Bài thơ "Giá ơi thương lấy Lương cùng"

1 327 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 08:00

“Giá ơi thương lấy lương cùng” Thứ năm - 07/04/2011 22:11 Ảnh minh họa “Giá ơi thương lấy lương cùng! Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền ” - Từ bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Trâu ơi ta bảo trâu này” bạn đọc Bùi Thanh Đông: buithanhdong@gmail.com đã chế ra thành một bài về chủ đề Lương và Giá. “Giá ơi thương lấy lương cùng! Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. Thương nhau lương giá đi liền Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi. Gió đưa cái giá về trời, Cho lương ở lại chịu đời đắng cay. Giá ơi ta bảo giá này: Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương. Nhiễu điều phủ lấy giá lương Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng. Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông cho vật giá…rẻ rề, Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi. Bắc thang lên hỏi ông trời Giá lương như thế, dân thời sống sao? Ông trời ổng biểu kệ mày, Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì”. Nguồn tin: http://Dantri.com.vn . “Giá ơi thương lấy lương cùng” Thứ năm - 07/04/2011 22:11 Ảnh minh họa “Giá ơi thương lấy lương cùng! Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền ” - Từ bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng”,. “Trâu ơi ta bảo trâu này” bạn đọc Bùi Thanh Đông: buithanhdong@gmail.com đã chế ra thành một bài về chủ đề Lương và Giá. “Giá ơi thương lấy lương cùng! Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. Thương. ngày…chết lương. Nhiễu điều phủ lấy giá lương Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng. Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông cho vật giá…rẻ rề, Lương tăng vùn vụt là mê
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thơ "Giá ơi thương lấy Lương cùng", Bài thơ "Giá ơi thương lấy Lương cùng", Bài thơ "Giá ơi thương lấy Lương cùng"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay