18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN SINH LỚP 7

32 396 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 18:44

Trường THCS Thái Dương Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 7 . . . . ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2013– 2014 MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45 phút Điểm: Lời phê Phần I: trắc nghiệm: (6 đ) Câu1: Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau: 1/ Trùng sốt rét sinh sản trong a.thành ruột b. bạch cầu c. hồng cầu d. Tiểu cầu 2/ Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào? a.Qua ăn uống b.Qua hô hấp c.Qua máu d.Qua muỗi 3/ Con gì sống cộng sinh với tôm ở nhờ thì mới di chuy ển được a.Thủy tức b.Sứa c.San hô d.Hải quỳ 4/ Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người. a.Thuỷ tức b. Sứa c.San hô d.Hải quỳ 5/ Sán lá gan có những sai khác về hình dạng so với sán lông như a. Giác bám phát triển b. Không có lông bơi c. Thiếu giác quan d. Cả a,b,c đúng 6/ Động vật nào sau đây có khoang cơ thể chính thức a. Giun đũa b. Thuỷ tức c.Giun đất d. Sán lá gan 7/ Mang là cơ quan hô hấp của : a. Trai b. Giun đất c.Thuỷ tức d. Sán lá gan 8/ Trùng roi, trùng giày, trùng biến hình có điểm giống nhau là: a.Cùng có cấu tạo cơ thể là một tế bào b.Chưa có nhân điển hình c. Chưa có cấu tạo tế bào d. Hấp thụ chất dinh dưỡng qua bề mặt cơ thể 9/ Đặc điểm cơ bản nhất của ngành chân khớp là: a. Có lớp vỏ kitin b. Thở bằng mang hoặc ống khí c. Phần phụ phân đốt và khớp động với nhau d.Phát triển qua lột xác 10/ Trong các lớp của ngành chân khớp đã học,lớp có giá trị lớn nhất về thực phẩm: a.Sâu bọ b.Hình nhện c.Nhiều chân d. Giáp xác 11/Trong thí nghiệm mổ giun đất ta tiến hành mổ: a.Mặt bụng b.Mặt lưng c.Bên hông d.Từ hậu môn lên 12/Những động vật sau thuộc lớp giáp xác: a.Tôm, nhện, mọt ẩm b.Hà biển, sun, ve sầu c.Cua, ghẹ, ruốc d.ve bò, chấy, rận Phần II: Tự luận.(4 đ) Câu 1: Nêu tác hại của giun đũa đối với sức khoẻ con người và biện pháp phòng chống giun đũa ký sinh ở người? (2 điểm). Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của lớp sâu bọ? Nêu ích lợi của sâu bọ (2 điểm) BÀI LÀM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án 1 Câu 1: 1-c, 2-c,3-d,4-b,5-d,6-c,7-a,8-a,9-c,10-d,11-b,12-c PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 1:Tác hại của giun đũa đối với sức khỏe con người -Lấy tranh thức ăn -Gây tắc ruột, tắc ống mật và tiết độc tố gây hại cho con ngư ời *Biện pháp phòng chống : - Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân khi ăn uống -Tẩy giun định kì Câu 2: Ý 1:SGK trang 92 Ý 2:-Làm thuốc chữa bệnh,làm thực phẩm ,thụ phấn cây trồng,làm thức ăn cho ĐV khác ,diệt các sâu hại 2 Trường THCS Thái Dương Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 7 . . . . ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2013– 2014 ĐỀ 2:MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45 phút Điểm: Lời phê Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6 điểm) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau Câu1:Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chổ A Hạt dịêp lục B Có thành xenlulôzơ C Roi D Có điểm mắt Câu 2: Hình thức sinh sản của trùng dày là: A Phân đôi cơ thể chiều dọc B Phân đôi cơ thể chiều ngang C Tiếp hợp D Phân đôi cơ thể chiều ngang ,tiếp hợp Câu 3: Trùng sốt rét thường kí sinh ở: A Hồnh cầu B Bạch cầu C Hồng cầu và muỗi Anôphen D Tiểu cầu Câu 4: Vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến dịch bệnh sốt rét không? A Có B Không C Hiếm khi D không cần bảo vệ môi trường Câu 5: Ở thuỷ tức tế bào gai có chức năng: A Sinh sản B Tự vệ ,tấn công C Cảm giác D Vận động cơ thể Câu 6: Cơ thể hình trụ có khoang chưa chính thức là đặc điểm của ngành giun nào? A Giun dẹp B Giun tròn C Giun đốt D Ruột khoang Câu 7: Ở trẻ em hay bị nhiẽm giun kim là vì: A Ăn chín ,uống sôi B nghìch đất ,bú tay C Đi chân đất D Ăn rau có kén Câu 8: Trong các loại giun sán loài nào có lợi : A Giun đỏ, giun đũa. B Giun đỏ, sán lá gian C Giun đất ,giun đỏ, giun rễ lúa D Giun đỏ, giun đất Câu 9: Ý nghĩa sinh học của tập tính đồ lổ đẻ trứng của ốc sên là: A Làm cho trứng ung B Bảo vệ trứng C Ốc con ra đời sau vài tuần D Dấu mình trong đất Câu 10: Thức ăn đươc tiêu hoá ở dạ dày của tôm nhờ Enzim tiết ra từ: A Mật B Gan C Ruột D Tuỵ Câu 11: Tôm hô hấp bằng: A Mang B Phổi C Da D Gốc râu Câu 12: Người ta xếp san hô vào ngành ruột khoang vì: A Sống cố định B Có ruột túi C Có bộ xương đá vôi D Các cá thể liên kết nhau Câu 13: Trời hạn đất khô, giun đất thường tìm đến chỗ ẩm ướt để: A Tìm thức ăn B Sinh sản C Hô hấp D Cả A, B và C sai Câu 14: Hình thức sinh sản nào sau đây là của thuỷ tức? A Tái sinh B Đẻ con C Đẻ trứng D Phân đôi theo chiều ngang Phần II: TỰ LUẬN(4 ®) Câu 1: Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi và vùng sông nước? Biện pháp phòng tránh ? Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của lớp sâu bọ? Nêu vai trò thực tiển? BÀI LÀM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án 3 ĐÁP ÁN -HƯỚNG DẪN CHẤM Phần I Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 14 Ph.án đúng A D A A B B B D B B A A A A Phần II: Câu 1: (1,5đ) -Nêu đúng 1nguyên nhân được (0,25 đ) -Nêu đúng 1 biện pháp được (0,25 đ) Câu 2: (0,25 đ) -Nêu đúng đặc điểm chung như kết luận SGK S7 trang 92(1đ) -Trình bày vai trò thực tiễn (0,5đ) 4 Trường THCS Thái Dương Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 7 . . . . ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2013– 2014 ĐỀ 3:MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45 phút Điểm: Lời phê PHẦN I : TRẮC NGHIỆM : ( 6 đ ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đún g 1 / Trùng biến hình di chuyển là nhờ : a . roi b . lông bơi c . chân giả d . cơ vòng, cơ dọc 2 /Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở : a. Máu b . Tuỵ c . Thành ruột d . Nước bọt 3 / Tua miệng của thuỷ tức có nhiều tế bào gai có chức năng: a . tự vệ, bắt mồi b . tấn công kẻ thù c . đưa thức ăn vào miệng d . tiết ra men tiêu hoá thức ăn 4 / Sán dây lấy chất dinh dưỡng vào cơ thể bằng con đường nào? a . Chất dinh dưỡng thẩm thấu qua thành cơ thể b . Chất dinh dưỡng được hút vào miệng c . Mỗi đốt có cơ quan hút d . Hút dinh dưỡng nhờ giác bám 5 / Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giun đũa có tác dụng : a . Giúp giun đũa không bị loài khác tấn công b . Giúp cho giun sống được ngoài cơ thể c . Giúp giun đũa không bị tiêu huỷ bởi dịch tiêu hoá trong ruột non nguời d . Giúp giun đũa dễ di chuyển 6 / Giun đốt di chuyển trong môi trường sống là nhờ: a . Hệ cơ của thành cơ thể b . Chi bên c . Tơ d . Các đốt 7 / Ở trai sông trứng và ấu trùng phát triển ở : a . Ngoài sông b . Trong mang của trai mẹ c . Aó trai d . Tấm miệng 8 / Tôm có khả năng đinh hướng và phát hiện mồi là nhờ : a . 2 đôi râu b . tế bào thị giác phát triển c . 2 mắt kép d . các chân hàm 9 / Hệ tuần hoàn cuả châu chấu là : a . Hệ tuần hoàn hở b . Hệ tuần hoàn kín c . Tim hình ống dài có 2 ngăn d . Tim đơn giản 10 / Hô hấp của châu chấu khác tôm: a . Có lớp mang b . Có hệ thong ống khí c . Có hệ thống túi khí d . Có lỗ thở 11 / Trong các lớp sau đây, lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất ? a .Lớp hình nhện b . Lớp giáp xác c . Lớp sâu bọ 12 / Động vật nào sau đây thuộc ngành chân khớp dung để xuất khẩu ? a . Tôm sú, tôm hùm b . Nhện đỏ c . Bọ cạp d . Cua đồng PHẦN II: TỰ LUẬN ( 4 đ ) Câu 1 : Sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi ? Câu 2 : Ở đia phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ? Câu 3 : Nêu đặc điểm chung của ngành giun dẹp BÀI LÀM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án 5 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM : PHẦN I : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án c a a a c c b a a b b a PHẦN II : Câu 1 Mọc chồi của thuỷ tức : khi thuỷ tức con lớn lên tách khỏi cỏ thể mẹ sống tự lập ( 0, 75 đ ) Mọc chồi của san hô : dính liền với cơ thể mẹ ( 0,75 đ ) Câu 2 Biện pháp : hạn chế dung thuốc trừ sâu đôc hại, chỉ dung thuốc trừ sâu an toàn ( 0,75đ ) Dùng biện pháp vật lí, biện pháp cơ giới để diệt các sâu bọ hại ( 0,75đ ) Câu 3 Nêu đúng, đủ đặc điểm chung của giun dẹp ( 1 đ ) 6 ĐỀ 4: PHẦN I : TRẮC NGHIỆM : ( 6 đ ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đún g 1 / Trùng biến hình di chuyển là nhờ : a . roi b . lông bơi c . chân giả d . cơ vòng, cơ dọc 2 /Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở : a. Máu b . Tuỵ c . Thành ruột d . Nước bọt 3 / Tua miệng của thuỷ tức có nhiều tế bào gai có chức năng: a . tự vệ, bắt mồi b . tấn công kẻ thù c . đưa thức ăn vào miệng d . tiết ra men tiêu hoá thức ăn 4 / Sán dây lấy chất dinh dưỡng vào cơ thể bằng con đường nào? a . Chất dinh dưỡng thẩm thấu qua thành cơ thể b . Chất dinh dưỡng được hút vào miệng c . Mỗi đốt có cơ quan hút d . Hút dinh dưỡng nhờ giác bám 5 / Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giun đũa có tác dụng : a . Giúp giun đũa không bị loài khác tấn công b . Giúp cho giun sống được ngoài cơ thể c . Giúp giun đũa không bị tiêu huỷ bởi dịch tiêu hoá trong ruột non nguời d . Giúp giun đũa dễ di chuyển 6 / Giun đốt di chuyển trong môi trường sống là nhờ: a . Hệ cơ của thành cơ thể b . Chi bên c . Tơ d . Các đốt 7 / Ở trai song trứng và ấu trùng phát triển ở : a . Ngoài sông b . Trong mang của trai mẹ c . Aó trai d . Tấm miệng 8 / Tôm có khả năng đinh hướng và phát hiện mồi là nhờ : a . 2 đôi râu b . tế bào thị giác phát triển c . 2 mắt kép d . các chân hàm 9 / Hệ tuần hoàn cuả châu chấu là : a . Hệ tuần hoàn hở b . Hệ tuần hoàn kín c . Tim hình ống dài có 2 ngăn d . Tim đơn giản 10 / Hô hấp của châu chấu khác tôm: a . Có lớp mang b . Có hệ thong ống khí c . Có hệ thống túi khí d . Có lỗ thở 11 / Trong các lớp sau đây, lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất ? a .Lớp hình nhện b . Lớp giáp xác c . Lớp sâu bọ 12 / Động vật nào sau đây thuộc ngành chân khớp dung để xuất khẩu ? a . Tôm sú, tôm hùm b . Nhện đỏ c . Bọ cạp d . Cua đồng PHẦN II: TỰ LUẬN ( 4 đ ) Câu 1 : Sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi ? Câu 2 : Ở đia phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường / Câu 3 : Nêu đặc điểm chung của ngành giun dẹp 7 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM : PHẦN I : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án c a a a c c b a a b b a PHẦN II : Câu 1 Mọc chồi của thuỷ tức : khi thuỷ tức con lớn lên tách khỏi cỏ thể mẹ sống tự lập ( 0, 75 đ ) Mọc chồi của san hô : dính liền với cơ thể mẹ ( 0,75 đ ) Câu 2 Biện pháp : hạn chế dung thuốc trừ sâu đôc hại, chỉ dung thuốc trừ sâu an toàn ( 0,75đ ) Dùng biện pháp vật lí, biện pháp cơ giới để diệt các sâu bọ hại ( 0,75đ ) Câu 3 Nêu đúng, đủ đặc điểm chung của giun dẹp ( 1 đ ) ĐỀ 5: Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1 : Hải quỳ được xếp vào ngành Ruột khoang vì : A a. Sống cố định B b.Có ruột túi C c.Có đế bám D d.Cơ thể đa bào Câu 2 : Đặc điểm phân biệt động vật với thực vật là : A a. Có cấu tạo tế bào B b.Có khả năng thích nghi với môi trường C c.Dị dưỡng,di chuyển D d.Có sự trao đổi chất với môi trường Câu 3 : Đặc điểm cơ bản nhất của ngành chân khớp: A a. Phần phụ phân đốt khớp động với nhau B b. Có vỏ Kitin C c.Thở bằng mang hoặc bằng ống khí D d.Phát triển qua biến thái Câu 4 : Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ: A a.Có điểm mắt B b.Có roi C c.Có thành xen lu lôzơ. D d.Có diệp lục Câu 5 : Giun dẹp sống kí sinh có đặc điểm A a. Cơ quan di chuyển phát triển B b. Phát triển giác bám và cơ quan sinh sản C d. Có vỏ Cuticun và giác bám phát triển D c. Có vỏ Cuticun Câu 6 : Nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành giun giun tròn : A a. Giun chỉ , giun móc câu , giun rể lúa B b. Sán lông , sán lá gan , sán bả trầu C c. Giun đũa , giun kim , rươi 8 D d. Giun đất , giun đỏ , đĩa Câu 7 : Không bào co bóp trùng giày có: A a. 1 không bào B b. 2 không bào. C c. 3 không bào D d. 2 không bào ở vị trí xác định Câu 8 : Trai hô hấp nhờ: A a. Hệ thống ống khí B b. Phổi C c. Mang D d. Da Câu 9 : Thí nghiệm mổ giun đất ta tiến hành mổ: A a.Bên hông B b. Mặt bụng C c. Mặt lưng D d. Tự sau đến trước Câu10 Những động vật nào sau đây thuộc lớp sâu bọ: A a.Ve sầu, châu chấu, bọ ngựa B b.Châu chấu, muỗi, cái ghẻ C c.Nhện, châu chấu, ru D d.Kiến, ve bò, ong, bọ cạp Phần 2 : TỰ LUẬN ( 5 điểm ) Bài 29 : 1điểm a) Trình bày đặc điểm chung của ngành Chân khớp b) Bài 13: 2điểm Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người và các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người Bài 21 : 2điểm Trình bày ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm ,cho ví dụ ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 5 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ph.án đúng B C A D B A D A C A Phần 2 : ( 5 điểm ) Bài/câu Đáp án Điểm Bài 29: Câu 1: Nêu đầy đủ như SGK ( trang 98) Nếu thiếu mỗi ý ( trừ 1,25 đ) 1 điểm Bài 13: Câu 2: Nêu được : + Tác hại của giun đũa với sức khỏe con người : Cho 1 điểm + Các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh : Cho 1 điểm - 2 điểm 9 Bài 21: Câu 3: Trình bày đủ 9 nội dung của ý nghĩa thực tiễn nghành Thân mềm ( trang 72 SGK) và nêu ví dụ đầy đủ cho 2 điểm , thiếu mỗi ý trừ 0,25điểm 2 điểm ĐỀ 6: Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6 điểm ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0.5 điểm ) Câu 1 : Hình thức dinh dưỡng của trùng roi A Dị dưỡng B Tự dưỡng C Cả dị dưỡng và tự dưỡng D Một hình thức khác Câu 2 : Loài động vật nào sau đây tế bào đã phân hoá thành nhiều bộ phận A Trùng roi B Trùng giày C Trùng biến hình D Trùng sốt rét Câu 3 : Đặc điểm nào sau đây không đúng với thuỷ tức A Đã có hệ thần kinh mạng lưới B Có tế bào gai để tự vệ, tấn công C Có ruột túi D Có cơ quan hô hấp Câu 4 : Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể bắng con đường A Qua da B Qua hô hấp C Qua ăn uống D Qua muỗi chích Câu 5 : Đặc điểm nào sau đây có ở giun đũa A Có cấu tạo đơn bào B Ruột phân nhánh có hậu môn C Kí sinh ở nhiều vật chủ D Cơ thể hình trụ Câu 6 : Đặc điểm nào sau đây không phải của giun đốt A Có khoang cơ thể chính thức B Hô hấp chủ yếu qua da C Cơ thể không phân đốt D Hệ tiêu hoá dạng ống 10 [...]... xác của tôm: - Lớp vỏ kitin gây trở ngại cho sự lớn lên của tôm Do đó sau mỗi giai đoạn sinh trưởng, tôm có hiện tượng lột xác để lớn lên Sau một thời gian lột xác để lớn lên, một lớp vỏ mới được hình thành bao bọc lại cơ thể Điểm 1 3 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 14 Trường THCS Thái Dương Tên : Lớp : 7 Điểm: ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 ĐỀ 4: MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45... cơ sở để hoàn thiện các tập tính phong phú ở sâu bọ Trường THCS Thái Dương Tên : Lớp : 7 Điểm: 1 ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 ĐỀ 5: MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45 phút Lời phê 22 TRẮC NGHIỆM Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Trùng roi xanh có đặc điểm nào giống với thực vật ? a- có roi bơi b- có điểm mắt c- có diệp lục d- có không bào tiêu hóa Câu 2:... về tập tính và môi trường sống - Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở - Các chân phân đốt, khớp động ( 1, 5đ ) *Vai trò: Chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng ( 0,5đ ) Bài 2( 2điểm ): Vẽ hình - Vẽ đúng ( 1 ) - Có chú thích đầy đủ (0,5đ) - Vẽ đẹp (0,5đ) Trường THCS Thái Dương Tên : Lớp : 7 7 B 8 A ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 ĐỀ 6: MÔN: Sinh 7. .. II.Tự luận(4đ) 31 1 Em hãy nêu tác hại và biện pháp phòng chống giun sán kí sinh. (2đ) 2 Nêu đặt điểm chung của lớp sâu bọ Sâu bọ có ích lợi gì cho con người?(2đ) Đáp án môn sinh 7 A.Trắc nghiệm:(6đ) 1. a,2.a, 3.a, 4.a, 5.d, 6.a, 7. a, 8.a, 9.a, 10 .c, 11 .d, 12 .b B.Tự luận (4đ) Câu 1( 2đ) Tác hại: -Tranh lấy chất dinh dưỡng -Gây viêm nhiễm nơi ký sinh -Tiết độc tố gây độc Biện pháp: -Vệ sinh môi trường... ( 4 điểm ) Bài 1 : (1, 5 điểm) Bài 2 : (2,5 điểm) Cách phòng chống giun sán kí sinh Trình bày đặc điểm chung của ngành chân khớp ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 Ph.án đúng C C B D C B A B B D A B Phần 2 : ( 4 điểm ) Bài/câu Bài 1 : Đáp án Có 4 ý -Vệ sinh cá nhân Điểm 1. 5 0,50 -Vệ sinh ăn uống -Vệ sinh môi trường 0,25 -Tẩy giun sán định kỳ Bài 2 : 0,50... và biện pháp phòng chống ký sinh? 2.Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm và vai trò thực tiễn của nó? 27 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án a b a d c a c a c b a d B TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 1: * Nêu đủ 3ý (1 điểm) Tranh chất dinh dưỡng,tiết ra độc tố,gây viêm nhiễm nơi kí sinh *Nêu đủ 3ý (1 điểm) Gĩư vệ sinh cá nhân,vệ sinh môi trường ,uống thuốc... động vật kí sinh ở người Em hãy nêu biện pháp phòng chống 4 loài động vật kí sinh kể trên Bài 2 : 2 điểm Vì sao tôm sông, nhện và châu chấu được xếp vào ngành chân khớp? Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 Phương án D A đúng 3 D 4 D 5 D 6 C 7 A 8 A 9 B 10 A 11 A 12 C Phần 2 : ( 4 điểm ) Bài/câu Câu 1 : Câu 2... đúng là a ở tất cả các câu II Tự luận (5đ) Câu 1: - Trình bày vòng đời của trùng sốt rét (1 ) - Giông nhau về dinh dưỡng ( 0,5đ) - Khác nhau về dinh dưỡng ( 0,5đ) Câu 2: - Đặc điểm chung của giun đốt. (1 ) - Vai trò của ngành giun đất trong sản xuất nông nghiệp (1 ) Câu 3: - Đặc điểm ding dưỡng của trai sông liên quan đến môi trường nước. (1 ) ĐỀ 13 : Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6 điểm ) Chọn phương... núm tơ B-TỰ LUẬN: Câu 1: a) San hô có lợi hay có hại ? Tại sao ? b) Vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông ? Câu 2: a) Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp ? b) Vai trò của ngành chân khớp đối với con người ? ĐÁP ÁN : Phần trắc nghiệm : 1c, 2d, 3a, 4a, 5c, 6c, 7d, 8a, 9d, 10 a, 11 b, 12 c Phần tự luận : Câu 1: a) Vừa có lợi vừa có hại giải thích (1 ) b) Giun đất là bạn của nhà nông : Vì làm cho đất... d.Có khả năng trao đổi chất 10 .Hải quỳ được xếp vào ngành ruột khoang vì: a.Sống cố định b.Ruột dạng túi c.Có đế bám d.Cơ thể đa bào 11 .Khi trời mưa nhiều giun đất lên mặt đất : a.Để hô hấp b.Để tìm thức ăn c.Để tìm nơi ở d.Để sinh sản 12 .Các lớp động vật trong ngành chân khớp đã học, lớp có giá trị về mặt thực phẩm là: a.Hình nhện b.Sâu bọ c.Nhiều chân d.Giáp xác II.Tự luận:(4 điểm) 1. Nêu tác hại của . NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án 1 Câu 1: 1- c, 2-c,3-d,4-b,5-d,6-c ,7- a,8-a,9-c ,10 -d ,11 -b ,12 -c PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 1: Tác hại của giun đũa đối với sức khỏe con người -Lấy tranh thức. . . Lớp : 7 . . . . ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45 phút Điểm: Lời phê Phần I: trắc nghiệm: (6 đ) Câu1: Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau: 1/ Trùng. bao bọc lại cơ thể. 14 Trường THCS Thái Dương Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 7 . . . . ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 ĐỀ 4: MÔN: Sinh 7 Thời gian : 45 phút Điểm:
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN SINH LỚP 7, 18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN SINH LỚP 7, 18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN SINH LỚP 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay