“ Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương Beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng

56 1,040 5
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 08:49

Việt Nam là một nước nông nghiệp có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên rất thuận tiện cho cây trồng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: “ Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương Beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng, “ Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương Beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn