ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh

8 145 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2015, 12:15

>> http://tuyensinh247.com/ - Học là thích ngay! 1 Câu 1 ( ID: 82069 ) (4,0 điểm) Cho hàm số    có đồ thị (H). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số. b) Tìm  để đường thẳng   cắt (H) tại hai điểm phân biệt. Câu 2 ( ID: 82070 ) (2,0 điểm) a) Giải phương trình       . b) Giải phương trình        Câu 3 ( ID: 82071 ) (2,0 điểm)Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số        với      Câu 4 ( ID: 82072 ) (2,0 điểm) a) Cho là số tự nhiên thỏa mãn    . Tìm số hạng chứa  trong khai triển         . b) Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng, 6 viên bi vàng (các viên bi có kích thước giống nhau, chỉ khác nhau về màu). Người ta chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để 4 viên bi chọn ra không có đủ cả ba màu. Câu 5 ( ID: 82073 ) (2,0 điểm) Cho hình chóp  có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng    . Gọi M là trung điểm của BC. Tính thể tích khối chóp và cosin góc tạo bởi hai mặt phẳng    và     Câu 6 ( ID: 82074 ) (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn           . Chứng minh rằng điểm  nằm trong     Viết phương trình đường thẳng qua M cắt  tại A, B sao cho M là trung điểm của AB. Câu 7 ( ID: 82075 ) (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của đoạn BC, G là trọng tâm tam giác ABM,  là điểm nằm trên đoạn MC sao cho  Viết phương trình đường thẳng AB của tam giác ABC biết đỉnh A có hoành độ nhỏ hơn 4 và phương trình đường thẳng là    . Câu 8 ( ID : 82076 ) (2,0 điểm) Giải hệ phương trình                                     Câu 9 ( ID: 82077 ) (2,0 điểm) Cho các số thực dương  thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức                                           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn Toán Thời gian 180 phút .                     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn Toán Thời gian 180 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay