40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

35 618 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 22:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : GS.TSKH HOÀNG KIẾM HỌC VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC MÃ SỐ HỌC VIÊN : CH1201120 TP.HCM 04/2013 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 5 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 6 PHẦN I - LỜI MỞ ĐẦU 7 PHẦN II - NỘI DUNG 9 2.1 CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO 9 2.1.1.Nguyên tắc phân nhỏ 9 2.1.2.Nguyên tắc tách khỏi 9 2.1.3.Nguyên tắc phẩm chất cục bộ 9 2.1.4.Nguyên tắc phản đối xứng 9 2.1.5.Nguyên tắc kết hợp 9 2.1.6.Nguyên tắc vạn năng 9 2.1.7.Nguyên tắc chứa trong 10 2.1.8.Nguyên tắc phản trọng lượng 10 2.1.9.Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ 10 2.1.10.Nguyên tắc thực hiện sơ bộ 10 2.1.11.Nguyên tắc dự phòng 10 2.1.12.Nguyên tắc đẳng thế 10 2.1.13.Nguyên tắc đảo ngược 10 2.1.14.Nguyên tắc cầu (tròn) hóa 11 2.1.15.Nguyên tắc linh động 11 2.1.16.Nguyên tắc thiếu hoặc thừa 11 2.1.17.Nguyên tắc chuyển sang chiều khác 11 2.1.18.Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học 11 2.1.19.Nguyên tắc tác động theo chu kỳ 11 2.1.20.Nguyên tắc liên tục tác động có ích 12 2.1.21.Nguyên tắc vượt nhanh 12 2.1.22.Nguyên tắc biến hại thành lợi 12 2.1.23.Nguyên tắc quan hệ phản hồi 12 2.1.24.Nguyên tắc sử dụng trung gian 12 2.1.25.Nguyên tắc tự phục vụ 12 2.1.26.Nguyên tắc sao chép 12 2.1.27.Nguyên tắc rẻ thay cho đắt 13 2.1.28.Nguyên tắc thay thế sơ đồ cơ học 13 2.1.29.Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng 13 2.1.30.Nguyên tắc sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng 13 2.1.31.Nguyên tắc sử dụng các vật liệu nhiều lỗ 13 2.1.32.Nguyên tắc thay đổi màu sắc 13 2.1.33.Nguyên tắc đồng nhất 14 2.1.34.Nguyên tắc phân hủy hoặc tái sinh các phần 14 2.1.35.Nguyên tắc thay đổi các thông số hoá lý của đối tượng 14 2.1.36.Nguyên tắc sử dụng chuyển pha 14 2.1.37.Nguyên tắc sử dụng sự nở nhiệt 14 2.1.38.Nguyên tắc sử dụng các chất oxi hóa mạnh 14 2.1.39.Nguyên tắc thay đổi độ trơ 14 HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM 2.1.40.Nguyên tắc sử dụng các vật liệu hợp thành 15 2.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 15 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 31 PHẦN III - KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cám ơn GS. TSKH Hoàn Kiếm về những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu mà thầy đã truyền đạt cho lớp trong phạm vi môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc chương trình đào tạo cao học ngành Khoa học máy tính tại trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với khả năng và thời gian có hạn, tiểu luận chắc chắn còn có những thiếu sót trong phần trình bày và nội dung, kính mong Thầy góp ý để tác giả có thể hoàn thiện hơn. TP.HCM, tháng 04 năm 2013 Học viên thực hiện NGUYỄN ĐÌNH NGỌC HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM PHẦN I - LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ngày nay phát triển không ngừng, con người ngày càng đặt mục tiêu cao hơn trong tham vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ khoa học. Nhu cầu nhận thức ngày càng tăng và việc cải tạo thế giới luôn thôi thúc con người tự thân nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Có khá nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết vấn đề được rút trích từ trước đến nay. Trong số đó, phương pháp Thử - Sai có lẽ là gần gũi nhất, được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên độ phức tạp của phương pháp này tương đối cao do không gian phép thử thường là rất lớn. Để khắc phục những nhược điểm của phương pháp Thử - Sai, ở thời kỳ phát triển ban đầu của khoa học sáng tạo, người ta cố gắng sưu tầm, thu thập kinh nghiệm riêng, các mẹo vặt gọi chung là các thủ thuật suy nghĩ, nhằm mục đích giảm số lượng và rút ngắn thời gian lựa chọn các phương án thử. Người ta đã tìm được 40 thủ thuật dùng cho tư duy sáng tạo kỹ thuật. TRIZ là gì ? "PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO" (Creativity Methodologies) là một môn khoa học có mục đích xây dựng và trang bị hệ thống các phương pháp, kỹ năng thực hành tiên tiến về suy nghĩ để giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo. "PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO" là phần ứng dụng của khoa học rộng lớn hơn, mới hình thành và phát triển trong thời gian gần đây : KHOA HỌC SÁNG TẠO (Creatology). Theo các nhàn nghiên cứu, khoa học này ứng với "làn sóng thứ tư" trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học. Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI. "PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO" (TRIZ) gồm 40 nguyên lý sáng tạo và các quy luật phát triển khách quan. TRIZ giúp con người nhanh chóng tìm ra con đường ngắn nhất để đạt được mục đích dựa trên các quy luật phát triển của tư duy và khoa học. HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM Tác giả cảu TRIZ là GS Altshuller, một người Nga gốc Do Thái. Ông đã nghiên cứu và bắt đầu xây dựng lý thuyết giải các bài toán sáng chế từ năm 1946. Năm 1986, ông cộng tác với Hiệp hội toàn liên bang của các nhà sáng chế và hợp lý hóa thành lập Phòng thí nghiệm nghiên cứu và áp dụng các phương pháp sáng chế và Học viện công cộng về sáng tạo sáng chế năm 1971. Như vậy, TRIZ là một phương pháp sáng tạo và đổi mới có tính khoa học cao. Với các khái niệm cụ thể về sáng tạo, đổi mới và phân chia mức sáng tạo cụ thể, người sử dụng và nghiên cứu TRIZ dễ dàng hiểu được các quy luật, nguyên tắc sáng tạo và công cụ của TRIZ. Do đó hiệu quả tìm kiếm các giải pháp dựa trên quy luật phát triển hệ thống được nâng cao rõ rệt, cụ thể được chứng minh bằng các thành công của một số tập đoàn trên thế giới. HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 8 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM PHẦN II - NỘI DUNG 2.1 CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO Phần này điểm qua các nguyên tắc sáng tạo trong khoa học kỹ thuật. Trong đó, sẽ tập trung vào các nguyên tắc đã được áp dụng trong việc phát triển các thế hệ màn hình máy tính. 2.1.1. Nguyên tắc phân nhỏ  Chia đối tượng thành các phần độc lập.  Làm đối tượng trở nên tháo lắp được.  Tăng mức độ phân nhỏ đối tượng. 2.1.2. Nguyên tắc tách khỏi  Tách phần gây “phiền phức” (tính chất “phiền phức”) hay ngược lại tách phầnduy nhất “cần thiết” (tính chất “cần thiết”) ra khỏi đối tượng. 2.1.3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ  Chuyển đối tượng (hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài) có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất.  Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chức năng khác nhau.  Mỗi phần của đối tượng phải ở trong những điều kiện thích hợp nhất đối với công việc. 2.1.4. Nguyên tắc phản đối xứng  Chuyển đối tượng có hình dạng đối xứng thành không đối xứng (nói chung giảm bậc đối xứng). 2.1.5. Nguyên tắc kết hợp  Kết hợp các đối tượng đồng nhất hoặc các đối tượng dùng cho các hoạt động kế cận.  Kết hợp về mặt thời gian các hoạt động đồng nhất hoặc kế cận. 2.1.6. Nguyên tắc vạn năng  Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó không cần sự tham gia của các đối tượng khác. HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 9 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GVHD : GS.TSKH HOÀNG KIẾM 2.1.7. Nguyên tắc chứa trong  Một đối tượng được đặt bên trong đối tượng khác và bản thân nó lại chứa đối tượng thứ ba  Một đối tượng chuyển động xuyên suốt bên trong đối tượng khác. 2.1.8. Nguyên tắc phản trọng lượng  Bù trừ trọng lượng của đối tượng bằng cách gắn nó với các đối tượng khác có lực nâng.  Bù trừ trọng lượng của đối tượng bằng tương tác với môi trường như sử dụng các lực thủy động, khí động 2.1.9. Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ  Gây ứng suất trước với đối tượng để chống lại ứng suất không cho phép hoặc không mong muốn khi đối tượng làm việc (hoặc gây ứng suất trước để khi làm việc sẽ dùng ứng suất ngược lại). 2.1.10. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ  Thực hiện trước sự thay đổi cần có, hoàn toàn hoặc từng phần, đối với đối tượng.  Cần sắp xếp đối tượng trước, sao cho chúng có thể hoạt động từ vị trí thuận lợi nhất, không mất thời gian dịch chuyển. 2.1.11. Nguyên tắc dự phòng  Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị trước các phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn. 2.1.12. Nguyên tắc đẳng thế  Thay đổi điều kiện làm việc để không phải nâng lên hay hạ xuống các đối tượng. 2.1.13. Nguyên tắc đảo ngược  Thay vì hành động như yêu cầu bài toán, hành động ngược lại (ví dụ, không làm nóng mà làm lạnh đối tượng).  Làm phần chuyển động của đối tượng (hay môi trường bên ngoài) thành đứng yên và ngược lại, phần đứng yên thành chuyển động. HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120 Trang 10 [...]... KIẾM 2.1 .40 Nguyên tắc sử dụng các vật liệu hợp thành  Chuyển từ các vật liệu đồng nhất sang sử dụng những vật liệu hợp thành(composite) Hay nói chung sử dụng các vật liệu mới 2 2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Hệ điều hành Windows đã có một lịch sử phát triển khá dài, phiên bản của hệ điều hành này đã được phát hành cách đây khoảng 27 năm và đã chiếm được ưu thế về tỷ lệ người sử dụng trong... Trong tiểu luận này, 40 nguyên tắc sáng tạo đã được trình bày, giới thiệu sơ lược các phiên bản của hệ điều hành Windows (từ DOS cho đến Windows 7), quá trình phát triển của hệ điều hành Windows và sự áp dụng các nguyên tắc sáng tạo để phát triển Nhờ vào đó ta thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nghiên cứu và sáng tạo khoa học đã mang lại cho con người rất nhiều tiện ích cũng như nhiều thành tựu trong lĩnh... Nguyên tắc thay đổi màu sắc - Lịch sử phát triển hệ điều hành Windows đã chứng mình nguyên tắc này Ban đầu, hệ điều hành chỉ có giao diện trắng đen và thao tác trên các dòng lệnh (Hệ điều hành MS-DOS) Nhưng sau này, hệ điều hành Windows đã được thay đổi và phát triển theo hướng cải tiến, có nhiều màu sắc hơn, thẩm mĩ hơn và thân thiện với người dùng, giúp cho việc sử dụng hệ điều hành của người sử dụng. .. động - Phát triển hệ điều hành hỗ trợ linh động cho phép các ứng dụng quyết định môi trường chạy là đơn luồng hay đa luồng, 32 bit hay 64 bit - Phát triển hệ điều hành từ đơn giản đến phức tạp, từ hệ điều hành đơn nhiệm đền hệ điều hành đa nhiệm • Nguyên tắc vạn năng - Hệ điều hành phát triển theo hướng hỗ trợ nhiều loại ứng dụng khác nhau có thể chạy trên hệ điều hành, tăng cường chạy nhiều ứng dụng. .. họa, module xử lý tập tin… • Nguyên tắc sao chép - Các phiên bản hệ điều hành là sự sao chép lẫn nhau về nguyên tắc hoạt động, xử lý Tuy các phiên bản hệ điều hành về sau có nhiều sự cải tiến trong thiết kế, xử lý nhưng chức năng cốt lõi của hệ điều hành hướng tới là xây dựng hệ điều hành vạn năng vẫn không thay đổi • Nguyên tắc "rẻ" thay cho đắt - Kể từ phiên bản hệ điều hành Windows Vista, Microsoft... Sau phát hành Windows 3.0, các ứng dụng viết cho hệ điều hành Windows được phát triển rất rộng rãi Windows 3.0 đã là cho các ứng dụng Word và Excel đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác như WordPerfect… • Windows 3.1 Windows 3.1, phát hành năm 1992, được coi là một nâng cấp cho phiên bản Windows 3.0 Phiên bản này không chỉ có các bản vá lỗi cần thiết mà nó là phiên bản đầu tiên mà Windows hiển thị các. .. điều hành đa nhiệm • Nguyên tắc tách khỏi đối tượng - Hệ điều hành sơ khai ban đầu là một khối phức tạp xử lý các thành phần các thành phần độc lập như : driver, software, external device Trong quá trình phát triển, xây dựng hệ điều hành hướng tới nguyên tắc tách khỏi, hệ điều hành chia nhỏ thành các thành phần đơn giản xử lý các thành phần độc lập như thành phần xử lý driver, software… • Nguyên tắc. .. hãy xem xét chi tiết hơn về mỗi một phiên bản của Windows Bắt đầu với hình thức sơ khai nhất của nó, hệ điều hành DOS • DOS Windows được phát triển từ hệ điều hành DOS ban đầu của Microsoft, đây là hệ điều hành được phát hành vào năm 1981 Hệ điều hành DOS được phát triển để chạy trên máy tính cá nhân IBM, với giao diện toàn bằng văn bản và các lệnh người dùng cơ bản HVTH : NGUYỄN ĐÌNH NGỌC - CH1201120... SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS • Nguyên tắc kết hợp - Kết hợp yếu tố phần cứng vào phần mềm, giúp tăng cường tối ưu hoạt động và xử lý các ứng dụng phức tạp - Các kỹ thuật xử lý, giải thuật tối ưu giúp hệ điều hành ngày càng mạnh mẽ - Kết hợp các module xử lý trong hệ điều hành để xử lý các tác vụ nhịp nhàng Kết hợp về mặt thời gian các hoạt động của CPU, tận dụng tài nguyên để cho ra hệ điều. .. Thay đổi nhiệt độ, thể tích 2.1.36 Nguyên tắc sử dụng chuyển pha  Sử dụng các hiện tượng nảy sinh trong quá trình chuyển pha như: thay đổi thể tích, toả hay hấp thu nhiệt lượng 2.1.37 Nguyên tắc sử dụng sự nở nhiệt  Sử dụng sự nở (hay co) nhiệt của các vật liệu  Nếu đã dùng sự nở nhiệt, sử dụng với vật liệu có các hệ số nở nhiệt khác nhau 2.1.38 Nguyên tắc sử dụng các chất oxi hóa mạnh     Thay . KIẾM 2.1 .40. Nguyên tắc sử dụng các vật liệu hợp thành 15 2.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 15 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS. HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS GIẢNG. DUNG 2.1 CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO Phần này điểm qua các nguyên tắc sáng tạo trong khoa học kỹ thuật. Trong đó, sẽ tập trung vào các nguyên tắc đã được áp dụng trong việc phát triển các thế hệ màn
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS, 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS, 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS, PHẦN II - NỘI DUNG, 1 CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO, 2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS, 3 PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn