Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ bộ môn

1 506 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 11:10

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ bộ môn Cộng hoà xã hội nchủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do - Hạnh phúc Đơn xin bảo vệ luận án tiến bộ môn Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Trờng Đại học Luật Hà Nội. Tên tôi là: Phạm Hoàng Giang. Công tác tại: Bộ Nội vụ. Tôi đợc công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số 4901/QĐ/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 12/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh khoá 2003 của Trờng Đại học Luật Hà Nội, hình thức đào tạo không tập trung, thời hạn từ năm 2003 đến năm 2006, văn bản gia hạn số Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành chơng trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh và hoàn thành luận án tiến với đề tài: "Quyền tự do hợp đồng trong hoạt động thơng mại ở Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn" ; Thuộc chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số chuyên ngành: 62 38 50 01. Tôi làm đơn này đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trờng Đại học Luật Hà Nội cho phép tôi đợc bảo vệ luận án bộ môn. Tôi xin trân trọng cám ơn. Hà Nội, ngày tháng năm 2007 Ngời làm đơn Phạm Hoàng Giang . Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ ở bộ môn Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Trờng Đại học Luật Hà Nội. Tên tôi là: Phạm Hoàng Giang. Công tác tại: Bộ. 38 50 01. Tôi làm đơn này đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trờng Đại học Luật Hà Nội cho phép tôi đợc bảo vệ luận án ở bộ môn. Tôi xin trân trọng cám
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ bộ môn, Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ bộ môn, Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ bộ môn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay