những giá trị và hạn chế của phật giáo cùng ảnh hưởng của phật giáo tới Việt Nam hiện nay

22 2,650 20
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 11:02

luận văn về những giá trị và hạn chế của phật giáo cùng ảnh hưởng của phật giáo tới Việt Nam hiện nay A. Đặt vấn đề: Đạo phật là một trong những học thuyết triết học tôn giáo lớn trên thế giới, tồn tại rất lâu đời.Hệ thống giáocủa nó đồ sộ số lợng phật tử đông đảo phân bố rộng khắp. Đạo phật đợc truyền bá vào nớc ta từ thế kỉ thứ II sau công nguyên nhanh chóng trở thành một tôn giáoảnh hởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của ngời Việt Nam. Việc đI nghiên cứu những mặt hạn chế cũng nh tiến bộ của Phật giáo giúp ta hiểu rõ tâm lý ngời dân hơn qua đó hớng cho họ làm điều thiện tránh xa điều xấu, hình thành nhân cách con ngời tốt hơn chứ không trở nên mê tín dị đoan. Lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo hiên nay tơng đối đợc mở rộng, ngoài việc nghiên cứu giáo lý, kinh viện, lịch sử Phật giáo còn đề cập tới triết học,sử học, tâm lý học ,xã hội học Phật học đã trở thành một trong những khoa học tơng đối quan trọng của xã hội. Phật giáo là một vấn đề tơng đối rộng.Nó bao trùm hầu nh tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, em xin đợc đề cập về một số vấn đề quan trọng đáng lu tâm, đó là những giá trị hạn chế của Phật giáo cùng ảnh hởng của Phật giáo tại Việt Nam hiện nay. Em xin cảm ơn thày giáo Tiến sĩ Mai Xuân Hợi đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này! 1 B. Nội dung: I. Những giá trị hạn chế của Phật giáo: 1.1. Khái quát về Phật giáo: Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trớc Công nguyên, ngời sáng lập là Siddharta (Tất Đạt Đa). Về sau, ông đợc ngời đời tôn vinh là Sakyamumi (Thích Ca Mâu Ni) là Buddha (Phật). Phật là tên ghi âm Hán Việt của Buddha, có nghĩa là giác ngộ. Phật giáo là hình thức giáo đoàn đợc xây dung trên một niềm tin từ Đức Phật, tức là từ biển lớn trí tuệ từ bi của Siddharta. Kinh điển của Phật giáo bao gồm Kinh Tạng, Luật Tạng Luân Tạng. Phật giáo tin luân hồi nghiệp, cũng tìm con đờng giải thoát ra khỏi nghiệp đợc gọi là Niết Bàn. Nhng điểm khác nhau giữa Phật giáo các tôn giáo khác là ở chỗ chúng sinh thuộc bất kì đẳng cấp nào cũng đều đợc giải thoát. Phật giáo đặc biệt quan tâm đến quan hệ nhân quả. Nó nhìn nhận thế giới tự nhiên cũng nh nhân sinh thông qua sự phân tích mối quan hệ này. theo Phật giáo, nhân quả là một chuỗi liên tục, không gián đoạn không hỗn loạn, có nghĩa là nhân nào quả nấy. Nhân duyên chính là một cách gọi khác của mối quan hệ này với ý nghĩa là: một kết quả của một nguyên nhân nào đó, sẽ là nguyên nhân của một kết quả khác. Cụ thể, khi nhìn nhận thế giới tự nhiên, Phật giáo cho rằng không thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên cho vũ trụ. Điều đó có nghĩa là không có một đấng Brahman nào sáng tạo ra vũ trụ cả. Bên cạnh đó, Phật giáo cũng phủ định phạm trù Atman bằng cách trình bày về quan điểm vô ngã (Anatman) quan điểm vô thờng. 2 Nói về quan điểm vô ngã, nó cho rằng vạn vật trong vũ trụ chỉ là sự giả hợp do hội đủ nhân duyên nên thành ra có. Một ví dụ cụ thể đơn giản, dễ thấy là sự tồn tại của thực thể con ngời là do sự hội tụ của ngũ uẩn bao gồm: Sắc (vật chất), thụ (cảm giác), tởng (ấn tợng), hành (suy lí) thức (ý thức). Còn về quan điểm vô thờng, nó có nghĩa là vạn vật biến đôỉ vô cùng theo chu trình bất tận sau: Sinh- trụ- dị- diệt. Vì vậy mà lúc có, lúc không, có có rồi lại không không luân hồi bất tận. Về nhân sinh quan, Phật giáo tập trung vào tìm kiếm mục tiêu nhân sinh ở sự giải thoát (Moska) khỏi vòng luân hồi, nghiệp báo để đạt tới trạng thái tồn tại Niết Bàn (Nirvana). Triết học nhân sinh đề cập đến nội dung của thuyết tứ diệu đế hay bốn chân lí tuyệt vời. Chúng bao gồm: Khổ đế kể về tám nỗi khổ cùng quan niệm đời là bể khổ, Tập đế hay nhân đế đa ra thuyết thập nhị nhân duyên, Diệt đế mọi nỗi khổ đều bị tiêu diệt để đạt tới trạng thái Niết Bàn cuối cùng là Đạo đế chỉ ra con đờng tu đạo tiêu diệt cái khổ. Trải qua quá trình vận động của lịch sử, Phật giáo đã bị phân chia thành nhiều hệ phái khác nhau. Nguyên nhân gây nên hiện tợng này là do những mâu thuẫn nảy sinh bên trong nội bộ của Phật giáo. Cụ thể đó là mâu thuẫn giữa quan điểm bảo thủ của các tăng sĩ đứng đầu là Ca Diếp với quan điểm cách tân do Anan chủ trì. Hai là sự khác nhau về giới luật giữa một bên bắt phải theo luật một bên thả lỏng hơn. Đây chính là mâu thuẫn gây ra sự tranh cãi mạnh mẽ nhất dẫn đến sự phân phái của Phật giáo. Ba là sự khác nhau về triết họcvà giáo lí trong nội bộ Phật giáo, biểu hiện thành mâu thuẫn giữa quan điểm hữu luận (coi thế giới vật chất tồn tại chân thực, hiện hữu t- 3 ơng đối) quan điểm không luận (thế giới hiện hữu là không có thật, gốc bằng không). Nhng nguyên nhân cơ bản sâu xa nhất chính là sự thay đổi của cuộc sống hiện thực xã hội, nên t tởng của Phật giáo cũng phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Đây là một qui luật khách quan. Quá trình phân phái của Phật giáo là một tất yếu phù hợp với lôgíc phát triển nội tạo của nó. Đó cũng là một bớc phát triển mới cao hơn về qui mô phạm vi của trờng phái Phật giáo. Những hệ phái mới của Phật giáo nh: Về triết học có hai phái đáng chú ý là phái Nhất thiết hữu bộ phái Kinh lợng bộ; Phật giáo Đại thừa Tiểu thừa. ở nhiều nơi trên thế giới, Phật giáo có khi hng thịnh, trở thành quốc giáo, nhng cũng có khi suy giảm sụp đổ. Nhng cho đến nay, Phật giáo vẫn đang sẽ tồn tại ở nhiều đất nớc, bởi ở đó họ tìm đợc những giá trị tuyệt vời giúp con ngời vững bớc trên đờng đời. 1.2. Những giá trị của Phật giáo: a) Giá trị nhân bản thể hiện trong thuyết Duyên sinh vô ngã những quan điểm về con ngời: Giá trị nhân bản của Phật giáo là một giá trị lớn trong số những giá trị của nó. Giá trị này đợc thể hiện rõ trong Nhân bản luận của Phật giáo với thuyết Duyên sinh vô ngã. Đây không chỉ là giá trị t tởng mà còn là giá trị văn hoá, tôn giáo tích cực trong xã hội. Duyên sinh vô ngã là một cuộc cách mạng thực sự khi nó giúp con ngời thoát khỏi thần quyền. Nhân bản luận Phật giáo phân ra hai loại tồn tại ngời. Một là T Ngã với sự tồn tại là giả hợp. Hai là Vô Ngã với sự tồn tại là đích thực. T ngã là đau khổ, ngợc lại với Vô Ngã là giả thoát, là Niết Bàn. Khi con ngời càng quyến luyến, ràng buộc với tự ngã, càng cố thoả mãn nó 4 thì càng sa vào đau khổ, đau khổ luân hồi bất tận. Tất cả các ý thức, kinh nghiệm về tự ngã đều thuộc giới hạn vô minh đau khổ. Để chấm dứt sự đau khổ này, con ngời phải đạt tới sự giác ngộ về Vô ngã. Đây là đỉnh cao trí tuệ của sự giác ngộ để đi đến giải thoát Niết Bàn. Phật giáo không viện đến thần linh mà đề cao sự nỗ lực của bản thân mỗi ngời. Có thể nói rằng Phật giáo là tôn giáo đầu tiên đa ra lập trờng tôn giáo vô thần: đảo hớng t duy sang tìm kiếm niềm tin ở chính con ngời. Giá trị này đã đóng góp lớn vào việc mở ra một cách tiếp cận độc đáo trong việc đề cao con ngời.Đó là cách tiếp cận tôn giáo- nhân bản- phi thần quyền. Với Phật giáo, đời là bể khổ. Con ngời chỉ có đợc hạnh phúc khi thoát khỏi nó bằng giácd ngộ về Vô ngã. Phật giáo chỉ ra con đờng tự giác tu dỡng Bát chính đạo là sự kết hợp độc đáo của tám pháp tu trên cơ sở phối hợp ba phơng diện tu dỡng: đạo đức (giới)- thực hành thiền (định)- trí tuệ (tuệ). Trong quá trình phát triển, Phật giáo đã bảo tồn những giá trị căn bản của Phật giáo Nguyên thuỷ, đồng thời không ngừng bổ sung hoàn thiện qua các luận tạng. Thể hiện ở sự phát triển của Giáo Lí Tiểu thừa (tự tha) đến khuynh hớng Đại thừa hiện đại hoá ngay trong nội bộ Phật giáo. Điểm tiến bộ của Đại thừa là ở nhân bản luận của nó đã đợc nâng lên tầm phổ quát: giác ngộ vợt ra ngoài hữu ngã vô ngã: Không nhất nh, không chân nh. Nhân bản luận Phật giáo trong quá trình du nhập, đối thoại phân phái đã không ngừng khắc phục hạn chế ngày càng hiện đại hoá. Nó đã đợc hầu hết các nớc châu á có sự hiện diện của Phật giáo tiếp nhận phát triển thành các giá trị t tởng tôn giáo- triết học- đạo đức dân tộc. Các giá trị t tởng này đợc thể hiện rất đa dạng thành các giá trị văn học nghệ thuật, lối sống, 5 làm phong phú thêm cho văn hoá bản địa. Đó là các giá trị đề cao tính nội tâm, hớng nội của con ngời khi chúng đợc chắt lọc nâng lên tầm nghệ thuật. Ví dụ nh trà đạo, hoa đạo, võ đạo, th pháp, thơ thiền Giá trị nhân bản của Phật giáo là độc đáo so với phơng Tây các hệ t duy khác. Bởi cách tiếp cận nhân bản luận của Phật giáo là trung đạo, hớng nội vô thần. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hoá trở thành xu hớng chung khách quan; mở cửa; giao lu; hội nhập quốc tế là con đờng tất yếu; tiếp thu cải biến các giá trị nhân loại là cần thiết, nhiều học giả phơng Tây đã đánh giá cao giá trị nhân bản của Phật giáo, coi nhân bản luận của Phật giáo nh là một đặc trng trội của t duy phơng Đông, là cái có thể bù đắp những thiếu hụt t duy phơng Tây về con ngời. Ngợc lại về phía mình, nhân bản luận Phật giáo cũng luôn tận dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để bảo vệ, bổ sung phát triển thêm giá trị nhân bản truyền thống của mình. Theo đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc xây dung một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm cho một hệ t tởng văn hoá có thể bảo tồn, phát huy hoàn thiện các giá trị truyền thống của nó, không thể không tiếp thu tinh hoa góp phần làm phong phú thêm nền văn hoá của nhân loại, đồng thời đấu tranh chống sự xâm nhập của văn hoá độc hại, của các giá trị ngoại lai phản tiến bộ. chỉ có trên cơ sở đó, các giá trị nhân bản tiến bộ của Phật giáo mới có thể đợc giữ gìn phát huy với t cách là những nét độc đáo so với các giá trị văn hoá khác. Đạo Phật là một triết lí về con ngời hớng nội. Đạo Phật quan niệm đời ngời là bể khổ, song đó lại là cái khổ trong nội tâm của từng cá nhân riêng lẻ. Điểm mạnh nhất của triết lí này là con ngời nội tâm, vô thần, bình đẳng về 6 đaọ đức. Đạo Phật đa ra các quan điểm về vũ trụ luận, nghiệp luân hồi, giải thoát luận. Vũ trụ luận của đạo Phật không tách dời vũ trụ ngời về không gian thời gian, với mục đích tồn tại là lí giải vũ trụ ngời. Theo đạo Phật, vũ trụ gồm nhiều thế giới khác nhau cùng sự tác động giữa chúng. Con ngời trong vòng luân hồi sinh tử cũng phải trải qua nhiều thế giới gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Về nghiệp luân hồi, chúng có giá trị đạo đức tôn giáo độc đáo, nh một vị quan toà phán xử vô t. Nghiệp nào lãnh quả ấy, nghiệp luân hồi có tác dụng cảnh tỉnh hớng con ngời tự giác làm điều thiện. Tuy nhiên, lập tr- ờng tôn giáo lại thể hiện rõ trong Phật giáo. ở chỗ, con ngời đạo đức Phật giáo là con ngời phi giai cấp, phi lịch sử. Khi con ngời trở về với chính mình trên con đờng tới Niết Bàn thì mọi mâu thuẫn về quyền lợi, chính trị hay giai cấp đều đ ợc cân bằng. nh vậy, đạo Phật đã tự mình thu hút đợc nhiều ngời hơn. Về giải thoát luận, đạo Phật khẳng định tất cả mọi ngời đều bình đẳng trên con đờng giải thoát. Niết bàn là cảnh giới lí tởng của giải thoát luận đạo Phật. Đó là sự thoát ly khái niệm, thoát ly mọi hình tớng, nằm ngoài phạm vi khảo sát miêu tả. Nó đợc phân chia thành Niết bàn vô d Niết bàn hữu d. Sự phân đôi có ý nghĩa quan trọng trong việc vẽ ra khả năng đạt tới Niết bàn, khích lệ niềm tin sự tu dỡng. Khi con ngời đạt đến trạng thái giải thoát họ có đợc một phẩm chất lý tởng gọi là Phật tính. Tuy nhiên nó mới chỉ dừng lại ở phạm vi tinh thần, đạo đức, tâm lý của con ngời cá nhân chứ cha giải phóng hiện thực, xoá bỏ tận gốc bất công, đau khổ trong đời sống kinh tế xã hội có giai cấp. 7 Con ngời lí tởng của đạo Phật là Chu Phật, La Hán, Bồ Tát. Họ là những con ngời xuất thế, bỏ đi các nhu cầu tự nhiên tới mức diệt dục, phi bạo lực, thích nghi với mọi điều kiện không phản kháng. Mô hình lý tởng của đạo Phật là con ngời bình đẳng về đạo đức, tất cả đều thiện không còn phân biệt đẳng cấp, không còn khác nhau về nhu cầu vật chất tinh thần. b) Giá trị t tởng: Nh đã nói, Phật giáo cho rằng đời là bể khổ con ngời muốn giải thoát khỏi cái khổ để đạt tới sự giải thoát hay Niết bàn thì phải tu theo Bát chính đạo Giới- Định- Tuệ. Vì vậy, moõi con ngời khi là một thành viên của trờng phái này hay chỉ đơn thuần là tìm hiểu nghiên cứu nó đều tìm đ- ợc cho mình những giá trị t tởng lớn giúp họ tồn tại vững bớc trên con đ- ờng tơng lai. Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề đáng quan tâm cần ta giải quyết. Mọi ngời phải tự tìm lấy cho mình một nguyên tắc sống riêng để làm sao có thể dung hoà đợc tất cả các mối quan hệ đang tồn tại xung quanh ta. Đạo Phật sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự thanh thản trong tâm linh, thoát khỏi những cám dỗ, bụi bẩn nơi trần tục. Để từ đó mỗi ngời tự hoàn thiện chính bản thân mình trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Mỗi ngời dân biết đến Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ vô cùng vĩ đại mà còn là một vị phật sống. Ngời đã dành rất nhiều thời gian để đi sâu nghiên cứu Phật giáo Ngời đã tìm đợc ở đây những giá trị nhân văn đạo đức cao cả. sau đó, Ngời đã vận dụng những giá trị đó vào hớng dẫn chỉ đạo đờng lối t tởng cho nhân dân ta trong suốt thời bình thời chiến. Thành công lớn nhất mà Hồ Chí Minh đạt đợc là đem lại độc lập- tự do- dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Còn nhân dân luôn ủng hộ Ngời trong quá trình 8 giữ gìn hoà bình, thống nhất đất nớc xây dựng, phát triển quê hơng ngày càng giàu mạnh. Mặt khác, nhân dân ta luôn thắt chặt tình đoàn kết, bình đẳng, tự do, bác ái, muốn thiết lập tình hữu nghị với tất cả các nớc trên thế giới. ở Việt Nam còn có vua Trần Thái Tông- vị hoàng đế mở đầu cho triều đại nhà Trần cũng là một tín đồ Phật giáo rất nhiệt thành. Tuy nhiên ông không quên trách nhiệm của mình đối với nhân dân xã hội. ở con ngời này thấm nhuần những t tởng thiền học một cách sâu sắc. Đó là một hệ thống triết học Phật giáo tơng đối hoàn chỉnh, có mối liên hệ sự tơng đồng khá sâu sắcvới các t tởng triết lí thiền của Huệ năng trong Pháp bảo đàn kinh. Với những kết quả mà mình đã tiếp thu có chọn lọc sáng tạo ông đềuphổ bién cho nhân dân ta. Bản thân ông là một tấm gơng lớn. Còn nhân dân cũng sẽ là lĩnh hội đợc cái hay của Thiền để có thể áp dụng nó thạt thờng xuyên trong cuộc sống. Nh vậy, Trần Thái Tông đã góp phần giáo dục t tởng cho nhân dân qua những triết lí Thiền Phật giáo làm cho xã hội Việt Nam thời kì bấy giờ văn minh tốt đẹp hơn. c) Giá trị triết học- tôn giáo của Thiền Phật giáo: Ngày nay, Thiền Phật giáo vẫn đang thể hiện giá trị độc đáo của triết học- tôn giáo Phật giáo trong văn hoá lối sống. Nó đợc khai thác phát triển từ các góc độ tâm lí học, đạo đức học văn hoá học. Trong các kinh điển Phật giáo, Thiền luôn coi trọng tinh thần Buông bỏ lôgíc phát triển của nó phải là sự giải thoát bình đẳng, không phân biệt 9 đẳng cấp, giới tính trần tục hay thần thánh Đây là điểm tiến bộ nhất rất cách mạng phật giáo về phơng diện triết học tôn giáo so với Bà la môn giáo triết lí Yoga. Ngoài ra, nguồn gốc ấn Độ của Thiền Phật giáo có gốc rễ từ kinh điển Vêda cổ trực tiếp hơn từ hệ thống kỹ thuật giáo lý Yôga. Tuy vậy, Thiền Phật giáo không phải chỉ là sản phẩm thuần nhất của ấn Độ nh Yôga mà là kết quả của sự tiếp biến giữa hai nền văn hoá lớn Trung Quốc ấn Độ, cụ thể hơn là sự dung hợp những tinh tuý về nghệ thuật nội quán của ba giáo lý Yôga, Phật giáo Lão giáo. Mặt khác, theo đánh giá của triết gia Nitsơ thì Phật giáo là tôn giáo của những chủng tộc thân thiết, hiềng hoà, đã đạt đến mức độ cao của t tởng. ông viết tiếp: Sự rõ ràng của t tởng, sự an bài, sự vô ham là mục đích cao cả- đó là điều mà Phật giáo muốn đã đạt đ- ợc. Không những thế ông còn thấy đợc tính hiện thực tôn giáoPhật giáo. Nó là một công cụ giáo dục con ngời. Bởi Phật giáo chỉ ra nghệ thuật dạy dỗ những con ngời hạ đẳng bằng con đờng danh dự vơn lên cao hơn trong trật tự hão huyền của các vật thể chính nhờ đó, trật tự thực tế đi vào khuôn khổ có hiệu quả. Đối với con ngời, trật tự này là rất hà khắc nhng là sự hà khắc cần thiết. Giá trị của triết học- tôn giáo của Thiền Phật giáo nói riêng Phật giáo nói chung đã đang đợc ứng dụng vào trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. 1.3. Những hạn chế của Phật giáo: a)Thứ nhất là về Thiền Phật giáo không thể trực tiếp mở rộng sang các lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật hiện đại. Đây là một hạn chế lớn của Thiền với t cách hệ t tởng triết học- tôn giáo. Hạn chế này bắt nguồn từ 10 [...]... một phần nhỏ bé vào việc giải thích những giá trị hạn chế của Phật giáo cũng nh ảnh hởng của Phật giáoViệt Nam Cho đến nay, Phật giáo vẫn tồn tại ở nhiều nớc có khi còn là quốc giáo của nớc đó nữa Cũng bởi vì một lí do dễ hiểu là những giá trị của Phật giáo vẫn mang tính thiết thực cập nhật trong cuộc sống Theo dòng thời gian, nhu cầu vềmọi mặt của con ngời tăng lên theo hớng hiện đại hoá... nguyên Phật giáo đợc truyền bá vào Việt Nam từ thế kỉ I, do sự tác động của thị trờng thông qua sự thông thơng từ ấn Độ tới Trung Quốc qua hai con đờng Gió mùa Tơ lụa, nên Việt Nam cũng sớm tiếp thu loại văn hoá này giờ đây, Phật giáo chính là một trong ba phông t tởng chính hợp nên t tởng, văn hoá, đạo đức của Việt Nam Dới thời Lý- Trần, Phật giáo Việt Nam đã trở thành quốc giáo, cũng đã xuất hiện. .. đối mặt chịu ảnh hởng của mặt trái củachế này Do vậy, để hạn chế ảnh hởng tiêu cực củachế thị trờng, Việt Nam phải lựa chọn thực hiện theo biện pháp kinh tếđạo đức khổ hạnh, thiểu dục của Phật giáo Trong hoàn cảnh hiện nay của đất nớc thì việc áp dụng biện pháp này vẫn là một sự cần thiết đúng đắn Bên cạnh đó, khi nền kinh tế chịu tác động bởi nguyên tắc cạnh tranh củachế thị trờng... trong cuộc sống của mỗi chúng ta Khía cạnh thứ ba là ảnh hởng tích cực của Phật giáo đợc thể hiện rõ nét trong lối sống, đặc điểm chuẩn giá trị xã hội lành mạnh đời sống văn hoá phong phú Với nhân dân Việt Nam, Phật giáo thật quen thuộc, gần gũi thân thiết Phật giáo chính là một trong ba phông t tởng tạo nên t tởng, văn hoá, 15 đạo đức của ngời Việt Nam Có thể nói rằng Phật giáo dân tộc ta có... quyền lực giữa các giáo phái, thậm chí có lúc đã đổ máu Đây là một sự thật đáng buồn trong nội bộ Phật giáo c)Thứ ba là tính ích kỉ trong Phật giáo Tiểu Thừa với chủ trơng cứu rỗi cá thể Đây cũng là một hạn chế lớn của Phật giáoPhật giáo chủ trơng vô ngã để tự giải thoát cho chính mình (tự ngộ) Tuy nhiên, hạn chế nhanh chóng đợc khắc phục với sự xuất hiện của Phật giáo Đại thừa Giáo phái này do Long... lý Phật giáo không giúp con ngời xoá bỏ mà trái lại phải phục tùng không điều kiện những nguyên tắc đó Nh vậy, nó sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội Việt Nam Vậy, ta phải có những biện pháp thiết thực nào để phát huy tính tích cực cũng nh hạn chế tiêu cực của Phật giáo, để Phật giáo Việt Nam tồn tại lâu dài với thời gian III Giải pháp phát huy tính tích cực cũng nh hạn chế ảnh hởng tiêu cực của Phật. .. là ngoại lệ Phật giáo vẫn sẽ chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của ngời dân Tuy nhiên không thể phủ nhận những hạn chế đang tồn tại trong lòng Phật giáo, có ảnh hởng không tốt đối với quá trình phát triển đi lên của xã hội Do vậy, một việc làm hết sức thiết thực cần thiết đối với mọi ngời là hãy nhận thức rõ ràng về những giá trị hạn chế của Phật giáo, để có... trong quá khứ ngay trong thời điểm hiện tại Tuy nhiên, không thể nói rằng Phật giáo không có ảnh hởng tiêu cực ở Việt Nam 2 ảnh hởng tiêu cực của Phật giáoViệt Nam: Tín ngỡng tôn giáo là một nét đẹp trong văn hoá của ngời dân Việt Nam Hầu nh gia đình nào cũng có bàn thờ tổ tiên của gia đình dòng họ mình Hay cứ mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, mọi ngời lại rủ nhau lên chùa thắp hơng hái lộc, với... vì Việt Nam đã có một Hồ Chí Minh nh thế! Ngời đã vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo những giá trị của Phật giáo để giúp cho nhân dân ta, dân tộc ta đi đúng hớng giành đợc những chiến thắng lớn Một khía cạnh khác là sự ảnh hởng tích cực của đạo đức Phật giáo đối với nền kinh tế thị trờng Việt Nam Việt Nam là một trong những nớc nghèo, trong khi đó chúng ta lại đang phát triển theo cơ chế. .. tiêu cực của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay: Đầu tiên, để Phật giáo có thể truyền bá đợc rộng rãi trong nhân dân thì Đảng Nhà nớc ta phải tiến hành mở các trờng đại học chuyên tâm nghiên cứu về Phật giáo Bên cạnh đó, Bộ Giáo Dục cũng có thể mở thêm khoa Phật giáo học tại Đại Học Văn Hoá Có nh vậy lớp trẻ chúng ta mới có thể tiếp nhận trực tiếp những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đợc Ngoài ra, . quan trọng và đáng lu tâm, đó là những giá trị và hạn chế của Phật giáo cùng ảnh hởng của Phật giáo tại Việt Nam hiện nay. Em xin cảm ơn thày giáo Tiến. tôn giáo của Thiền Phật giáo: Ngày nay, Thiền Phật giáo vẫn đang thể hiện giá trị độc đáo của triết học- tôn giáo Phật giáo trong văn hoá và
- Xem thêm -

Xem thêm: những giá trị và hạn chế của phật giáo cùng ảnh hưởng của phật giáo tới Việt Nam hiện nay, những giá trị và hạn chế của phật giáo cùng ảnh hưởng của phật giáo tới Việt Nam hiện nay, những giá trị và hạn chế của phật giáo cùng ảnh hưởng của phật giáo tới Việt Nam hiện nay, ảnh hởng tích cực của Phật giáo tại Việt Nam:, ảnh hởng tiêu cực của Phật giáo ở Việt Nam:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay