Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể

16 231 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:49

Một số biện pháp hớng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tác phẩm âm nhạc mang tính hành khúc I - Lý do chọn đề tài: Giáo dục mẫu giáo có tầm quan trọng đặc biệt tới sự phát triển toàn diện nhân cách của mỗi con ngời, bởi đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên, quan trọng của nhân cách con ngời, là thời kỳ lý tởng của giáo dục thẩm mỹ. Một bộ phận quan trọng của giáo dục toàn diện Nghệ thuật trong đó có Âm nhạc là phơng tiện hữu hiệu và vô tận để giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật kết tinh sự nhạy cảm tinh tế của tâm hồn và thính giác. Đứa trẻ là một mầm non mỏng manh mà tràn đầy nhựa sống, đợc giao thoa, rung cảm với muôn vàn âm thành của thế giới quanh mình: Tiếng chim hót, tiếng suối seo, tiếng gió hát, tiếng ru êm đềm của bà, của mẹ và rồi hàng vạn, hàng triệu âm thanh đầy màu sắc theo chân đứa trẻ vào tuổi trởng thành, lập thân, lập chí, cũng nh khi từ biệt thế gian này để vào cỏi vĩnh hằng. Đối với trẻ thơ âm nhạc là dòng sữa mát lành nuôi dỡng thế giới tâm hồn và có vai trò quan trọng trong giáo dục trẻ ở trờng mẫu giáo. Với trẻ, thế giới xung quanh mà trẻ thu đợc qua âm nhạc lại hiện ra dới ánh sáng mới mẻ. Nó không chỉ toả sáng mà còn đợc mở rộng, củng cố và khắc sâu hơn. Âm nhạc đem đến cho các em niềm vui vô tận và góp phần tích cực phát triển những trẻ cảm xúc thẩm mỹ, bồi dỡng thị hiếu trong sáng, khuyến khích ở trẻ cảm nhận cái đẹp, sáng tạo cái đẹp. Cuộc sống tinh thần trong thế giới cái đẹp khơi dậy ở trẻ nhu cầu muốn làm cho mình trẻ nên đẹp, nhu cầu khám phá cái đẹp xung quanh. Bởi vậy, trẻ lứa tuổi mẫu giáo đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo lớn rất nhạy cảm và thích thú với những hoạt động nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc. ở trờng mẫu giáo trẻ đợc nghe nhạc, đợc ca hát, đợc vận động theo nhạc. Đặc biệt là trò chơi âm nhạc luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất bởi tính chất vui vẽ, rộn ràng, hấp hẫn, làm thoả mãn nhu cầu đợc chơi của trẻ. Nh chúng ta đã biết, ở lứa tuổi mầm non hoạt động vui chơi chiếm một vị trí quan trọng và đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của trẻ mẫu giáo. Không vui chơi thì trẻ không phát triển dợc. Mỗi trò chơi âm nhạc đều có tác dụng giúp trẻ củng cố, tiếp thu và khắc sâu hơn những kiến thức âm nhạc đã học một cách nhẹ nhàng thoải mái. Thông qua việc ứng dụng những kiến thức, kỹ năng đã đợc học để giải quyết các nhiệm vụ trong trò chơi. Đồng thời giúp trẻ tự tin, có phản xạ nhanh nhạy cũng nh có kỹ năng hoạt động tập thể góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Trên thực tế, ngoài những trò chơi đợc gợi ý trong chơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo, giáo viên cha chú trọng đến việc tìm tòi và thiết kế, xây dựng thêm những trò chơi âm nhạc mới. Các trò chơi trong chơng trình còn ít cha đa dạng, mỗi trò chơi lại đợc tổ chức lặp đi lặp lại nhiều lần nên trẻ tham gia hào hứng. Bởi vậy, cha phát huy hết khả năng sáng tạo của giáo viên cũng nh khả năng ứng dụng đa dạng các trò chơi âm nhạc vào hoạt động giáo dục âm nhạc còn hạn chế. Tính đa dạng, phong phú của các trò chơi âm nhạc đa trẻ đến với hoạt động nghệ thuật hấp dẫn, làm cho trẻ hứng thú học tập, nâng cao trình độ khác nhận thức toàn diện. Cần phải có nhiều trò chơi hơn nữa, ý tởng trên là lý do chọn đề tài nghiên cứu bớc đầu xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong hoạt động âm nhạc của chúng tôi. II - Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Vui chơi rất cần thiết và gần gủi đối với con ngời, đặc biệt lứa tuổi mầm non. Nhiều công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa âm nhạc và trò chơi âm nhạc đối với con ngời đều đi đến thống nhất rằng: Giáo dục âm nhạc nói chung và vai trò âm nhạc nói riêng có tác dụng to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Vì vậy nghiên cứu về trò chơi âm nhạc là cần thiết. Cuốn Âm nhạc và phơng pháp giáo dục âm nhạc của tác giả Ngô Nam đã đề cập đến vấn đề trò chơi âm nhạc. Qua đề tài của Thiệu Bích Liêu Nâng cao một số hình thức vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn đa ra một số biện pháp, cách thức giúp trẻ hình thành khả năng phối hợp hài hoà động tác của cơ thể với khả năng nghe nhạc tốt hơn, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ. Hay đề tài của Lê Tuấn Đức Một số biện pháp hớng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tác phẩm âm nhạc mang tính hành khúc đi sâu nghiên cứu vào vấn đề hớng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tác phẩm mang tính hành khúc giúp trẻ cảm thụ và nâng cao hiệu quả thể hiện tốt phong cách thể loại. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu khía cạnh này hay khía cạnh khác trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu gião, cha có tác giả đi sâu nghiên cứu vấn đề trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo đặc biệt là vấn đề thiết kế trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở trờng mầm non. III - Mục đích nghiên cứu: Xây dựng một số trò chơi âm nhạc phù hợp với tâm sinh lý trẻ 4-5 tuổi nhằm phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ. Qua đó phát triển trí nhớ âm nhạc và rèn luyện phản xạ cho trẻ. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm nội dung chơi trong hoạt động giáo dục âm nhạc. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài 1/ Nhiệm vụ và phơng pháp giáo dục âm nhạc trong trờng mầm non 2/ Những quan điểm đổi mới trong giáo dục âm nhạc hiện nay 3/ Quan điểm giáo dục học về trò chơi 4/ Trò chơi âm nhạc * Về khái niệm trò chơi âm nhạc - Trò chơi âm nhạc là hình thức hoạt động sáng tạo tích luỹ để thể hiện nội dung (cảm xúc âm nhạc) nhằm phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ Trong trò chơi âm nhac, tính chất, nội dung, luật chơi đợc quy định bởi âm nhạc. - Trò chơi âm nhạc là dạng hoạt động tơng đối tổng hợp sử dụng tất cả các dạng hoạt động âm nhạc khác nh: Ca hát, nghe nhạc, vận động theo nhạc dới hình thức hấp dẫn và đợc trẻ yêu thích. Về tính chất đây là loại trò chơi vận động, nhng về nhiệm vụ lại thuộc loại trò chơi học tập, ngoài ra nó còn thuộc loại trò chơi mang tính chất phân vai. - Trò chơi âm nhạc thoả mãn nhu cầu đợc chơi, đợc ca hát, vận động của trẻ, là phơng tiện góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. * Vai trò của trò âm nhạc đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi: - Trò chơi âm nhạc là phơng tiện giáo dục thẩm mỹ cho trẻ - Trò chơi âm nhạc là phơng tiện hình thành phẩm chất đạo đức ở trẻ. - Trò chơi âm nhạc là phơng tiện góp phần thúc đẩy sự phát triển trí tuệ ở trẻ. * Các loại trò chơi âm nhạc: Dựa vào bản chất của các loại trò chơi và tính chất âm nhạc, chúng tôi chia trò chơi âm nhạc thành 4 loại. - Trò chơi rèn luyện các thuộc tính âm nhạc - Trò chơi rèn luyện trí nhớ âm nhạc. - Trò chơi âm nhạc có phân vai - Trò chơi với nhạc cụ 5/ Đặc điểm tâm sinh lý liên quan đến khả năng chơi trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 6/ Những nguyên tắc cơ bản định hớng việc xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi: - Việc xây dựng và sử dụng các trò chơi phải phù hợp với mức độ nắm trí thức, kỹ năng, kỹ xảo âm nhạc của trẻ, đặc biệt là phát huy đợc các năng lực lập suy nghĩ và tự giải quyết của trẻ. - Các trò chơi âm nhạc đợc sử dụng trong hoạt động âm nhạc phải đa dạng và phong phú trong hình thức, phải phục vụ cho nội dung học. - Trò chơi âm nhạc phải đợc lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục âm nhạc khác (hát, vận động theo nhạc, nghe nhạc) và lồng ghép tích hợp theo chủ đề chủ điểm với các môn học khác nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ. - Việc xây dựng và sử dụng trò chơi âm nhạc phải bảo đảm những nguyên tắc về giáo dục học, tâm lý học và phơng pháp bộ môn. - Và đây cũng là các tiêu chí để chúng tôi thiết kế và xây dựng các trò chơi âm nhạc cho trẻ. thực trạng việc thiết kế và sử dụng trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở trờng mầm non - Điều kiện vật chất để tổ chức trò chơi âm nhạc nhìn chung là tơng đối đầy đủ, song cha đợc sử dụng hợp lý. - Nguồn trò chơi âm nhạc chủ yếu để sử dụng để dạy trẻ là lấy từ trong chơng trình hoặc su tầm thêm. Rất ít giáo viên tự thiết kế các trò chơi âm nhạc mới. - Giáo viên đều mong muốn có thêm nhiều trò chơi mới để bổ sung vào chơng trình chăm sóc giáo dục trẻ. - Giáo viên thờng xuyên tổ chức trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi. Tuy nhiên giáo viên thờng sử dụng lặp đi lặp lại một số trò chơi quen thuộc với trẻ trong chơng trình. - Giáo viên cha thực sự coi trẻ là trung tâm trong quá trình dạy học thụ động, lời suy nghỉ, thích làm theo những thứ có sẵn. Họ cha thực sự quan tâm xem mình tổ chức trò chơi này để làm gì, để phục vụ cho mục đích gì (khi xem giáo án chúng tôi nhận thấy các giáo viên không đa ra mục đích cho phần trò chơi âm nhạc) - Giáo viên đã cố gắng tích hợp các nội dung giáo dục khác của giáo dục mầm non vào trò chơi âm nhạc. Thiết kế một số trò chơi cho trẻ 4-5 tuổi ở trờng mầm non và thực nghiệm 1/ Thiết kế một số trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở trờng mầm non: Loại trò chơi Tên trò chơi Sơ đồ 1/ Trò chơi rèn luyện các thuộc tính âm nhạc. 1.1 Trò chơi nốt nhạc may mắn. 1.2 Hát về các con vật nuôi 2/ Trò chơi rèn luyện trí nhớ âm nhạc. 2.1/ Trò chơi âm thanh tiếng vịt kêu (Son, mi) 2.2 / Trò chơi: Thính tay, nhanh tay 3/ Trò chơi âm nhạc có phân vai. 3.1/ Trò chơi bé làm ngời hoạ sĩ đa tin 3.2 / Trò chơi tốc độ các ph- ơng tiện 3/ Trò chơi âm nhạc có phân vai. 3.1/ Trò chơi bé làm ngời hoạ sĩ đa tin 3.2 / Trò chơi tốc độ các ph- ơng tiện 1/ Trò chơi rèn luyện - các thuộc tính âm nhạc: 1.1/ Trò chơi nốt nhạc may mắn: * Mục đích yêu cầu: - Luyện cho trẻ khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. - Tập cho trẻ có khả năng nghe âm thanh nốt nhạc và rèn luyện giọng hát. * Chuẩn bị: - Chuẩn bị 5-7 nốt nhạc. Phía sau thẻ các nốt nhạc có những hình ảnh tợng trng cho bài hát. - Ví dụ: Thẻ có nốt nhạc phía sau có hình con gà, thì trẻ hát về bài con gà. * Cách chơi: Gọi 1 trẻ lên rút 1 thẻ nốt nhạc lật phía sau quan sát hình vẽ và nói tên bài hát ứng với hình vẽ bạn đó hát và cả lớp cùng hát. 1.2/ Trò chơi hát về các con vật nuôi: * Mục đích yêu cầu: - Rèn cho trẻ sự ghi nhớ, chú ý có chủ định - Rèn luyện các bài hát qua chủ điểm động vật - Làm quen và phân biệt tiếng kèm của các con vật. * Chuẩn bị: - Tập các bài hát về các con vật trớc * Luật chơi: - Trẻ đoán nhanh và hát đúng * Cách chơi: - Cho trẻ vỗ tay đi vòng tròn cô làm tiếng gà gáy ò ó o trẻ hát bài con gà trống. - Sau đó cô chuyển dần tiếng kêu: Chó, mèo, vịt. - Sau đó chuyển hình thức, 1 trẻ làm tiếng kêu con vật 1 trẻ hát. 2/ Những trò chơi rèn luyện trí nhớ âm nhạc: 2.1/ Trò chơi âm thanh tiếng vịt kêu (son, mi) * Mục đích yêu cầu: - Rèn luyện cho trẻ thính tai và sự ghi nhớ có chủ định - Đợc làm quen với cao độ, trờng độ 2 nốt nhạc son, mi. * Chuẩn bị: - Đàn: Mũ múa con vịt * Luật chơi: - Trẻ xớng âm đúng cao độ trờng độ 2 nốt son, mi, t- ơng ứng tiếng vịt kêu (láp cáp cáp - cạp cạp cạp) * Cách chơi: - Chia lớp thành 2 đội 1 đội tơng ứng nốt son (cáp cáp cáp) 1 đội tơng ứng nốt mi (cạp cạp cạp) - Cô ấn nốt xem: Đội 1 làm tiếng vịt kêu: cáp, cáp, cáp Sau khi trẻ chơi thành thạo cho 2 đội thi nhau và đổi nốt cho nhau. 2.2/ Trò chơi thính tai, nhanh tay: * Mục đích yêu cầu: - Rèn cho trẻ sự nhanh nhạy, củng cố ca hát trí nhớ có chủ định cho trẻ. * Chuẩn bị: - Xắc xô, thẻ nốt nhạc * Luật chơi: - Rung chuông nhanh đợc quyền trả lời * Cách chơi: - Chia lớp thành 3 đội theo tổ, mỗi đội một xác xô. - Cô xớng âm la hay mở nhạc 1 bài hát nào đó cả 3 đội lắng nghe, khi đã phán đoán ra bài hát nào đó thì đội đó rung xắc xô dành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng đ- ợc thắng 1 nốt nhạc. Đội nào nhiều nốt nhạc thì đội đó thắng cuộc. 3/ Trò chơi âm nhạc có phân vai 3.1/ Trò chơi bé hoạ sĩ đa tin * Mục đích yêu cầu: - Rèn luyện tai nghe, trí nhớ có chủ định luyện kỹ năng vẻ của đội bàn tay trẻ, kỹ năng ca hát. * Chuẩn bị: - Tên bài hát - bút màu - giấy vẽ 2 bàn * Cách chơi: - Chia trẻ 2 đội cách xa nhau 1m5 - Cô gọi 2 đội trởng lên - cô ghé vào tai trẻ và nói thầm tên bài hát. Khi có hiệu lệnh của cô, 2 đội trởng về đứng đầu hàng và nói thêm cho bạn sau nghe tên bài hát, đến ngời cuối cùng thì ngời đó hô to lên bài hát, cả đội cùng hát, còn 1 bạn cuối vẽ nhanh tranh thể hiện nội dung bài hát. Dứt lời bài hát bạn vẽ tranh chạy đa cho cô. - Tranh nào hoàn chỉnh vẽ nội dung tranh đúng tên bài hát thì đội đó thắng cuộc. 3.2/ Trò chơi tốc độ các phơng tiện: * Mục đích yêu cầu: - Rèn luyện sự nhanh nhạy củng cố trí nhớ có chủ định về tốc độ các phơng tiện giao thông. * Chuẩn bị: - Các phơng tiện máy bay, xe đạp, thuyền nhạc tốc độ nhanh, bình thờng, chậm * Luật chơi: - Thực hiện tốc độ đúng theo các loại phơng tiện * Cách chơi: - Cô chia trẻ 3 đội mời 3 tổ trởng 3 đội lên nhắm mắt lấy 1 phơng tiện. - Sau đó cô cho trẻ so sánh 3 phơng tiện, phơng tiện nào có tốc độ nhanh nhất, tốc độ chậm, tốc độ bình th- ờng. - Cô ấn nốt nhạc nhanh thì đội - có phơng tiện máy bay phải nhanh nhẹn thực hiện đúng tốc độ. - Cô ấn nốt nhạc chậm: Trẻ chèo thuyền. - Cô ấn nốt nhạc bình thờng: Trẻ làm ngời đẹp xe đạp miệng kêu kiêng còng. Sau đó đổi thẻ cho nhau và tiếp tục chơi 4/ Trò chơi với nhạc cụ: 4.1/ Trò chơi âm thanh nhạc cục nào: * Mục đích yêu cầu: - Giúp trẻ định hớng và phân biệt đợc âm thanh từng nhạc cụ. - Rèn luyện trẻ nghe âm thanh và sự phán đoán mấy loại nhạc cụ rèn luyện cho trẻ về tính năng các nhạc cụ. * Chuẩn bị: - Một số nhạc cụ: Phách, trống, xác xô, mũ chớp * Luật chơi: - Đoán đúng nhạc cụ - nếu đoán sai phải nhảy lò cò * Cách chơi: - Cô gọi 1 trẻ lên đội mũ chép kín cho 1 nhóm trẻ gõ 1 loại nhạc cụ nào đó và hát. Sau đó cho bạn đoán đội bạn, sử dụng nhạc cụ gì, hát bài gì. Sau đó nâng đàn 2- 3 nhạc cụ cho trẻ đoán. Đoán sai cho trẻ nhảy lò cò. 4.2/ Trò chơi Đôi tai kỳ diệu * Mục đích yêu cầu: - Rèn luyện trí nhớ âm nhạc, sự chú ý ghi nhớ có chủ định. - Rèn sự nhanh nhạy và củng cố khả năng nghe, nhạc của trẻ. * Chuẩn bị: - Xắc xô, đàn - 9-10 bài hát, nốt nhạc * Luật chơi: - Đội nào lắc xắc xô trớc đội đó có quyền trả lời trớc. * Cách chơi: - Chia trả làm 3 đội, cho trẻ nghe giao điện bài hát, các đội đoán, sau khi nghe giai điệu bài hát đội đó lắc xắc xô và trả lời, trả lời sai đội khác lập tức lắc xắc xô để dành quyền trả lời. Đến khi hết số bài hát đã chuẩn bị, kiểm tra đội nào đoán đợc nhiều bài hát đội đó thắng cuộc và đợc thởng nốt nhạc vàng. II - Thực nghiệm: * Cách thức thực nghiệm: - Thực nghiệm khảo sát - Thực nghiệm hình thành - Thực nghiệm kiểm chứng + Đợc tiến hành sau khi kết thức quá trình thực nghiệm hình thành + Đợc tiến hành trên 2 nhóm trẻ với 4 trò chơi âm nhạc (cha đợc tổ chức bao giờ) và cách tổ chức nh sau: Trò chơi 1: Nốt nhạc may mắn Trò chơi 2: Bé hoạ sĩ đa tin Trò chơi 3: Thính tai, nhanh tay Trò chơi 4: Đôi tay kỳ diệu Sau đợt thực nghiệm chúng tôi tiến hành so sánh về khả năng trò chơi âm nhạc của trẻ ở hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. * Các tiêu chí đánh giá khả năng rò chơi âm nhạc của trẻ - Trẻ hiểu luật chơi, biết cách chơi - Trẻ cảm nhận đợc tính chất âm nhạc (Các thuộc tính âm nhạc khi chơi) - Nhanh trí, biết sáng tạo - Có phản ứng nhanh, biết hoà nhập cùng tập thể - Tập trung, hứng thú khi chơi Trên đây là 5 tiêu chí đánh giá khả năng chơi trò chơi âm nhạc của trẻ mỗi tiêu chí ứng với 2 điểm, trẻ đạt tất cả các yêu cầu trên đợc 10 điểm. III - Phân tích kết quả thực nghiệm: * Kết quả thực nghiệm khảo sát: Trớc khi tổ chức thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra đánh giá khả năng chơi trò chơi âm nhạc của trẻ ở 2 nhóm với 4 trò chơi: - Trò chơi 1: Hát về các con vật nuôi - Trò chơi 2: Âm thanh tiếng vịt kêu - Trò chơi 3: Tốc độ các phơng tiện [...]... chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo nhở hiện nay còn nghèo nàn, một số trò chơi cũng không còn phù hợp với trẻ và với mong muốn cộng tác giáo dục có hiệu quả hơn, việc thiết kế, bổ sung những trò chơi âm nhạc mới phù hợp với trẻ vào chơng trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi là rất cần thiết và có tác dụng to lớn, tích cực trong việc giáo dục âm nhạc cho trẻ đồng thời phát triển ở trẻ tai nghe âm... hoạt động quan trọng không thể thiếu đợc trong trờng mầm non Âm nhạc và trò chơi âm nhạc có ý nghĩa to lớn trong việc thoả mãn nhu cầu hoạt động nghệ thuật cũng nh nhu cầu vui chơi của trẻ mẫu giáo nói chung, của trẻ mẫu giáo nhỡ nói riêng, góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Kiến nghị s phạm Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có một số kiến nghị sau: 1/ Để... nghe âm nhạc của trẻ Điều này khẳng định vị trí của việc đa các trò chơi âm nhạc mới vào thực nghiệm đã cho tác dụng và hiệu quả tốt kết luận Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng việc thiết kế và sử dụng trò chơi âm nhạc trong hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trờng mầm non cùng với việc áp dụng một số trò chơu âm nhạc mới thiết kế vào dạy trẻ chúng tôi rút ra một số kết luận nh... nhạc giúp trẻ cảm nhận tính chất âm nhạc, phát triển trí nhớ âm nhạc, củng cố ca hát là một trong những cơ sở hình thành có định hớng, sự phát triển tai nghe âm nhạc của trẻ cho trẻ tiếp xúc với trò chơi âm nhạc có quá trình còn hình thành ở trẻ thẩm mỹ nghệ thuật, tình cảm đạo đức trí tuệ, phát triển ở trẻ thể chất cân đôi, khoẻ mạnh, dẻo dai và giúp trẻ thêm tự tin, biết hoà nhập cùng tập thể Trò chơi... cho trẻ một số trò chơi âm nhạc mới thiết kế, đồng thời trong quá trình đó chúng tôi cho trẻ nghe âm sắc của một số nhạc cụ qua đàn và giới thiệu đến trẻ cách biểu diễn các nhạc cụ đó; Cho trẻ làm quen với các thuộc tính âm thanh giúp trẻ phân biệt đợc các thuộc tính âm thanh (cao độ, cờng độ, nhịp điệu) Và sau 1 thời gian chúng tôi nhận thấy trẻ nhóm thực nghiệm có những tiến bộ hẵn lên thể hiện qua:... của trẻ ở 2 nhóm trẻ trong thực nghiệm khảo sát (phân loại %) Đồ thị số 2: So sánh khả năng chơi của trẻ ở 2 nhóm trẻ trong thực nghiệm khảo sát (theo số điểm trẻ đạt đợc) * Kết luận của thực nghiệm kiểm chứng: ở hai nhóm trẻ thực nghiệm và đối chứng chúng tôi nhận thấy khả năng chơi trò chơi âm nhạc của trẻ ở 2 nhóm đã có sự khác biệt rõ rệt Chứng tỏ sự phát triển tai nghe âm nhạc của trẻ ở 2 nhóm cũng... trờng mầm non thực sự là phơng tiện hữu hiệu góp phần giáo dục nghệ thuật nói riêng và phát triển toàn diện cho trẻ, chúng tôi mong muốn những ngời soạn chơng trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo quan tâm đặc biệt đến việc cải tiến những trò chơi âm nhạc đơn giản, thờng xuyên bổ sung những trò chơi âm nhạc thêm phong phú, phù hợp với sự phát triển của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 2/ ở các trờng mầm non hiện nay nên... cứu Bớc đầu xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong hoạt động âm nhạc kết quả mà chúng tôi thu đợc và đa ra đó cũng chỉ là bớc đầu Vì thời gian tiến hành đề tài ngắn, trình độ ngời viết lại có hạn không tranh khỏi thiếu sót nên chúng tôi cũng mong rằng đây sẽ là những đóng góp bớc đầu rất nhỏ làm hấp hẫn hơn các hình thức hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giaó lớn Trên cơ sở này... cho trẻ chơi 4 trò chơi trên và đánh giá, cho điểm phân loại Thống kê số liệu đối với từng trẻ thông qua các tiêu chí đã đề ra Chúng tôi đã thu đợc kết quả nh sau: Bảng 2: Số % trẻ đạt các loại ở 2 nhóm Loại Kém Trung bình Khá Giỏi (2-4 điểm) (5-6 điểm) (7-8 điểm) (9-10 điểm) Đối chứng 16.67 50 29.17 4.17 Thực nghiệm 4.17 20.83 45.83 29.17 Lớp Biểu đồ số 2: So sánh mức độ phân loại khả năng chơi của trẻ. .. điểm) (9-10 điểm) 37.50 45.83 16.67 0 Đối chứng 33.33 50.00 16.67 0 Biểu đồ số 1: So sánh mức độ phân loại khả năng chơi của trẻ ở 2 nhóm trẻ trong thực nghiệm khảo sát (phân loại %) Đồ thị số 1: So sánh khả năng chơi của trẻ ở 2 nhóm trẻ trong thực nghiệm khảo sát (theo số điểm trẻ đạt đợc) * Kết luận của thực nghiệm khảo sát: Qua thực nghiệm khảo sát, chúng tôi nhận thấy khả năng chơi trò chơi âm nhạc . Đức Một số biện pháp hớng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tác phẩm âm nhạc mang tính hành khúc đi sâu nghiên cứu vào vấn đề hớng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tác phẩm mang tính hành khúc giúp trẻ. Một số biện pháp hớng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tác phẩm âm nhạc mang tính hành khúc I - Lý do chọn đề tài: Giáo dục mẫu giáo có tầm quan trọng đặc biệt tới. phơng pháp giáo dục âm nhạc của tác giả Ngô Nam đã đề cập đến vấn đề trò chơi âm nhạc. Qua đề tài của Thiệu Bích Liêu Nâng cao một số hình thức vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn đa ra một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể, Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể, Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo lớn thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay