phát triển chung của thế giới, xã hội Việt Nam cần có một sự thay đổi căn bản, toàn diện về rất nhiều lĩnh vực trong đời sống, trong đó chủ yếu là những 8 thay đổi trong giáo dục. Bởi phát triển giáo dục chính là chiến lược phát triển đất nước: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đổi mới giáo dục chính là cách nhanh nhất rút ngắn khoảng cách vươn tới mục tiêu nêu trên. Để có một cuộc cải cách giáo dục toàn diện, cần thay đổi căn bản từ nội dung chương trình đến phương pháp giảng dạy. Vì một khi nội dung chương trình giáo dục có sự thay đổi sẽ kéo theo nhu cầu cấp thiết đổi mới phương pháp dạy học. Từ năm học 2006 – 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 mới trên toàn quốc. Đó là việc thay đổi tên gọi môn Văn - Tiếng Việt thành môn Ngữ văn, thay đổi trong cách xác định mục tiêu môn học, trong quan điểm lựa chọn nội dung, kết cấu chương trình, trong việc vận dụng các phương pháp và phương tiện dạy học để đạt được mục tiêu giáo dục. Trước đây, ba phân môn: Văn học, Tiếng Việt, Làm văn tách biệt nhau, không gắn bó với nhau trong một chỉnh thể, nhưng với việc biên soạn chương trình mới theo tinh thần tích hợp thì ba phân môn được hợp lại thành một môn chung, mỗi phân môn là một phần của môn Ngữ văn. Những kiến thức kĩ năng của ba phân môn Đọc văn, Tiếng Việt, Làm văn được triển khai đồng thời cho mỗi bài học, theo mối quan hệ đồng quy, nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất của chương trình là giúp cho HS từng bước nâng cao và hoàn thiện năng lực đọc - hiểu văn bản và viết các loại văn bản theo phương thức biểu đạt một cách tích cực, chủ động. Cơ sở của việc tích hợp này là lấy Tiếng Việt làm nền tảng của Đọc văn và Làm văn, Làm văn là thực hành của Tiếng Việt, còn Đọc văn là tinh hoa của Tiếng Việt do các bậc thầy văn chương thực hiện. Bởi môn Ngữ văn là một môn học tích hợp giữa ngôn ngữ với văn tự (chữ viết), ngôn ngữ với văn bản, ngôn ngữ với văn hóa, ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết. Về bản chất, đối tượng của Đọc văn là các tác phẩm nghệ thuật ngôn từ của dân tộc và nhân loại từ cổ chí kim, còn đối tượng của Tiếng Việt là hệ thống ngôn ngữ, quy luật hành chức Nên học Đọc văn, HS thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ vì thực chất công việc phân tích [...]... nghiên cứu Tổ chức dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Ngữ văn lớp 10 – tập 2 theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ - Văn 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu hoạt động dạy và học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10 - tập 2) theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ Văn xem chất lượng và hứng thú học của các em thay đổi ra sao - Về thời gian nghiên cứu: trong năm học 2014 - 2015... nghiên cứu lí thuyết dạy học tích hợp và tìm hiểu, đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở lý luận dạy học theo quan điểm tích hợp kiến thức Ngữ - Văn, luận văn đề xuất cách tích hợp kiến thức Ngữ với Văn vào dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong chương trình Ngữ văn lớp 10, giúp GV có được những định hướng cần thiết để triển khai giờ học có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu tích hợp của chương trình... tích hợp , đã nêu lên những phương diện tích hợp trong dạy học Ngữ văn THCS; năng lực tích hợp, kiểu văn bản tích hợp, phương pháp tích hợp; mối quan hệ giữa tích hợp và tích cực; tích hợp và hiệu quả dạy học tích hợp; tích hợp gắn liền với đời sống xã hội và cách triển khai các bài dạy cụ thể trong chương trình THCS theo định hướng tích hợp Người rất tâm huyết với vấn đề đọc hiểu và vấn đề tích hợp. .. đã có nhận thức về tích hợp không tạo môn học mới như tích hợp một số mặt giáo dục trong dạy học môn học, tích hợp trong nội bộ 15 môn học nhưng việc xây dựng một số chủ đề tích hợp và dạy học theo dự án thì còn rất hạn chế Ở Việt Nam, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề tích hợp, nhưng tiêu biểu là tích hợp trong môn Ngữ văn như: Trương Dĩnh trong cuốn“Thiết kế dạy học Ngữ văn THCS theo... các phương pháp giảng dạy [tr 27] “Nguyên tắc tích hợp phải được quán triệt trong toàn bộ môn học, từ Đọc văn, Tiếng Việt đến Làm văn; quán triệt trong mọi khâu của quá trình dạy học; quán triệt trong mọi yếu tố của hoạt động học tập; tích hợp trong chương trình; tích hợp trong SGK; tích hợp trong phương pháp dạy học của GV và tích hợp trong hoạt động học tập của HS; tích hợp trong các sách đọc thêm,... đề tích hợp trong dạy học Ngữ văn là có cơ sở (Theo Nguyễn Thanh Hùng – Phương pháp dạy học Ngữ văn Trung học phổ thông – Những vấn đề cập nhật [tr 102] Bản chất của việc học tập môn Văn – Tiếng Việt trong nhà trường từ trước đến nay vẫn ít nhiều có sự phối hợp dạy Ngữ thông qua dạy Văn và dạy Văn thông qua dạy Ngữ Nhưng theo chương trình mới hiện nay thì tích hợp trong Ngữ văn là phương hướng phối hợp. .. tích hợp chính là: Tích hợp theo chiều ngang và tích hợp theo chiều dọc Với tư cách là một môn học trong nhà trường, dạy học môn Ngữ văn cũng hướng tới hai cách thức tích hợp đó Theo Ngữ văn 6 – sách giáo viên - tập 1, tích hợp theo chiều ngang là tích hợp kiến thức Tiếng Việt với mảng kiến thức về văn học, thiên nhiên, con người theo nguyên tắc đồng quy: Văn - Tiếng Việt - Tập làm văn Ví dụ SGK 11 tập... Hùng Trong bài "Tích hợp trong dạy học Ngữ văn" đăng trên tạp chí "Nghiên cứu giáo dục" (số 6, tháng 3 năm 2006), tác giả đã chỉ ra bản chất của tích hợp là "Phương hướng phối hợp (Integrate) một cách tốt nhất các quá trình học tập của nhiều môn học cũng như các phân môn Văn, Tiếng Việt, Làm văn trong một môn Ngữ văn" Trên cơ sở phân tích tư tưởng tích hợp, tác giả chỉ ra ý nghĩa của tích hợp: "Tích hợp. .. nghiệm một bài dạy học Tiếng Việt cụ thể, các GV có thể khái quát phương pháp dạy học cả phân môn Tiếng Việt trong chương trình Ngữ Văn THPT theo hướng tích hợp 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Trong phần cơ sở lý luận của đề tài sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp trên thế giới và ở Việt Nam, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn nói chung và dạy học tích hợp phần Tiếng... Tiểu học HS được học có bao nhiêu xăngtimét trong một mét nhưng lại không thể biết một mét bằng khoảng mấy gang tay - Dạy học tích hợp quan tâm đến việc sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể Thay vì tham nhồi nhét kiến thức cho HS nhiều kiến thức đủ loại, dạy học tích hợp chú trọng để HS có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng được học vào những tình huống cụ thể trong đời sống - Dạy học tích hợp còn . bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10 - tập 2) 45 2.3.1. Đặc điểm nội dung bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 46 2.3.2. Định hướng triển khai dạy học bài Phong cách ngôn ngữ. THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) . pháp tích hợp trong dạy học Tiếng Việt 37 2.2.1. Tích hợp trong nội dung dạy học 38 2.2.2. Tích hợp trong kiểm tra đánh giá 42 2.3. Tổ chức tích hợp kiến thức Ngữ và Văn trong dạy bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp kiến thức ngữ văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10-Tập 2), Tích hợp kiến thức ngữ văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10-Tập 2), Tích hợp kiến thức ngữ văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10-Tập 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn