Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL

147 578 6
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:33

Trường THCS Trần Mai Ninh Giáo án Đại số lớp 8 Ngày soạn: 10/08/2014 Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Tiết: 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU. 1.Kiến thức : - Giúp HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - Biết vận dụng linh hoạt quy tắc để giải toán. 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ năng nhân đơn thức với đa thức, kỹ năng trình bày cho học sinh. 3.Thái độ: - Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu . Học sinh: Ôn lại quy tắc nhân một số với một tổng, quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu vấn đề,giảng giải vấn đáp,nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: ( 1ph) Nắm sỉ số. 2.Kiểm tra bài cũ: (7ph) Nêu quy tắc nhân một số với một tổng, quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ? Viết dạng tổng quát? 3. Nội dung bài mới: a/ Đặt vấn đề. (1ph) Quy tắc nhân đơn thức với đa thức chẳng khác gì quy tắc nhân một số với một tổng. A(B + C) = AB + AC b/ Triển khai bài.: HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG *Hoạt động 1:Quy tắc. (10ph) GV: Cho HS thực hiện ?1 ở SGK. Yêu cầu mỗi HS viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý rồi thực hiện các yêu cầu như ở SGK. HS: HS thưc hiện trên giấy nháp hs đã chuẩn bị sẵn. GV: Cùng HS thực hiện phép nhân 5x( 3x 2 - 4x +1) GV: Ta nói đơn thức 15x 3 - 20x 2 + 5x là tích của đơn thức 5x và đa thức 3x 2 - 4x +1 Vậy em nào có thể phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. HS: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa 1.Quy tắc: (Sgk) ?1 5x( 3x 2 - 4x +1) = = 5x.3x 2 - 5x.4x+ 5x.1 = 15x 3 - 20x 2 + 5x Giáo viên: Bùi Thị Hiền 1 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 thức rồi cộng các tích với nhau. *Hoạt đông 2: Vận dụng quy tắc ( 15ph) GV: Yêu cầu Hs thực hiện phép nhân (-2x 3 ).(x 2 + 5x - 2 1 ) HS: Lên bảng thực hiện. GV: Đưa đề bài tập ?2 và ?3 lên cho Hs quan sát. Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện các yêu cầu của ?2 và ?3 HS: Hoạt động theo nhóm và làm bài trên bảng phụ nhóm. GV: Các nhóm treo bài làm của mình lên bảng, Hs nhận xét kết quả của các nhóm. HS: HS các nhóm nhận xét bài làm của các nhóm khác GV: Nhận xét và sửa sai. * Quy tắc: (Sgk) 2.Áp dụng : Ví dụ: (-2x 3 ).(x 2 + 5x - 2 1 ) = (-2x 3 ).x 2 +(-2x 3 ).5x+(-2x 3 ).(- 2 1 ) = 2x 5 - 10x 4 + x 3 ?2 (3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 = 3x 3 y.6xy 3 - 2 1 x 2 .6xy 3 + 5 1 xy.6xy 3 = 18x 4 y 4 -3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 . ?3 S = ( ) ( ) [ ] 2 2.335 yyxx +++ = ( ) yyx .38 ++ = 2 38 yyxy ++ Khi x = 3 ; y = 2 thì diện tích mảnh vườn là : S = 8.3.2 + 3.2 + 2 2 = 58(m 2 ) 4.Củng cố: (10ph) - Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - Tính: (3xy - x 2 + y). 5 1 x 2 y ; x( x - y) + y(x + y) - Tìm x biết: 3x(12x -4) - 9x(4x - 3) = 30 5.Dặn dò: (2ph) - Học và nắm vững quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - Làm bài tập 1(a,c); 2(b); 3(b); 4/ SGK V. Rút kinh nghiệm : Giáo viên: Bùi Thị Hiền 2 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 Ngày soạn: 16/08/2014 Tiết: 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU. 1.Kiến thức : - Giúp HS nắm được quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Biết vận dụng linh hoạt quy tắc để giải toán. 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ năng nhân đa thức với đa thức,trình bày theo nhiêu cách khác nhau. 3.Thái độ: - Rèn khả năng thực hiện chính xác phép nhân đa thức với đa thức. II . CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, SGV,giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu . Học sinh: Bút dạ, ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức . III .PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu vấn đề,giảng giải vấn đáp,nhóm. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: ( 1ph) Nắm sỉ số. 2.Kiểm tra bài cũ: ( 6ph) Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. làm bài tập 10b(Sgk) 3. Nội dung bài mới: a/ Đặt vấn đề. (1ph) Như ta đã biết được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.Vậy để thực hiện phép nhân trên hai đa thức ta làm thế nào? Đó là nội dung bài học hôm nay. b/ Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG *Hoạt động 1:Quy tắc. (10ph) GV: Cho hai đa thức x-2 và 6x 2 - 5x +1 - Hãy nhân mổi hạng tử của đa thức x- 2 với đa thức 6x 2 - 5x +1 - Hãy cộng các hạng tử vừa tìm được. HS: Hoạt động theo GV:Gọi hs lên bảng làm . GV: Ta nói đa thức 6x 3 - 17x 2 + 11x - 2 là tích của đa thức x - 2 và 6x 2 - 5x +1 Vậy em nào có thể phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. HS: Phát biểu quy tắc trong Sgk. GV:Tích của hai đa thức là gì ? HS: Phát biểu nhận xét. GV: Yêu cầu Hs làm [?1] 1.Quy tắc: (Sgk) (x-2)( 6x 2 - 5x +1) = = x.( 6x 2 - 5x +1) -2.( 6x 2 - 5x +1) =6x 3 - 5x 2 + x - 12x 2 + 10x - 2 =6x 3 - 17x 2 + 11x - 2 * Quy tắc: (Sgk) *Nhận xét : Tích của hai đa thức là một đa thức. [?1] ( 2 1 xy - 1)( x 3 -2x-6) = 2 1 x 4 y -x 2 y -3xy -x 3 + 2x + 6 *Cách nhân thứ hai: (Sgk) 2.Áp dụng : [?2] Làm tính nhân. Giáo viên: Bùi Thị Hiền 3 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 Nhân đa thức 2 1 xy - 1 với đa thức x 3 -2x-6 HS: Lên bảng thực hiện. GV: Tìm cách giải thứ hai HS: Quan sát và rút ra cách nhân thứ hai. *Hoạt đông 2: Áp dụng ( 21ph) GV:Đưa đề bài tập [?2] và [?3] HS: Hoạt động theo nhóm . GV: Yêu cầu học sinh là bài tập 7a và 8a trong SGK. HS: Lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở. GV: Nhận xét và sửa sai. GV: Chiếu đề bài tập 9 Yêu cầu HS thảo luận nhóm điền vào ô trống về giá trị của biểu thức. HS: Thảo luận theo nhóm và đưa ra đáp án. GV: Cho HS các nhóm nhận xét kết quả của nhau a) (x+3)(x 2 + 3x - 5)= =x(x 2 + 3x - 5) + 3(x 2 + 3x - 5) =x 3 +3x 2 -5x + 3x 2 + 9x -15 =x 3 + 6x 2 + 4x - 15 b) (xy - 1)(xy + 5) =xy(xy + 5) - 1(xy + 5) =x 2 y 2 + 5xy -xy -5 = x 2 y 2 + 4xy - 5 [?3] Diện tích hình chữ nhật là: (2x + y)(2x - y) = (2x) 2 - y 2 = 4x 2 - y 2 Áp dụng. x=2,5 ; y = 1 S = 4.(2,5) 2 - 1 2 = 5 BT7a (Sgk). (x 2 - 2x + 1)(x - 1) = x 3 - x 2 +3x - 1 BT 8a (Sgk) (x 2 y 2 - 2 1 xy + 2y)(x - 2y) x 3 y 3 - 2 1 x 2 y + 2xy =2x 2 y 3 + xy 2 - 4y 2 BT9.(Sgk) Giá trị của x và y Giá trị của biểu thức (x- y)(x 2 + xy +y 2 ) x=-10; y = 2 -992 x = -1; y = 0 -1 x = 2; y = -1 9 4.Củng cố: (5ph) - Nhắc lại các cách nhân đa thức với đa thức. - Hướng dẩn các bài chưa làm được. 5.Dặn dò: (2ph) - Học và nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. - Làm bài tập 7,8,9(SBT). V. Rút kinh nghiệm Giáo viên: Bùi Thị Hiền 4 Giáo án Đại số lớp 8 Giá trị của x và y Giá trị của biểu thức (x- y)(x 2 + xy +y 2 ) x=-10; y = 2 x = -1; y = 0 x = 2; y = -1 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 Ngày soạn: 18/08/2014 Tiết: 3 LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU. 1.Kiến thức : - Giúp HS củng cố và nắm chắc quy tắc nhân đa thức với đa thức. 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. 3.Thái độ: - Rèn khả năng thực hiện nhanh nhẹn, chính xác . II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, SGV,giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu . Học sinh: Làm bài tập về nhà. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu vấn đề,giảng giải vấn đáp,nhóm. IV .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: (1ph) 2.Kiểm tra bài cũ : (6ph) Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. 3. Nội dung bài mới: a/ Đặt vấn đề. (1ph) Bạn vừa nhắc lại 2 quy tắc về phép nhân trên đa thức tiết học hôm nay thầy trò chúng ta cùng đi sâu áp dụng hai quy tắc này. b/ Triển khai bài. (30ph) HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG 1.Thực hiện phép tính. a)(x 2 - 2x + 3)( 2 1 x - 5) b) (x 2 - 2xy + y 2 )(x - y) GV: Chép đề lên bảng và gọi hai Hs thực hiện ,yêu cầu Hs dưới lớp làm vào giấy nháp HS:Thực hiện. GV: Cùng Hs nhận xét. 2.Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x. (x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7 GV: Với yêu cầu của bài toán ta phải làm gì? HS: Thực hiện các phép tính trên đa thứcvà rút gọn. GV:Yêu cầu Hs lên bảng thực hiện. 1.Bài tập 10 .(Sgk) Thực hiện phép tính. a) (x 2 - 2x + 3)( 2 1 x - 5) = 2 1 x(x 2 - 2x + 3) - 5(x 2 - 2x + 3) = 2 1 x 3 - x 2 + 2 3 x - 5x 2 + 10x - 15 = 2 1 x 3 - 6x 2 + 2 23 x - 15 b) (x 2 - 2xy + y 2 )(x - y) = x(x 2 - 2xy + y 2 ) - y(x 2 - 2xy + y 2 ) = x 3 - 2x 2 y + xy 2 - yx 2 + 2xy 2 - y 3 = x 3 - 3x 2 y + 3xy 2 - y 3 2.Bài tập 11(Sgk) Ta có: (x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7 Giáo viên: Bùi Thị Hiền 5 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 3. Tính giá trị của biểu thức . P = (x 2 - 5)(x+3) + (x+4)(x-x 2 ) trong các trường hợp sau. a) x = 0 ; b) x= 15 c) x = -15 ; d) x = 0,15 GV: Cho học sinh hoạt động theo nhóm 4. Tìm x biết: (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 GV: Yêu cầu Hs lên thực hiện. GV:Nhận xét và sửa sai. 5.Tìm ba số tự nhiên liên tiếp,biết tích hai số sau lớn hơn tích hai số đầu là 192. HS: 1 em lên bảng thực hiện,dưới lớp quan sát nhận xét . = 2x 2 + 3x - 10x - 15 - 2x 2 + 6x +x+7 = -15 +7 = -8 Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến x. 3.Bài tập 12.(Sgk) Ta có: P = (x 2 - 5)(x+3) + (x+4)(x-x 2 ) =x 3 - 5x + 3x 2 - 15 +x 2 - x 3 + 4x - 4x 2 =-x - 15 a) x = 0 thì P = 15 b) x=15 thì P = -30 c) x= -15 thì P = 0 d) x = 0,15 thì P = - 15,15 4.Bài tập 13: (Sgk) Tìm x biết : (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 ⇔48x 2 -12x- 20x+5 +3x -48x 2 -7 +112x =81 ⇔ 83x = 83 ⇔ x = 1. 5.Bài tập 14. 3 số tự nhiên liên tiếp là: n-1,n,n+1 Ta có: n(n+1) - n(n-1) = 192 ⇒ n = 96 Vậy ba số cần tìm là : 95; 96;97 4.Củng cố: (2ph) Nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. Cách áp dụng các quy tắc nhân để thực hiện các bài toán liên quan. 5.Dặn dò: (5ph) - Học bài theo SGK, ôn lại các quy tắc đã học. - Làm bài tập 15(Sgk) và 10(SBT). - Tính các tích sau: a) (a + b)(a + b). b) (a - b)(a - b). (a - b)(a + b). V. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….,…………………… Giáo viên: Bùi Thị Hiền 6 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 Ngày soạn: 20/08/2014 Tiết 4 BÀI 3: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I . MỤC TIÊU. 1.Kiến thức : - Giúp HS nắm được các hằng đẳng thức, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu của hai bình phương. 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vận dụng để giải các bài tập đơn giản, rèn khả năng quan sát để sử dụng hằng đẳng thức phù hợp. 3.Thái độ: - Rèn khả năng thực hiện nhanh nhẹn, chính xác . II . CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, SGV,giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu . Học sinh: Làm bài tập về nhà. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu vấn đề,giảng giải vấn đáp,nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: (1ph) Nắm sỉ số lớp. 2.Kiểm tra bài cũ: (5ph) HS1: Chửa bài tập 15a(Sgk) HS2: Chửa bài tập 15b(Sgk) 3. Bài mới: a/ Đặt vấn đề. (1ph) Các em thấy hai bài toán trên có quy luật gì? liệu bài tập nào có dạng trên đều biến đổi như thế không, làm thế nào để viết nó dưới dạng công thức? Đó là nội dung bài học hôm nay. b/ Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG *Hoạt động 1: Bình phương của một tổng (11 ph) GV: HS: Lên bảng thực hiện. GV: Em có nhận xét gì về diện tích hình vuông bên cạnh? GV:Chốt lại và ghi công thức lên bảng. GV:Em nào có thể ohát biểu thành lời đẳng thức trên? HS:Trả lời. Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng hai lần tích số thứ nhất và số thứ hai cộng bình phương số thứ hai. GV: Tổ chức Hs làm ?2 phần áp dụng. HS: Hoạt động theo nhóm . 1. Bình phương của một tổng ?1 ( a+b)(a+b) = a 2 + 2ab + b 2 TQ: (A+B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 Áp dụng: a) (a + 1) 2 = a 2 + 2a + 1 b)x 2 + 4x + 4 = ( x + 2) 2 c) 51 2 = (50+1) 2 = 50 2 + 2.50 + 1 2 Giáo viên: Bùi Thị Hiền 7 Giáo án Đại số lớp 8 a b a b b 2 a 2 ab ab Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 GV Hs nhận xét. *Hoạtđộng2:Bình phương một hiệu.(10ph) GV: Gọi hs làm ?3 HS: Dựa vào đẳng thức một để thực hiện. GV:Chốt lại và yêu cầu Hs cho biết công thức tổng quát. HS:Viết công thức. GV:Phát phiếu học tập ghi ?4 cho Hs và yêu cầu các em thực hiện theo nhóm. HS: Hoạt động theo nhóm trên giấy nháp. GV:Thu bài và nhận xét kết quả của từng nhóm. *Hoạt động 3: Hiệu của hai bình phương. (13 ph) GV:Yêu cầu Hs là ?5 HS: Làm ?5 và phát hiện công thức. GV: Em nào có thể phát biểu thành lời công thức trên. HS: Hoạt động theo nhóm là ?6 trên giấynháp. GV: Nhận xét và chốt lại công thức. GV: Đưa đề bài tập ?7 lên bảng máy chiếu GV: Cho HS thảo luận và trình bày HS: Ý kiến của em: - Hương nhận xét sai. - Cả hai bạn đều trả lời đúng. - Hằng đẵng thức mới là: (A - B) 2 = (B - A) 2 =2601 301 2 = 90601 2. Bình phương một hiệu. A,B là hai biểu thức tuỳ ý. TQ: (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 ?4 1. Phát biểu thành lời. 2. Áp dụng: a) (x- 2 1 ) 2 = x 2 - x + 4 1 b)(2x -3y) 2 = 4x 2 - 12xy + 9y 2 c)99 2 = (100 - 1) 2 = 9801. 3.Hiệu của hai bình phương. A,B là hai biểu thức tuỳ ý. TQ: A 2 - B 2 = (A-B)(A+B) Áp dụng: a)(x+1)(x-1) = x 2 -1 b) (x-2y)(x+2y) = x 2 - 4y 2 c) 56.64 = (60 - 4)(60 + 4) =60 2 - 4 2 = 3584 ?7 Chú ý: (A - B) 2 = (B - A) 2 4.Củng cố: (2ph) - Nhắc lại các hằng đẳng thức bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu của hai bình phương. - Các phương pháp phân tích tổng hợp. 5.Dặn dò: (2ph) - Nắm chắc các hằng đẳng thức bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu của hai bình phương. - Làm bài tập 16,17,18,19 Sgk. - Tiết sau luyện tập. *Rút kinh nghiệm : Giáo viên: Bùi Thị Hiền 8 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 Ngày soạn: 22/08/2014 Tiết 5 LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU. 1.Kiến thức : Giúp HS củng cố và nắm chắc các hằng đẵng thức bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu của hai bình phương. 2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng thành thạo các hàng đẵng thức, kỉ năng phân tích phán đoán để sử dụng đúng hằng đẵng thức. 3.Thái độ: Rèn khả năng thực hiện nhanh nhẹn, chính xác . II .CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, SGV,giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu . Học sinh: Làm bài tập về nhà. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu vấn đề,giảng giải vấn đáp,nhóm. IV . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: (1ph) Nắm sỉ số. 2.Kiểm tra bài cũ : (7ph) - Phát biểu các hằng đẵng thức đáng nhớ đã học. - Chửa bài tập 16a,16b. 3. Nội dung bài mới: a/ Đặt vấn đề. (1ph) Tiết học trước ta đã nắm được ba hằng đẵng thức đầu tiên, hôm nay ta cùng đi áp dụng để giải bài tập. b/ Triển khai bài. (32ph) HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG GV: Đưa đề lên bảng và cho Hs nhận xét. HS: Kết quả trên là sai. GV: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương một tổng hoặc một hiệu. a) 9x 2 - 6x + 1; b) (2x + 3y) 2 + 2.(2x + 3y) +1. Hãy nêu một đề bài tương tự. HS:Làm vào giấy nháp . GV: Thu bài và cùng Hs nhận xét, hướng dẫn lại phương pháp là bài dạng như thế này. GV: Đưa đề bài tập sau lên bảng: Chứng minh rằng: 1.Bài tập 20: Kết quả x 2 + 2xy + 4y 2 = (x + 2y) 2 là sai. 2.Bài tập 21: a) 9x 2 - 6x + 1 = (3x-1) 2 b) (2x + 3y) 2 + 2.(2x + 3y) +1 = (2x+3y+1) 2 Nêu đề bài tương tự: 4x 2 - 4x + 1 3.Bài tập 23. Chứng minh: Giáo viên: Bùi Thị Hiền 9 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2015 (a+b) 2 = (a-b) 2 + 4ab; (a-b) 2 = (a+b) 2 - 4ab; (a+b) 2 = (a-b) 2 + 4ab VT = a 2 - 2ab +b 2 +4ab = a 2 + 2ab +b 2 = =(a+b) 2 =VP. *(a-b) 2 = (a+b) 2 - 4ab Tương tự: Ta có:VT = (a+b) 2 - 4ab = a 2 +2ab +b 2 - 4ab =(a - b) 2 = VP. Áp dụng: a) Tính (a-b) 2 , biết a+b =7 và a.b = 12 b)Tính (a+b) 2 , biết a-b = 20 và a.b = 3 HS: 2 em xung phong thực hiện, học sinh dưới lớp làm vào giấy nháp. GV: Lưu ý đây là dạng toán thực hiện biến đổi trên biểu thức các em phải nắm thật chắc các bài toán tựa như thế này. GV: Gọi Hs ở dưới nhận xét. GV: Đưa bảng phụ có đề sau: Điền và chổ trống để được dạng hằng đẵng thức. a) x 2 + 6xy + …= (… + 3y) 2 b) …- 10xy + 25y 2 = (…-…) Áp dụng: a) (a-b) 2 = 7 2 - 4.12 =49 - 48 =1 b) (a+b) = 20 2 + 4.3 = 400 +12 = 412. 4. Điền và chổ trống để được dạng hằng đẵng thức . a) x 2 + 6xy + 9y 2 = (x+ 3y) 2 b) x 2 - 10xy + 25y 2 = (x - 5y) 2 4.Củng cố: (2ph) - Nhắc lại các hằng đẵng thức đã sử dụng trong các bài tập trên. - Phương pháp giải các bài trên. 5.Dặn dò: (2ph) - Học bài theo vở. - Làm bài tập 22,24,25(Sgk) 6. Rút kinh nghiệm : Giáo viên: Bùi Thị Hiền 10 Giáo án Đại số lớp 8 [...]... DUNG Giáo viên: Bùi Thị Hiền 23 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh *Hoạt động 1: Các bài toán phân tích (22’) GV: Đưa đề bài tập lên bảng phụ Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x2 - xy + x - y b) 3x2 - 3xy - 5x +5y Năm học 2014 -2 015 1.Bài tập 47/SGK x2 - xy + x - y = (x2 - xy) + (x - y) = x(x - y) + (x - y) = (x - y)(x + 1) b) 3x2 - 3xy - 5x +5y = (3x2 - 3xy) - (5x - 5y) = 3x(x - y) -. .. x(x - 2) + x - 2 = 0 x(x - 2) + (x - 2) = 0 (x - 2)( x + 1) = 0 x - 2 = 0 hoặc x + 1 = 0 Hay x = 2 hoặc x = -1 b) x(x-3) - x+3 = 0 5x(x-3) - (x-3) = 0 1 5 Giáo viên: Bùi Thị Hiền 24 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015 4.Củng cố: (5’) - Nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mới - Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: Đa thức x3 - 3x2y + 3xy2 - x + y -. .. cho 3x2 - 6x = 0 GV hướng dẫn như gợi ý ở SGK Năm học 2014 -2 015 2.Áp dụng: ?1 x2 - x = x.x - x.1 = x(x - 1) 5x2(x - 2y) - 15x(x -2 y) = 5x.(x - 2y).x - 5x.(x - 2y).3 = 5x(x - 2y)(x - 3) c) 3(x - y) - 5x(y - x) = 3(x - y) + 5x(x - y) = (x -y)(3 + 5x) Chú ý : A = -( -A) ?2 Tìm x sao cho 3x2 - 6x = 0 4.Củng cố: (5’) - Nhắc lại cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung - Bài... 2x + 1 - y2 = (x+1)2 - y2 =(x+1-y)(x+1+y) Thay x = 94,5 và y = 4,5 vào ta có (94,5 +1 - 4,5)(94,5 +1 +4,5) = 100.91 = 9100 26 Bài tập BT51c /SGK 2xy - x2 - y2 + 16 = 16 - (x2 - 2xy + y2) = 42 - (x - y)2 = (4+ x - y)(4 - x +y) BT52 /SGK Ta có: (5n + 2)2 - 4 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015 =(5n + 2 - 2)(5n+2+2) =5n(5n+4) Vậy luôn chia hết cho 5 4.Củng cố: (2’) - Nhắc... a) Tính: (x - 1 3 ) b) Tính: (x - 2y)3 3 Năm học 2014 -2 015 2 Lập phương một hiệu (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 * Áp dụng: a) Tính: (x - 1 3 1 1 ) = x 3 - x2 + x + 27 3 3 b) Tính: (x - 2y)3 = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3 c) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 1/ (2x - 1)2 = (1 - 2x)2 Đ 2/ (x - 1)3 = (1 - x)3 S 3 3 3/ (x + 1) = (1 + x) Đ 2 2 4/ x -1 = 1 - x S 2 2 5/ (x - 3) = x - 2x + 9 S c)... (b - a)3 Ta có: (a - b)3 = [ (-1 )(b - a)] 3 = (-1 )3(b-a)3 = - (b - a)3 Vậy (a - b)3 = - (b - a)3 CM: (-a - b)2 = (a + b)2 Ta có: (-a - b)2 = [ (-1 )(a + b)] 2 = (-1 )2(a + b)2 = (a + b)2 Vậy (-a - b)2 = (a + b)2 4.Củng cố: (2ph) - Nhắc lại các hằng đẳng thức đã sử dụng trong các bài tập trên - Phương pháp giải các bài trên 5.Dặn dò: (2ph) - Học bài theo vở - Làm bài tập còn lại(Sgk) - Chuẩn bị tốt bài... và a + b = -5 , ta có: ở bảng a3 + b3 = (-5 )3 - 3.6. (-5 ) GV: Nhận xét kết quả bài làm của HS = -1 25 + 90 GV:Đưa đề bài tập 34b/SGK lên bảng: = -3 5 3 3 3 Rút gọn: (a + b) - (a - b) - 2b Bài 34/SGK: Rút gọn HS: 1 em xung phong thực hiện, học sinh dưới (a + b)3 - (a - b)3 - 2b3 lớp làm vào giấy nháp = a3 + 3a2b + 3ab2 + b 3- a3 + 3a2b - 3ab2 + b 3Giáo viên: Bùi Thị Hiền 15 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS... BỊ: Giáo viên: SGK, SGV ,giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu Học sinh: Làm bài tập về nhà Giáo viên: Bùi Thị Hiền 29 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015 III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: (1’) Nắm sỉ số 2.Kiểm tra bài cũ: (7’) HS1: Làm bài tập 55a HS2: Nhắc lại quy tắc chia hai luỹ thừa cùng cơ số đã học ở lớp. .. xét Năm học 2014 -2 015 và bỏ bớt một số bước trung gian BT 66(Sgk) Tả lời: -Bạn Quang đúng *Hoạt động 2: Áp dụng (14 ‘) -Bạn Hà sai GV: Cho học sinh hoạt động theo nhóm làm [? 2.Áp dụng: 2] a) Khi thực hiện phép chia [?2] 4 2 2 5 2 (4x - 8x y + 12x y): (-4 x ), bạn Hoa viết: a)Bạn Hoa làm vậy là đúng 4 2 2 5 2 2 2 3 (4x - 8x y +12x y) = -4 x (-x + 2y - 3x y) Nên (4x 4- 8x2y2+ 12x5y): (-4 x2) = -x2 + 2y 2-. .. 5x -2 ):(x2 - x +1) GV:Đây là phếp chia của gì? HS:Trả lời và lên bảng trình bày x2 - x +1 2x2+3x - 2 3x3 - 5x2 + 5x -2 3x3 - 3x2 + 3x GV:Nhận xét két quả -2 x2 + 2x -2 -2 x2 + 2x -2 0 *Bài tập 3 a) (4x2 - 9y2):(2x - 3y) = =(2x + 3y)(2x - 3y):(2x - 3y) = =2x + 3y b) (x 2- 3x + xy - 3y):(x+y) = 3 Tính nhanh a) (4x2 - 9y2):(2x - 3y) b) (x 2- 3x + xy - 3y):(x+y) GV:Làm thế nào để thực hiện phép chia trên Giáo . biết : (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 ⇔48x 2 -1 2x- 20x+5 +3x -4 8x 2 -7 +112x =81 ⇔ 83 x = 83 ⇔ x = 1. 5.Bài tập 14. 3 số tự nhiên liên tiếp là: n-1,n,n+1 Ta có: n(n+1) - n(n-1) = 192 ⇒. phương. - Làm bài tập 16,17, 18, 19 Sgk. - Tiết sau luyện tập. *Rút kinh nghiệm : Giáo viên: Bùi Thị Hiền 8 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015 Ngày soạn: 22/ 08/ 2014 Tiết. + b) 3 - (a - b) 3 - 2b 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 - a 3 + 3a 2 b - 3ab 2 + b 3 - Giáo viên: Bùi Thị Hiền 15 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL, Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL, Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay