Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản và biện pháp phòng chống

55 720 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:43

Muốn phát triển đi lên trong giai đoạn hiện nay thì vốn đầu tư cóý nghĩa hết sức quan trọng, bất kỳ một nước nào dù là nước phát triển hay chậm phát triển thìđều cần đến vốn MỤCLỤC LỜINÓIĐẦU Phần 1: MỘTSỐLÝLUẬNCHUNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN. I. Một số khái niệm trong đầu xây dựng bản. 1. Đầu - Đầu phát triển vai trò của đầu phát triển. 2. Khái niệm vềđầu xây dựng bản. 3. Nội dung của xây dựng bản. a) Khảo sát, thiết kế. b) Xây lắp. c) Mua sắm máy móc, thiết bị. 4. Vốn đầu xây dựng bản. a) Vốn cho xây lắp. b) Vốn đầu mua sắm máy móc, thiết bị. c) Vốn kiến thiết bản khác. 5. Phân loại vốn đầu xây dựng bản. 6. Nguồn vốn đầu xây dựng bản. II. Một sốđặc điểm chủ yếu của sản phẩm xây dựng vai trò của xây dựng bản trong nền kinh tế quốc dân. 1. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng. 2. Vai trò của xây dựng bản trong nền kinh tế quốc dân. Phần 2: THỰCTRẠNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN - NGUYÊNNHÂNVÀSỰCẦNTHIẾTPHẢICHỐNGTHẤTTHOÁT, LÃNGPHÍVỐN NGÂNSÁCHTRONGĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN. I. Thực trạng. II. Những bất cập - Nguyên nhân sự cần thiết phải chống thất thoát lãng phí vốn đầu trong xây dựng bản từ nguồn vốn ngân sách 1. Những bất cập những mánh khoé moi tiền của Nhà nước trong xây dựng bản. 1.1. Về chủ trương đầu công tác thẩm định. 1.2. Công tác kế hoạch hoá còn nhiều yếu kém. 1.3. Ban quản lý công trình - Ong “ chủ thật” hay “ chủ hờ”. 1.4. Đấu thầu - Những tiêu tực hạn chế. 1.4.1. Vềđối tượng đấu thầu. 1.4.2. Trình tự thực hiện đấu thầu. 1.4.3. Về xác định giá trần. 1.4.4. Tổ chức đấu thầu - Một màn kịch được dựng sẵn. 1.5. Chạy vốn cấp vốn - Những đường ban lắt léo. 1.6. Tình trạng “ Một cửa mà nhiều chìa khoá”. 1.7. Thất thoát trong xây dựng bản bắt nguồn từ các văn bản pháp quy. 1.8. Mấy cách quyết toán khống trong xây dựng bản. 1.8.1. Phần móng. 1.8.2. Phần thân khung nhà. 1.8.3. Khai tăng nhân công. 1.8.4. Quyết toán khống vào tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, tiền quan hệ, phần việc phát sinh. 1.8.5. Khai tăng giá những vật liệu không trong đơn giáđược Nhà nước ban hành. 1.9. Những thủđoạn gian lận trong hạch toán nhằm giấu doanh thu lợi nhuận. 2. Sự cần thiết phải chống thất thoát, lãng phí trong đầu xây dựng bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Phần 3: NHỮNGGIẢIPHÁPNHỎCHONHỮNGĐIỀUNANGIẢILỚN. I. Đánh giá chung về tình hình chông thất thoát, lãng phí hiện nay. II. Một số kiến nghị nhằm chống thất thoát, lãng phí vốn Ngân sách Nhà nước trong đầu xây dựng bản. 1. Một số kiến nghị. 2 1.1. Nâng cao tính chủđộng tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp xây dựng bằng hình thức xã hội hoáđầu tư. 1.1.1. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. 1.1.2. Nhà nước đặt hàng công trình thay cho cấp phát vốn đầu tư. 1.1.3. Đấu thầu tín dụng. 1.1.4. Cấp vốn tạm ứng xã hội hoáđầu bằng các chính sách. 1.2. Cần thay đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật vàđơn giá trong xây dựng bản. 1.3. Giải quyết mối quan hệ giữa quan tài chính quan cấp phát. 1.4. Về công tác đấu thầu. 1.5. Về công tác quyết toán công trình. 1.5.1. Giải quyết mối quan hệ giữa cấp phát vốn đầu với công tác quyết toán vốn đầu dựán hoàn thành. 1.5.2. Nội dung chếđộ báo cáo thực hiện đầu hàng năm. 1.5.3. Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu hoàn thành. 1.5.4. Thẩm tra báo cáo quyết toán. 1.5.5. Phí quản lý phí thẩm tra quyết toán. 2. Một số giải pháp. 2.1. Về chủ trương đầu tư. 2.2. Về công tác kế hoạch hoá. 2.3. Nâng cao chất lượng trách nhiệm của ban quản lý công trình. 2.4. Chấn chỉnh hoàn thiện công tác đấu thầu. 2.4.1. Vềđối tượng đấu thầu. 2.4.2. Về trình tự thực hiện đấu thầu. 2.4.3. Về xác định giá trần. 2.4.4. Về khâu tổ chức đấu thầu. 2.5. Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong khâu nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. 3 2.6. Hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan đến đầu xây dựng bản. KẾTLUẬN 4 LỜINÓIĐẦU Muốn phát triển đi lên trong giai đoạn hiện nay thì vốn đầu cóý nghĩa hết sức quan trọng, bất kỳ một nước nào dù là nước phát triển hay chậm phát triển thìđều cần đến vốn. Vốn là yếu tố bản, làđộng cơđể thúc đẩy tiến trình phát triển diễn ra nhanh hay chậm vàđặc biệt tiến trình này phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả sử dụng đồng vốn. Với một nước cho dù tiềm lực về vốn thế nào đi chăng nữa nhưng nếu vốn được đem đi đầu không đúng, không phù hợp thì hiệu quảđem lại cũng chẳng được bao nhiêu. Còn Việt Nam thì sao ? Việt Nam là một nước nghèo, chịu nhiều hậu quả của chiến tranh để lại bắt đầu bắt tay vào công cuộc công nghiệp hoá muộn hơn so với các nước khác, hơn nữa lại là một nước quáđộ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn bản chủ nghĩa nên sở vật chất kỹ thuật còn rất nghèo nàn, lạc hậu, đặc biệt bị thiếu vốn một cách trầm trọng, nguồn vốn ngân sách là nguốn vốn chủđạo trong mọi công cuộc đầu lớn của đất nước mà nó cũng chỉ rất “ mỏng manh”. Ấy vậy mà nguồn vốn này lại được sử dụng một cách vô tổ chức, kém hiệu quả, tình trạng thất thoát, lãng phí nhất là trong lĩnh vực đầu xây dựng bản đang diễn ra như một bài toán nan giải với một dấu hỏi lớn đặt ra: Sẽ giải quyết như thế nào đây ?. Ai sẽ là người giải quyết tình trạng này ? Lời kêu cứu đóđã phát ra từ nhiều năm nay nhưng hình như chưa ai nghe thấy hoặc nghe nhưng cố tìn làm ngơ, bởi một cá nhân thì không thể làm gìđược mà nóđòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, tất cả mọi người cùng tham gia giải quyết. Vấn đề này không chỉđơn thuần là giải quyết nội bộ ngành mà nó phụ thuộc vào cả một chế. Nguồn vốn ngân sách là tiền đóng góp, là mồ hôi, nước mắt của ttất cả mọi người dân nên khi nguồn vốn này sử dụng kém hiệu quả thì gây ra thiệt hại cho mỗi cá nhân mà còn cho cảđất nước. Do vậy không thểđể kéo dài mãi tình trạng này được, bởi lẽ trong xu hướng phát triển của thế giới hiện nay, nếu ta không tìm ra được một con đường, một cách đi đúng đắn vững bước trên đôi chân của mình thì ta sẽ nhanh chóng bị tụt hậu, mà ngày nay chúng ta cũng đã bỏ xa những nước đi trước rất nhiều. Trước những bức xúc này em xin mạnh dạn viết vềđề tài: “Tình trạng 5 thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước trong đầu xây dựng bản biện pháp phòng chống”. Bởi đầu xây dựng bản là lĩnh vực thất thoát, lãng phí lớn nhất ở nước ta hiện nay. Để cóđược bài viết này em xin chân thành cảm ơn giáo hướng dẫn Nguyễn Thu Hà, người đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo vàđóng góp ý kiến cho bài viết của em, cùng với các thầy giáo bộ môn đã giảng dạy cho em những kiến thức bản trong thời gian em được vinh dự là sinh viên của khoa. Sau đây là một số những hiểu biết bản của em về lĩnh vực này. 6 Phần1: MỘTSỐLÝLUẬNCHUNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN I - MỘTSỐKHÁINIỆMTRONGĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN 1 / Đầu _Đầu phát triển vai trò của đầu phát triển Đầu là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại ( tiền, sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ) nhằm đạt được những kết quả lợi cho người đầu trong tương lai. ba loại đầu tưđó là: Đầu tài chính, Đầu thương mại vàĐầu phát triển( Căn cứ vào bản chất phạm vi lợi ích do đầu tưđem lại). Trong đó chỉ hoạt động đầu phát triển là hoạt động tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, là bộ phận bản của đầu tư. Đầu phát triển là quá trình chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật nhằm tạo ra những yếu tố bản của sản xuất kinh doanh, dichk vụ, đời sống, tạo ra những tài sản mới, năng lực sản xuất mới cũng như duy trì những tiềm lực sẵn của nền kinh tế. Đầu phát triển vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, nóđược coi là chìa khoá của sự tăng trưởng, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, thể hiện: 1- Đầu vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu. 2- Đầu tác động hai mặt đến sựổn định kinh tế. 3- Đầu tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế. 4- Đầu làm tăng cường khả năng khoa học công nghệ của đất nước. 5- Đầu làm dịch chuyển cấu kinh tế. 6- Đầu vị trí quan trọng ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế. 7- Đầu quyết định sự ra đời, tồn tại phát triển của các sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. 2/ Khái niệm vềđầu xây dựng bản . 7 Đầu bản là hoạt động đầu tưđể tạo ra các tài sản cốđịnh đưa vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế xã hội nhằm thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau. Xét một cách tổng thể, không một hoạt động đầu nào mà không cần phải các tài sản cốđịnh. Tài sản cốđịnh bao gồm toàn bộ các sở vật chất, kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn theo qquy định của Nhà nước. Để cóđược tài sản cốđịnh chủđầu thể thực hiện bằng nhiều cách tiến hành xây dựng mới các tài sản cốđịnh. Xây dựng bản chỉ là một khâu trong hoạt động đầu xây dựng bản. Xây dựng bản là các hoạt động cụ thểđể tạo ra các tài sản cốđịnh( khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt) . kết quả của hoạt động xây dựng bản là các tài sản cốđịnh, một năng lực sản xuất phục vụ nhất định. Vậy ta thể nói: Xây dựng bản là một qúa trình đổi mới tái sản xuất mở rộng kế hoạch các tài sản cốđịnh của nền kinh tế quốc dân trong các ngành sản xuất vật chất, cũng như không sản xuất vật chất. Nó là quá trình xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 3 Nội dung của xây dựng bản a) Khảo sát, thiết kế. chức năng nhằm mô tả hình dáng, kiến trúc, nội dung kỹ thuật kinh tế của công trình. Bao gồm : -Khảo sát kinh tế: Nêu nên sự cần thiết phải xây dựng công trình tính kinh tế của công trình. -Khảo sát kỹ thuật: là khảo sát những điều kiện khả năng, phương tiện để xây dựng công trình. b) Xây lắp. Tạo ra những sản phẩm xây dựng bản. Kết quả của hoạt động này bao gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc; công tác lắp đặt máy móc, thiết bị; công tác sửa chữa lớn nhà cửa, vật kiến trúc; công tác thiết kế, thăm dò, khảo sát phát sinh trong quá trình thi công. c) Mua sắm máy móc, thiết bị. 8 Là công tác mua sắm thiết bị, máy móc, dụng cụ dùng cho sản xuất, nghiên cứu hoặc thí nghiệm. 4/ Vốn đầu xây dựng bản Vốn đầu là tiền tích luỹ của xã hội, của các sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn cóvà tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội. Vốn đầu là một chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch của Nhà nước về xây dựng bản. Nó phản ánh khối lượng xây dựng mới, xây dựng lại, khôi phục mở rộng các tài sản cốđịnh của ngành thuộc khu vực sản xuất vật chất không sản xuất biểu hiện bằng tiền. Nhưng hiện nay vốn đầu của Nhà nước về xây dựng bản chỉ bao gồm đầu vào các công trình công nghiệp, công trình dân dụng công trình công cộng, các công trình phát triển khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, các công trình hành chính sự nghiệp mạng lưới công trình kỹ thuật hạ tầng thuộc khu vực Nhà nước. Nhà nước không đầu vào các công trình sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực tập thể cũng như nhân. Như vậy vốn đầu là số tiền bỏ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cho các quá trình sản xuất kinh doanh sau đó. Vốn đầu xây dựng bản là số tiền bỏ ra nhằm tăng cường tài sản cốđịnh của tất cả các ngành cả sản xuất không sản xuất của nền kinh tế quốc dân.Là toàn bộ chi phíđểđạt được mục đích đầu tư, bao gồm: Chi phí cho việc khảo sát, quy hoạch xây dựng, chi phí cho chuẩn bịđầu tư, chi phí cho thiết kế xây dựng, chi phí cho mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị các chi phí khác được ghi trong tổng dự toán. Vốn đầu xây dựng bản chủ yếu dùng để tạo ra các tài sản cốđịnh , nhưng một số trường hợp những công tác xét về mặt tính chất nội dung kinh tế thì thuộc hoạt động xây dựng bản, nhưng chi phí của chúng không được tính vào vốn đầu xây dựng bản như: Sửa chữa lớn nhà cửa, vật kiến 9 trúc (tính vào khấu hao sửa chữa lớn) các chi phí khảo sát thăm dò quy hoạch tính chung cho toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác, một số khoản mục không làm tăng giá trị tài sản cốđịnh nhưng lại được tính vào vốn đầu xây dựng bản như: Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cốđịnh, chi phí cho đào tạo. Nội dung của vốn đầu xây dựng bản: a) Vốn cho xây lắp. Bao gồm vốn cho chuẩn bị xây dựng mặt bằng vốn cho xây dựng lắp đặt b) Vốn đầu mua sắm máy móc thiết bị. Là toàn bộ chi phí cho việc mua sắm máy móc thiết bị, dụng cụ dùng cho sản xuất, nghiên cứu thí nghiệm được lắp vào công trình theo dự toán. Bao gồm: Giá trị của bản thân máy móc thiết bị ,công cụ, dụng cụ; Chi phí vận chuyển, bảo quản, gia công trước khi giao lắp. c) Vốn kiến thiết bản khác: -Các chi phí kiến thiết bản được tính vào giá trị công trình như: vấn đầu xây dựng, đền bù v v -Chi phí tính vào giá trị tài sản lưu động:mua sắm nguyên vật liệu, công cụ , dụng cụ không đủ tiêu chuẩn của tài sản cốđịnh, chi phí cho đào tạo . -Những chi phí kiến thiết bản khác được phép không tính vào giá trị công trình. 5/ Phân loại vốn đầu xây dựng bản Tuỳ từng tiêu thức khác nhau mà ta các loại vốn đầu khác nhau -Theo nguồn vốn: gồm vốn ngân sách Nhà nước , vốn tín dụng đầu tư, vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ, vốn vay nước ngoài, vốn hợp tác liên doanh của nước ngoài, vốn của nhân dân. -Theo hình thức đầu tư: gồm vốn đầu xây dựng mới, vốn đầu khôi phục, vốn đầu mở rộng đổi mới thiết bị. 10 [...]... chảy từ ngân sách Nhà nước chảy về túi nhân vẫn không hề giảm mà thậm chí còn gia tăng Việc chống thất thoát, lãng phí tiêu cực trong đầu xây dựng bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đang được đặt ra một cách bức xúc vô cùng cấp thiết 14 Phần 2 : THỰCTRẠNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN NGUYÊNNHÂNVÀSỰCẦNTHIẾTPHẢICHỐNGTHẤTTHOÁTLÃNG PHÍVỐNNGÂNSÁCHTRONGĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN I - THỰCTRẠNG Hàng năm Nhà nước. .. vốn xây lắp, vốn đầu mua sắm máy móc , thiết bị, vốn kiến thiết bản khác 6/ Nguồn vốn đầu xây dựng bản Vốn đầu xây dựng bản được hình thành từ các nguồn sau: 1- Vốn ngân sách Nhà nước ( bao gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương) hình thành từ tích luỹ của nền kinh tế, vốn khấu hao bản một số nguồn thu khácdành cho đầu xây dựng bản 2- Vốn tín dụng đầu tư: ... dụng vốn Ngân sách Nhà nước đều giá thành cao gấp rưỡi, gấp đôi so với bình thường Vậy nguyên nhân là do đâu? ,và những thủđoạn gìđãđược sử dụng ởđây? II - NHỮNGBẤTCẬP- NGUYÊNNHÂNVÀSỰCẦNTHIẾTPHẢICHỐNGTHẤTTHOÁT, LÃNGPHÍVỐNĐẦUTƯTRONGXÂYDỰNGCƠBẢNTỪNGUỒNVỐNNG ÂNSÁCH NHÀNƯỚC 1/ Những bất cập những mánh khoé moi tiền của Nhà nước trong xây dựng bản Lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong hoạt động đầu tư. .. lập cóđóng góp to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước Vốn đầu dàng cho xây dựng bản ngày càng gia tăng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất Điều này được thể hiện trong bảng sau: Bảng 3: Vốn đầu xây dựng bản toàn xã hội 1995-1999 theo giá hiện hành phân theo nguồn vốn (tỉđồng) Nguồn vốn \ Năm 1995 19 1996 1997 1998 Sơ bộ 1 -Vốn Nhà nước. .. là hết sức mờ nhạt Trong mọi vi phạm đều sự tác động của cả hai nguyên nhân này, nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ nguyên nhân gián tiếp Sau đây là một số bất cập cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu trong xây dựng bản 1.1)Về chủ trương đầu công tác thẩm định Trong lĩnh vực xây dựng bản Nhà nước thống nhất quản l đầu xây dựng đối với tất cả... nguồn vố chủđạo trong vốn đầu xây dựng bản của Nhà nước Nguồn này được dành cho xây lắp, mua sắm máy móc, thiết bị cho xây dựng bản khác cấu của nguồn vốn dành cho các nội dung này được thể hiện qua bảng sau: 20 Bảng 4: Vốn đầu xây dựng bản của Nhà nước 1990-1999 phân theo cấu thành cấp quản lý.(Giá hiện hành).(ĐVT: tỉđồng) Phân theo cấu thành Năm Tổng lý Xây lắp 1990 1991 3047... khối lượng thực hiện, là vượt kế hoạch Nhà nước giao, song thực chất giá trị khối lượng trong năm kế hoạch là không đạt Bên cạnh những thành tựu đạt được th đầu xây dựng bản còn rất nhiều hạn chế điều này thể hiện qua hiệu quả sử dụng vốn rất thấp, đặc biệt là trong việc sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước Tình trạng thất thoát, lãng phí trong xây dựng bản dẫ lên tới con số báo động, nhiều lần... cầu vốn đầu rất lớn nhưng khả năng đáp ứng chưa ng xứng do tích luỹ nội bộ nền kinh tế còn quá thấp Hơn thế nữa trong khi đó việc quản lý sử dụng vốn còn rất kém hiệu quả nên càng làm cho nhu cầu vốn trở nên lớn hơn Đặc biệt tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu ã lên tới mức báo động trong lĩnh vực xây dựng bản Mặc dù các quan Nhà nước thẩm quyền đãđưa ra một số biện pháp nhưng... 3Vốn đầu trực tiếp nước 0 4657 1654 7828 2 -Vốn ngoài quốc doanh Tổng số 3589 1999 6400 1039 00.3 Qua bảng ta thấy tỷ trọng của vốn Ngân sách Nhà nước dành cho đầu xây dựng bản luôn chiếm từ 20%-25% tổng số vốn đầu toàn xã hội dành cho ngành này, riêng năm 1995 thì vượt trội hơn, chiếm gần 40% con số tuyệt đối luôn luôn tăng qua các năm nguồn vốn ngân sách cũng là nguồn vố chủđạo trong. .. sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì Nhà nước còn phải quản lý về các mặt thương mại, tài chính hiệu quả kinh 28 tế của dựán Trách nhiệm quản lý Nhà nước là phải làm cho các công trình xây dựng được thực hiện theo đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng hiệu quả kinh tế Chủ trương đầu trong xây dựng bản chưa thực sựđúng đắn hợp lý, chưa sát với chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, chưa . tài: Tình trạng 5 thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản và biện pháp phòng chống . Bởi đầu tư xây dựng cơ bản. 2 : THỰCTRẠNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN NGUYÊNNHÂNVÀSỰCẦNTHIẾTPHẢICHỐNGTHẤTTHOÁTLÃNG PHÍVỐNNGÂNSÁCHTRONGĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN I - THỰCTRẠNG. Hàng năm Nhà nước dành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản và biện pháp phòng chống, Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản và biện pháp phòng chống, Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản và biện pháp phòng chống, 1: MỘTSỐLÝLUẬNCHUNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN. I. 2:, 3: NHỮNGGIẢIPHÁPNHỎCHONHỮNGĐIỀUNANGIẢILỚN. I., 1: MỘTSỐLÝLUẬNCHUNGVỀĐẦUTƯXÂYDỰNGCƠBẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay