TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN THP THÔNG HAY VÀ CHỌN LỌC

2 145 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2015, 12:05

. − + TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN HAY và CHỌN LỌC – P1 Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN HAY và CHỌN LỌC – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831] Tham gia các khóa Luyện thi môn Toán. TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN HAY và CHỌN LỌC – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831] Tham gia các khóa Luyện thi môn Toán tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015! . 3 x y x − = + a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Tìm điểm A có tọa độ nguyên thuộc (C) biết tiếp tuyến của đồ thị tại A cắt trục hoành tại B và tam giác OAB cân tại A. Đ/s:
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN THP THÔNG HAY VÀ CHỌN LỌC, TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN THP THÔNG HAY VÀ CHỌN LỌC, TUYỂN CHỌN 10 BÀI TOÁN THP THÔNG HAY VÀ CHỌN LỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn