BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM

17 1,316 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 16:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TIỂU LUẬN MÔN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM LỚP CAO HỌC LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ 2014 - 2016 Họ tên học viên: Đặng Thanh Huy - 801031407 Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Văn Võ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC 2 LỜI MỞ ĐẦU 2 Chương 1: Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên 3 1. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân 3 1.1 Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin về tính tất yếu khách quan của việc quốc hữu hóa tài nguyên thiên nhiên 4 1.2 Cơ sở thực tiễn 5 2. Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam 5 2.1 Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên 5 2.2 Hình thức sở hữu tài nguyên thiên nhiên 6 Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Việt Nam 8 Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp củng cố chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên 11 1. Chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên là xu thế tất yếu của quá trình phát triển ở nước ta 11 2. Củng cố chế độ sở hữu toàn dân và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn lực tài nguyên thiên nhiên 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 LỜI MỞ ĐẦU Đất đai và tài nguyên thiên nhiên là vô cùng quý giá, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác ở trên trái đất. Tài nguyên thiên nhiên là tư liệu sản xuất chính, không thể thay thế được của một số ngành sản xuất như đất đai là tư liệu sản xuất của nông nghiệp. Tài nguyên rừng là tư liệu sản xuất của ngành lâm nghiệp. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 2 Nguồn lợi thủy sản là cơ sở phát triển ngư nghiệp và tài nguyên khoáng sản lại là tư liệu sản xuất của ngành khai khoáng Lịch sử phát triển nông, lâm nghiệp và phát triển kinh tế của loài người cũng là lịch sử khai thác và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên, phục vụ đời sống con người ngày càng hiệu quả. Tài nguyên thiên nhiên dành cho mọi người, thế nhưng vẫn có nhiều luận điểm trái ngược nhau về chế độ sở hữu của con người đối với tài nguyên thiên nhiên trong nhiều hình thái chính trị xã hội khác nhau. Trong khuôn khổ bài tiểu luận này, tôi xin trình bày vấn đề Phân tích đặc trưng chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam. Mục đích là nhằm đưa ra những kiến thức khái quát cũng như cái nhìn tổng thể về mặt lý luận và thực tiễn về chế độ sở hữu trong pháp luật Việt Nam hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu có nhiều điểm hạn chế về kiến thức cũng như thời gian thực hiện, không tránh khỏi những thiếu sót gặp phải. Để bài viết được hoàn thiện hơn rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý thầy, cô và các bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn ! Chương 1: Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên 1. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân Tài nguyên thiên nhiên là tặng vật của tự nhiên dành tặng cho con người, cấu thành môi trường sống. Tài nguyên thiên nhiên là điều kiện thiết yếu cho con người tồn tại và phát triển trong tự nhiên. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 3 Các thành viên trong cộng đồng đều có quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, khai thác, sử dụng để phục vụ cho nhu cầu sống của mình. Do vậy tài nguyên thiên nhiên là phải thuộc sở hữu chung để đảm bảo cho mọi người đều có quyền tiếp cận các tiện nghi của nó. 1.1 Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin về tính tất yếu khách quan của việc quốc hữu hóa tài nguyên thiên nhiên Theo quan điểm của Mác thì tính giai cấp trong sở hữu tài nguyên thiên nhiên dưới xã hội tư bản thể hiện rất rõ nét. Việc độc chiếm tài nguyên thiên nhiên nói riêng và tư liệu sản xuất nói chung là tất yếu rồi, nhưng bằng mọi lý lẽ, bằng mọi thủ đoạn, gia cấp tư sản bảo vệ cho bằng được lợi ích giai cấp gắn liền với các quyền tư hữu. Mác tố cáo “ngay cả nhà nước, lấy cớ là chỉ quan tâm đến của cải quốc gia và tài nguyên của nhà nước, trên thực tế họ tuyên bố rằng quyền lợi của giai cấp các nhà tư bản và việc làm giàu nói chung là mục đích cuối cùng của nhà nước” Từ thực tế, Mác rút ra kết luận: ”Sở hữu ruộng đất, nguồn gốc đầu tiên của mọi của cải, đã trở thành một vấn đề lớn, mà việc giải quyết sẽ quyết định tương lai của giai cấp công nhân” Dưới chế độ tư bản, quyền tư hữu nói chung và tư hữu đất đai nói riêng là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Các nhà tư bản, các ông chủ trang trại không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu đất đai nhưng cũng phải nhận thức ra rằng, sự phát triển đi lên của xã hội đứng trước yêu cầu phải tập trung hóa đất đai và các nguồn lực tự nhiên và xã hội. Chính vì thế ”Sẽ làm cho việc quốc hữu hóa ruộng đất ngày càng trở thành một tất yếu xã hội và chống lại nó, mọi lý lẽ về quyền sở hữu đều bất lực” và thực chất của quốc hữu hóa là xóa bỏ sở hữu tư nhân, thiết lập sở hữu nhà nước. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 4 1.2 Cơ sở thực tiễn Dưới góc độ chính trị pháp lý, đất đai, tài nguyên là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia gắn liền với chủ quyền quốc gia. Không thể quan niệm về một quốc gia không có đất đai. Tôn trọng chủ quyền quốc gia trước hết là tôn trọng lãnh thổ quốc gia và quyền tài phán của quốc gia đó trong phạm vi lãnh thổ của mình. Điều này giải thích tại sao các Nhà nước với tư cách là người đại diện cho chủ quyền quốc gia luôn thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ đất đai và nguồn tài nguyên thiên nhiên để tránh sự xâm hại từ bên ngoài. Đất đai và tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi lãnh thổ đó là một trong những yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia. Vì vậy việc xâm hại đất đai và tài nguyên thiên nhiên là xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền và quyền lợi quốc gia. Để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi quốc gia, Nhà nước phải luôn luôn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Rõ ràng tài nguyên thiên nhiên có vai trò hết sức quan trọng, là tư liệu sản xuất chính, là điều kiện chung của lao động, là bộ phận của lãnh thổ quốc gia. Chính vì vậy, các cuộc cách mạng trong lịch sử đều lấy đất đai và tài nguyên thiên nhiên là đối tượng tranh chấp của các cuộc chiến tranh, các tham vọng về lãnh thổ. 2. Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam 2.1 Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam là tài sản chung của toàn dân. thuộc sở hữu chung do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Chế độ sở hữu toàn dân là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ sở hữu tài nguyên thiên nhiên trong đó xác nhận, quy định và PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 5 bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, đại diện cho toàn dân trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài nguyên thiên nhiên. 2.2 Hình thức sở hữu tài nguyên thiên nhiên Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của toàn dân. Điều này đã được khẳng định trong Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013. Chủ thể của tài nguyên thiên nhiên: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng khái niệm ”toàn dân” là một khái niệm hết sức mơ hồ, trừu tượng Để thực hiện quyền sở hữu đối với tài nguyên thiên nhiên, cần phải có một chủ thể đứng ra thực hiện các quyền này. Đó là Nhà nước, Nhà nước thay mặt cho toàn dân làm chủ sở hữu tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể hơn, Bộ Luật Dân sự 2005 đã nêu rõ tài sản thuộc sở hữu toàn dân là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước: “Điều 200. Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác do pháp luật quy định.” Như vậy Nhà nước sẽ thực thi quyền chủ sở hữu đối với tài nguyên thiên nhiên vì đó là tài sản thuộc sở Nhà nước “Điều 201. Thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước 1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 6 2. Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước.” Quan hệ giữa sở hữu toàn dân và sở hữu Nhà nước - Sở hữu toàn dân có đồng nhất với sở hữu Nhà nước hay không? Hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm về vấn đề này - Quan điểm thứ nhất cho rằng: Sở hữu toàn dân ở Việt Nam hiện nay được thể hiện ở góc độ xã hội hóa cao hơn sở hữu Nhà nước - Quan điểm thứ hai cho rằng: Sở hữu toàn dân tương tự như sở hữu Nhà nước. Sở hữu toàn dân là khi đề cập trên một phạm vi rộng còn khi đề cập đến một vấn đề cụ thể thì người ta gọi là sở hữu Nhà nước - Quan điểm thứ ba: Khi xóa bỏ hết giai cấp, Nhà nước trở thành Nhà nước toàn dân thì sở hữu Nhà nước cũng sẽ trở thành sở hữu toàn dân. Trong tình hình Việt Nam, Nhà nước là của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tức là vẫn còn là Nhà nước có giai cấp. Do vậy sở hữu toàn dân là cái vỏ pháp lý của sở hữu Nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện nay. Theo Peter Barnes, tài nguyên thiên nhiên nên thuộc sở hữu chung, nhưng nếu thuộc hình thức sở hữu Nhà nước thì giống “giao trứng cho ác” Vì theo ông, nếu giao tài nguyên thiên nhiên cho Nhà nước thì cũng không thể sử dụng vì lợi ích của cộng đồng được mà sẽ bị chi phối bởi lợi ích của các công ty của các nhà tư bản do họ sẽ lobby các chính khách trong các kỳ bầu cử, trong các quyết định về mặt chính sách có lợi cho các công ty và nhà tư bản đó. Cuối cùng thì chính sách Nhà nước lại quay lại phục vụ cho các công ty. Theo Peter Barnes thì hình thức sở hữu tốt nhất đối với tài nguyên thiên nhiên là sở hữu công cộng, tức là một cộng đồng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn liền với cộng đồng đó. Theo ông, Nhà nước không nên thực thi quyền lực của Nhà nước để thực hiện quyền sở hữu mà sẽ qua các Quỹ tín thác. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 7 Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Việt Nam Liên tục trong nhiều năm qua, câu chuyện quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Việt Nam luôn là vấn đề thời sự nóng bỏng của người dân cũng như các nhà hoạch định chính sách. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai được ghi nhận lần đầu trong Hiến pháp năm 1980 và tiếp tục được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992 mà Nhà nước là đại diện cho chủ sở hữu; chính quyền các cấp thực hiện quyền quản lý, định đoạt, trong đó quan trọng là quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 8 Từ đó, chính quyền được phép ban hành những quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng và thu hồi đất theo hướng tạo thuận lợi về phía chủ sở hữu. Chẳng hạn, Điều 40 Luật Đất đai năm 2003 quy định quyền được thu hồi đất với “mục đích phát triển kinh tế” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, tạo kẽ hở cho chính quyền một số địa phương lấy lý do vì mục tiêu phát triển kinh tế, hoặc thực hiện một số mục tiêu xã hội để thu hồi đất của các chủ sử dụng là cá nhân, hộ gia đình rồi giao cho một chủ tư nhân sử dụng, trong nhiều trường hợp không vì lợi ích chung mà vì lợi ích của một cá nhân hoặc một nhóm người. Rõ ràng, khi có sự “bắt tay” của một số cán bộ có chức quyền ở địa phương với các nhà đầu tư tư nhân thì quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân sẽ bị biến dạng gây không ít thiệt hại cho họ. Mặt khác, giá đền bù khi thu hồi đất trong nhiều trường hợp thường thấp hơn giá thị trường, có khi đến vài chục lần, thậm chí trong một số trường hợp chính quyền thu hồi đất của người dân nhưng không đền bù cũng được coi là hợp pháp, từ đó đã dẫn đến các vụ khiếu kiện của người thuộc diện có đất thu hồi. Một vấn đề khác cũng gây nhiều bức xúc trong việc chính quyền giao quyền sử dụng đất, thể hiện cả trong phân loại đất và chủ thể nhận giao đất. Đối với phân loại đất, nếu như đất ở được Nhà nước giao quyền sử dụng lâu dài, ổn định, thì với đất nông nghiệp chỉ được xác định thời hạn là 20 năm hoặc 50 năm tùy loại đất trồng trọt hay đất rừng. Với chủ thể được giao quyền sử dụng đất, nhà đầu tư nước ngoài thường được chính quyền ưu tiên hơn so với nhà đầu tư trong nước cả về thời gian và hạn mức. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, trong nhiều trường hợp Nhà nước giao đất có hoặc không thu tiền sử dụng đất, từ đó cũng tạo ra sự bất bình đẳng giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Đối với cá nhân, hộ gia đình khi giao đất, Nhà nước áp dụng hạn điền trong khi không áp dụng đối với các tổ chức, đoàn thể, Sự không bình đẳng này tạo ra kẽ hở để các nhóm lợi ích hình thành, tác động đến các quyết định PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 9 của chính quyền nhằm thay đổi các quyết định giao đất cũng như khai thác đất công vì lợi ích riêng. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, quy định Nhà nước là đại diện quyền sở hữu, thực tế trong nhiều trường hợp, không biết ai là “Nhà nước” thực sự, chính quyền trung ương hay chính quyền địa phương, do đó dẫn đến lạm quyền trong việc thu hồi đất, xâm hại quyền lợi của người dân nhưng lại để đất đai rơi vào tay các nhóm lợi ích, khiến cả quyền lợi của người dân lẫn lợi ích quốc gia không được bảo đảm. Hậu quả là trong một số trường hợp đất đai sẽ được chuyển từ người dân nghèo sang tay “các đại gia” với giá rất thấp. Đồng thời, bằng động tác đầu tư trở lại, “các đại gia” này lại bán đất ra với giá cao cho người dân có nhu cầu. Không ít trường hợp đất đai bị thu hồi để rồi bỏ hoang, bởi những dự án “treo” không có điểm dừng, trong khi người dân không có đất để ở hoặc canh tác. Quá trình phát triển kinh tế thị trường dẫn đến nhu cầu tư nhân hóa về quyền sử dụng một bộ phận đất đai, điều này cũng tác động làm biến dạng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và quá trình phát triển kinh tế thị trường, chủ thể sở hữu đất đai luôn luôn tách rời khỏi người sử dụng đất. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, cố gắng duy trì quyền sở hữu của mình bằng cách can thiệp vào quá trình sử dụng, định đoạt đất đai. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự can thiệp một cách chủ động của Nhà nước đã và đang dần dần bị hạn chế bởi chính các yếu tố thị trường, từ đó làm phá vỡ các quy hoạch và kế hoạch chủ động của Nhà nước về đất đai, buộc các cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên thay đổi các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã ban hành, làm cho chính sách về đất đai bất ổn, gây khó khăn cho các đối tượng được giao quyền sử dụng đất. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 10 [...]... ý của Nhà nước Tài nguyên thiên nhiên cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn liền với đất, dưới dạng hữu hình hoặc vô hình, như tài nguyên nước, rừng, khoáng sản, là sở hữu chung của toàn dân được tạo dựng qua nhiều thế hệ PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 12 Vì vậy, xác lập chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên là khẳng định... PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 13 Những mâu thuẫn, bất cập trong quản lý tài nguyên thiên nhiên thời gian qua do những bất cập trong các quy định hiện hành về tài nguyên thiên nhiên, cũng như sự yếu kém của bộ máy quản lý, thực thi pháp luật, chính sách về tài nguyên thiên nhiên, chứ không phải việc duy trì chế độ sở hữu toàn dân đối với tài. .. hoài nghi chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, nảy sinh ý kiến đòi hỏi phải thay đổi chế độ sở hữu toàn dân về đất đai Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp củng cố chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên 1 Chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên là xu thế tất yếu của quá trình phát triển ở nước ta Cần khẳng định rằng, chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên trong giai đoạn hiện... luận và thực tiễn PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 11 Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho rằng mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, trong đó có chế độ tư hữu về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vì vậy việc xác lập chế độ công hữu về... Ngoài ra, chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên còn có ý nghĩa trong quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác, tạo sự tương đồng với khái niệm chủ quyền về tài nguyên thiên nhiên, biên giới, lãnh thổ của quốc gia Chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên còn tạo điều kiện để các cộng đồng dân cư tham gia định đoạt, khai thác, sử dụng và hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên, đồng... và chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên là phù hợp về phương diện lý luận Đồng thời, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, tất yếu đòi hỏi phải dựa trên nền tảng của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên Chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên. .. không phải việc duy trì chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên 2 Củng cố chế độ sở hữu toàn dân và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn lực tài nguyên thiên nhiên Để chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên được thực thi có hiệu quả cần phải có cơ chế phù hợp Tài nguyên thiên nhiên và tài sản gắn liền với nó có quan hệ chặt chẽ với các yếu tố quan trọng khác liên quan đến lãnh thổ,... vụ chung của công dân đối với đất nước Lịch sử quyền sở hữu, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam có nhiều thay đổi, biến động do những tác động khách quan lẫn chủ quan Vì vậy, thay đổi chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên có thể gây ra nhiều sự xáo trộn, khó lường trong tâm lý, nhận thức, tình cảm của nhiều bộ phận dân cư có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên Đây không chỉ... nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, đồng thời phải có cơ chế quy định rõ ràng, cụ thể, thực thi đầy đủ, đúng đắn các quyền của đại diện chủ sở hữu và quyền thống nhất quản lý của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của người dân PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 15 Các chủ thể, khi có quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thì quyền đó... công dân đối với việc định đoạt, khai thác, sử dụng, phát triển và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và các tài sản gắn liền với nó theo cơ chế dân chủ Chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên cũng sẽ bảo đảm cho các quan hệ trong xã hội được vận hành trên nền tảng của quyền sở hữu chung, song dưới những hình thức sở hữu cụ thể được thể chế hóa bằng luật pháp, chính sách gắn với những hoạt động . quốc hữu hóa tài nguyên thiên nhiên 4 1.2 Cơ sở thực tiễn 5 2. Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam 5 2.1 Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên. nhiều thế hệ. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM Trang 12 Vì vậy, xác lập chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên là khẳng định. tài nguyên thiên nhiên là đối tượng tranh chấp của các cuộc chiến tranh, các tham vọng về lãnh thổ. 2. Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam 2.1 Chế độ sở hữu toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM, BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM, BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM, Chương 1: Chế độ sở hữu toàn dân đối với tài nguyên thiên nhiên, 2 Hình thức sở hữu tài nguyên thiên nhiên, Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp củng cố chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên, Chế độ sở hữu toàn dân về tài nguyên thiên nhiên là xu thế tất yếu của quá trình phát triển ở nước ta, Củng cố chế độ sở hữu toàn dân và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn lực tài nguyên thiên nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn