chuyện chức phán sự đền Tản Viên.

20 211 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2015, 17:00

- - Chân dung nhân vật lịch sử Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Chân dung nhân vật lịch sử Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Tuấn được thể hiện qua đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn” (Trích “Đại Việt sử kí toàn thư”của Ngô Sĩ Liên) Quốc Tuấn” (Trích “Đại Việt sử kí toàn thư”của Ngô Sĩ Liên) như thế nào? như thế nào? - Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích? CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ĐỀN TẢN VIÊN ( ( Tản Viên từ phán sự lục Tản Viên từ phán sự lục – Trích – Trích Truyền kì mạn lục Truyền kì mạn lục ) ) -Nguyễn Dữ- -Nguyễn Dữ- Một trang sách Truyền kì mạn lục. TÓM TẮT TÓM TẮT - Ngô Tử Văn, một kẻ sĩ khảng khái, chính trực đã đốt đền vì tên hung thần - vốn là tướng giặc xâm lược – tác quái làm hại dân. - Tên hung thần đe dọa Tử Văn nhưng chàng đã được Thổ thần mách bảo về tội ác và tung tích của hắn, đồng thời chỉ dẫn cách đối phó. - Ngô Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, Ngô Tử Văn đã dũng cảm tố cáo tội ác tên hung thần với đầy đủ chứng cớ. - Cuối cùng công lí được khôi phục, kẻ ác bị trừng trị. Thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại. Sau đó Tử Văn được tiến cử giữ chức phán sự đền Tản Viên. “… “… một hôm, tắm gội sạch sẽ, một hôm, tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền” khấn trời, rồi châm lửa đốt đền” =>Không phải vì danh, vì lợi hay liều lĩnh nhất thời. Làm một cách cẩn trọng, công khai, nghiêm túc. Đốt đền Đốt đền Diệt yêu tà “ làm yêu làm Diệt yêu tà “ làm yêu làm quái trong dân gian”. quái trong dân gian”. Diệt trừ hồn tên tướng giặc hung bạo, bảo vệ Thổ thần nước Việt. Sự kiện Tử Văn gặp Thổ Công Sự kiện Tử Văn gặp Thổ Công Cung cấp Cung cấp chứng cứ để chứng cứ để Tử Văn tiếp Tử Văn tiếp tục làm việc tục làm việc nghĩa, logic nghĩa, logic tạo ra sự tạo ra sự phát triển phát triển câu chuyện. câu chuyện. Phản ánh thực tế: thần thánh các miếu gần đều ăn của đút lót -> thực tế xã hội Phong kiến đương thời. Người làm việc tốt, việc thiện sẽ được đồng tình, ủng hộ. … … có một con sông lớn, trên sông bắc có một con sông lớn, trên sông bắc một cái cầu dài ước hơn nghìn thước, một cái cầu dài ước hơn nghìn thước, gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương. Hai bên cầu có đến mấy vạn xương. Hai bên cầu có đến mấy vạn quỷ Dạ Xoa đều mắt xanh tóc đỏ, hình quỷ Dạ Xoa đều mắt xanh tóc đỏ, hình dáng nanh ác. Hai con quỷ dùng gông dáng nanh ác. Hai con quỷ dùng gông dài, thừng lớn gông trói Tử Văn mà giải dài, thừng lớn gông trói Tử Văn mà giải đi rất nhanh… đi rất nhanh… - Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng. [...]... tính truyện lên đến cao trào Mang lại an lành cho dân Kết quả đấu tranh Vạch mặt tên hung thần của Tử Văn: Làm sáng tỏ nỗi oan khuất của Thổ Công Được ban thưởng, được tiến cử giữ chức phán sự Núi Tản Viên (Ba Vì, Hà Tây) Đền Tản Viên Thiện Tử Văn Thổ Công Ác Tên giặc phương Bắc họ Thôi Quan lại ăn của đút lót Thiện thắng ác -Thiện đơn thuần ( Thổ công) – là nạn nhân của cái ác - Thiện đấu tranh vì chính... Thái động độ Đốt đền trừ hại cho dân Điềm nhiên trước hung thần Gan dạ trước bọn quỷ sứ Bất khuất trước DV Đấu tranh cho chính nghĩa Kết quả Trừ họa cho dân Diệt tận gốc kẻ thù xâm lược Minh oan, phục hồi danh vị cho Thổ công Đảm đương nhiệm vụ giữ gìn công lí Nghệ thuật kể chuyện Mở đầu: Tử Văn đốt đền Mọi người lo sợ Gây chú ý Thắt nút: -TV khó chịu, sốt rét -Hung thần dọa -Thổ thần báo sự việc nghiêm...Cuộc đối chất ở Minh ti Họ Thôi -Kiện Tử Văn Tử Văn –Không run sợ, cứng cỏi minh oan -Buộc tội –Đề nghị TV DV đến Tản Diêm Vương -Quát mắng TV, bênh vực hồn ma -Nghi ngờ hồn ma –Đổi giọng Viên xác minh => Cứng cỏi, – Cử người nhân nghĩa đi lấy bất khuất, chứng thực kiên trì đấu tranh Các phán quan bị mắng Kết quả xử kiện: Hồn ma tướng giặc bị trừng phạt Tử Văn được ban thưởng -Thể hiện niềm tin của... người lo sợ Gây chú ý Thắt nút: -TV khó chịu, sốt rét -Hung thần dọa -Thổ thần báo sự việc nghiêm trọng -TV bệnh nặng, quỷ sứ bắt đi -TV bị DV mắng Xung đột ngày càng căng thẳng, lên đến cao trào Mở nút: Sự thật được phơi bày => Truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ, logic . xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích? CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ĐỀN TẢN VIÊN ( ( Tản Viên từ phán sự lục Tản Viên từ phán sự lục – Trích – Trích. được phục chức, Tử Văn được sống lại. Sau đó Tử Văn được tiến cử giữ chức phán sự đền Tản Viên. “… “… một hôm, tắm gội sạch sẽ, một hôm, tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền khấn. thưởng, được tiến cử giữ chức phán sự. Vạch mặt tên hung thần. Mang lại an lành cho dân. Làm sáng tỏ nỗi oan khuất của Thổ Công Núi Tản Viên (Ba Vì, Hà Tây) Đền Tản Viên Thiện Thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyện chức phán sự đền Tản Viên., chuyện chức phán sự đền Tản Viên., chuyện chức phán sự đền Tản Viên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay