Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

116 995 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 05:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Khoa kinh tÕ Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N *** ĐÀO KIỀU TRÂM GIẢI PHÁP THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỲNH KHÊ, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI - 2015 2 2 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Khoa kinh tÕ Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỲNH KHÊ, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH Tên sinh viên : ĐÀO KIỀU TRÂM Chuyên ngành : KINH TẾ Lớp : K56 – KTA Niên khóa : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. NGÔ THỊ THUẬN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong khoá luận này là trung thực và chưa hề được sử dụng trong bất cứ luận văn, luận án nào. Tôi cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khoá luận này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khoá luận đều được ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Đào Kiều Trâm 5 5 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khoá luận tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều tập thể và cá nhân. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tất cả các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng sâu sắc nhất tới giảng viên PGS.TS Ngô Thị Thuận đã tận tình chỉ bảo, trực tiếp hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành bài khoá luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cùng các thầy cô giáo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã dạy dỗ, chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập tại trường và quá trình thực hiện khoá luận. Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ UBND xã Quỳnh Khê và các hộ nông dân trên địa bàn xã đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập. Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi cả về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và thực tập tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Đào Kiều Trâm 6 6 TÓM TẮT KHOÁ LUẬN Cùng với tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh trong thời gian gần đây là sự hình thành các thành phố lớn, các khu đô thị và khu công nghiệp tập trung. Nhưng mặt trái của nó là khả năng phát sinh các vấn đề về môi trường tại các khu vực này cũng khá lớn. Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Vì vậy việc nghiên cứu tìm ra giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt để phù hợp với đặc điểm các huyện, xã của nước ta và phù hợp với khả năng đầu tư, nguồn vốn đầu tư là hết sức quan trọng và cấp bách trong thời điểm hiện nay. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình”. Xã Quỳnh Khê là xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5% năm 2014. Với dân số là 5.002 người, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên là 1,25% đã gây áp lực rất lớn đến môi trường, đặc biệt là sự gia tăng lượng rác thải sinh hoạt. Nguồn gây ra rác thải trên địa bàn xã chủ yếu từ 4 khu dân cư với tổng số 1.385 hộ, 5.002 người dân, 5 cơ quan công sở, 3 trường học, 1 trạm y tế, các chợ, hàng quán và các công trình văn hóa, phúc lợi trên địa bàn xã. Với tổng khối lựợng rác thải sinh hoạt ở xã Quỳnh Khê mỗi ngày trung bình khoảng 1 tấn rác thải, trong đó nguồn gây rác thải sinh hoạt cao nhất từ các hộ gia đình, trung bình là 900kg/ngày, rác thải thành phần hữu cơ chiếm 63,1%. Qua đánh giá sơ bộ tình hình ô nhiễm rác thải và ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt đến môi trường sống trên địa bàn xã ở mức quản lý khá tốt, chưa có hiện tượng ô nhiễm nhiều và ảnh hưởng lớn đến môi trường, cuộc sống của người dân. Cảnh quan đường làng ngõ xóm tương đối sạch sẽ. Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã hiện nay tương đối tốt, tỷ lệ thu gom rác 7 7 thải trung bình tại xã Quỳnh Khê đạt 95%, tỷ lệ này tương đối cao so với lượng rác thải ra, trong quá trình quản lý thu gom cũng đạt hiệu quả cao, ít gây ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác và trên đường xã. Có được điều này là do công tác quản lý đã được thống nhất từ cấp chình quyền đến nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và tổ vệ sinh môi trường. Người dân có ý thức khá tốt về vệ sinh môi trường và thu gom rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên công tác phân loại rác thải chưa đạt hiệu quả thực sự cao. Tình hình đầu tư cơ sở kĩ thuật, hạ tầng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thu gom rác thải còn hạn chế, chưa phục vụ tốt nhu cầu thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong xã. Tình hình thu lệ phí vệ sinh, thu rác thải cũng đạt tỷ lệ rất cao, 100% hộ gia đình, các cơ quan công sở, các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn quy định. Phương pháp xử lý rác thải tại xã Quỳnh Khê còn thô sơ, chủ yếu là phương pháp đốt và chôn lấp. Nhưng xử lý rác đã được tập trung và ít gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Qua quá trình nghiên cứu về tình hình quản lý thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã Quỳnh Khê, kết hợp cùng việc dự báo phát triển kinh tế - xã hội của xã trong những năm tới, phương hướng và mục tiêu quản lý thu gom và xử lý rác thải của xã. Tôi đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên, với mong muốn góp phần giúp công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đạt hiêu quả cao như : giải pháp về chính sách và cơ chế quản lý ; giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường của người dân ; giải pháp về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ; giải pháp về kỹ thuật ; giải pháp về tài chính và giải pháp về nhân lực. 8 8 MỤC LỤC 9 9 10 10 [...]... cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt - Đánh giá thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình những năm qua - Đề xuất giải pháp tăng cường thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường của xã trong các năm tiếp theo 15 15 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối... thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 1.2.2 Mục tiêu... về nội dung: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn tình hình thu gom và xử lý rác thải rắn; Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý rác thải tại địa phương; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý rác thải • Phạm vi về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình • Phạm vi về thời gian: - Dữ liệu thứ cấp thu thập để nghiên cứu, phân tích trong... nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu gom và xử lý rác thải, những vấn đề kinh tế - tổ chức liên quan đến thu gom và xử lý rác thải, được cụ thể hoá ở các đối tượng sau: - Các loại rác thải sinh hoạt; Các hộ dân sinh sống trên địa bàn xã; Đơn vị phụ trách thu gom và xử lý rác thải; Các cơ chế, chính sách có liên quan; Các Hiệp hội, Kinh tế - xã hội có liên quan 1.3.2 Phạm vi... thống thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị được thực hiện bởi chính quyền đô thị Hiện nay, nước ta đang chú trọng việc thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt, gần đây nhất là chương trình 3 R đang được thử nghiệm và nhân rộng trên toàn phạm vi quốc gia Vì vậy việc nghiên cứu ứng dụng tìm ra giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt để phù hợp với đặc điểm các huyện, xã của nước ta và phù... thu gom và xử lý rác thải với các tổ chức chính quyền và nhà nước trong việc quản lý rác thải, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động thu gom và xử lý rác thải Hay những cơ 35 35 chế ràng buộc, kìm hãm hoặc khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, tổ - chức khác trong hoạt động thu gom và xử lý rác thải Tiêu chí về con người: Đây là nhân tố rất quan trọng có tính quyết định đến chất lượng hoạt. .. phẩm Môi trường đất Qua đường hô hấp Rác thải (Chất thải rắn) - Sinh hoạt - Sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp, ) - Thương nghiệp - Tái chế Môi trường không khí Bụi,CH4, NH3, H2S, VOC Sơ đồ 2.2: Tác động của rác thải lên sức khoẻ con người và động vật 2.1.3 Thu gom và xử lý rác thải 2.1.3.1 Nội dung thu gom và xử lý rác thải - Thu gom rác thải: Là quá trình thu nhặt rác ngay trong các hộ gia đình, khách... triệu tấn rác thải phát sinh trong cả nước, tốc độ phát sinh rác thải tùy thu c vào từng địa phương và dao động từ 0,35 – 0,8 kg/người/ngày; và theo dự báo thì số lượng rác thải sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo So với các nước khác trên thế giới, lượng rác thải của Việt Nam không lớn Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống và phát huy... xác định trên cơ sở khối lượng rác thải được thu gom chiếm tỷ lệ bao nhiêu % so với khối lượng chất thải phát sinh hàng ngày, tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn, mức độ thu gom chất thải độc hại và khả năng đảm bảo về mặt kỹ thu t của quy trình thu gom rác thải trên địa bàn quản lý Phải thu gom và vận chuyển hết phế thải là yêu cầu đầu tiên cơ bản của việc xử lý phế thải nhưng hiện nay còn là vấn... nghề và dịch vụ đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng bức xúc, ảnh hưởng đến cảnh quan – vệ sinh môi trường và sức khoẻ của người dân Trong đó vấn đề thu gom và xử lý rác thải đang là một điểm nóng trong quá trình phát triển toàn diện kinh tế xã hội của xã, huyện cũng như của toàn tỉnh Xuất phát từ tình hình thực tế trên, em chọn đề tài: Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên . về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. - Đánh giá thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình những năm qua. - Đề xuất giải pháp. tế xã hội của xã, huyện cũng như của toàn tỉnh. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, em chọn đề tài: Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ,. đề lý luận và thực tiễn tình hình thu gom và xử lý rác thải rắn; Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý rác thải tại địa phương; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý rác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay