Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa

15 2,638 14
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 15:19

1 Họ tên: Nguyễn Hải Vân Lớp: K47H1 Khoa: Tài chính – Ngân hàng BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP (Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa) I. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân đội MB – Chi nhánh Đống Đa (2 trang) 1.1. Ngân hàng TMCP Quân đội - Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Tên giao dịch quốc tế: Military Bank - MB - Hội sở chính:Số 21 Cát Linh – Phường Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội - Số điện thoại: 04.62777222/2164-2166 - Fax: 04.62730515 - Website:http://www.mbbank.com.vn - Loại hình: Ngân hàng Thương mại Cổ phần. - Vốn điều lệ:Tính đến thời điểm 31/12/2013 đạt 11.256,25 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Quân đội được thành lập ngày 4/11/1994 theo Giấy phép số 0054/NH-GP ngày 14/9/1994 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động mã số 0100283873 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/9/1994.Với số vốn điều lệ khi thành lập chỉ có 20 tỷ đồng, chủ yếu là từ vốn góp của các cổ đông sáng lập cùng với 25 nhân sự, đến 31/12/2013 số vốn điều lệ đã tăng lên 11.256,25 tỷ đồng với 16.405 cổ đông cùng 5.650cán bộ nhân viên. Năm 2013 là một năm thành công của MB trong công tác phát triển mạng lưới, tổng số điểm giao dịch được cấp phép tính đến 31/12/2013 đạt 208 điểm, bao gồm: 1 sở giao dịch, 1 chi nhánh tại Lào, 1 chi nhánh tại Campuchia, 60 chi nhánh trong nước, 139 phòng giao dịch, 4 quỹ tiết kiệm, 2 điểm giao dịch tại 39 tỉnh thành trên cả nước. 1.2. Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển - Tên chi nhánh: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đống Đa - Địa chỉ:Số 147 – 149 – 151 – 153 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội - Số điện thoại: 04.35639759 - - Fax: 04.3563.9762 2 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa được thành lập và đi vào hoạt động ngày 24/06/2005.Việc thành lập chi nhánh Đống Đa phù hợp với tiến trình thực hiện chương trình cơ cấu lại, gắn liền với đổi mới toàn diện và phát triển vững chắc; phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước, đa dạng hoá khách hàng.Hiện nay, MB Bank Đống Đa bao gồm 4 phòng giao dịch trực thuộc.Việc thành lập MB Đống Đa nhằm quản lý các phòng giao dịch tại khu vực này là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý mạng lưới của Ngân hàng Quân đội, đó là: Trở thành một ngân hàng đô thị, hiện đại, đa năng, phục vụ tốt nhất cho các tổ chức và cá nhân. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của MB Bank – Chi nhánh Đống Đa a. Chức năng - Chức năng trung gian tín dụng: Cũng như các Chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam, MB Đống Đa là “cầu nối” giữa người dư thừa vốn và người có nhu cầu về vốn. - Chức năng trung gian thanh toán: Thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như: trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc nhập tiền vào tài khoản tiền gửi theo lệnh của khách hàng, đóng vai trò là "thủ quỹ" cho các doanh nghiệp và cá nhân. - Chức năng “tạo tiền”: Tạo ra tiền tín dụng (hay tiền ghi sổ) thể hiện trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại ngân hàng thương mại. Đây chính là một bộ phận của lượng tiền được sử dụng trong các giao dịch. b. Nhiệm vụ - Huy động vốn: Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác; Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác,… - Cho vay: Thực hiện cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của khách hàng vay vốn. - Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:Cung ứng các phương tiện, các dịch vụ thanh toán, các dịch vụ thu hộ và chi hộ, thu và phát tiền mặt,… - Cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác: Kinh doanh ngoại hối, vàng bạc; Dịch vụ thẻ; Hệ thống két sắt, nhận bảo quản, cất giữ; Chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; Nhận uỷ thác; Đại lý cho thuê tài chính; Bảo hiểm; Bảo lãnh; Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng và các dịch vụ ngân hàng khác. 3 1.2.3. Mô hình tổ chức Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức của MB Bank – Chi nhánh Đống Đa a. Ban giám đốc: - Giám đốc chi nhánh: Ông Nguyễn Ngô Thành Nhiệm vụ: Phụ tránh chung về tất cả các mặt hoạt động của Chi nhánh. Phụ trách công tác Tổ chức và Nhân sự, chỉ đạo thi đua khen thưởng, tổ chức ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn. Trực tiếp phê duyệt chi phí điều hành, phê duyệt những hồ sơ quan trọng,… - Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thi Thu Hường Nhiệm vụ: Phối hợp và hỗ trợ Giám đốc trực tiếp quản lý, chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ mọi hoạt động của Chi nhánh.Phụ trách công tác đào tạo, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức tập huấn, triển khai sản phẩm, quy định, quy chế của Ngân hàng, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ cho toàn bộ CBNV trong Chi nhánh. b. Phòng Hành chính tổng hợp: Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thuỳ Anh Phòng Hành chính tổng hợp có chức năng tham mưu cho Giám đốc về xây dựng và thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trực thuộc Chi nhánh; Quản lý, theo dõi, bảo mật hồ sơ lý lịch các nhân viên, quản lý chế độ lương thưởng, bảo hiểm của cán bộ nhân viên, đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên; Trực tiếp mua sắm, quản lý, bảo quản tài sản, đảm bảo sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. Ban giám đốc Phòng Giao dịch &Dịch vụ khách hàng Phòng Hỗ trợ Phòng Thẩm định & Tín dụng Phòng Hành chính tổng hợp Phòng Khách hàng cá nhân Bộ phận thẩm định& Quản lý tín dụng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 4 c.Phòng Thẩm định & Tín dụng - Phòng Khách hàng doanh nghiệp:Trưởng phòng: Ông Dương Văn Huy Phòng khách hàng doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo đúng pháp quy và quy trình tín dụng đối với khách hàng là các doanh nghiệp: Tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm, tư vấn, phân tích thông tin; tiếp nhận và quản lý hồ sơ, xếp loại khách hàng, xác định tài sản đảm bảo, xem xét quyết định cho vay; quản lý giải ngân, sử dụng vốn vay, theo dõi thu nợ, tất toán hợp đồng đối với khách hàng Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp là đầu mối tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc Chi nhánh về xây dựng văn bản, chính sách phát triển khách hàng, quy trình tín dụng phù hợp với chi nhánh, đề xuất hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng,… - Phòng khách hàng cá nhân:Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Thắng Chức năng và nhiệm vụ tương tự Phòng khách hàng doanh nghiệp, nhưng áp dụng đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. - Bộ phận thẩm định & Quản lý tín dụng: Thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định theo quy định đối với các dự án, khoản vay, đánh giá tài sản đảm bảo, có ý kiến độc lập về quyết định cấp tín dụng, phê duyệt khoản vay, bảo lãnh cho khách hàng; Quản lý thông tin, quản lý rủi ro tín dụng của Chi nhánh; Xếp loại khách hàng và xác định hạn mức tín dụng đối với khách hàng; Phân loại nợ và định kì giám sát, đánh giá toàn diện danh mục tín dụng và chất lượng tín dụng d. Phòng Giao dịch &Dịch vụ khách hàng:Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lam Mở và quản lý tài sản tiền gửi, tiền vay; Huy động vốn; Thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, trung hạn, nghiệp vụ bảo lãnh; Thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền trong nước bằng VND và dịch vụ phát hành thẻ ATM đối với các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tiếp nhận, quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả tài sản, công cụ được giao; Trực tiếp thực hiện và hạch toán kế toán các giao dịch với khách hàng; Thực hiện giải ngân, thu nợ vay. e. Phòng Hỗ trợ: Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Hải Yến 5 Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban khác xử lý giao dịch, các thao tác liên quan tới các nghiệp vụ trong nước và quốc tế: Huy động vốn, cho vay, thanh toán; Hỗ trợ thực hiện quản lý tín dụng (thẩm định, kiểm soát nợ và thu hồi nợ,…). 6 II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MB BANK ĐỐNG ĐA II.1. Bảng cân đối kế toán rút gọn của MB Bank Đống Đa giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán rút gọn của MB Bank Đống Đa giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: Triệu đồng. Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền T ỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) A. TÀI SẢN I. Tài sản ngắn hạn 1. Tiền mặt, vàng bạc, đá quí 2. Tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước 3. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng 4. Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 5. Cho vay khách hàng II. Tài sản dài hạn 1. Góp vốn đầu tư dài hạn 2. Tài sản cố định III. Tài sản khác TỔNG TÀI SẢN B. NGUỒN VỐN I. Nợ phải trả 1.Các khoản nợ chính phủ và NHNN 0 0 8.14 1 0 0 2. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 3. Tiền gửi khách hàng 4. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư mà NH chịu rủi ro 7 5. Phát hàng giấy tờ có giá II. Nguồn vốn Chủ sở hữu TỔNG NGUỒN VỐN (Nguồn: Ban giám đốc Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Đống Đa) Nhận xét: Nêu nhận xét về tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của Ngân hàng Về quy mô – cơ cấu tài sản Về nguồn vốn 8 II.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Bank Đống Đa giai đoạn 2011- 2013 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu N ăm 2011 Nă m 2012 Nă m 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền T ỉ trọng ( %) Số tiền T ỉ trọng ( %) A. Thu nhập hoạt động 1. Thu nhập từ lãi 23 0.348 257. 302 224. 272 26. 954 1 1,7 (33 .030) ( 12,84) 2.Chi phí trả lãi 14 3.308 147. 260 122. 199 3.9 52 2, 76 (25 .061) ( 17,02) I. Thu nhập lãi thuần: (1)-(2) 87 .040 110. 042 102. 073 23. 002 2 6,43 (7. 969) ( 7,24) II.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 10 .711 12.2 12 12.3 13 1.5 01 1 4,01 10 1 0, 8 III. Lãi/ lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối (1. 422) 61 1.65 5 1.4 83 1 04,3 1.5 94 2 613,1 IV. Lãi lỗ thuần từ hoạt động khác 94 4 4.60 6 10.2 48 3.6 62 3 87,9 5.6 42 1 22,5 TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG 97 .273 126. 921 126. 289 29. 648 3 0,5 (63 2) ( 0,5) B. Chi phí hoạt động 31 .344 44.9 44 45.7 75 13. 600 4 3,39 83 1 1, 85 C.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng RRTD: (A)-(B) 65 .929 81.9 77 80.5 14 16. 048 2 4,34 (1. 463) ( 1,78) D. Chi phí dự phòng RRTD 10 .685 19.7 86 18.5 39 9.1 01 8 5,18 (1. 247) ( 6,3) TỔNG LNTT 55 .244 62.1 91 61.9 75 6.9 47 1 2,58 (21 6) ( 0,35) 9 VIII.ThuếTNDN (25%) 13 .811 15.5 47,75 15.4 93,75 1.7 36,75 1 2,58 (54 ) ( 0,35) IX. LNST 41 .433 46.6 43,25 46.4 81,25 5.2 10,25 1 2,58 (16 2) ( 0,35) (Nguồn: Ban giám đốc Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Đống Đa) Nhận xét:Có thể nói giai đoạn 2011 – 2013 là một giai đoạn nhạy cảm và vô cùng biến động của MB Bank Đống Đa.Lợi nhuận sau thuế của MB Bank Đống Đa có sự biến động tăng giảm qua các năm từ 2011 đến 2013: Năm 2011, LNST là 41.433 triệu đồng và tăng lên đến 46.643,25 triệu đồng vào năm 2012 (tức tăng 5.210,25 triệu đồng – tăng 12,58%) sau đó lại giảm 162 triệu đồng còn 46.481,25 triệu đồng vào năm 2013 (tức giảm 0,35%). Nguyên nhân của sự tăng giảm là do chi phí hoạt động hàng năm tăng trong khi thu nhập năm 2012 tăng so với năm 2011 nhưng lại giảm nhẹ vào năm 2013. Cụ thể: Năm 2011, lợi nhuận sau thuế của MB Đống Đa đạt 41.433 triệu đồng. Lợi nhuận thu được này chủ yếu xuất phát từthu nhập lãi thuần với giá trị 87.040 triệu đồng và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (10.711 triệu đồng), hoạt động khác (944 triệu đồng). Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ 1.422 triệu đồng làm giảm một phần lợi nhuận đáng kể của Chi nhánh vào năm 2011. Năm 2012, hoạt động kinh doanh của MB Đống Đa bước vào giai đoạn khởi sắc với lợi nhuận tăng 12,58% so với năm 2011. Thu nhập năm 2012 của MB Bank Đống Đa tăng trưởng mạnh là docác khoản thu nhập của Ngân hàng đều tăng lên và tăng mạnh hơn sự tăng chi phí, đặc biệt là sự tăng mạnh thu nhập từ các hoạt động khác. Cụ thể: - Thu nhập lãi thuần tăng 23.002 triệu đồng (tăng 26,43%). - Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ từ 10.711 triệu đồng lên 12.212 triệu đồng (tăng 1.501 triệu đồng, tức tăng 14,01%) - Hoạt động kinh doanh ngoại hối bắt đầu hoạt động có lãi (tăng từ -1.422 triệu đồng lên 61 triệu đồng, tức tăng104,3% so với năm 2011) Điểm sáng của hoạt động kinh doanh năm 2012 là lãi thuần từ hoạt động khác. Năm 2012 tăng 3.662 triệu đồng, tức tăng 387,9% so với năm 2011 Năm 2013, mặc dù các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và kinh doanh khác đều tăng và tăng mạnh nhưngkết quả hoạt động kinh doanh của MB Bank Đống Đa 10 đã có sự giảm nhẹ0,35% so với năm 2012 do sự sụt giảm thu nhập từ lãi (Năm 2012 là 110.042 triệu đồng, giảm còn 102.073 triệu đồng – Tức giảm 7,24%). Bên cạnh đó, chi phí hoạt động năm 2012tăng mạnh so với năm 2011 (tăng 43,39%) và tăng nhẹ (1,85%) vào năm 2013. Sự gia tăng của chi phí hoạt động khá tương ứng với sự gia tăng của thu nhập. II.3. Đánh giá khái quát về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của MB Bank Đống Đa II.3.1. Hoạt động huy động vốn của MB Bank Đống Đa Bảng 2.3: Bảng cơ cấu vốn huy động của MB Bank Đống Đa giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Tốc độ tăng trưởng 2012/2011 Tốc độ tăng trưởng 2013/2012 Tuyệt đối % Tuyệt đối % 1. Nợ Chính phủ và NHNN 0 8.141 0 8.141 - (8.141) 0 2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 444.541 508.535 357.050 63.994 14,4 (151.485) (29,79) 3. Tiền gửi của khách hàng 1.492.478 1.962.457 2.268.147 469.979 31,49 305.690 15,58 4. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 3.358 3.160 2.963 (198) (5,9) (197) (6,23) 5. Phát hành giấy 75.527 57.001 33.334 (18.526) (24,53) (23.667) (41,52) [...]... Ngân hàng TMCP Quân đôi – Chi nhánh Đống Đa Thuộc học phần: Quản trị tác nghiệp Ngân hàng Thương mại Bộ môn: Ngân hàng – Chứng khoán Danh mục tài liệu tham khảo: (1) Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa các năm 2011, 2012, 2013 Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa (2) các năm 2011, 2012, 2013 (3) Website của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh. .. đoạn 2011 – 2013…………… III.2 IV Vấn đề 2: Chovay khách hàng đang tăng lên tuy nhiên tăng khá nhẹ và vẫn chưa hiệu quả Đề xuất hướng đề tài khoá luận (1 trang) IV.1 Hướng 1 Tên đề tài:Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đôi – Chi nhánh Đống Đa Thuộc học phần: Quản trị tác nghiệp Ngân hàng Thương mại Bộ môn: Ngân hàng – Chứng khoán... 110.940 (Nguồn: Ban giám đốc Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Đống Đa) 41,92 gửi của khách hàng theo loại hình tiền gửi 1.Tiền, vàng gửi không kì hạn 2 Tiền , vàng gửi có kì hạn 3 Tiền gửi vốn chuyên dùng 4 Tiền kí quỹ 813.710 138.705 1.081.995 1.218.847 22.851 19.332 (115.854) (83,53) Nhận xét: Hoạt động huy động vốn của MB Đống Đa có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2011 – 2013 Vốn huy động năm 2012... (2,1) 5.899 118,3 7.216 10.660 11.239 13.644 5.360 1.985 288,8 22,88 4.023 2.984 55,75 27,99 14 mất vốn (Nguồn: Ban giám đốc Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Đống Đa) Nhận xét: Hoạt động cho vay và đầu tư vốn của MB Đống Đa có xu hướng biến động tăng giảm trong giai đoạn 2011 – 2013 Hoạt động cho vay và đầu tư vốnnăm 2012 tăng khá mạnh so với năm 2011 (tăng 281.988 triệu đồng, tương ứng tăng 15,85%)... MB Đống Đa năm 2012 là từ vay Chính phủ, NHNN và huy động tiền gửi của khách hàng Năm 2013 so với năm 2012: 13 II.3.2 Hoạt động cho vay và đầu tư vốn của MB Bank Đống Đa Bảng 2.4: Tình hình cho vay của MB Bank Đống Đa giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: Triệu đồng Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 2012/2011 Tuyệt đối % 2013/2012 Tuyệt đối % 1 Tiền gửi tại Ngân hàng. ..11 tờ có giá TỔNG I Phân loại tiền 2.015.904 2.539.294 2.661.494 523.390 25,96% 122.200 4,81% gửi của khách hàng theo đối tượng khách hàng 1 Tiền gửi của tổ chức kinh tế 2 Tiền gửi của cá nhân II Phân loại tiền 983.599 1.278.596 1.434.291 294.997 29,99 155.695 12,18 508.879... 3.499 3,48 (43.721) (42,05) 694.446 715.706 446.454 21.260 3,06 (269.252) (37,62) 1.241.309 1.462.382 257.229 26,14 221.073 17,81 TỔNG 1.779.011 2.060.999 1.969.099 4 Dự phòng rủi ro 281.988 15,85 (91.900) (4,46) nước 2 Cho vay và tiền gửi tại các TCTD khác 3 Cho vay khách hàng cho vay khách 984.080 18.209 21.879 29.502 3.670 20,15 7.623 34,84 648.817 884.746 1.061.081 235.929 36,36 176.335 19,93 194.015... Quân đội – Chi nhánh Đống Đa các năm 2011, 2012, 2013 Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa (2) các năm 2011, 2012, 2013 (3) Website của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa: http://www.mbbank.com.vn ... 648.817 884.746 1.061.081 235.929 36,36 176.335 19,93 194.015 125.636 204.376 142.745 206.620 186.930 10.361 17.109 5,34 13,62 2.244 44.185 1,1 30,95 245.759 10.402 26,92 25,96 195.355 14.503 16,86 28,73 hàng I Phân loại nợ theo thời hạn cho vay 1 Nợ ngắn hạn 2 Nợ trung hạn 3 Nợ dài hạn II Phân loại nợ theo chất lượng nợ cho vay 1 Nợ đủ tiêu chuẩn 912.770 2 Nợ cần chú ý 40.075 3 Nợ dưới tiêu 5.092 chuẩn . chính – Ngân hàng BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP (Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa) I. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân đội MB – Chi nhánh Đống Đa (2 trang) 1.1. Ngân hàng TMCP Quân đội -. của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa các năm 2011, 2012, 2013. (2) Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa các năm 2011, 2012, 2013. (3) Website của Ngân hàng. nước. 1.2. Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển - Tên chi nhánh: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đống Đa - Địa chỉ:Số 147 – 149 – 151
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa, Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa, Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay