Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 3

1 297 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:56

Luận văn Thạc sĩ -chuyên ngành Giải Tích-Chuyên đề :Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 3, Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn