GIAO AN CA NAM 1 DEN 12 HOT 2011

43 70 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2015, 00:00

. các số ngày 3, 10 , 17 tháng 7 năm 19 41. - Danh từ vương quốc An Nam trong tài liệu chỉ nước Việt Nam thời bấy giờ. 12 Danh từ Cochinchine (tiếng Pháp) hoặc Cochinchina (tiếng Anh) trong tài. Latino-Anamiticum), 18 38. Xem phụ lục III. An Nam đại quốc hoạ đồ 9 Đại Nam nhất thống toàn đồ, bản đồ nước Việt Nam đời Nguyễn vẽ vào khoảng năm 18 38, ghi "Hoàng Sa" (số 1) -. Quốc Sử quán nhà Nguyễn (18 02 -18 45) soạn xong năm 18 82 10 ghi Hoàng Sa là bộ phận lãnh thổ Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đại Nam nhất thống chí 11 10 Phần viết về các tỉnh Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN CA NAM 1 DEN 12 HOT 2011, GIAO AN CA NAM 1 DEN 12 HOT 2011, GIAO AN CA NAM 1 DEN 12 HOT 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn