Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay

29 736 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 10:54

Trong các công cụ hữu hiệu mà Nhà nước ta sử dụng để đấu tranh với tội phạm phải kể trước hết đến pháp luật hình sự . Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay 23:45' 30/8/2009 1. Vấn. và trong Lý luận v chính sách hình sự. Trong các lĩnh vực lý luận khác, các phạm trù hình sự hoá, phi hình sự hoá , “tội phạm hoá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay, Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay, Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay, Vấn đề hình sự hố, phi hình sự hố trong chính sách hình sự, Một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn