Xếp hạng các trường đại học dựa trên đo độ web và áp dụng vào bài toán xếp hạng các trường Đại học của Việt Nam

36 218 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2015, 11:19

. trường đại học Việt Nam. Trong hội thảo quốc tế Xếp hạng các trường đại học: Xu thế toàn cầu và quan điểm” tại Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Phương Nga đã trình bày báo cáo Phương pháp. Phương pháp và các tiêu chí xếp hạng của các trường đại học Việt Nam với mong muốn trong năm 2009 đưa ra một bảng xếp hạng chính thức cho các trường đại học tại Việt Nam [Nga08]. Báo cáo này. là áp dụng phương pháp trên để xây dựng mô hình thực nghiệm cho việc xếp hạng các trường đại học Việt Nam. Dữ liệu về website các trường đại học Việt Nam được lấy về từ trang chủ của Bộ Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xếp hạng các trường đại học dựa trên đo độ web và áp dụng vào bài toán xếp hạng các trường Đại học của Việt Nam, Xếp hạng các trường đại học dựa trên đo độ web và áp dụng vào bài toán xếp hạng các trường Đại học của Việt Nam, Xếp hạng các trường đại học dựa trên đo độ web và áp dụng vào bài toán xếp hạng các trường Đại học của Việt Nam, Bang xep hang - Phan tich danh gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn