Tài liệu ôn thi đại học

23 681 10
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:23

Tài liệu ôn thi đại học . dụ 1: Có 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ ( các bông hoa xem nh- đôi 1 khác nhau) ng-ời ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. a/. dụ 3: Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 3 cán sự lớp.ần chọn 3 em trong 30 học sinh trên đi trực tuần sao cho trong 3 em đ-ợc chọn luôn có 1 cán sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi đại học , Tài liệu ôn thi đại học , Tài liệu ôn thi đại học , Tích phân các hàm số hữu tỉ Ví dụ : Tính các tích phân sau, Hoỏn v : . Chnh hp: T hp: Nh Thc nu tn: . Giải các ph-ơng trình sau: Tìm k sao cho các số Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các hệ ph-ơng trình sau: Giải các ph-ơng trình sau: Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các PT và hệ PT sau: Giải bất ph-ơng trì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn