Sáng kiến kinh nghiêm một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 1824 tháng tuổi

23 8,515 27
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015, 11:30

Mục tiêu GDMN là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách con người, con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì ta cần phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục đó là điều tất yếu.Mà dinh dưỡng là nhu cầu sống của mỗi con người, nhất là ở lứa tuổi mầm non, đặc biệt là các cháu trong độ tuổi từ 18 24 tháng tuổi. Trẻ em cần dinh dưỡng để phát triển về thể lực và trí tuệ. Trẻ em nếu được chăm sóc nuôi dưỡng tốt sẽ mau lớn, khỏe mạnh, thông minh và học giỏi.Thật đúng vậy trong các trường mầm non vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì trẻ được ăn uống khoa học, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ giúp cho cơ thể trẻ phát triển cân đối, hài hòa cả về thể chất và trí tuệ. Vì vậy việc đảm bảo dinh dưỡng trong các trường mầm non có tổ chức ăn bán trú là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại của cơ thể con người.1.2. Về mặt thực tiễn.Hiện nay vấn đề phòng chống suy dinh dưỡng đang là mối quan tâm lớn nhất của toàn xã hội trên công tác này đòi hỏi có tính liên ngành cao và là công việc của toàn dân. Đối với Ngành giáo dục nói chung, trong đó bậc học Mầm non đóng vai trò rất lớn đến việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ăn bán trú tại trường Mầm non.Vì vậy vấn đề dinh dưỡng giữ vị trí quan trọng đối với sức khoẻ trẻ thơ nó góp phần nâng cao sức học tập, lao động của trẻ trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Chính vì vậy nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 18 24 tháng trong trường mầm non”. Đây là một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ và cùng nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệc là vệ sinh an toàn tại trường mầm non có tổ chức ăn bán trú. . độ tuổi từ 18 - 24 tháng phòng chống được suy dinh dưỡng. - Một số kết quả đạt được - Một số bài học kinh nghiệm - Tìm hiểu cơ sở lý luận có liên quan đến vấn đề phòng chống suy dinh dưỡng cho. Với đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Làm thế nào để phòng chống suy dinh dưỡng cho 7 trẻ ở nhóm 18 - 24 tháng để điều tra cách phòng chống suy dinh dưỡng của mình, tôi đã lấy ý kiến từ các. được kết quả như sau. TT Sự cần thiết của việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ đúng cách để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 19 - 24 tháng tuổi Số lượng người Tỉ lệ % a Rất cần thiết 53 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiêm một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 1824 tháng tuổi, Sáng kiến kinh nghiêm một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 1824 tháng tuổi, Sáng kiến kinh nghiêm một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 1824 tháng tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay