Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng

54 392 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 09:35

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời c am đoa n Dới sự hớng dẫn của các chú, anh chị trong Phòng Kế toán của nghiệp may Hải Phòng, giáo Lê Thị Thanh em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin cam đoan bài chuyên đề trên là do em tự viết dựa trên số liệu thực tế của nhgiệp, không sao chép dới bất kì hình thức nào. SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mục lục danh mục bảng biểu, sơ đồ danh mục viết tắt mục lục 2 danh mục bảng biểu, sơ đồ .5 danh mục các từ viết tắt 7 Lời nói đầu .1 Chơng 1 Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 3 1.1. NHững vấn đề chung về Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3 1.1.1. ý nghĩa sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 3 1.1.2 Các khái niệm bản .3 1.2. Kế toán bán hàng 5 1.2.1 Chứng từ sổ sách kế toán .5 1.2.2 Tài khoản sử dụng 5 1.2.3 Các phơng thức bán hàng .8 1.2.4 Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 9 1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .12 1.3.1. Kế toán chiết khấu thơng mại giảm giá hàng bán .12 1.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại .12 1.4. Giá vốn hàng bán 13 1.5. Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp .14 1.5.1 Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp: 14 1.5.2. Tài khoản sử dụng: 15 1.5.3. Phơng pháp kế toán .15 1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 16 1.6.1. Tài khoản sử dụng .16 1.6.2. Phơng pháp kế toán .16 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.7. hình thức tổ chức sổ kế toán 16 Chơng 2 thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam nghiệp may HP .17 2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của nghiệp may Hải phòng 18 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển của nghiệp may HP 18 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của nghiệp may HP 18 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán của nghiệp .22 2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhanh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam xi nghiệp may HP 25 2.2.1 Các phơng thức bán hàng tại nghiệp may HP 25 2.2.2 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phơng thức bán hàng tại nghiệp may Hải Phòng 26 2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp tại nghiệp may HP .35 2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại nghiệp may HP .37 Chơng 3 Một số phơng pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần XNK tổng hợp I việt nam nghiệp may HảI phòng 41 3.1 Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại nghiệp may hảI phòng .41 3.1.1 Những u điểm: .41 3.1.2 Những hạn chế .43 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại nghiệp may HP .43 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện .43 3.2.3 Về hệ thống sổ kế toán của Công ty .44 3.2.3. Về bộ máy kế toán 45 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết luận 46 Danh mục tài liệu tham khảo .47 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 danh mục bảng biểu, sơ đồ Sơ đồ 1 Tổ chức bộ máy quản lý .19 Sơ đồ 2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 22 Sơ đồ 3 cấu bộ máy kế toán mối liên hệ giữa các bộ phận 23 Sơ đồ 4 Trình tự ghi sổ kế toán .25 Sơ đồ 5 Trình tự lên số liệu sổ kế toán DT bán hàng 27 (Biểu 01) 28 (Biểu 02) Phiếu thu tiền mặt .29 (Biểu 03) .29 (Bảng 01) Bảng DT tiêu thụ sản phẩm - Quý 2 năm 2007 31 (Bảng 02) 33 (Bảng 03) Sổ chi tiết bán hàng 33 (Bảng 04) Số cái .34 (Bảng 05) bảng tổng hợp chi tiết bán hàng .34 (Biểu 04) Phiếu chi .35 (Bảng 06) Bảng chi tiết tk 642 .36 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (Biểu 05) sổ cái tk 911 .37 (Biểu 06) báo cáo kết quả kinh doanh .39 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 danh mục các từ viết tắt SXKD : Sản xuất kinh doanh TK : Tài khoản XNK : Xuất nhập khẩu DT : Doanh thu KHTSCĐ : Khấu hao tài sản cố định CBCNV : Cán bộ công nhân viên BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng phát triển không ngừng. Trong điều kiện nền kinh tế thị tr- ờng hiện nay, cạnh tranh lợi nhuận là vấn đề hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. quản lý tốt quá trình sản xuất sản phẩm, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trờng, tăng nhanh doanh thu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới điều kiện tăng khả năng cạnh tranh, tạo thế lực vững chắc trên thị trờng, đạt đợc lợi nhuận tốt nhất Công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh chính là công tác kế toán. Kế toán là một công cụ, bộ phận không thể thiếu trong quản lý kinh tế, nhờ những thông tin kế toán cung cấp, lãnh đạo của doanh nghiệp mới nắm bắt đợc mọi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, từ đó thể đa ra các quyết định đúng đắn phù hợp kịp thời. Đối với mỗi doanh nghiệp, kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng vai trò rất lớn. Không thể phủ nhận vai trò của nó trong việc quản lý giá vốn hàng bán sở để xác định giá bán cho phù hợp, cung cấp số liệu về tình hình tiêu thụ kết quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Vì vậy việc tổ chức công tác kế toán nh thế nào để một mặt phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, mặt khác vẫn đảm bảo đúng chế độ kế toán do Nhà nớc ban hành là vấn đề hết sức quan trọng. Xuất phát từ vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời thông qua quá trình thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế kế toán đối với các phần hành kế toán tìm hiểu kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May Hải Phòng, em quyết định chọn đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May HảI Phòng . Mục tiêu của đề tài là vận dụng lý luận hạch toán kế toán về bán hàng xác định kết quả kinh doanh vào nghiên cứu thực tiễn ãnhí nghiệp may Hải Phòng SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bố cục luận văn của em gồm 3 chơng: Chơng 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2:Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May Hải Phòng Chơng 3: Một số phơng pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May Hải Phòng. Với trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn còn non yếu nên chuyên đề thực tập này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Do vậy, em mong nhận đợc sự giúp đỡ bổ sung của quý thầy giáo, các chú anh chị trong đơn vị thực tập kế toán, tạo điều kiện cho đề tài đợc hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, đặc biệt là giáo Lê Thị Thanh anh chị trong phòng ban kế toán đã hớng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực tập viết chuyên đề này. SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng 1 Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 1.1. NHững vấn đề chung về Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1. ý nghĩa sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, hàng hoá ngày càng đa dạng phong phú, với nhiều mẫu mã kiểu dáng hiện đại phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Với sự phát triển đó đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải đặt ra thực hiện tốt chiến lợc kinh doanh của công ty mình,để thu đợc lợi nhuận tối đa thể. Vì vậy phải tổ chức công tác bán hàng nh thế nào để đạt đợc mục đích đó là việc rẩt quan trọng. Để thể thực hiện tốt đợc mục tiêu đó thì công việc của kế toán vai trò rất lớn. Thông qua các kết quảcông tác kế toán đa ra thể giúp các nhà quản lý đợc những quyết định đúng đắn trong kinh doanh, để từ đó thu đợc lợi nhuận cao nhất. Vì vậy các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến việc đổi mới phát triển hoạt động kế toán bán xác định kết quả kinh doanh ngày càng một tốt hơn. 1.1.2 Các khái niệm bản 1.1.2.1 Doanh thu (DT) bán hàng. a. Khái niệm Theo thông t số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài Chính qui định: DT bán hàng cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đợc hoặc sẽ thu đợc từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh DT nh bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). b Nguyên tắc ghi nhận DT Chỉ đợc ghi nhận DT bán hàng tại thời điểm sản phẩm, hàng hoá đợc coi là tiêu thụ. Sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp đợc coi là tiêu thụ khi thoả mãn đồng thời cả 5 điều kiện sau( theo chuẩn mực 14): 1) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngời mua; 2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nh ngời sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá; SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 3 [...]... lập nghiệp gia công sản xuất hàng may mặc Xuẩt Khẩu - H i Phòng - Quyết định số 06/TH - TCCB ngày 21/1/1994 của công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Bộ Thơng M i về việc Thành lập Nghiệp gia công sản xuất hàng may mặc Xuất Khẩu H i Phòng Tên giao dich: Chi nhánh công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May H I Phòng Trụ sở chính: Km 110, Đờng QL5, Đông H i, H i An, H i PHòng i n tho i: ... hàng xác định kết quả kinh doanh t i chi nhanh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam xinghiệp may HP 2.2.1 Các phơng thức bán hàng t i nghiệp may HP nghiệpdoanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng may mặc xuất khẩu, do vậy nghiệp chủ yếu sử dụng phơng pháp bán hàng trực tiếp bán hàng theo hợp đồng V i mục tiêu đẩy nhanh kh i lợng hàng hoá bán ra, khách hàng đến v i nghiệp. .. kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán, vận dụng sáng tạo hình thức phơng pháp kế toán phù hợp v i i u kiện đặc i m hoạt động SXKD của nghiệp - Kế toán tổng hợp: nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức kế toán tổng hợp, lập BCTC của công ty, giúp cho kế toán tổ chức thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh, tổ chức bảo quản hồ sơ t i liệu kế toán, tổ chức tổng hợp chi tiết nguồn vốn kinh. .. nhập m i nhất hiện trong kho Trị giá của hàng tồn kho cu i kỳ đợc tính theo số lợng của hàng tồn kho đơn giá của những lô hàng nhập kho cũ nhất 1.5 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.5.1 N i dung chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp: Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: - Chi phí tiền lơng các khoản trích theo lơng của nhân viên bán hàng, ... KTACĐ22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh T i chi nhánh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam nghiệp may HP 2.1 Đặc i m tổ chức hoạt động kinh doanh của nghiệp may H i phòng 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển của nghiệp may HP nghiệp may H i Phòng đợc thành lập theo: - Công văn số 11818/TH - TCCB ngày 24/12/1993 của Bộ Thơng M i về việc thành... C i TK 632, 511, 512, 531, 532, 641, 642, 911, + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan - Hệ thống kế toán máy Qua những sở lý thuyết trên, trong th i gian thc tập t i nghiệp May H i Phòng em đã i tìm hiểu về thực tế kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh t i đó Những vấn đề tìm hiểu đợc, em đã thể hiện trong chơng 2 sau đây Chơng 2 thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh. .. nghiệp may HP Toàn bộ công tác t i chính, kế toán của nghiệp may HP đợc tổ chức thành một phòng g iPhòng Kế toán- T i vụ Bộ máy hạch toán kế toán của nghiệp đợc tổ chức theo hình thức tập trung Toàn bộ công việc hạch toán kế toán đợc thực hiện t i phòng Kế toán- T i vụ nghiệp Các phân xởng đều các thống phân xởng Các số liệu thống kê, kế toán ở các bộ phận đợc thực hiện trực tiếp t i phòng. .. nghiệp Trực tiếp gi i quyết các công việc sự vụ, văn phòng phục vụ cho công việc của ban giám đốc - Phòng kế toán t i vụ: Là phòng chức năng giám đốc bằng tiền t i nghiệp cho giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nớc về mặt T i chính kế toán t i doanh nghiệp Phòng kế toán t i vụ nhiệm vụ theo d i, ghi chép, quản lý, hạch toán kế toán đ i v i toàn bộ lao động, t i sản, vật t, tiền... các lần tiếp theo ph i chấp nhận trả một l i suất nhất định Khi giao hàng cho ng i mua thì lợng hàng chuyển giao đợc coi là tiêu thụ *Hàng đ i hàng Trờng hợp giữa các doanh nghiệpkết hợp đồng kinh tế Căn cứ vào hợp đồng kinh tế hai bên tiến hành trao đ i hàng hóa của mình cho nhau, trong trờng hợp này hàng g i i đ i coi nh là bán, còn hàng nhận về coi nh là mua 1.2.4 Kế toán một số nghiệp vụ... cần xác định đúng đắn trị giá vốn của hàng bán Trị giá vốn của hàng bán đợc sử dụng để xác định hiệu quả kinh doanhtoàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm trị giá vốn của hàng xuất kho, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán Về nguyên tắc, thành phẩm ph i đợc phản ánh theo giá vốn thực tế Tuy nhiên trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp . đ i v i các phần hành kế toán và tìm hiểu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh t i Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt. Nam Xí nghiệp May H i Phòng, em quyết định chọn đề t i: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh t i Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng, Các khoản giảm trừ DT Doanh thu thuầnDTT Lợi nhuận, Chứng từ sổ sách kế toán Các phơng thức bán hàng, Kế toán hàng bán bị trả lại, Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp: Tài khoản sử dụng: Phơng pháp kế toán Tài khoản sử dụng Phơng pháp kế toán, Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất, Hình thức kế toán hệ thống sổ sách kế toán, Chứng từ sổ sách kế toán tại xí nghịêp may HP Phơng pháp kế toán bán hàng tại xí nghiệp may Hải Phòng, Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp may HP., Những u điểm:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn