HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

25 480 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 12:56

Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHUYÊN ĐỀ: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU CHỨNG KHOÁ VIỆT NAM I. Khái niệm chung về quỹ đầu chứng khoán 1.1 ,Khái niệm chung Quỹ đầu là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. 1.2 Khái niệm theo luật chứg khoán Quỹ đầu chứng khoánquỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quỹ đầu của quỹ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vai trò của quỹ đầu Các quỹ đầu được quản lý một cách chuyên nghiệp đã đóng vai trò chủ yếu trong việc thúc đẩy đầu chứng khoán. Vai trò của quỹ đầu thường thể hiện những khía cạnh sau: - Góp phần huy động vốn cho phát triển nền kinh tế nói chung và cho sự phát triển của thị trường sơ cấp, chuyển số vốn này từ tiết kiệm vào đầu tư. - Góp phần ổn định thị trường thứ cấp thông qua hoạt động đầu chuyên nghiệp với các phương pháp khoa học. - Tăng cường khả năng quản trị công ty. - Thực hiện vai trò lãnh đạo trong quá trình quốc tế hoá thị trường vốn, cụ thể: + Các quỹ đầu quốc tế thúc đẩy sự phát triển của nhiều thị trường chứng khoán mới nổi thông qua việc cải thiện tính thanh khoản và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của thị trường để đáp ứng yêu cầu của các công ty quản lý quỹ quốc tế. + Các tổ chức đầu (quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm nhân thọ .) đã đóng vai trò chính trong sự phát triển của công nghệ quản lý quỹ đầu chuyên nghịêp. + Các quỹ đầu là công cụ chính của các tổ chức tài chính quốc tế về: i) huy động các khoản vốn nhân lớn để đầu vào cổ phiếu các thị trường mới nổi; ii) thúc đẩy sự phát triển của các thị trường chứng khoán các nước đang phát triển; iii) cải thiện khả năng tiếp cận của các công ty vừa và nhỏ với vấn về quản lý và vốn cổ phần của nước ngoài. - Các công ty cần vốn cũng hưởng lợi nhiều từ các quỹ đầu qua việc giúp các công ty cải thiện được sự tiếp cận với các nguồn vốn bên ngoài công ty, dù là vốn cổ phần của nhân hoặc là của các công ty niêm yết chứng khoán. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài ra, các quỹ đầu còn vấn cho các công ty về khả năng chuyên môn trong tiếp thị và lập kế hoạch tài chính. - Đối với nhà đầu tư: các quỹ đầu làm lợi cho họ thông qua việc: + Đa dạng hoá danh mục đầu tư: với số tiền ít ỏi, người đầu có thể thu được lợi nhuận tối đa trong khi tối thiểu hoá rủi ro. + Công nghệ quản lý chuyên nghiệp: Số tiền đầu của người đầu được giao cho nhà quản lý chuyên nghiệp với khả năng quản lý khoa học và chi phí thấp hơn. + Tiết kiệm về chi phí quản lý và điều hành đối với quỹ mở: phần lớn người đầu không có kinh nghịêm và kiến thức chuyên môn để có thể phân tích thông tin và thị trường. Việc đầu qua quỹ đầu giúp người đầu có thể giảm chi phí giao dịch cố định (về thu thập, phân tích . thông tin), cũng như chi phí biến đổi với khoản đầu không lớn. +Dễ dàng rút vốn đầu và đôi khi có sự tham gia đặc quyền: phần lớn chứng khoán của các quỹ đầu có thể bán lại trên thị trường tập trung một cách dễ dàng, người đầu có thể di chuyển vốn của mình giữa các loại chứng khoán trong danh mục đầu quỹ đã lựa chọn. + Lựa chọn rộng rãi hơn: các nhà đầu có thể chọn những quỹ có mục tiêu phù hợp nhất với khả năng chịu rủi ro và thời kỳ đầu của mình. - Đối với các công ty: các quỹ đầu giúp họ cải thiện việc tiếp cận đối với các nguồn vốn, vấn về quản lý, tiếp thị và tài chính, tạo nguồn thông tin tốt hơn, cũng như sự tiếp cận các nguồn vốn dài hạn dễ hơn. - Đối với các Chính phủ: các quỹ đầu cũng mang lại nhiều lợi ích thông qua việc tăng nguồn vốn tiết kiệm trong nước, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn vốn không cố định, đa dạng hoá sở hữu, các kỹ năng phát triển thị 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trường vốn trong nước tốt hơn, giá cổ phần cao hơn và nhờ đó thúc đẩy các công ty trong nước 3Tại sao nhà đầu sử dụng quỹ đầu tư? Nhà đầu cá nhân hay pháp nhân thường quyết định đầu thông qua quỹ bởi 05 yếu tố: + Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu + Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt các yêu cầu về lợi nhuận + Được quản lý chuyên nghiệp + Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền + Tính năng động của quỹ đầu tư. Mỗi nhà đầu tham gia đầu vào quỹ sẽ sở hữu một phần trong tổng danh mục đầu của quỹ. Việc nắm giữ này được thể hiện thông qua việc sở hữu các chứng chỉ quỹ đầu tư. II. Phân loại quỹ đầu a. Căn cứ vào nguồn vốn huy động: * Quỹ đầu tập thể (quỹ công chúng) Là quỹ huy động vốn bằng cách phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu có thể là cá nhân hay pháp nhân nhưng đa phần là các nhà đầu riêng lẻ * Quỹ đầu cá nhân (Quỹ thành viên) Quỹ này huy động vốn bằng phương thức phát hành riêng lẻ cho một nhóm nhỏ các nhà đầu tư, có thể được lựa chọn trước, là các cá nhân hay các định chế tài chính hoặc các tập đoàn kinh tế lớn, do vậy tính thanh khoản của quỹ này sẽ thấp hơn quỹ công chúng. b. Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Quỹ đóng Đây là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn cho quỹquỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu khi nhà đầu có nhu cầu bán lại. Nhằm tạo tính thanh khoản cho loại quỹ này, sau khi kết thúc việc huy động vốn (hay đóng quỹ), các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu có thể mua hoặc bán để thu hồi vốn cổ phiếu hoặc chứng chỉ đầu của mình thông qua thị trường thứ cấp. Tổng vốn huy động của quỹ cố định và không biến đổi trong suốt thời gian quỹ hoạt động. Hình thức quỹ đóng này mới được áp dụng tại Việt Nam, đó là Quỹ đầu VF1 do công ty VFM huy động vốn và quản lý. * Quỹ mở Tổng vốn cũa quỹ mở biến động theo từng ngày giao dịch do tính chất đặc thù của nó là nhà đầu được quyền bán lại chứng chỉ quỹ đầu cho quỹ, và quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị thuần vào thời điểm giao dịch. Đối với hình thức quỹ này, các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tiếp với công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. c Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ: * Quỹ đầu dạng công ty: quỹ đầu là một pháp nhân, tức là một công ty được hình thành theo quy định của pháp luật từng nước. Cơ quan điều hành cao nhất của quỹ là hội đồng quản trị do các cổ đông (nhà đầu tư) bầu ra, có nhiệm vụ chính là quản lý toàn bộ hoạt động của quỹ, lựa chọn công ty quản lý quỹ và giám sát hoạt động đầu của công ty quản lý quỹ và có quyền thay 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đổi công ty quản lý quỹ. Trong mô hình này, công ty quản lý quỹ hoạt động như một nhà vấn đầu tư, chịu trách nhiệm tiến hành phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu và thực hiện các công việc quản trị kinh doanh khác. Mô hình này chưa xuất hiện Việt Nam bởi theo quy định của UBCKNN, quỹ đầu không có cách pháp nhân. * Quỹ đầu dạng hợp đồng Đây là mô hình quỹ tín thác đầu tư. Khác với mô hình quỹ đầu dạng công ty, mô hình này quỹ đầu không phải là pháp nhân. Công ty quản lý quỹ đứng ra thành lập quỹ, tiến hành việc huy động vốn, thực hiện việc đầu theo những mục tiêu đã đề ra trong điều lệ quỹ. Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát có vai trò bảo quản vốn và các tài sản của quỹ, quan hệ giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát được thể hiện bằng hợp đồng giám sát trong đó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong việc thực hiện và giám sát việc đầu để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Nhà đầu là những người góp vốn vào quỹ (nhưng không phải là cổ đông như mô hình quỹ đầu dạng công ty) và ủy thác việc đầu cho công ty quản lý quỹ để bảo đảm khả năng sinh lợi cao nhất từ khoản vốn đóng góp của họ. III. Công ty quản lý quỹ 3.1 Khái niệm về Công ty quản lý quỹ Công ty quản lý quỹ là công ty chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu được tổ chức dưới dạng một công ty, phát hành cổ phần. Công ty đầu sử dụng nhà vấn đầu tư, hay người quản lý đầu đề quyết định loại chứng khoán nào sẽ đưa vào danh mục đầu của quỹ. Người quản lý quỹ đuợc toàn quyền quản lý danh mục đầu tư, mua bán chứng khóan 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phù hợp với các mục tiêu đầu của quỹ. Công ty quản lý quỹ được cấu trúc dưới hai dạng: quản lý quỹ đầu quỹ dạng đóngquỹ dạng mở. Việt Nam, theo Nghị định 144/2003/NĐ-CP ban hành ngày 28/11/2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thì công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý quỹ đầu chứng khoán. Quỹ đầu chứng khoán có thể dạng quỹ công chúng hoặc quỹ thành viên, và là dạng đóng. Chức năng hoạt động và các sản phẩm của công ty quản lý quỹ Thực chất về hoạt động của công ty quản lý quỹ là thực hiện chức năng về quản lý vốn tài sản thông qua việc đầu theo danh mục đầu hiệu quả nhất làm gia tăng giá trị của quỹ đầu tư. a. Quản lý quỹ đầu (Asset management) + Huy động và quản lý vốn và tài sản +| Tập trung đầu theo danh mục đầu + Quản lý đầu chuyên nghiệp b. vấn đầu vấn tài chính + Thực hiện việc vấn đầu vấn về quản trị cho các khách hàng + Hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa các khoản đầu thông qua các công cụ tài chính + Tối ưu hóa các nguồn vốn cho các nhà đầu c. Nghiên cứu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thông qua việc phân tích đánh giá về thị trường, phân tích giá trị tài chính và giá trị đầu và hỗ trợ cho các hoạt động quản lý đầu và các vấn như đã nêu trên. 3.2 Cơ chế giám sát của quỹ, công ty quản lý quỹ và các cơ quan chức năng a. Cơ quan quản lý chủ quan của công ty quản lý quỹ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giám sát toàn bộ các hoạt động của công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu và các ngân hàng giám sát về mặt vĩ mô. b. Ngân hàng giám sát thực hiện việc bảo quản, lưu ký tài sản của quỹ đầu chứng khoán và giám sát công ty quản lý quỹ nhằm bảo vệ lợi ích của người đầu tư. c. Công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý quỹ việc đầu theo danh mục đầu được nêu trong cáo bạch của quỹ. d. Công ty kiểm toán: thực hiện việc kiểm tra, đánh giá khách quan và chính xác tình hình hoạt động của quỹ đầu tư, bảo đảm sự minh bạch. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV. Hoạt động của quỹ đầu Để cho các quỹ đầu hoạt động có hiệu quả thì cần có môi trường pháp lý và quản lý tốt. Đó là các chế độ pháp lý về sở hữu, về điều tiết và giải quyết tranh chấp, các quy chế về quỹ, hệ thống thuế, luật đầu . Hoạt động của quỹ đầu bao gồm nhiều nội dung: a/ Huy động vốn Các quỹ đầu thường phát hành cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đầu mà không được phép phát hành trái phiếu hay sử dụng các nguồn vốn khác để đầu tư. Đối với quỹ đầu dạng công ty, quỹ phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Đối với quỹ đầu dạng hợp đồng, thông thường lượng vốn dự kiến hình thành nên quỹ được chia thành các đơn vị và quỹ phát hành chững chỉ quỹ để xác nhận số vốn mà người đầu góp vào quỹ Có 2 cách thức phát hành: - Có thể huy động vốn thông qua các đợt phát hành riêng lẻ cho nhóm nhỏ các nhà đầu tư, có thể được lựa chọn trước, hoặc bán rộng rãi cho các nhà đầu lớn trên thế giới mà không thông qua trung gian. - Các quỹ niêm yết và bán công khai chứng khoán cho các nhà đầu riêng lẻ hoặc tổ chức đầu thông qua người bảo lãnh. Các tổ chức bảo lãnh phát hành thường giữ vai trò là người bán buôn hay người phân phối cho các đại lý bán hàng (có thể là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty tài chính .) để họ bán thông qua mạng lưới của họ. b/ Hoạt động đầu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đây là hoạt động quan trọng nhất đối với một quỹ đầu tư. Các quỹ thường đàu rất rộng như chứng khoán, bất động sản, các công trình cơ sở hạ tầng . Quỹ đầu thường phải phân tích, đánh giá tình hình, năng động trong đa dạng hoá danh mục tuỳ theo thị trường. Thông thường, quy trình đầu của quỹ như sau: Nghiên cứu -> Phân tích rủi ro/ lợi nhuận -> Mục tiêu đầu -> Phân bổ tài sản -> Lựa chọn chứng khoán -> Xây dựng danh mục đầu tư. - Nghiên cứu: Các công ty quản lý quỹ luôn có những bộ phận và chuyên gia để nghiên cứu và phân tích tình hình, từ đó đưa ra các dự đoán. Thông thường công việc này tập trung vào việc nghiên cứu và dự đoán các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ giá, lãi suất ., dự đoán xu hướng phát tiển của thị trường nói chung, phân tích và dự đoán tương lai của các ngành kinh tế. - Phân tích rủi ro lợi nhuận liên quan đến phân tích lập phương án lập quỹ, dự đoán thu nhập và đánh gía rủi ro. - Lựa chọn mục tiêu của quỹ: Mục tiêu này phải cụ thể hoá được tỷ lệ sinh lời kỳ vọng và rủi ro chấp nhận đối với sản phẩm đầu tư. Có thể đó là một trong các mục tiêu ban đầu như: thu nhập, lãi vốn, thu nhập và lãi vốn. Phân bổ tài sản và lựa chọn chứng khoán: Phân bổ tài sản là sự phân chia tiền của quỹ vào các rổ đầu theo các mục tiêu cụ thể phù hợp với quan điểm và phán đoán đầu của người quản lý quỹ. Đây là một việc quan trọng của quỹ. Việc lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu là việc quyết định đầu vào từng loại chứng khoán đã được phân bổ cân đối với tỷ trọng vốn của quỹ. c/ Bảo quản tài sản và giám sát hoạt động của quỹ 10 [...]... giám sát các hoạt động đầu tư; 2 Hoạt động của quỹ đầu chứng khoán Việt Nam Theo luật Chứng khoán 2006, tại điều 59 quy định về việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu chứng khoán Và điều 82 quy định về các loại hình quỹ đầu chứng khoán Điều 59 Thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu chứng khoán 1 Công ty chứng khoán, công... Capital của Anh Công ty VFM hiện đang quản lý Quỹ đầu chứng khoán Việt Nam (VF1) Đây là quỹ công chúng đầu tiên tại Việt Nam Cho tới nay, Việt Nam mới chỉ có một quỹ đầu chứng khoán được thành lập đó là Quỹ đầu chứng khoán Việt Nam (VF1) theo giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầu chứng khoán số 01/UBCK-ĐKQĐT ngày 20/5/2004 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Quỹ đầu VF1 là dạng quỹ đóng... lập Quỹ đầu VF5, với mục tiêu đầu vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam b Giới thiệu quỹ đầu VF1 Giới thiệu vắn tắt về Quỹ đầu VF1: • Tên Quỹ: Quỹ đầu Chứng khoán Việt Nam • Tên tiếng Anh: Vietnam Securities Investment Fund 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Tên viết tắt: Quỹ đầu VF1 • Tên giao dịch: VFMVF1 • Hình thức Quỹ: Quỹ đầu chứng khoán. .. dịch từ quỹ hoặc các nhà đầu tư; quỹ chi một phần nhỏ tài sản của quỹ để thanh toán các chi phí phân phối V Sự ra đời của quỹ đầu chứng khoán Việt Nam 1, Lịch sử ra đời của Quỹ đầu và Công ty quản lý quỹ đầu trên thế giới: Quỹ đầu và công ty quản lý quỹ đầu ra đời xuất phát từ nhu cầu nội tại của thị trường tài chính và khi TTCK đã phát triển mức độ nhất định Thực tiễn đã chứng minh... đầu chứng khoán 1 Quỹ đầu chứng khoán bao gồm quỹ đại chúngquỹ thành viên 2 Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng Tại Việt Nam, trước năm 1997 có 7 quỹ đầu nước ngoài được thành lập với tổng số vốn huy động được khoảng 400 triệu USD, nhưng chưa đầu vào chứng khoán Sau năm 2002 có 10 quỹ đầu nước ngoài được thành lập Việt Nam với tổng số vốn đầu lên đến khoảng 900 triệu USD... kém trong cuộc đua mở quỹ và huy động vốn * Về quỹ đầu trong nước: - Quỹ đầu cân bằng Prudential (PRUBF1) thành lập vào 19/7/2006 là quỹ công chúng và chính thức chào bán ra công chúng ngày 24/7/2006 để đạt vốn huy động 500 tỷ đồng thông qua công ty chứng khoán ACB, công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam và công ty chứng khoán Sài gòn - Quỹ đầu chứng khoán BVF1 của Tập đoàn tài chính-... trí bổ sung đầu tiên Việt Nam * VF4 - Quỹ đầu Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – với quy mô vốn huy động ban đầu dự kiến là 100 triệu USD * Lĩnh vực đầu của các quỹ đầu trong nước Việt Nam hiện nay chủ yếu là: + Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết tại TTGDCK TP Hồ Chí Minh; + Các cổ phiếu chưa niêm yết; + Và cũng có thể sẽ cung cấp sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm và đầu tư; + Đầu vào các doanh... Quỹ địa ốc, Quỹ hưu trí bổ sung, Quỹ tăng trưởng, … tùy theo nhu cầu của nhà đầu Quỹ đầu VF1 do công ty VFM quản lý được huy động từ các tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước với danh mục đầu đa dạng gồm 60% tổng giá trị quỹ vào các loại chứng khoán đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán, và 40% còn lại đầu vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế Chứng chỉ Quỹ đầu VF1 hiện... hiểm, dầu khí 3,HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VF1 a Giới thiệu công ty VFM 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty LD Quản lý Quỹ đầu chứng khoán Việt Nam (VietFund Management, gọi tắt là VFM) là Công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam chuyên thực hiện quản lý các quỹ đầu công chúng và thành viên, cung cấp dịch vụ vấn đầu và tài chính cho nhà đầu cá nhân,... lý quỹ đầu chứng khoán (sau đây gọi là công ty quản lý quỹ) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều 82 Các loại hình quỹ đầu chứng khoán 1 Quỹ đầu . quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1). Đây là quỹ công chúng đầu tiên tại Việt Nam. Cho tới nay, ở Việt Nam mới chỉ có một quỹ đầu tư chứng khoán. tiêu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam. b. Giới thiệu quỹ đầu tư VF1 Giới thiệu vắn tắt về Quỹ đầu tư VF1: • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM, Khái niệm về Công ty quản lý quỹ Cơ chế giám sát của quỹ, công ty quản lý quỹ và các cơ quan chức năng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay