Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 20072015

103 371 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 21:39

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiVấn đề nguồn nhân lực được đặt ra một cách nghiêm túc đối với bất kỳ một tổ chức kinh tế – xã hội (KTXH) nào, đối với bất kỳ một nền kinh tế nào và đối với bất kỳ chiến lược phát triển của một quốc gia. Để đạt các mục tiêu phát triển, các tổ chức cần phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đủ về số lượng và tinh về chất lượng nguồn nhân lực.Công ty than Mạo Khê là doanh nghiệp Nhà nước chuyên khai thác than, có quy mô lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), với nhiệm vụ là sản xuất than để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện, công ty sản xuất đạm lân…Với vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên phong phú, Công ty than Mạo Khê được đánh giá là doanh nghiệp giàu tiềm năng về sản xuất kinh doanh than ở tỉnh Quảng Ninh. Công ty than Mạo Khê sản xuất than trong điều kiện mỏ hầm lò có khí nổ (CH4) thuộc loại siêu hạng, lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động gần 6000 người…cho nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh nói chung và quản lý nhân lực nói riêng của công ty. Cùng với việc tập trung mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh, công ty đã xác định nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng hàng đầu là phát triển nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo cho cho chiến lược kinh doanh của công ty. Đó là yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Than và hội nhập quốc tế. Để góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược đó, tôi đã quyết định chọn đề tài: “ Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 20072015 “ làm luận văn Thạc sĩ của mình. . nguồn nhân lực của công ty than mạo khê 32 2.1 Đặc điểm và tình hình phát triển của Công ty than Mạo Khê 32 2.2 Thực trạng các chính sách đảm bảo nguồn nhân lực của công ty 45 2.3 Phân tích, đánh. Công ty than Mạo Khê 51 Chơng 3- Phân tích và một số giải pháp chiến lợc phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo khê giai đoạn 2007 - 2015 71 3.1 Chiến lợc phát triển KT-XH của công ty. nhân lực. Công ty than Mạo Khê là doanh nghiệp Nhà nớc chuyên khai thác than, có quy mô lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), với nhiệm vụ là sản xuất than để cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 20072015, Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 20072015, Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 20072015, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, Hình 1.4: Tóm tắt quy trình xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực., Hình 1.7: Quy trình hoạch định chính sách nhân lực, Hình 1.9: Quy trình hoạch định chính sách nhân lực, của công ty than mạo khê, Bảng 2.1: Quy hoạch tài nguyên than của Công ty than Mạo Khê, Bảng 2.4: Cơ cấu tuổi đời của CNVC, Tóm tắt chương 2, dự kiến nghỉ chế độ giai đoạn 2007-2015, Biểu 3.8: Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo, Bảng 3.9: Bảng mô tả công việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn