Phân tích bài thơ Tây tiến của Quang Dũng

5 585 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2015, 13:21

. lính.chung dòng cảm xúc ấy nhà thơ QD đã viết &apos ;tây tiến& apos; như tiếng lòng của tác giả đối với những con người hi sinh phần mau thịt của mình cho dan tộc Quang dung sinh ra va lơn lên. Cả bài thơ dk bao trùm trong nỗi nhớ ,nhưng nỗi nhớ ấy gợi về bao kỉ niệm,bao trang thái cảm xúc # nhau,dk diễn tả bằng những giọng điệu phù hợp vs tâm trang of tác giả và of bài thơ. Tây tiến. bất hủ bằng thơ, khắc ghi những hình ảnh và rung động của một thời hào hùng ,lửa khói ,của mọt thế hệ trẻ''chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Quang Dũng có lẽ là 1 nhà thơ tâm hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ Tây tiến của Quang Dũng, Phân tích bài thơ Tây tiến của Quang Dũng, Phân tích bài thơ Tây tiến của Quang Dũng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn