Cách vận dụng đơn giá công tác bê tông lót đá 4x6

1 3,148 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 15:33

Cách vận dụng đơn giá công tác bê tông lót đá 4x6? Câu hỏi Đinh Tấn Linh: Em đang ở Đăk Lăk và xin hỏi các bác cái này Trong khi lập dự toán công trình (theo định mức 24) thì đơn vị tư vấn thay bêtông lót móng bằng bêtông gạch vỡ AF.15512. Nhưng trong bảng công việc thì vẫn để là: BT lót móng trụ đá 4x6. Trong bảng Bù giá vật tư thì: họ để là: Đá 4x6 thay cho gạch vỡ. Sau đó lấy gía gốc=giá gạch vỡ; giá thông báo = giá đá 4x6. Vì vậy làm chênh lệch vật tư lớn lên. Vậy theo các bác họ làm như thế có đúng hay không? thanks Trả lời: *Bởi lethihuedl: Họ vận dụng như thế là phù hợp, vì: Trong ĐM 24 bê tông lót móng đá 4x6 chỉ có vữa mác 100 và 150 (AF.11100), nhưng nếu thiết kế cấu tạo vữa mác 50 hoặc 75 thì thông thường tư vấn vận dụng mã (AF.15500) bê tông gạch vỡ. Trong đơn giá xây dựng giá gạch vỡ, khi vận dụng cho đá 4x6 thì lấy giá gốc là gạch vỡ - giá thông báo thời điểm là 4x6 để bù chênh lệch là phù hợp. Chỉ có lưu ý một chút: bê tông lót móng là bê tông 'sống', nên cấp phối vữa là vữa xây không phải vữa bê tông. Các bạn có đồng ý vận dụng như thế là phù hợp không? *Bởi nguyentheanh: Theo TA hiểu, trong bản dự toán bạn đề cập có công tác bê tông lót móng bằng BT đá 4x6. Nhưng trong ĐM 24 không có ĐM cho công tác BT lót đá 4x6, tương ứng là ĐG địa phương cũng không có ĐG cho công tác này. Vì vậy, tư vấn lập dự toán vận dụng ĐG công tác BT gạch vỡ (thực chất là vận dụng nhân công và máy thi công) cho công tác BT lót đá 4x6. Việc vận dụng này chấp nhận được vì ta có thể thấy rằng trong cùng điều kiện hao phí nhân công và máy thi công để đổ 1m3 BT lót đá 4x6 cũng tương đương đổ 1m3 BT gạch vỡ lót móng. Khi vận dụng cần loại ĐG vật liệu trong ĐG bê tông gạch vỡ ra và đưa ĐG vật liệu BT đá 4x6 vào. Có 2 cách thực hiện: Cách 1: Sử dụng TB giá và ĐM cấp phối vật liệu của BT đá 4x6 chiết tính ra đơn giá BT lót móng đá 4x6 đưa luôn vào bảng DT thay cho ĐG vật liệu của công tác BT gạch vỡ và không cần tính chênh lệch nữa. Cách 2: Sử dụng ĐG bê tông gạch vỡ sau đó phân tích, tổng hợp vật tư và tính chênh lệch. Việc đưa giá gốc là giá gạch vỡ và giá thông báo là giá đá 4x6 thực chất là loại bỏ gạch vỡ khỏi ĐG và đưa giá đá vào. Nếu làm theo cách này bạn còn phải tính chênh lệch cho các thành phần tham gia vào cấp phối vữa BT gạch vỡ nữa (xi măng, cát, nước chứ không riêng gạch vỡ). Bê tông lót móng thường sử dụng để làm sạch nền, ngăn cách lớp bê tông móng khỏi lớp đất nền có thể lẫn lộn vào bê tông làm ảnh hưởng khả năng làm việc, chịu lực của kết cấu đài, dầm móng, móng. . Cách vận dụng đơn giá công tác bê tông lót đá 4x6? Câu hỏi Đinh Tấn Linh: Em đang ở Đăk Lăk và xin hỏi các bác cái này Trong khi lập dự toán công trình (theo định mức 24) thì đơn vị tư. có ĐM cho công tác BT lót đá 4x6, tương ứng là ĐG địa phương cũng không có ĐG cho công tác này. Vì vậy, tư vấn lập dự toán vận dụng ĐG công tác BT gạch vỡ (thực chất là vận dụng nhân công và. xây dựng giá gạch vỡ, khi vận dụng cho đá 4x6 thì lấy giá gốc là gạch vỡ - giá thông báo thời điểm là 4x6 để bù chênh lệch là phù hợp. Chỉ có lưu ý một chút: bê tông lót móng là bê tông 'sống',
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách vận dụng đơn giá công tác bê tông lót đá 4x6, Cách vận dụng đơn giá công tác bê tông lót đá 4x6, Cách vận dụng đơn giá công tác bê tông lót đá 4x6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn