Giáo án bài đức tính giản dị của bác hồ

6 3,382 12
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015, 19:51

. chung về đức tính giản dị của BH p2 - Phần còn lại: Trình bày những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác. b. Phương thức biểu đạt: Nghị luận. c. Phân tích : c1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác. Giáo án Ngữ văn lớp 7 1 Bài 22 ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng- I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Thấy được đức tính giản dị là phẩm chất cao quý của Bác Hồ qua đoạn văn nghị. Mục đích chứng minh của vb này là gì ? - HS: Làm rõ để mọi người hiểu về đức tính giản dị của BH. ? Nêu luận điểm chính của toàn bài? ? Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài đức tính giản dị của bác hồ, Giáo án bài đức tính giản dị của bác hồ, Giáo án bài đức tính giản dị của bác hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn