Bài An toàn khi sử dụng điện (Vật lý 7)

74 970 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 04:00

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 1.Viết biểu thức của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp ? 2.Viết biểu thức của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc mắc song song? U MN =U 12 =U 34 I=I 1 +I 2 Mắc song song I 1 = I 2 =I 3 U 13 =U 12 +U 23 Mắc nối tiếp Thật tiện nghi! Cuộc sống có điện thật ích lợi, thuận tiện và văn minh. Nhưng nếu sử dụng điện không an toàn thì điện có thể gây thiệt hại như cháy, nổ và nguy hiểm tới tính mạng con người, vậy sử dụng điện như thế nào là an toàn? Bài 29 AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm: Dòng điện có thể ……… cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại……… vị trí nào trên cơ thể. đi qua bất cứ 1.Dòng điện có thể đi qua cơ thể con người: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm: C1/82/SGK: Tay cầm bút thử điện phải như thế nào thì bóng đèn bút thử điện mới sáng? Giải 1.Dòng điện có thể đi qua cơ thể con người: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN Tay không tiếp xúc với chốt [...]... TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch): I1 K A B ?(A) I1=……… A ?(A) I1=……… AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch) ?(A) I =…… 2 I1 K A B A AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN... chốt AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm: 1.Dòng điện có thể đi qua cơ thể con người: C1/82/SGK: Tay cầm bút thử điện phải như thế nào thì bóng đèn bút thử điện mới sáng? Giải Bóng đèn bút thử điện sáng khi đưa đầu của bút thử điện vào lỗ mắc với dây “nóng” của ổ lấy điện và tay cầm phải tiếp xúc với chốt cài hay đầu kia bằng kim loại của bút thử điện AN TOÀN... Khi bị đoản mạch dòng điện có cường độlớn hơn (Nhóm trưởng lên ……… bảng ghi kết quả của nhóm mình!) AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch)  Đoản mạch (ngắn mạch )là hiện tượng chập mạch hay nối tắt 2.Tác dụng của cầu chì:  Cầu chì là thiết bị tự động ngắt mạch điện khi dòng điện. .. bút thử điện AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm: 1.Dòng điện có thể đi qua cơ thể con người 2.Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người: (Trang 82/SGK) a.Dòng điện trên 10mA đi qua người làm cơ co giật rất mạnh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải b.Dòng điện trên 25mA đi qua ngực gây thương tổn tim c.Dòng điện trên 70mA (40V) đi... AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm:  Cơ thể người là một vật dẫn điện Dòng điện với cường độ 70mA trở lên đi qua cơ thể người hoặc làm việc với hiệu điện thế từ 40V trở lên là nguy hiểm đối với con người II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)  Đoản mạch (ngắn mạch ) là hiện tượng chập mạch hay nối tắt AN TOÀN... mạch điện khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt khi đoản mạch AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch) 2.Tác dụng của cầu chì: C3/82/SGK: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết hiện tượng gì xảy ra với cầu chì khi đoản mạch? A I2 K A B Giải ... nhận xét: Khi bị đoản mạch dòng điện có cường độ … (Nhóm trưởng lên bảng ghi kết quả của nhóm mình!) KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch) C2/82/SGK: Giải So sánh I1 với I2 ta thấy: Khi bị đoản mạch dòng điện có cường độ lớn hơn  Tác hại của hiện tượng đoản mạch: •Cường độ dòng điện tăng... điện tăng quá lớn có thể làm chảy hoặc cháy vỏ bọc cách điện và các bộ phận khác tiếp xúc với nó hoặc gần nó Từ đó có thể gây ra hoả hoạn •Dây tóc bóng đèn bị đứt, dây quấn ở quạt điện bị nóng chảy và đứt, các mạch điện trong máy bị hư hỏng,… AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch) C2/82/SGK:... mạch(ngắn mạch) ?(A) I =…… 2 I1 K A B A AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch) ?(A) I =…… 2 I2 K A B A ?(A) I2=……… AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: II Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.: 1.Hiện tượng đoản mạch(ngắn mạch) C2/82/SGK: I1 . nếu sử dụng điện không an toàn thì điện có thể gây thiệt hại như cháy, nổ và nguy hiểm tới tính mạng con người, vậy sử dụng điện như thế nào là an toàn? Bài 29 AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN . duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải. (Trang 82/SGK) AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm:  Cơ thể người là một vật dẫn điện. Dòng điện với cường. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 1.Viết biểu thức của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp ? 2.Viết biểu thức của cường độ dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài An toàn khi sử dụng điện (Vật lý 7), Bài An toàn khi sử dụng điện (Vật lý 7), Bài An toàn khi sử dụng điện (Vật lý 7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn