Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua scylla paramamosain

32 738 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2015, 21:07

Cua biển (Scylla paramamosain) là một trong những đối tượng quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Tiểu luận “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain” được thực hiện tại trại sản xuất cua giống Tô Khải. Trong giai đoạn Zoea1Zoea5, ấu trùng được ương trong bể composite 4m3, với mật độ 300 conL. Hệ thống nước trong hở được áp dụng trong suốt giai đoạn này, với độ mặn nước ương luôn duy trì ở mức 28 ppt. Thức ăn cho giai đoạn này gồm 30 – 45g artemia và 20 g Lansy ZM. Trong giai đoạn Zoea5 – Megalop, ấu trùng được ương trong bể composite 4 m3, với mật độ 30 ấu trùngL. Nươc ương vẫn luôn duy trì ở độ mặn 28 ppt. Thức ăn trong giai đoạn này gồm 55 g artemia nở và thức ăn chế biến theo nhu cầu. Kết quả cho thấy, sau 14 ngày ấu trùng biến thái hoàn toàn sang Megalop, với tỷ lệ sống đạt 6,5%. Chi phí đầu tư cho vụ ương thấp (15 triệu), chủ yếu là artemia chiếm 40%. Lợi nhuận đạt 35 triệuvụ. Kết quả trên cho thấy, việc áp dụng ương cua biển theo hai giai đoạn rất thích hợp trong điều kiện ương nuôi thực tế. Nghề nuôi thủy sản nước lợ trong những năm qua đã và đang phát triển mạnh mẻ với các đối tượng như: tôm sú, tôm càng xanh, cua, sò, nghêu…Trong đó cua biển (Scylla paramamosain) được xem là đối tượng quan trọng thứ hai sau tôm biển (tôm sú). Cua biển có tiềm năng kinh tế quan trọng đối với hoạt động đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản ở các nước Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam. Cua biển có đặc điểm là tăng trọng nhanh, kích thước lớn, giá tri kinh tế cao, dể bảo quản nên được xem là đối tượng có thể được thay thế tôm ở vùng ven biển (Overton and Macintosh, 1997). Mặc khác, chúng được tiêu thụ mạnh ở một số quốc gia trong khu vực Châu Á như Hong Kong, Nhật, Đài Loan và Singapore đặc biệt là cua gạch (Keenan, 1999). Ở thị trường Hoa Kỳ, cua ở dạng đông lạnh và cua lột tiêu thụ rất mạnh (Keenan, 1999). Do đó, nghề nuôi cua biển phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới (Keenan, 1999; Trần Thị Hồng Hạnh, 2003). Ở nước ta, cua biển được nuôi nhiều ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cữu Long, với diện tích nuôi khoảng 3,086 ha và sản lượng đạt 1.644 tấnnăm (Trần Ngọc Hải và ctv., 2009).Tuy nhiên, hiện nay sản lượng cua giống ngoài tự nhiên đang giảm dần do đánh bắt quá mức (khai thác nguồn con giống, khai thác bố mẹ, khai thác để tiêu thụ trực tiếp), việc thu giống ngoài tự nhiên để nuôi gặp khó khăn về kích thước lẩn số lượng. Do nhu cầu của người nuôi hiện nay và giảm bớt áp lực cho việc khai thác giống ngoài tự nhiên thì việc sản xuất con giống có số lượng và chất lượng là vấn đề cấp thiết hiện nay (Nghia, 2001). Nhưng năng suất ương còn hạn chế, với tỷ lệ sống đạt 5 – 7% (Trần Ngọc Hải và ctv, 2009). Nhằm góp phần giới thiệu quy trình sản xuất giống cua biển từ thực tế, tiểu luận “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain” được thực hiện tại trại sản xuất cua giống Tô Khải Mục tiêuTìm hiểu quy trinh kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain, nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất. Đúc kết, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm thông qua việc sản xuất giống. Bồi dưỡng rèn luyện những kỹ năng, thao tác cần thiết liên quan đến sản xuất giống. Đồng thời, bước đầu làm quen với môi trường làm việc thực tế để chuẩn bị tham gia sản xuất khi ra trường.Nội dung nghiên cứuTìm hiểu quy trình kỹ thuật ương, nuôi ấu trùng cua biển tại trại sản xuất cua giống Tô Khải. LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin chân thành cảm ơn: + Ths. Nguyễn Thị Tiên + Ths. Nguyễn Việt Bắc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và góp ý để em được hoàn thành kỳ thực tập. Xin cảm ơn anh Tô Khắc Khải – trại trưởng trại sản xuất giống Tô Khải tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn trong qá trình thực tập suốt thời gian qua. Cà Mau,Ngày 01 Tháng 03 Năm 2015 Sinh viên thực tập TÔ TUẤN AN i TÓM TẮT Cua biển (Scylla paramamosain) là một trong những đối tượng quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Tiểu luận “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain” được thực hiện tại trại sản xuất cua giống Tô Khải. Trong giai đoạn Zoea 1 -Zoea 5 , ấu trùng được ương trong bể composite 4m 3 , với mật độ 300 con/L. Hệ thống nước trong hở được áp dụng trong suốt giai đoạn này, với độ mặn nước ương luôn duy trì ở mức 28 ppt. Thức ăn cho giai đoạn này gồm 30 – 45g artemia và 20 g Lansy ZM. Trong giai đoạn Zoea 5 – Megalop, ấu trùng được ương trong bể composite 4 m 3 , với mật độ 30 ấu trùng/L. Nươc ương vẫn luôn duy trì ở độ mặn 28 ppt. Thức ăn trong giai đoạn này gồm 55 g artemia nở và thức ăn chế biến theo nhu cầu. Kết quả cho thấy, sau 14 ngày ấu trùng biến thái hoàn toàn sang Megalop, với tỷ lệ sống đạt 6,5%. Chi phí đầu tư cho vụ ương thấp (15 triệu), chủ yếu là artemia chiếm 40%. Lợi nhuận đạt 35 triệu/vụ. Kết quả trên cho thấy, việc áp dụng ương cua biển theo hai giai đoạn rất thích hợp trong điều kiện ương nuôi thực tế. ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi Chương I: GIỚI THIỆU 1 Chương II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2 2.1. Đặc điểm sinh học của cua biển 2 2.1.1. Đặc điểm phân bố và phân loại 2 2.1.2. Vòng đời 2 2.1.3. Tập tính dinh dưỡng 3 2.1.4. Sinh trưởng 4 2.1.5. Thành thục 4 2.1.6. Mùa vụ sinh sản và di cư sinh sản 5 2.1.7. Cư trú và tập tính sống 5 2.2. Tình hình sản xuất giống cua biển trên thế giới và Việt Nam 6 2.2.1. Nghiên cứu trên thế giới 6 2.2.2. Nghiên cứu trong nước 6 2.3. Điều kiện môi trường sống của ấu trùng 6 2.3.1. Nhiệt độ và độ mặn 6 2.3.2. Thức ăn và chế độ cho ăn 7 2.3.3. Thay nước 7 Chương III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8 3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 8 3.2. Vật liệu và trang thiết bị 8 3.2.1. Thuốc và hóa chất thí nghiệm 8 3.2.2. Nguồn nước 8 3.2.3. Nguồn cua bố mẹ 8 3.2.4. Thức ăn 8 3.3. Kỹ thuật ương ấu trùng 10 3.3.1. Ương ấu trùng từ giai đoạn Zoea1-Zoea5 10 3.3.2. Ương ấu trùng từ giai đoạn Zoea5 – Megalop 11 3.3.3. Thu mẫu 11 3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 11 Chương IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 12 4.1. Các yếu tố môi trường 12 4.1.1. Nhiệt độ 12 4.1.2. pH 12 4.1.3. NO 2 13 iii 4.1.4. TAN 13 4.2. Tỷ lệ biến thái 13 4.3. Tỷ lệ sống 14 4.4. Hiệu quả kinh tế 14 Chương V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 15 5.1. Kết luận 15 5.2. Đề xuất 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 PHỤ LỤC 21 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các giai đoạn thành thục cua cái 4 Bảnh 3.1: Công thức thức ăn chế biến cho ấu trùng cua 10 Bảng 3.2: Thức ăn hổn hợp 10 Bảng 4.1: Biến động các yếu tố môi trường 12 Bảng 4.2: Tỷ lệ chuyển giai đoạn 13 v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Vòng đời cua biển Scylla paramamosain 3 Hình 3.1: Bể ương 10 Hình 4.1: Tổng thu chi và lợi nhuận giữa hai đợt sản xuất giống 14 Hình 4.2: Cơ cấu chi phí chi trả sản xuất 15 vi CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Nghề nuôi thủy sản nước lợ trong những năm qua đã và đang phát triển mạnh mẻ với các đối tượng như: tôm sú, tôm càng xanh, cua, sò, nghêu…Trong đó cua biển (Scylla paramamosain) được xem là đối tượng quan trọng thứ hai sau tôm biển (tôm sú). Cua biển có tiềm năng kinh tế quan trọng đối với hoạt động đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản ở các nước Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam. Cua biển có đặc điểm là tăng trọng nhanh, kích thước lớn, giá tri kinh tế cao, dể bảo quản nên được xem là đối tượng có thể được thay thế tôm ở vùng ven biển (Overton and Macintosh, 1997). Mặc khác, chúng được tiêu thụ mạnh ở một số quốc gia trong khu vực Châu Á như Hong Kong, Nhật, Đài Loan và Singapore đặc biệt là cua gạch (Keenan, 1999). Ở thị trường Hoa Kỳ, cua ở dạng đông lạnh và cua lột tiêu thụ rất mạnh (Keenan, 1999). Do đó, nghề nuôi cua biển phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới (Keenan, 1999; Trần Thị Hồng Hạnh, 2003). Ở nước ta, cua biển được nuôi nhiều ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cữu Long, với diện tích nuôi khoảng 3,086 ha và sản lượng đạt 1.644 tấn/năm (Trần Ngọc Hải và ctv., 2009). Tuy nhiên, hiện nay sản lượng cua giống ngoài tự nhiên đang giảm dần do đánh bắt quá mức (khai thác nguồn con giống, khai thác bố mẹ, khai thác để tiêu thụ trực tiếp), việc thu giống ngoài tự nhiên để nuôi gặp khó khăn về kích thước lẩn số lượng. Do nhu cầu của người nuôi hiện nay và giảm bớt áp lực cho việc khai thác giống ngoài tự nhiên thì việc sản xuất con giống có số lượng và chất lượng là vấn đề cấp thiết hiện nay (Nghia, 2001). Nhưng năng suất ương còn hạn chế, với tỷ lệ sống đạt 5 – 7% (Trần Ngọc Hải và ctv, 2009). Nhằm góp phần giới thiệu quy trình sản xuất giống cua biển từ thực tế, tiểu luận “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain” được thực hiện tại trại sản xuất cua giống Tô Khải Mục tiêu Tìm hiểu quy trinh kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain, nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất. Đúc kết, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm thông qua việc sản xuất giống. Bồi dưỡng rèn luyện những kỹ năng, thao tác cần thiết liên quan đến sản xuất giống. Đồng thời, bước đầu làm quen với môi trường làm việc thực tế để chuẩn bị tham gia sản xuất khi ra trường. Nội dung nghiên cứu Tìm hiểu quy trình kỹ thuật ương, nuôi ấu trùng cua biển tại trại sản xuất cua giống Tô Khải. vii CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1.Đặc điểm sinh học của cua 2.1.1.Đặc điểm phân bố và phân loai. Cua biển thuộc lớp giác xác, bộ mười chân (Decapoda), là đối tượng hải sản quý, có giá trị thương mại cao, là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nhiều nước. Theo nghiên cứu của Keenan (1998) ở vùng Đông Nam Á có 4 loài cua là Scylla serrata, Scylla paramamosain, Scylla olivecea và Scylla tranquebarica. Cua biển Scylla phân bố khắp khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương (Keenan et al., 1998). Scylla serrata là loài cua lớn phân bố rộng ở vùng cửa sông khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Stephenson, 1962). Scylla olivacea được tìm thấy phần lớn ở Philipines và Malaysia. Cả Scylla olivacea và Scylla tranquebarica đều xuất hiện tập trung ở Biển đông, nơi mà loài Scylla serrata hầu như không hiện diện (keenan, 1999). Ở Việt Nam, có hai loài chủ yếu là Scylla paramamosain (cua sen) và scylla olivacea (cua lửa) (Keenan et al., 1998), trước đây thường bị nhầm lẫn là Scylla serrata (Hoàng Đức Đạt, 1992; Nguyễn Anh Tuấn và ctv., 1996 được trích dẫn Phạm Thị Tuyết Ngân và ctv, 2005). Loài Scylla serrata không được tìm thấy ở Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng như ở Việt Nam. Scylla paramamosain chiếm trên 95% trong quần thể Scylla (Le Vay et al., 2001). Hệ thống phân loại cua biển Ngành: Arthropoda Lớp: Malacostraca Bộ: Decapoda (mười chân) Họ: Portunidae Giống: Scylla Loài: Scylla paramamosain. 2.1.2 Vòng đời Vòng đời của cua biển trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn có tập tính sống và cư trú khác nhau. Ong (1964) lần đầu tiên đã mô tả các giai đoạn của ấu trùng cua là sau khi nở, Z 1 trải qua năm lần lột xác thành Z 5 khoảng 17-20 ngày. Từ Z 5 , ấu trùng biến thái thành Megalop và trở thành cua con khoảng 8-11 ngày qua một lần lột xác. Cua con tiếp tục qua 16-18 lần lột xác nữa để trở thành cua trưởng thành và thành thục, thời gian này ít nhất khoảng 338 - 523 ngày. Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải (2004) cho rằng vòng đời của cua biển được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn ấu trùng, giai đoạn cua con (chiều dài mai khoảng 20-80 mm), cua tiền trưởng thành (chiều dài mai 70-150 mm) và cua trưởng thành (chiều dài mai từ 150 mm trở lên). Tuổi thọ trung bình của cua từ 2-4 năm tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống. viii Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành thục của cua biển. Heasman và Fielder (1983) cho rằng, nhiệt độ nước cao có thể làm tăng tốc độ tăng trưởng vì thế giảm thời gian thành thục của cua. Nghiên cứu về sinh học sinh sản của cua Quinn và Kojis (1987) cho biết S. serrata có thể thành thục ở kích thước nhỏ (chiều rộng mai cua khoảng 10 cm). Trong khi đó S. paramamosain đạt mức thành thục ở kích thước lớn hơn chiều rộng mai ít nhất phải 12 cm, (trích bởi Nguyễn Cơ Thạch và ctv, 1998) Hình 2.1: Vòng đời cua biển Scylla paramamosain 2.1.3 Tập tính dinh dưỡng Trong tự nhiên thức ăn ưa thích của ấu trùng cua là tảo khuê, ấu trùng giáp xác, nhuyễn thể, giun…Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về tính ăn của cua trong tự nhiên không được nhiều. Trong điều kiện nuôi ấu trùng cua được cho ăn với nhiều loại thức ăn khác nhau như: Chlorella, Tetraselmis, luân trùng, Artemia và nhiều loại thức ăn viên có kích thước nhỏ. Cua là loài ăn tạp, từ giai đoạn cua con đến cua trưởng thành chúng kiếm ăn vào ban đêm. Hill (1975) báo cáo rằng, thức ăn trong tự nhiên của chúng chiếm 55% là nhuyễn thể, 21% là giáp xác. Nhiệt độ là nhân tố ảnh hưởng đến tính ăn và hoạt động của cua. Hill (1980) cho rằng, cua S. paramamosain có tốc độ ăn và hoạt động tối đa khi nhiệt độ nước đạt 25 o C, khi nhiệt độ giảm xuống 20 o C thì tính ăn và hoạt động của chúng sẽ giảm xuống rõ rệt. ix Cua ăn khỏe với lượng thức ăn rất lớn. Tuy nhiên khi sống trong điều kiện bất lợi, chúng có thể nhịn đói nhiều ngày (10-15 ngày). 2.1.4 Sinh trưởng Cua cũng như các loài giáp xác khác, chúng lột xác để biến thái và tăng trưởng. Cua đực tăng trưởng nhanh hơn cua cái (Manganpa et al, 1987), tốc độ tăng trưởng của cua đực khoảng 1,3 g/ngày. Trong khi đó, cua cái tăng trưởng 0,9 g/ngày. Trong ao nuôi cua đực hoạt động nhiều hơn cua cái và tốc độ tăng trưởng riêng cao hơn một cách có ý nghĩa so với cua cái (Trĩno et al., 1999) Manjulatha và Babu (1998) cho rằng nhiệt độ và nồng độ muối có ảnh hưởng rất lớn đến sự lột xác và tăng trưởng của cua. Nhiệt độ nước thấp hơn 24 o C hoặc trên 34 o C làm cua giảm ăn và kéo dài thời gian lột xác. Ở nhiệt độ từ 26 - 31 o C, hoạt động bắt mồi và lột xác của cua trong tình trạng bình thường. Theo Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải (2004) thì tuổi thọ trung bình của cua từ 2 - 4 năm, trong thời gian này cua lột xác liên tục và trọng lượng sau mỗi lần lột xác tăng từ 20 - 50% trọng lượng cơ thể. Khi cua đạt kích cở trưỡng thành, chúng có trọng lượng từ 1-3 kg/con và chiều rộng mai 19-28 cm. Thông thường trong tự nhiên cua có kích cỡ trong khoảng 7,5 - 10,5 cm. Ấu trùng cua lột xác trong vòng 2-3 ngày hoặc 3-5 ngày/lần. Cua lớn lột xác chậm hơn (nửa tháng hay một tháng/lần). Sự lột xác của cua có thể bị tác động bởi ba loại kích thích tố: Kích thích tố ức chế lột xác, kích thích tố thúc đẩy lột xác và kích thích tố điều khiển hút nước lột xác. Đặc biệt trong quá trình lột xác cua có thể tái sinh các bộ phận cơ thể đã mất như càng hay chân. Cua thiếu phụ bộ hoặc phụ bộ bị tổn thương thường có khuynh hướng lột xác sớm hơn, có thể ứng dụng đặc điểm này vào kỹ thuật nuôi cua lột (Ong, 1966 trích dẫn bỡi Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2004). 2.1.5 Thành thục Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải (2004) cho biết trong tự nhiên cua biển có thể thành thục ở độ tuổi từ 1-1,5 năm, với CW thấp nhất là 83-144 mm. Prasad (1989) nhận thấy cua chỉ tham gia sinh sản khi CW đạt từ 120-180 mm Bên cạnh đó, con cái đều thành thục khi chúng đạt giá trị chỉ số thành thục 0,88-1, (Sombat, 1991 trích bởi Trần Ngọc Hải, 2004). Bảng 2.1: Các giai đoạn thành thục của cua cái Giai đoạn thành thục Đặc điểm Giai đoạn I Chưa thành thục, tuyến sinh dục mỏng và trong suốt, bụng có hơi dạng tam giác. Đường kính trứng 0,01-0,06mm. Giai đoạn II Tuyến sinh dục đang phát triển, noãn sào có màu trắng kem hay vàng chiếm 1/4 gan tụy. Đường kính trứng từ 0,1- 0,3mm. Giai đoạn III Cua đang thành thục noãn sào nở rộng, chiếm 1/4-3/4 diện tích gan tụy. Noãn sào màu trắng. Đường kính trứng 0,4- x [...]... điểm sinh học sinh sản và quy trình sản xuất cua giống loài (Scylla paramamosain) Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ - Trung tâm nghiên cứu thủy sản III, 227 – 266 Nguyễn Lê Tường Vi, 2005 Khảo sát ảnh hưởng của một số dòng vi khuẩn đối với sự phát triển của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) Nguyễn Thị Ngọc Diễm, 2000 Thực nghiêm ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) trong... (Portunus pelagicus) bằng các loại thức ăn khác nhau Luận văn cao học Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2004 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Cơ Thạch 1998 Bước đầu thử nghiệm nuôi vỗ cua mẹ và ương ấu trùng cua xanh (Scylla paramamosain) Tuyển tập báo cáo sinh vật biển toàn quốc lần thứ nhất trung tâm... đợt sản xuất giống Kết quả Hình 4.1 cho ta thấy, chi phí của 2 đợt ương không trên lệch nhau nhiều nhưng lợi nhuận ở đợt 2 cao hơn nhiều so với đợt 1, Nguyên nhân do chất lượng cua mẹ đợt 2 tốt hơn đợt 1 Theo Trần Ngọc Hải (2009) tỷ suất lợi nhuận trung bình các trại sản xx xuất cua giống tại Cà Mau là 0,83 Tác giả cũng báo cáo rằng cơ cấu chi phí sản xuất cao nhất thuộc về thuê kỹ. .. 0,7-1,3mm 2.1.6 Mùa vụ sinh sản và di cư sinh sản Cua biển Scylla hầu như sinh sản quanh năm (Quinn and Kojis, 1987) Cua giao vĩ sau khi lột xác và thời gian cua đẻ sau khi giao vĩ khác nhau ở mỗi vùng Ở Đài Loan cua đẻ sau khi giao vĩ khoảng 4 tháng (Cowan, 1984) Trong khi đó ở Ấn Độ cua đẻ sau khi giao vĩ khoảng 28 – 42 ngày (Marichamy and Rajapackiam, 1991) và ở Astralia cua đẻ khoảng 21 – 32 ngày... 2004 Ảnh hưởng của mật độ ương lên sự phát triển của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) trong mô hình nước xanh Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ Trang178-192 Trần Thị Hồng Hạnh, 2000 Thực trạng sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua biển (Scylla sp) Tài liệu tổng hợp Chuyên đề cao học Trino, A.T et al, 1999 Monosex culture of the mud crab Scylla serrata at three densities with Gracilaries as crab... Abudance, breeding and growth of crab Scylla serrata in two South African Estuaries, pp 119-126 Hill,B.J (1980) Effect of temperature on feeding and activity in the crab Scylla serrata, pp189-192: Mảine Biology 54 by Springu-Venlug 1980 Hoàng Đức Đạt, 2004 Kỹ thuật nuôi cua biển Nhà xuất bản nông nghiệp Hoàng Đức Đạt, 1995 Sinh học và nuôi cua biển Tập huấn nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Ian... Vào mùa sinh sản con cái loài Scylla sp có tập tính di cư ra biển khơi đẻ trứng (Ong, 1966 trich dẫn bởi Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2004) Cua di cư ra biển chủ yếu tìm môi trường thuận lợi cho quá trình sinh sản, ấp trứng và cho sự phát triển của ấu trùng Zoae như nhiệt độ, ánh sáng, độ mặn và nguồn thức ăn cho ấu trùng (Hill, 1994) 2.1.7 Cư trú và tập tính sống Loài cua S paramamosain. .. mud crab (Scylla paramamosain) larviculture in Vietnam Vũ Ngọc Út, 2006 Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cua giống Scylla paramamosain Tạp chí nghiên cứu khoa học – ĐHCT Trang 250-261 Warner, G.F., 1977 Feed and feeding In : The biology of Crasbs Gresham Press, Old Working, Surrey, UK Pp 85-94 Williams, G., Wood, J., Dalliston, B., Shelley, C., Khu, C., 1999.Mud crab (Scylla serrata)... nhưng tỷ lệ chết sẽ tăng nếu thời gian nuôi này kéo dài (Vũ Ngọc Út, 2006) xi 2.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất giống cua biển trong nước và thế giới 2.2.1 Nghiên cứu trên thế giới Khi nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên sự phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển Scylla serrata, Yunus et al (1994) đã ương với các mật độ 25, 50, 75, và 100 ấu trùng/L Tác giả đã kết luận rằng,... được ương trong các bể có màu sắc tối 2.2.2 Nghiên cứu trong nước Hoàng Đức Đạt (1993) trích bởi Trần Thị Hồng Hạnh (2000) bước đầu nghiên cứu thành công trong sinh sản nhân tạo giống cua biển Scylla paramamosain tại trại giống COFIDEC (Cần Giờ) cho tỷ lệ sống từ giai đoạn Z 1 đến Z5 khoảng 45-60%, thường chỉ đạt 35-45%, thậm chí còn thấp hơn Hoàng Đức Đạt (1995) đã báo cáo, ấu trùng . AN i TÓM TẮT Cua biển (Scylla paramamosain) là một trong những đối tượng quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Tiểu luận Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain được. thiệu quy trình sản xuất giống cua biển từ thực tế, tiểu luận Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua Scylla paramamosain được thực hiện tại trại sản xuất cua giống. có 4 loài cua là Scylla serrata, Scylla paramamosain, Scylla olivecea và Scylla tranquebarica. Cua biển Scylla phân bố khắp khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương (Keenan et al., 1998). Scylla serrata
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua scylla paramamosain, Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua scylla paramamosain, Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua scylla paramamosain, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, 3 Điều kiện môi trường sống của ấu trùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn