Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử luyện thi tốt nghiệp, thi đại học cao đẳng tham khảo (2)

63 728 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 06:50

1. Đặc điểm của một loài vượn cổ, sau chuyển thành người: □ A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm. □ B. Có thể đứng và đi bằng hai chân, hai tay đã cầm nắm. □ C. n hoa quả, lá và động vật nhỏ. □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 2. Xương hoá thạch của loài vượn cổ được tìm thấy tại đâu? □ A. Đông Phi, Bắc Mỹ, Việt Nam □ B. Đông Phi, Tây , Việt Nam □ C. Trung u, Tây , Bắc Mỹ □ D. Nam Mỹ, Tây , Trung 3. Thời gian người tối cổ xuất hiện trên trái đất ? □ A. Cách đây khoảng 10 triệu năm □ B. Cách dây khoảng 4 triệu năm □ C. Cách đây khoảng 6 vạn năm □ D. Cách đây khoảng 8 nghìn năm. 4. Đông Phi, Giava, Bắc kinh là noi tìm thấy di cốt của: □ A. Người tối cổ □ B. Người vượn cổ □ C. Người tinh khôn □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 5. Người tối cổ khác vượn cổ những điểm sau: □ A. Hộp sọ nhỏ hơn 600 cm 3 □ B. Hình thành trung tâm tiếng nói trong não □ C. Đãhoàn toàn đi đứng bằng hai chân □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 6. Công cụ người tối cổ sử dụng là loại: □ A. Đồ gỗ □ B. Đồ đá ghè hai mặ □ C. Đồ đá ghè một mặt □ D. Đố sắt 7. Người tối cổ chế tạo công cụ bằng cách: □ A. Đập vỡ một mảnh đá lớn □ B. Mài hai mặt của một mảnh đá cho bén □ C. Khoan tảng đá lớn thành những mảnh đá nhỏ vừa dùng □ D. Mài mảnh đá một mặt cho sắc và vừa tay cầm. 8. Phát minh lớn, quan trọng của người tối cổ là: □ A. Biết chế tạo công cụ bằng sắt □ B. Biết giữ nước để dùng lâu ngày □ C. Biết ghè hai mảnh đá với nhau để lấy lửa □ D. Biết trồng trọt ở vùng đồng bằng ven sông. 9. Nhờ lao động mà người tối cổ đã co:ù □ A. Cơ thể phát triển thẳng đứng □ B. Tiếng nói thuần thục hơn □ C. Bàn tay khéo léo dần □ D. Tất cả câu trên đều đúng 10. Quan hệ hợp quần xã hội của người tối cổ là: □ A. Có người đứng đầu □ B. Bầy người nguyên thuỷ □ C. Xã hội công xã nguyên thuỷ □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 11. Nơi người tối cổ ở là: □ A. Hang động □ B. Hốc cây □ C. Nhà sàn □ D. Trên cây. 12. Hợp quần xã hội đầu tiên của người tối cổ gọi là: □ A. Bầy người hiện đại □ B. Bầy người nguyên thuỷ □ C. Xã hội công xã nguyên thuỷ □ D. Xã hội phong kiến sơ khai. 13. Bầy người nguyên thuỷ gồm: □ A. Khoảng 100 gia đình cùng huyết thống □ B. 5-7 gia đình có quan hệ ruột thòt với nhau □ C. 10-14 gia đình có quan hệ láng giềng với nhau □ D. Khoảng 30 người cùng chung ngôn ngữ 14. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? □ A. Cách đây khoảng 4 vạn năm □ B. Cách đây khoảng 6 vạn năm □ C. Cách đây khoảng 4000 năm □ D. Cách đây khoảng 10 000 năm. 15. Trong thời đại đồ đá mới, nhóm người sống chung với nhau được gọi là: □ A. Bầy người □ B. Làng chạ □ C. Bộ lạc □ D. Thò tộc 16. Những người trong một thò tộc có quan hệ với nhau như thế nào? □ A. Có chung một loại chữ viết □ B. Có cùng huyết thống □ C. Cùng cư trú trong một khu đất □ D. Là láng giềng của nhau. 17. Những người trong một bộ lạc có quan hệ với nhau như thếnào? □ A. Sống cạnh nhau □ B. Có họ hàng với nhau □ C. Cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi □ D.Tất cả câu trên đều đúng 18. Công việc thường xuyên và hàng đầu của thò tộc là: □ A. Tìm kiếm thức ăn □ B. Làm đồ gốm để trữ nước □ C. Tìm nguồn nước mới □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 19. Tìm kiến thức ăn ở thò tộc là ai? □ A. Cả thò tộc □ B. Những người phụ nữ □ C. Những người lớn tuổi □ D. Tù trưởng và những người thân cận. 20. Những người sống trong một thò tộc được phân chia thức ăn như thế nào? □ A. Chia đều □ B. Chia theo số tuổi □ C. Chia theo năng suất lao động □ D. Chia theo đơn vò 21. Sau khi biết chế tạo công cụ bằng đá,con người đãbiết chế tạo công cụ bằng: □ A. Đồng □ B. Đồng pha sắt □ C. Sắt □ D. Gang 22. Dân cư ở khu vực nào biết sử dụng đồng sớm nhất? □ A. Tây Á □ B. Ai Cập □ C. Câu Avà B đúng □ D. Câu Avà B sai 23. Đồng đỏ được sử dụng làm công cụ cách đây khoảng: □ A. 4 000 năm □ B. 5 500 năm □ C. 20 000 năm □ D. 45 000 năm 24. Con người biết sử dụng đồng thau cách đây khoảng : □ A. 4 000 năm □ B. 1 000 năm □ C. 6 800 năm □ D. 3 640 năm 25. Đồng thau là hợp chất của đồng pha với: □ A. Vàng □ B. Kẽm □ C. Sắt □ D. Thiếc 26. Người dân ở khu vực nào biết luyện sắt sớm nhất? □ A. Trung quốc □ B. Tây Á và Nam Âu □ C. Ấn Độ □ D. Hy Lạp 27. Công cụ bằng sắt xuất hiện cách đây khoảng: □ A. 15 000 năm □ B. 3 000 năm □ C. 48 000 năm □ D. 6 000 năm 28. Từ thiên niên kỉ thứ IV trước Công nguyên, cư dân phương Đông đãbiết những nghề gì? □ A. Nông nghiệp □ B. Luyện Kim □ C. Chăn nuôi □ D. Tất cả câu trên đều đúng 29. Cái nôi của nền văn minh loài người là nơi nào? □ A. Châu Phi □ B. Phương Tây □ C. Phương đông □ D. Châu c 30. Cư dân phương Đônglà người đầu tuên sáng tạo ra: □ A. Chữ viết □ B. Văn học, nghệ thuật □ C. Tri thức khoa học □ D. Tất cả câu trên đều đúng 31. Mục đích của việc thành lập bộ máy nhà nước là: □ A. Quản lý nô lệ □ B. Lo việc tế lễ cho mọi người □ C. 48 000 năm □ D. Quản lý xã hội 32. Khu vực đòa lý nào trên thế giới là nơi nhà nước xuất hiện đầu tiên? □ A. Lưu vực các sông lớn ở Châu Á, châu Phi □ B. Bờ biển ở vùng khí hậu nhiệt đới □ C. Dưới chân núi vùng ôn đới □ D. Rừng taiga. 33. Các nhànước đầu tiên xuất hiện ở lưu vực những sông nào? □ A. Sông Nin, Lưỡng Hà, Sông Ấn,Sông Hằng, Hoàng Hà, Hồng Hà □ B. Sông Vônga, Hoàng Hà, Hồng Hà, Sông Nin □ C. Sông Cửu Long, Sông Ấn, Sông Hằng, Hoàng Hà, Hồng Hà □ D. Sông Nin, Lưỡng Hà, Sông Amadôn, sông Ấn, sông Hằng. 34. Tại sao lưu vực các sông lớn lại có nhà nước xuất hiện đầu tiên ? □ A. Nhiều đất canh tác □ B. Mưa đều đặn theo mùa □ C. Đất đai quen sông phì nhiêu □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 35. Cư dân cổ ở cácvùng đáống trên cácđồng bằng ven sông đầøu tiên ? □ A. Ấn Độ và Nam Mỹ □ B. Đông Nam Á vàĐông Phi □ C. Tây Á và Ai Cập □ D. Trung quốc và Việt Nam 36. Cư dân cổ Tây Á và Ai Cập đã sống trên các đồng bằng ven sông vào khoảng thời gian nào: □ A. 3500 nămTCN □ B. 6000 nămTCN □ C. 7500 nămTCN □ D. 9400 nămTCN 37. Đồng thau đã gắn bó với nhau bởi công việc gì? □ A. Công cụ sản xuất □ B. Nhạc cụ □ C. Vũ khí □ D. Đồ trang sức 38. Cư dân cổ sống chủ yếu bằng nghề gì? □ A. Thủ công nghiệp □ B. Thương nghiệp □ C. Trồng trọt □ D. Săn bắn 39. Cư dân cổ đã gắn bó với nhau bởi công việc gì? □ A. Tế lễ □ B. Chiến đấu chống kẻ thù □ C. Săn bắn □ D. Làm thuỷ lợi 40. Ngoài trồng trọt, cư dân cổ còn biết: □ A. Dệt vải □ B. Làmđồ gốm □ C. Nuôi gia súc □ D. Tất cảcâu trên đều đúng 41. Ba tầng lớp trong xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương đông là: □ A. Vua, quý tộc, nông dân □ B. Vua, chủ nô, nô lệ □ C. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ □ D. Chủ nô, nông dân, nô lệ. 42. Nô lệ ở phương Đông có nguồn gốc từ: □ A. Tù binh chiến tranh □ B. Nông dân mắc nợ không trả được □ C. Câu Avà B đều đúng □ D. Câu Avà B đều sai 43. Đứng đầu nhà nước phương Đông là? □ A. Hội đồng nhân dân □ B. Quý tộc □ C. Tù trưởng □ D. Vua 44. Tầng lớp xa õhội căn bản trong xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông là: □ A. Nông dân công xã □ B. Người bình dân □ C. Thợ thủ công □ D. Nông nô 45. Vua ở phường đông được xem là: □ A. đại diện thần thánh □ B. Người chủ tối cao của đất nước □ C. Câu A và B sai □ D. Câu A và B đúng 46. Đất đai Đòa Trung Hai chủ yếu là: □ A. Đất đồi núi, không màu mỡ, khô và rắn □ B. Đất phù sa mềm □ C. Đất vùng trung du, hơi khô □ D. Tất cả câu trên đều sai 47. Cư dân vùng Đòa Trung Hải đã biết chế tạo công cụ bàng sắt vào khoảng thời gian nào? □ A. 1000 nămTCN □ B. 6000 nămTCN □ C. 5500 nămTCN □ D. 12000 nămTCN 48. Loại cây trồng chính ở Đòa Trung Hải là: □ A. Nho, cam, ngô, lúa nước… □ B. Lúa nước, khoai, cà phê, cacao,… □ C. Nho, cam, chanh, ôliu,… □ D. Lúa mì, lúa mạch, lê, mận, vải… 49. Tại Đòa Trung Hải, nghề nào phát triển: □ A. Chăn nuôi □ B. Thủ công nghiệp □ C. Săn bắt □ D. Đánh cá 50. Những nghề thủ công nghiệp của cư dân Đòa Trung Hải là: □ A. Đan lát, nấu rượi, rèn vũ khí, thuộc da, dệt vải,… □ B. Luyện kim, làm giấy, đồ gốm, nấu rượu,… □ C. Luyện kim, đồ mó nghệ, đồ gốm, nấu rượu, dầu ôliu,… □ D. Đóng thuyền độc mộc, nấu rượu cần, dầu ôliu, đồ gốm,… 51. Xưởng thủ công ở Đòa trung Hỉa có quy mô như thế nào? □ A. Từ 10-100 nhân công □ B. Dưới 15 nhân công □ C. Trên 2000 nhân công □ D. Từ 100-500 nhân công 52. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội Đòa Trung Hải là: □ A. Thợ thủ công □ B. Nô lệ □ C. Nông nô □ D. Nông dân công xã. 53. Hàng hoá quan trọng bậc nhất của vùng Đòa Trung Hỉa là: □ A. Lúa mì □ B. Đồ mỹ nghệ □ C. Da □ D. Nô lệ 54. Đồng tiền có hình chim cú là đồng tiền của: □ A. Rôma □ B. Aten □ C. Pirê □ D. Hy lạp 55. Nô lệ ở Đòa Trung Hải có nguồn gốc từ: □ A. Người dân không chòu đóng thuế cho nhà nước □ B. Nông dân thiếu nợ không trả được □ C. Thường dân bò bắt cóc và tù binh □ D. Câu A và B đúng 56. Ngững người nô lệ vùng Đòa Trung Hải làm việc tại: □ A. Xưởng thủ công □ B. Nhà riêng của quý tộc □ C. Đại trại □ D. Tất cả câu trên đều đúng 57. Giai cấp đứng đầu xã hội trong chế độ chiếm nô là: □ A. Quý tộc □ B. Nông dân □ C. Chủ nô □ D. Vua 58. Thành phần của chủ nô là: □ A. Nhũng người bình dân giàu có □ B. Những người đứng đầu tôn giáo, quý tộc, quan lại □ C. Vua, quý tộc, tù trưởng bộ lạc. □ D. Chủ lò, chủ trại, chủ xưởng, chủ thuyền 59. Chế độ chiếm nô có đặc điểm gì? □ A. Tồn tại chủ yếu trên lao động của nô lệ □ B. Bóc lột nô lệ □ C. Bóc lột nông dân và thợ thủ công □ D. Câu A và B đều đúng 60. Thò quốc gồm có: □ A. Một pháo đài và chung quanh là một vùng dân cư □ B. Thành thò với một vùng đất trồng trọt chung quanh □ C. Nhiều thành thò liên kết với nhau thành một bang □ D. Câu B và C đúng. 61. Những người sống trong thò quốc là: □ A.Chủ nô □ B. Công dân tự do □ C.Nô lệ □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 62. Thành thò gồm có: □ A. Phố sá, lâu đài, đền thờ, cung điện của vua □ B. Sân vận động, lâu đài, một vùng rừng tự nhiên □ C. Phố sá, đền thờ, bến cảng □ D. Nhà thờ, phố sá, đền thờ thần Visnu 63. Đại hội công dân ở các quốc gia thành thò gồm có: □ A. Công dân tự do và kiều dân □ B. Nô lệ và kiều dân □ C. Chủ nô và nô lệ □ D. Công dân tự do và chủ nô 64. Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội? □ A.Hội đồng 500 □ B. Hội đồng bô lão □ C.Hội đồng tôn giá □ D. Quan toà 6000 người 65. Mối quan hệ quan trọng nhất giữa các thò quốc là: □ A.Buôn bán □ B. Chiến tranh □ C.Câu A và B đúng □ D. Câu A và B sai 66. Những người đảm báo sự sống, sự tồn tại và phát triển của thò quốc là: □ A.Nông dân công xã □ B. Nô lệ □ C.Công dân tự do □ D. Kiều dân 67. Người Hy lạp cho rằng hình dạng trái đất là: □ A.Hình quả cầu trò □ B. Hình vuông □ C.Hình đóa dẹt □ D. Hình elip 68. Talét là ngưì phát biểu những đònh lý nổi tiếng về: □ A. Số học □ B. Phương tích □ C.Đại số □ D. Hình học 69. Những cống hiến của trường phái Pitago về toán học là: □ A. Cách tính số pi □ B. Bảng phân loại tuần hoàn □ C. Bảng nhân, hệ thống số thập phân và đònh lý về các cạnh của hình tam giác vuông □ D. Câu B và C đúng 70. Vào những thế kỷ cuối TCN, trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có: □ A. Hai quốc gia đang tranh giành quyền lực. □ B. Một quốc gia lớn, tập quyền của người Trung Quốc □ C. Nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc □ D. Tất cả câu trên đều sai. 71.Đến thế kỉ IV TCN, quốc gia nào tại lưu vực Hoàng hà và Trường Giang hùng mạnh hơn cả? □ A.Triệu □ B. Sở □ C.Yên □ D. Tần. 72. Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc vào năm nào? □ A. Năm221 TCN □ B. Năm112 TCN □ C. Năm1200 TCN □ D. Năm2220 TCN 73. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập và phát triển vào thời đại nào? □ A.Minh- Thanh □ B. Tần- Hán □ C.Đường - Tống □ D. Ng – Thục – Ngô 74. Khi lên ngôi, vua Tần tự xưng là: □ A.Tần Thuỷ Hoàng Đế □ B. Tần Thúc Bảo □ C.Tần Thái Tổ □ D. Tần Hoàng Đế 75. Tần Thuỷ Hoàng có nghóa là: □ A. Vò vua đầu tiên, vua của các vua □ B. Vò vua của sông nước □ C. Vò vua hùng mạnh, đứng đầu vùng Hoàng Hà Và Trường Giang □ D. Vò vua của sông vàng [...]... thuật mài đá phát triển cao, nhiều loại hình công cụ □ B Kỹ thuật làm đồ gốm phát triển □ C Kỹ thuật ghè đá phát triển □ D Câu A và B đúng 183 Cuộc sống đònh cư đòi hỏi con gnười phải cải tiến công cụ sản xuất như thế nào? □ A Chuyển từ sử dụng đồ đá sang sử dụng đồ đồng để tạo năng suất cao hơn □ B Kỹ thuật chế tạo cung tên phát triển nên người đàn ông có vai trò ngày càng cao hơn □ C Đóng nhiều thuyền... sở nền văn hoá Sa Huỳnh? 217.Vò vua đầu tiên của nước Lâm p tên là: 218.Nước Lâm Ấp về sau đổi tên là: □ A Phù Nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D Tất cả câu trên đều đúng □ A Tây Nam Bộ □ C Nam Trung Bộ □ B Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ □ D Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù Nam □ D Xiêm La □ A An Giang □ C Bà Ròa □ B Lạng Sơn □ D Thanh Hoá □ A Chân Lạp □ C Lâm Ấp □ B Champa □ D Văn Lang... nhà sản xuất, khi cần triều đình điều động □ C Nông dân là quân só □ D Câu A và B đúng 255 Vua Lê Thánh Tôn đã bỏ những chức vụ cao cấp nào? □ A Tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, thừa tướng, tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển □ D Thái uý, đại tướng, quốc trưởng 256 Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì? □ A Thương nghiệp □ C Công nghiệp □ B Nông nghiệp... D Tất cả câu trên đều đúng □ A Lâu đài □ C Nhà kho, chuồng trại □ B Nhà thờ □ D Tất cả câu trên đều đúng 148 Khu đát của lãnh chúa bao gồm: 149.Người sản xuất chính trong lãnh đòa của lãnh chúa là: □ A Tá điền □ C Nông nô 150.Nông nô là người: □ B Nô lệ □ D Binh lính □ A Nhận ruộng đất của lãnh chúa □ B Nộp tô thuế, phục dòch cho lãnh chúa □ C Không được quyền rời khỏi lãnh đại □ D Tất cả câu trên... 250 Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vào năm nào? 251 Thành Đại La được Lý Cồng Uẩn đổi tên là: 252 Quốc hiệu Đại Việt có từ năm nào? 253 Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta lá: 254 Nội dung của chính sách “ngụ binh ư nông” là: □ A Quân só luân phiên cày ruộng □ B Thanh niên đăng ký tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình điều động □ C Nông dân là quân só □ D Câu A và B đúng 255 Vua Lê... cấp thi t đầu tiên của Hội đồng công xã là gì? □ A Miễn thuế 3 năm cho nhân dân □ B Tòch thu toàn bộ xí nghiệp của tư sản □ C Đập tan bộ máy nhà nước cũ □ D Đại xá cho chính trò phạm 198 Những biện pháp nào của công xã thể hiện rõ tính giai cấp? □ A Giao công nhân quản lý xí nghiệp vắng chủ □ B Quy đònh chế độ làm việc tiền lương □ C Giải quyết nạn thất nghiệp và nhà ở cho công nhân □ D Tất cả câu. .. Hiền □ B Trương Hán Siêu □ D Quách Đình Bảo □ A Nguyễn Trãi □ C Nguyễn Hiền □ B Lê Lợi □ D Trần Cảnh 274 Khoa thi đầu tiên của nước ta được tổ chức vào năm nào? 275 Quốc tử giám được thành lập vờ năm nào? 276 Bạch Đằng Giang phú do ai sáng tác? 277 tác giả của bộ Đại Việt sử ký là ai? 278 Bình Ngô Đại cáo là tác phẩm của ai: 279 Bia Tiến só được đặt tại đâu? □ A Cột cờ Thủ Ngữ (Hà Nội) □ B Chùa Một Cột... Tất cả câu trên đều đúng 151.Đời sống của nông nô thì: □ A Dễ chòu hơn nô lệ □ C Câu a và b đều đúng □ B Sung sướng hơn tá điền □ D Câu a và b đều sai 152.Những tiến bộ của kỹ thuật nông nghiệp dưới thơì phong kiến tản quyền là: □ A Biết dùng phân bón □ B Gieo trồng theo thời vụ □ C Dùng ngựa kéo cày bừa cải tiến □ D Tất cả câu trên đều đúng 153 Lãnh đòa là cơ sở kinh tế mang tính chất: □ A Phải mua hàng... Ngày 12/10/1284 264 Quân Đại Việt tấn công vào đất TỐng vào thời gian nào? 265 Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào? 266 Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt lần thứ nhất vào năm nào: 267 Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai? 268 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai vào năm nào? 269 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba vào... công cụ của người hiện đại có gì phát triển? □ A Dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ □ B Biết mài đá □ C Chế tạo nhiều loại công cụ: rìu, bôn, chày, lưỡi cuốc đá… □ D Tất cả câu trên đều đúng 179 Một phát minh rất quan trọng của người hiện đại là: □ A Lửa □ C Cung tên □ B.Trồng trọt và chăn nuôi □ D Công cụ bằng sắt 180.Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người được gọi là: □ A Bộ lạc □ C Thò tộc . khỏi lãnh đại □ D. Tất cả câu trên đều đúng 151.Đời sống của nông nô thì: □ A. Dễ chòu hơn nô lệ □ B. Sung sướng hơn tá điền □ C. Câu a và b đều đúng □ D. Câu a và b đều sai 152.Những tiến bộ. đầu tuên sáng tạo ra: □ A. Chữ viết □ B. Văn học, nghệ thuật □ C. Tri thức khoa học □ D. Tất cả câu trên đều đúng 31. Mục đích của việc thành lập bộ máy nhà nước là: □ A. Quản lý nô lệ □ B. Lo. công □ D. Nông nô 45. Vua ở phường đông được xem là: □ A. đại diện thần thánh □ B. Người chủ tối cao của đất nước □ C. Câu A và B sai □ D. Câu A và B đúng 46. Đất đai Đòa Trung Hai chủ yếu là: □
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử luyện thi tốt nghiệp, thi đại học cao đẳng tham khảo (2), Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử luyện thi tốt nghiệp, thi đại học cao đẳng tham khảo (2), Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử luyện thi tốt nghiệp, thi đại học cao đẳng tham khảo (2)

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay