Tìm hiểu về công tác quản lý và hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp ở Việt Nam

28 524 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 14:56

Tìm hiểu về công tác quản lý và hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Đối với mỗi một Nhà nớc thuế không chỉ là công cụ thu của Ngân sách mà còn là công cụ điều tiết toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nớc chuyển sang một giai đoạn mới thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải đợc cải cách cho thích hợp với điều kiện những thay đổi mới mẻ của nền kinh tế. nớc ta, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, từ năm 1990 đến nay, hệ thống chính sách thuế đã qua 2 lần chuyển đổi. Trong đó, cải cách thuế giai đoạn II với sự ra đời của thuế Giá trị gia tăng đợc xem nh cuộc cải cách thuế toàn diện sâu sắc, đánh dấu một bớc ngoặt trong lĩnh vực quản tài chính của Việt Nam. Với mục đích nghiên cứu sâu hơn về thuế GTGT việc hạch toán thuế GTGT các doanh nghiệp hiện nay, em quyết định chọn đề tài Tìm hiểu về công tác quản tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp Việt Nam cho chuyên đề kế toán trởng của mình. Nội dung chuyên đề gồm ba phần chính: Phần I: luận chung về tổ chức hạch toán thuế GTGT. Phần II: Thực trạng công tác quản tổ chức hạch toán thuế GTGT trong doanh nghiệp Việt Nam. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thuế GTGT. Do hạn chế về thời gian cũng nh kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô để khắc phục đợc những thiếu sót của mình. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần I. luận chung về công tác quản tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng I. luận chung về thuế giá trị gia tăng 1. Khái niệm cơ bản Để hiểu rõ kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trớc hết phải tìm hiểu khái niệm cơ bản, bản chất của thuế GTGT cũng nh phơng pháp tính thuế GTGT. 1.1. Khái niệm thuế GTGT Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng (Điều 1- Luật thuế GTGT) 1.2. Đối tợng nộp thuế, chịu thuế: - Đối tợng nộp thuế : Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là ngời nhập khẩu) là đối tợng nộp thuế (Điều 3- Luật thuế GTGT) - Đối tợng chịu thuế: hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh tiêu thụ Việt Nam là đối tợng chịu thuế GTGT trừ đối tợng đợc quy định Điều 4 - Luật thuế GTGT (Điều 2 - Luật thuế GTGT). 1.3. Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế thuế suất đợc quy định cụ thể tại Điều 7 Điều 8 - Luật thuế GTGT nh sau: -Giá tính thuế * Đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán cha có thuế GTGT. Nh vậy, giá bán (giá trên thị trờng) không có thuế GTGT, còn giá thanh toán bao gồm cả giá bán thuế GTGT. *Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (giá bán). Giá thanh toán bao gồm giá bán cộng với thuế GTGT. * Đối với hoạt động xây dựng, giá tính thuế GTGT là giá xây dựng ch a có thuế GTGT ( giá dự toán). - Thuế suất 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Mức thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu + Mức thuế suất 5% đối với hàng hoá là thuốc chữa bệnh phân bón, n- ớc sạch. + Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá là dầu mỏ, khí đốt, than đá, sản phẩm may mặc. + Mức thuế suất 20% đối với hàng hoá, dịch vụ là du lịch, khách sạn, ăn uống. 2. Quá trình hình thành phát triển của thuế GTGT. 2.1. Trên thế giới VAT có nguồn gốc từ thuế doanh thu ngời đầu tiên đề xuất loại thuế này từ năm 1919 là một ngơì Đức tên là Von Siemens, nhằm khắc phục sự chồng chéo của thuế doanh thu. Tuy vậy, Von Siemens không thuyết phục đ- ợc chính phủ Đức áp dụng loại thuế này. Đến năm 1947 nó lại đợc đề cập trong việc nghiên cứu cải tổ hệ thống thuế của nhà kinh tế Mỹ tên là CiCad. Trên thực tế, VAT ra đời đầu tiên Pháp do kết quả của cả một quá trình lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống thuế nớc này. Vào năm 1917, Pháp đã bắt đầu áp dụng thuế doanh thu. Lúc đầu, thuế chỉ đánh 1 lần vào giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất, lu thông hàng hoá (khâu bán lẻ) với thuế suất 0,2%. Sau đó, năm 1920, thuế doanh thu mở rộng cả khâu sản xuất. Trong thực tế, cách đánh thuế này đã phát sinh nhợc điểm là quá trình sản xuất ra sản phẩm càng qua nhiều khâu thì giá bán càng cao, do thuế chồng chéo lên thuế. Để khắc phục điều này, từ năm 1936 - 1954, Pháp liên tục cải tiến chính sách thuế. Đến 01/7/1954, VAT đợc áp dụng đầu tiên Pháp áp dụng rộng rãi với tất cả ngành nghề sản xuất, lu thông (kể cả bán lẻ) với thuế suất (5,5%; 7%; 18,6%; 33,3%). 2.2. Việt Nam. Riêng Việt Nam, nhận thấy tính khoa học tiên tiến của sắc thuế GTGT, ngày 21/12/1972 chính quyền Sài Gòn đã thiết lập thuế GTGT. Tuy nhiên, thời gian này thuế GTGT vẫn cha đợc coi trọng nên không đợc thể hiện bằng một đạo luật hoàn chỉnh. Năm 1997, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng lần VIII khoá IX, Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam đã chính thức thông qua luật thuế GTGT, có hiệu lực thi hành từ 01/01/1999. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Sự cần thiết phải thực hiện thuế GTGT Việt Nam. Năm 1990 - 1995, hệ thống chính sách thuế nớc ta đã tiến hành cải cách thuế bớc I, với sự ra đời của thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức, qua 5 năm thực hiện, cuộc cải cách đã bộc lộ một số hạn chế nh: - Hạn chế về tính bao quát khi mà ngày càng có nhiều ngành nghề, nhiều loại hình kinh tế xuất hiện. - Hạn chế trong khuyến khích đầu t khi mà các doanh nghiệp cần phải không ngừng tài đầu t cả chiều sâu lẫn chiều roọng để có thể tồn tại trên thị trờng. - Hạn chế trong việc đáp ứng yêu cầu hợp tác kinh tế với các nớc khu vực trên thế giới khi mà mở rộng quan hệ hợp tác là một xu hớng tất yếu cho sự phát triển hiện nay. -Hạn chế về tính đơn giản, rõ ràng, mỗi sắc thuế phải gánh vác đồng thời nhiều mục tiêu: thu NSNN, hớng dẫn SXKD, công bằng xã hội. Những hạn chế này khiến việc tìm hiểu áp dụng một loại thuế tiên tiến hơn là một nhu cầu tất yếu. Chính vì vậy mà thuế GTGT đã ra đời. 3.1. Ưu điểm thuế GTGT so với thuế doanh thu. Một là, thuế GTGT khắc phục sự chồng chéo trùng lắp của thuế doanh thu vì thuế GTGT chỉ tính trên phần GTGT tạo điều kiện mở rộng sản xuất, l- u thông hàng hoá. Hai là, thuế GTGT đảm bảo sự bình đẳng giữa hàng hoá sản xuất trong nớc với hàng hoá nhập khẩu bằng cách thu ngay thuế GTGT khâu nhập khẩu. Ba là, thuế GTGT thể hiện rõ tính trung lạp của thuế gián thu vì đối t- ợng chịu thuế là hàng hoá, dịch vụ chứ không phải doanh thu. Bốn là, thuế GTGT không phải là một chi phí nh thuế doanh thu nên không ảnh hởng đến kết quả lãi, lỗ của doanh nghiệp. Đặc điểm này của thuế GTGT tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Năm là, thuế GTGT đơn giản hơn thuế doanh thu. Bởi vì thuế GTGT chỉ có 4 mức thuế suất trong khi thuế doanh thu có 11 mức thuế suất. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. Nhợc điểm thuế GTGT -Nhợc điểm lớn của VAT cũng nh các loại thuế gián thu khác là không mang tính luỹ tiến so với thu nhập nên không đảm bảo công bằng giữa các tầng lớp dân c. Ví dụ Pháp, nếu thuế VAT có thuế suất 10% các hộ ngời nghèo phải nộp đến 14,20% tổng thu nhập hàng năm, trong khi các hộ giàu chỉ nộp 3% tổng thu nhập. -Việc hạch toán quản thuế GTGT là tơng đối phức tạp, phải có hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra để khấu trừ thuế hoàn thuế. Tuy vậy, VAT vẫn là loại thuế gián thu tiến bộ nhất hiện nay thay thế thuế GTGT cho thuế Doanh thu là cần thiết khách quan. II. Tổ chức hạch toán Thuế GTGT Sau khi thuế GTGT ra đời, Bộ tài chính đã kịp thời cho ra Thông t hớng dẫn kế toán thuế GTGT: Thông t 100/1998, thông t 180/1998, Thông t 91/2002,Thông t 89/2002. Đây là bớc đổi mới đáng kể trong lĩnh vực kế toán chứng tỏ kế toán Việt Nam đang tiến gần với kế toán quốc tế. 1. Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán. 1.1. Hoá đơn sử dụng. Việt Nam quy định 2 phơng pháp tính thuế GTGT: Phơng pháp khấu trừ phơng pháp trực tiếp. Cho nên, ứng với hai phơng pháp này, Bộ Tài chínhđã cho ra hai loại hóa đơn. - Tổ chức cá nhân đợc tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ sử dụng hoá đơn GTGT loại 2 liên, 3 liên ký hiệu 01GTGT hoặc hoá đơn tự in. - Tổ chức cá nhân đợc tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp thì sử dụng hoá đơn bán hàng loại 2 liên, 3 liên ký hiệu 02GTGT, hoặc hoá đơn tổ chức, cá nhân tự in. Cụ thể nh sau: * Nếu tổ chức, cá nhân tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thì trên hoá đơn GTGT ghi rõ giá bán cha thuế, thuế GTGT, tổng giá thanh toán (giá bán + Thuế GTGT). Hoá đơn GTGT do ngời bán hàng lập khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ thu tiền. Hoá đơn GTGT có 2 loại: Loại 1: Sử dụng cho đơn vị tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, bán hàng hoá, dịch vụ với số lợng lớn, mẫu số 01 GTGT-3LL. Hoá đơn lập 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thành 3 liên, đặt giấy than viết 1 lần, trong đó: Liên 1: Lu tại quyển, Liên 2: Giao cho khách hàng, Liên 3: Dùng để luân chuyển hàng hoá, dịch vụ. Loại 2: Sử dụng cho đơn vị tính thế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, bán lẻ hàng hoá, dịch vụ với số lợng nhỏ. Hoá đơn có mẫu số 01-GTGT-2LL, đợc thành lập thành 2 liên, đặt giấy than viết 1 lần, Liên 1: Lu tại quyển, liên 2:giao cho khách hàng. Trờng hợp mua, bán lẻ hàng hoá, dịch vụ cho ngời tiêu dùng giá trị thấp dới 100.000đ thì không bắt buộc phải cấp hoá đơn, nếu ngời mua hàng yêu cầu lập thì vẫn phải lập giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng bán lẻ có giá trị thấp dới quy định tuy không phải lập hoá đơn nhng phải lập bản kê bán lẻ theo quy định hiện hành. *Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp thì sử dụng hoá đơn bán hàng. Trên hoá đơn ghi tổng giá thanh toán. Hoá đơn này do ngời bán hàng lập khi bán hàng hoá, dịch vụ thu tiền. 1.2. Sổ sách kế toán sử dụng: - Đơn vị áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp sử dụng sổ + Sổ theo dõi thuế GTGT (Mẫu số S01 - DN) + Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào bán ra. - Đơn vị áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ sử dụng sổ + Sổ theo dõi chi tiết thuế GTGT đợc hoàn lại. (Mẫu số S02- DN) + Sổ chi tiết thuế GTGT đợc miễn giảm (Mẫu số S03-DN) + Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào bán ra. Ngoài ra, chế độ kế toán còn bổ sung: - Đối với những doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ, TK133 TK3331 đợc theo dõi phản ánh trên nhật ký chứng từ số 10. Đối với những doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái, thì nhật ký sổ cái đợc mở thêm 4 cột để phản ánh tài khoản 133 tài khoản 3331. - Đối với những doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ thì TK3331, TK133 đợc theo dõi trên sổ cái mở cho từng tài khoản. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Phơng pháp hạch toán thuế GTGT 2.1. Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế 2.1.1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ Để hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phơng pháp khấu trừ, kế toán sử dụng TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ, kết cấu của tài khoản này nh sau: Bên Nợ: Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đợc khấu trừ. Bên Có: - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ. - Kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào không đợc khấu trừ. - Thuế GTGT đầu vào của hàng mua đã trả lại, đợc giảm giá. - Số thuế GTGT đầu vào đã hoàn lại. Số d bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào còn đợc khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào đợc hoàn lại nhng ngân sách Nhà nớc cha hoàn lại. Tài khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2 là: TK 1331- Thuế GTGT đợc khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ. TK 1332- Thuế GTGT đợc khấu trừ của tài sản cố định. * Phơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Khi mua vật t, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, kế toán ghi: Nợ TK liên quan ( 151, 152, 153, 156, 211, 213, 611, 627, 641, 642 .) : Gía mua cha có thuế GTGT. Nợ TK 133 ( 1331) : Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ. Có TK 331, 111, 112, 311 .: Tổng giá thanh toán phải trả cho ngời bán, ngời cung cấp. Khi mua hàng hoá giao bán ngay (thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế) cho khách hàng ( không qua nhập kho), kế toán ghi: Nợ TK 632 : Gía vốn hàng bán (giá mua cha có thuế GTGT đầu vào). Nợ TK 133 : Thuế GTGT đợc khấu trừ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán. Khi trả lại hàng cho ngời bán, kế toán phải ghi giảm thuế GTGT đầu vào (nếu có): Nợ TK 111, 112, 331: Gía thanh toán của hàng trả lại cho ngời bán. Có TK 133: Thuế GTGT đầu vào. Có TK 152, 153 : Gía cha có thuế GTGT. Trờng hợp mua hàng nhập khẩu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT, phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ đợc khấu trừ: Nợ TK 133 ( 1331, 1332) : Thuế GTGT đợc khấu trừ. Có TK 3331 ( 33312) : Thuế GTGT phải nộp. Trờng hợp mua vật t, dịch vụ sử dụng cho sản xuất các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT các mặt hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT: Về nguyên tắc phải hạch toán riêng số dùng để sản xuất các mặt hàng chịu thuế GTGT (đợc khấu trừ). Đối với thuế GTGT đầu vào của số vật t, dịch vụ dùng để sản xuất các mặt hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT đợc tính vào giá trị vật t, dịch vụ mua ngoài hoặc đối tợng có liên quan. Trờng hợp không tách đợc thì toàn bộ số GTGT đầu vào đợc tập hợp hết vào tài khoản 133. Cuối kỳ, phải phân bổ cho từng đối tợng dựa vào doanh thu từng loại. Nợ TK liên quan (151, 152, 153, 156, 611, 627, 641, 642 .) : Gía mua cha có thuế GTGT. Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ. Có TK 331, 111, 112, 311 . : Tổng giá thanh toán phải trả cho ngời bán, ngời cung cấp. 2.1.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra Để hạch toán thuế GTGT đầu ra, kế toán sử dụng TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp. Tài khoản này áp dụng chung cho đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp. Kết cấu của TK 3331 nh sau: Bên Nợ: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ. - Số thuế giá trị gia tăng đợc giảm trừ. - Số thuế giá trị gia tăng đã nộp vào ngân sách Nhà nớc. - Số thuế giá trị gia tăng của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá. Bên Có: - Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp của hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ. - Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp của hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, sử dụng nội bộ. - Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của thu nhập hoạt động tài chính, thu nhập bất thờng. - Số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp của hàng hoá nhập khẩu. Số d bên Có: Số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp cuối kỳ. Số d bên Nợ: Số thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nớc. Tài khoản 3331 có hai tài khoản cấp 3: TK 33311- Thuế GTGT đầu ra của hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ. TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu. *Phơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu. Phản ánh thuế GTGT phải nộp khi tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá: Nợ TK liên quan ( 111, 112, 131 .) : Tổng giá thanh toán. Có TK 3331 ( 33311) : Thuế GTGT phải nộp. Có TK 511, 512 : Doanh thu bán hàng. Đối với trờng hợp hàng bán bị trả lại (thuộc đối tợng chịu thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ thuế), kế toán ghi: Nợ TK 531: giá cha có thuế của hàng bán bị trả lại. Nợ TK 3331: Giảm thuế GTGT phải nộp. Có TK 111, 112, 131 .: Gía thanh toán của hàng bán bị trả lại. Trờng hợp cung cấp dịch vụ thu tiền trớc: Ghi nhận doanh thu là toàn bộ số tiền thu đợc cha có thuế GTGT thuế GTGT phải nộp: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nợ TK liên quan (111, 112 .) : Tổng số tiền đã thu. Có TK 3331 (33311) : Thuế GTGT phải nộp. Có TK 338 (3387) : Doanh thu cha thực hiện. Trờng hợp phát sinh các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính hoạt động bất thờng ( thu cho thuê TSCĐ, thu thanh lý, nhợng bán TSCĐ, thu về bán bất động sản .) : Nợ TK liên quan (111, 112, 131 .) : Tổng giá thanh toán. Có TK 333(33311) : Thuế GTGT phải nộp. Có TK 515 : Thu nhập hoạt động tài chính. Có TK 711 : Thu nhập hoạt động bất thờng. Khi nhập khẩu vật t, thiết bị, hàng hoá, hạch toán số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu: + Trờng hợp nhập khẩu hàng hoá dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT hàng nhập khẩu đợc khấu trừ, ghi: Nợ TK 133 : Thuế GTGT đợc khấu trừ. Có TK 3331 (33312) : Thuế GTGT phải nộp. + Trờng hợp nhập khẩu hàng hoá dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, chơng trình dự án, văn hoá, phúc lợi, số thuế GTGT hàng nhập khẩu không đợc khấu trừ, kế toán ghi: Nợ TK 152, 156, 211. Có TK 3331 (33312) : Thuế GTGT phải nộp. Khi nộp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nớc, kế toán ghi: Nợ TK 3331 (33312) : Thuế GTGT phải nộp. Có TK 111, 112. 2.1.3. Quyết toán thuế GTGT - Cuối kỳ, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ số 10 [...]... thu nằm trong giá vật t, hàng hóa, dịch vụ đầu vào nên tính vào chi phí sản xuất kinh doanh + Về hạch toán tiền thuế: - Thuế doanh thu nằm trong doanh thu bán hàng - Thuế GTGT đợc hạch toán riêng, không tính trong doanh thu chi phí của cơ sở kinh doanh + Về hạch toán lãi lỗ: Lãi, lỗ của cơ sở kinh doanh tùy thuộc vào doanh thu chi phí thuế GTGT không còn là một khoản chi phí có ảnh hởng trực... dụng kế toán thuế GTGT Sau 3 năm thực hiện, công tác hạch toán kế toán thuế của doanh nghiệp đã có nhiều biến đổi tích cực: - So với thuế doanh thu, việc hạch toán thuế GTGT đơn giản rõ ràng hơn ví dụ nh: + Về doanh thu: doanh thu hạch toándoanh thu không có thuế GTGT + Về chi phí: chi phí SXKD không bao gồm thuế đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào Còn theo thuế doanh thu thì thuế doanh thu... kế toán trong đó có việc hoàn thiện công tác tổ chức quản hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp Nội dung chuyên đề đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về Thuế GTGT cũng nh thực trạng về công tác quản và tổ chức hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp hiện nay Do hạn chế về thời gian cũng nh kinh nghiệm nên chắc chắn chuyên đề cha thể bao quát đầy đủ những vấn đề có liên quan, song trong. .. .1 Phần I luận chung về công tác quản tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng 2 I luận chung về thuế giá trị gia tăng 2 1 Khái niệm cơ bản 2 1.1 Khái niệm thuế GTGT .2 1.2 Đối tợng nộp thuế, chịu thuế: 2 1.3 Căn cứ tính thuế: 2 2 Quá trình hình thành phát triển của thuế GTGT 3 2.1 Trên thế giới .3 2.2 Việt Nam ... kế toán thuế GTGT của Việt Nam với kế toán thuế GTGT của Pháp 14 3.1 Tài khoản sử dụng: 14 3.2 Hệ thống thuế suất: 15 Phần II Thực trạng tổ chức hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp Việt Nam 15 I Công tác quản thuế 15 1 Những thành tựu đạt đợc sau 3 năm đổi mới công tác quản 15 2 Những hạn chế của thuế GTGT gây khó khăn cho công tác quản. .. Tel : 0918.775.368 2.4 Về việc hạch toán thuế GTGT xác định doanh thu đối với hoạt động XDCB 20 Phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản tổ chức hạch toán thuế GTGT 21 I Kiến nghị về quản thuế 21 1 Về quản hóa đơn chứng từ: .22 2 Về cơ chế khấu trừ thuế hoàn thuế 22 II Kiến nghị về tổ chức hạch toán kế toán .23 1 Đối với... 6000 doanh nghiệp nhà nớc, 2000 doanh nghiệp đầu t nớc ngoài 60.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 1,2 triệu hộ kinh doanh cá thể) dẫn đến quá tải trong công tác quản nhà nớc trong lĩnh vực thuế Việc hoàn thiện công tác quản cũng nh tổ chức hạch toán Thuế GTGT trong các doanh nghiệp hiện nay là cần thiết 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Về quản hóa... cho công tác quản thuế 16 II Về công tác hạch toán kế toán 18 1 Hiệu quả việc áp dụng kế toán thuế GTGT 18 2 Những bất cập trong hạch toán kế toán thuế GTGT .19 2.1 Việc hớng dẫn thực hiện thuế GTGT về kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác hởng hoa hồng 19 2.2 Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào 19 2.3 Về chiết khấu, giảm giá, bớt giá của doanh nghiệp Thơng mại... toán đủ tiền, mà sự thanh toán này còn phụ thuộc vào công ty xây dựng, công ty xây dựng lại phụ thuộc vào ngân sách Vì vậy, trong bảng kê thuế đầu vào năm 1999 không có hóa đơn đó Xử vấn đề này gây khó khăn trong việc hạch toán của đơn vị quản thuế Nếu hạch toán vào chi phí năm 1999 thì trái với nguyên tắc kế toán về tính phù hợp kịp thời Còn nếu không hạch toán vào năm 1999 thì lại thiếu... thực hiện thuế GTGT Việt Nam .4 3.1 Ưu điểm thuế GTGT so với thuế doanh thu 4 3.2 Nhợc điểm thuế GTGT 5 II Tổ chức hạch toán Thuế GTGT 5 1 Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán 5 1.1 Hoá đơn sử dụng 5 1.2 Sổ sách kế toán sử dụng: 6 2 Phơng pháp hạch toán thuế GTGT 7 2.1 Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế 7 2.2 Hạch toán thuế GTGT . chọn đề tài Tìm hiểu về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp ở Việt Nam cho chuyên đề kế toán trởng của mình.. Phần I. Lý luận chung về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng I. Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng 1. Khái niệm cơ bản Để hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công tác quản lý và hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp ở Việt Nam, Tìm hiểu về công tác quản lý và hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp ở Việt Nam, Tìm hiểu về công tác quản lý và hạch toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp ở Việt Nam, Khái niệm thuế GTGT Đối tợng nộp thuế, chịu thuế: Căn cứ tính thuế:, Ưu điểm thuế GTGT so với thuế doanh thu. Nhợc điểm thuế GTGT, Những hạn chế của thuế GTGT gây khó khăn cho công tác quản lý thuế, Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào Về chiết khấu, giảm giá, bớt giá của doanh nghiệp Thơng mại Về việc hạch toán thuế GTGT và xác định doanh thu đối với hoạt động XDCB, Kiến nghị về quản lý thuế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn