Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ

81 361 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 08:35

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu Trong những năm gần đây với chính sách mở cửa của đảng và nhà nớc, nền kinh tế Việt Nam đã có những phát triển đáng kinh ngạc không chỉ với ngời dân Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Sự phát triển của nền kinh tế đất nớc đã làm cho đời sống của ngời dân đợc tăng nên.Để có đợc điều đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động ngoại thơng nói chung và hoạt động gia công quốc tế nói riêng. Việt Nam là một đất nớc có nguồn tài nguyên rất phong phú và đa dạng, trong các nguồn tài nguyên đó thì với nguồn lao động rồi dào và trình độ cao vẫn cha đợc khai thác triệt để. Trong điều kiện hiện nay,nền kinh tế vẫn còn khó khăn ,thiếu vốn, thiếu công nghệ, một số mặt hàng của Việt Nam có uy tín trên thơng trờng quốc tế vẫn còn hạn chế thì việc đẩy mạnh hoạt động gia công xuất khẩu để khai thác hết lợi thế so sánh của đất nớc là rất cần thiết. Đây là lý do để Em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng. Mục đích nghiên cứu chủ yếu của tôi là dựa vào sự phân tích thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu của công ty may Chiến Thắng để đa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty. Trong đề tài này phơng pháp nghiên cứu chủ yếu là dùng phơng pháp duy vật biện chứng dựa vào số liệu thực tế của công ty để phân tích.Kết cấu của đề tài bao gồm: Chơng I: Gia công xuất khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân Đa ra những vấn đề chung nhất về cơ sở lý thuyết của hoạt động gia công xuất khẩu những đặc điểm và những yếu tố ảnh hởng đến nó. Chơng II: Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tóm tắt quá trình hình thành, những kết quả đạt đợc của công ty và phân tích thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu của công ty trong những năm gần đây. Chơng III: Một số giải pháp chính nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng. Đa ra những ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động gia công xuất khẩu tại công ty may Chiến Thắng Vì trình độ có hạn và thời gian thực tế tại công ty không nhiều nên những giải pháp đa ra không thể bao quát hết đợc những vấn đề đang còn tồn tại trong hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty. Em xin chân thành cảm ơn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I: cơ sở lý luận về gia công xuất khẩu I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của gia công xuất khẩu. 1.Khái niệm . Gia công quốc tế là một phơng thức khá phổ biến trong buôn bán ngoại thơng của nhiều nớc trên thế giới. Gia công quốc tế có thể đợc quan niệm theo nhiều cách khác nhau nhng theo cách hiểu chung nhất thì gia công quốc tế là hoạt động kinh doanh thơng mại trong đó một bên(gọi là bên nhận gia công ) nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của một bên khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến thành ra thành phẩm, giao lại cho bên đặt gia công và nhận thù lao(gọi là phí gia công). Nh vậy trong hoạt động gia công quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất. Nh vậy, gia công quốc tế là sự cải tiến đặc biệt các thuộc tính riêng của đối tợng lao động (nguyên liệu hoặc bán thành phẩm ) đợc tiến hành một cách sáng tạo và có ý thức nhằm tạo cho sản phẩm một giá trị sử dụng nào đó. Bên đặt gia công có thể giao toàn bộ nguyên vật liệu hoặc chỉ nguyên vật liệu chính hoặc bán thành phẩm có khi gồm cả máy móc thiết bị, chuyên gia cho bên nhận gia công. Trong trờng hợp không giao nhận nguyên vật liệu chính thì bên đặt gia công có thể chỉ định cho bên kia mua nguyên vật liệu ở một địa điểm nào đó với giá cả đợc ấn định từ trớc hoặc thanh toán thực tế trên hoá đơn. Còn bên nhận gia công có nghĩa vụ tiếp nhận hoặc mua nguyên vật liệu sau đó tiến hành gia công, sản xuất theo đúng yêu cầu của bên đặt gia công cả về số lợng chủng loại, mẫu mã, thời gian. Sau khi hoàn thành quá trình gia công thì giao lại thành phẩm cho bên đặt gia công và nhận một khoản phí gia công theo thoả thuận từ trớc. Khi hoạt động gia công vợt ra khỏi biên giới quốc gia gọi là gia công quốc tế. Các yếu tố sản xuất có thể đa vào thông qua nhập khẩu để phục vụ quá trình gia công. Hàng hoá sản xuất ra không phải để tiêu dùng trong nớc mà để xuất khẩu thu ngoại tệ chênh lệch giá phụ liệu cung cấp tiền công và chi phí khác đem lại. Thực chất gia công xuất khẩu là hình thức xuất khẩu lao động nhng là lao động dới dạng sử 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dụng thể hiện trong hàng hoá chứ không phải xuất khẩu nhân công ra nớc ngoài. 2. Đặc điểm . Trong gia công quốc tế hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất. Mối quan hệ giữa bên đặt gia công với bên nhận gia công đợc xác định trong hợp đồng gia công. Trong quan hệ hợp đồng gia công, bên nhận gia công chịu mọi chi phí và rủi ro của quá trình sản xuất gia công. Trong quan hệ gia công bên nhận gia công sẽ thu đợc một khoản tiền gọi là phí gia công còn bên đặt gia công sẽ mua lại toàn bộ thành phẩm đợc sản xuất ra trong quá trình gia công. Trong hợp đồng gia công ngời ta qui cụ thể các điều kiện thơng mại nh về thành phẩm, về nguyên liệu, về giá cả gia công, về nghiệm thu, về thanh toán, về việc giao hàng. Về thực chất, gia công quốc tế là một hình thức xuất khẩu lao động nhng là lao động đợc sử dụng, đợc thể hiện trong hàng hoá chứ không phải là xuất khẩu lao động trực tiếp. 3. Vai trò. Ngày nay gia công quốc tế khá phổ biến trong buôn bán ngoại thơng của nhiều nớc. Đối với bên đặt gia công, phơng thức này giúp họ lợi dụng đ- ợc giá rẻ về nguyên liệu phụ và nhân công của nớc nhận gia công.Đối với bên nhận gia công,phơng thức này giúp họ giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động trong nớc hoặc nhận đợc thiết bị hay công nghệ mới về cho nớc mình, nhằm xây dựng một nền công nghiệp dân tộc. Nhiều nớc đang phát triển đã nhờ vận dụng phơng thức gia công quốc tế mà có đợc một nền công nghiệp hiện đại, chẳng hạn nh Hàn Quốc,Thái Lan, Xingapo . 3.1. Đối với nớc đặt gia công : - khai thác đợc nguồn tài nguyên và lao độngtừ các nớc nhận gia công . - có cơ hội chuyển giao công nghệ để kiếm lời. 3.2. Đối với nớc nhận gia công : - Góp phần từng bớc tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh. Thông qua phơng thức gia công 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quốc tế mà các nớc kém phát triển với khả năng sản xuất hạn chế có cơ hội tham gia vào phân công lao động quốc tế, khai thác đợc nguồn tài nguyên đặc biệt là giải quyết đợc vấn đề việc làm cho xã hội. Đặc gia công quốc tế không những cho phép chuyên môn hoá với từng sản phẩm nhất định mà chuyên môn hoá trong từng công đoạn, từng chi tiết sản phẩm. - Tạo điều kiện để từng bớc thiết lập nền công nghiệp hiện đại và quốc tế hoá: 1. Chuyển dịch cơ cấu công nghhiệp theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá. 2. Nâng cao tay nghề ngời lao động và tạo dựng đội nguz quản lý có kiến thức và kinh nghiệm trong việc tham gia kinh doanh trên thị trờng quốc tế và quản lý nền công nghiệp hiện đại. 3. Góp phần tạo nguồn tích luỹ với khối lợng lớn. 4. Tiếp thu những công nghệ quản lý và công nghệ sản xuất hiện đại thông qua chuyển giao công nghệ. Đối với Việt Nam nhờ vận dụng đợc phơng thức này đã khai thác đợc mặt lợi thế rất lớn về lao động và đã thu hút đợc thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc và giải quyết đợc công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân. Nâng cao tay nghề và kiến thức cho ngời lao động. Tiếp cận và học hỏi các kiểu quản lý mới, mở rộng thị trờng tiêu thụ, tăng cờng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại với các nớc, góp phần thúc đẩy nhanh công việc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n- ớc. II. Các hình thức gia công xuất khẩu. Có nhiều tiêu thức để phân loại gia công quốc tế nh phân loại theo quyền sở hữu nguyên vật liệu trong quá trình gia công, phân loại theo giá cả gia công hoặc phân loại theo công đoạn sản xuất. 1.Xét về quyền sở hữu nguyên liệu. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. 1 Phơng thức nhận nguyên vật liệu, giao thành phẩm Đây là phơng thức khai của hoạt động gia công xuất khẩu. Trong ph- ơng thức này, bên đặt gia công giao cho bên nhận gia công nguyên vật liệu, có khi cả các thiết bị máy móc kỹ thuật phục vụ cho quá trình gia công. Bên nhận gia công tiến hành sản xuất gia công theo yêu cầu và giao thành phẩm, nhận phí gia công. Trong quá trình sản xuất gia công, không có sự chuyển đổi quyền sở hữu về nguyên vật liệu. Tức là bên đặt gia công vẫn có quyền sở hữu về nguyên vật liệu của mình. ở nớc ta, hầu hết là đang áp dụng phơng thức này. Do trình độ kỹ thuật máy móc trang thiết bị của ta còn lạc hậu, cha đủ điều kiện để cung cấp nguyên vật liệu, thiết kế mẫu mã . nên việc phụ thuộc vào nớc ngoài là điều không thể tránh khỏi trong những bớc đi đầu tiên của gia công xuất khẩu. Ph- ơng thức này có kiểu dạng một vài điểm trong thực tế. Đó là bên đặt gia công có thể chỉ giao một phần nguyên liệu còn lại họ giao cho phía nhận gia công tự đặt mua tại các nhà cung cấp mà họ đã chỉ định sẵn trong hợp đồng. 1.2 Phơng thức mua đứt, bán đoạn. Đây là hình thức phát triển của phơng thức gia công xuất khẩu nhận nguyên liệu và giao thành phẩm. ở phơng thức này, bên đặt gia công dựa trên hợp đồng mua bán, bán đứt nguyên vật liệu cho bên nhận gia công với điều kiện sau khi sản xuất bên nhận gia công phải bán lại toàn bộ sản phẩm cho bên đặt gia công. Nh vậy, ở phơng thức này có sự chuyển giao quyền sở hữu về nguyên vật liệu từ phía đặt gia công sang phía nhận gia công. Sự chuyển đổi này làm tăng quyền chủ động cho phía nhận gia công trong quá trình sản xuất và định giá sản phẩm gia công. Ngoài ra, việc tự cung cấp một phần nguyên liệu phụ của bên nhận gia công đã làm tăng giá trị xuất khẩu trong hàng hoá xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động gia công. 1.3 Phơng thức kết hợp. Đây là phơng thức phát triển cao nhất của hoạt động gia công xuất khẩu đ- ợc áp dụng khi trình độ kỹ thuật, thiết kế mẫu mã của ta đã phát triển cao. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi đó bên đặt gia công chỉ giao mẫu mã và các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Còn bên nhận gia công tự lo nguyên vật liệu, tự tổ chức quá trình sản xuất gia công theo yêu cầu của bên đặt gia công. Trong phơng thức này, bên nhận gia công hầu nh chủ động hoàn toàn trong quá trình gia công sản phẩm, phát huy đợc lợi thế về nhân công cũng nh công nghệ sản xuất nguyên phụ liệu trong nớc. Phơng thức này là tiền đề cho công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu phát triển. 2. Xét về mặt giá cả gia công. 2.1 Hợp đồng thực thi thực thanh. Trong phơng thức này ngời ta qui định bên nhận gia công thanh toán với bên đặt gia công toàn bộ những chi phí thực tế của mình cộng với tiền thù lao gia công. Đây là phơng thức gia công mà ngời nhận gia công đợc quyền chủ động trong việc tìm các nhà cung cấp nguyên phụ liệu cho mình. 2.2. Hợp đồng khoán. Trong phơng thức này, ngời ta xác định một giá định mức cho mỗi sản phẩm, bao gồm chi phí định mức và thù lao định mức. chi phí thực tế của bên nhận gia công là bao nhiêu đi nữa, hai bên vẫn thanh toán với nhau theo giá định mức đó. Đây là phơng thức gia công mà bên nhận phải tính toán một cách chi tiết các chi phí sản xuất về nguyên phụ liệu nếu không sẽ dẫn đến thua thiệt. 3.Xét về số bên tham gia quan hệ gia công. 3.1 Gia công hai bên . Trong phơng thức này, hoạt động gia công chỉ bao gồm bên đạt gia công và bên nhận gia công. Mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất đều do một nhận gia công làm còn bên đặt gia công có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ phí gia công cho bên nhận gia công. 3.2 Gia công nhiều bên. Phơng thức này còn gọi là gia công chuyển tiếp, trong đó bên nhận gia côngmột số doanh nghiệp mà sản phẩm gia công của đơn vị trớc là đối t- 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ợng gia công của đơn vị sau, còn bên đặt gia công vẫn chỉ là một. Phơng thức này chỉ thích hợp với trờng hợp gia công mà sản phẩm gia công phải sản xuất qua nhiều công đoạn. Đây là phơng thức gia công tơng đối phức tạp mà các bên nhận gia công cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau thì mới bảo đảm đợc tiến độ mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng gia công. III. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động gia công xuất khẩu. 1. Nhóm nhân tố khách quan. 1.1 Xu hớng toàn cầu hoá và tự do hoá thơng mại. Hiện nay xu hớng toàn cầu hoá và tự do hoá thơng mại nhiều nhà kinh tế trên thế giới xem là một xu hớng phát triển khách quan tất yếu của nền kinh tế khu vực thế giới.Xu hớng này tạo ra sự thâm nhập thị trờng thuận lợi hơn cho các nớc đang phát triển.Sự nhạy bén của các chính phủ và sức mạnh của các quy tắc song phơng có tác dụng chế ngự khả năng quay trở lại của các biện pháp buôn bán nghiêm ngặt. Hơn nữa, sự hoạt động của các tổ chức kinh tế thơng mại khu vực,thế giới nh AFTA,WTO. . Có vai trò nh một xung lực thúc đẩy cho hệ thống tự do hoá thơng mại bao gồm cả việc thực hiện vòng đàm phán URUGUAY và việc đa vào các hiệp định mới.Đối với hàng dệt, may. Sự liên kết sản phẩm theo hiệp định về hàng dệt may mặc (ATC) vẫn tiếp tục với việc giảm khá nhiều biện pháp bảo vệ chuyển tiếp. Mặt khác, sự tăng trởng Ngoại Thơng nhanh của các nớc đang phát triển trong vài thập kỷ qua trong khi thị trờng đã có dấu hiệu bão hoà đang tăng mức độ cạnh tranh giữa các nớc xuất khẩu có cơ cấu xuất khẩu giống nhau. Có một số nguyên nhân chính làm suy giảm xuất khẩu và cũng là yếu tố làm sự cạnh tranh trở lên sâu sắc hơn,đó là: Sự suy giảm tăng trởng xuất khẩu gần đây do sự hội tụ bất thờng của những yếu tố tiêu cực có tính chu kỳ trong nền kinh tế thế giới và cả trong nền kinh tế khu vực nh: Sự suy giảm nhu cầu nhập khẩu do sự giảm sút tăng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trởng ở Nhật,Tây âu và Mỹ. Sự lên giá của tỷ giá thực ở một số nớc Đông á làm giảm xuất khẩu ở khu vực này . Đối tợng cạnh tranh thay đổi do chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu:các nớc Châu á có xu hớng cạnh tranh mạnh với nhau hơn là các đối thủ xuất khẩu trên thế giới do tính tơng đồng ngày càng cao trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Các đối thủ cạnh tranh dựa vào mức chi phí thấp hơn nhờ xuất khẩu các mặt hàng có tỷ lệ lao động cao nh gia công xuất khẩu may mặc đang chịu sức ép lớn do sự tham gia nhanh của Trung quốc vào thị trờng thế giới. 1.2. Nhân tố pháp luật. Hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ gia công quốc tế bao gồm hệ thống luật thơng mại quốc gia, luật quốc tế và các tập quán thơng mại quốc tế. Hệ thống pháp luật của một quốc gia có tác dụng khuyến khích hoặc hạn chế công tác xuất khẩu thông qua luật thuế, các mức thuế cụ thể, quy định về phân bổ hạn ngạch, các thủ tục hải quan 1.3. Nhân tố về công nghệ. Hiện nay khoa học công nghệ trong các lĩnh vực của ngành kinh tế rất đợc chú trọng bởi các lợi ích mà nó mang lại. Yếu tố công nghệ có tác động làm tăng hiệu quả của công tác xuất khẩu. Nhờ sự phát triển của hệ thống bu chính viễn thông các doanh nghiệp ngoại thơng có thể đàm thoại trực tiếp với khách hàng qua telex, fax, telephone, internet thu hẹp khoảng cách về không gian và thời gian để giảm bớt chi phí. Hơn nữa các doanh nghiệp có thể nắm vững các thông tin về thị trờng nớc ngoài bằng các phơng tiện truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, yếu tố công nghệ còn tác động đến quá trình sản xuất, gia công chế biến hàng xuất khẩu, khoa học công nghệ còn tác động đến các lĩnh vực nh vận tải, dịch vụ ngân hàng đó cũng là yếu tố tác động đến công tác xuất khẩu. 1.4. Các nhân tố khác. Giá cả: vấn đề giá cả hàng hóa trong cơ chế thị trờng rất phức tạp vì mỗi thị trờng có một mức giá khác nhau với cùng một loại hàng hóa. Do vậy 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 các doanh nghiệp cần phải phán đoán để lựa chọn các mặt hàng xuất khẩu sao cho phù hợp với thị trờng về giá cả và sở thích. Dịch vụ : thơng mại rất cần thiết đối với sự phát triển của sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú. Dịch vụ xuất hiện ở mọi giai đoạn của hoạt động bán hàng. Nó hỗ trợ trớc, trong và sau bán hàng. Dịch vụ trớc khi bán hàng nhằm chuẩn bị cho thị trờng tiêu thụ, khuếch trơng, thu hút sự chú ý của khách hàng. Dịch vụ trong quá trình bán hàng nhằm tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Còn trong dịch vụ sau khi bán hàng nhằm tái tạo lại nhu cầu của khách hàng. Ngày nay các dịch vụ thơng mại rất quan trọng nó thúc đẩy quá trình hoạt động của công tác xuất khẩu, các dịch vụ thơng mại quan trọng nh dịch vụ vận tải, dịch vụ bu chính viễn thông, dịch vụ tài chính tín dụng 2. Những nhân tố chủ quan. 2.1.Chủ trơng ,chính sách của Việt Nam. Là một nớc đi sau, chúng ta có điều kiện học hỏi và rút ra kinh nghiệm từ một số nớc đi trớc trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Một trong những biểu hiện đó là việc thay thế chính sách thay thế nhập khẩu bằng việc hớng vào xuất khẩu, nội dung của chính sách này bao gồm: Hội nhập nhằm mở rộng thị trờng xuất khẩu qua việc tham gia các tổ chức kinh tế, thơng mại đa biên, mở rộng quan hệ thơng mại song biên tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế trong nớc có cơ hội tham gia vào hoạt động Ngoại Thơng . Tăng cờng khả năng cạnh tranh hàng hoá của Việt nam tại thị trờng n- ớc ngoài bằng các biện pháp nh:tăng chất lợng hàng hoá và giá trị gia tăng trong sản phẩm, giảm chi phí giá thành nh chi phí cảng, vận tải, bốc rỡ, chi phí hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhằm giảm các chi phí hoạt động của doanh nghiệp. . . Cải tiến các thủ tục hải quan và hiện đại hoá ngành hải quan nhằm nâng cao trình độ của các cán bộ hải quan đồng đều tại các nơi để hiểu và áp dụng các quy định về xuất nhập khẩu, biểu thuế thống nhất, đầu t thiết bị 10 [...]... công của công ty may ChiếnThắng Người mua Khách hàng gia công ở nước ngoài Công ty may Chiến Thắng Thị trường nội địa Các nhà cung ứng vật tư nội địa II Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng 1 Giá trị gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng Bảng 3: Giá trị gia công của công ty may Chiến Thắng qua các năm ( Nguồn: Báo cáo xuất khẩu của công. .. động sản xuất kinh doanh của công ty B.Mặt hàng sản xuất kinh doanh Công ty may Chiến thắng là công ty nhà nớc đợc phép sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng may mặc, may da và dịch vụ Hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là gia công hàng may mặc cho nớc ngoài Gia công hàng may mặc chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất sau đó là hàng da hàng đay và thảm len.Ngoài ra công ty còn tự sản... hoạt động của công ty. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 4-12-1996 Loại hình doanh nghiệp: Công ty may chiến thắng là doanh nghiệp nhà nớc, thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty dệt may việt nam,hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nớc, các qui định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của tổng công ty Tên công ty: Tên giao dịch việt nam là: công ty may chiến thắng Tên giao dịch quốc tế... phơng pháp và kỹ thuật trong quẩn trị kinh doanh quốc tế 2.3 Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quyết định quy mô sản xuất gia công và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trờng Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện ở quy mô vốn, máy móc thiết bị, chất lợng đội ngũ công nhân và trình độ quản lý của doanh nghiệp Ngày nay, khi 11 Website:... gia công xuất khẩu hàng may mặc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và tất yếu Chơng II: thực trạng gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may chiến thắng I Tổng quan về công ty may Chiến thắng 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty đợc thành lập theo quyết định của hội đồng quản trị Tổng Công Ty dệt may việt nam phê duyệt kèm theo diều lệ tổ chức và hoạt động của. .. uy tín của công ty nên rất nhiều Song ngợc lại, uy tín của công ty bị tổn thơng và nhiều khi không đợc thanh toán Một nhân tố quan trọng mà công ty tập trung nghiên cứu là triển vọng về lĩnh vực mà họ kinh doanh, phải xem xét kênh phân phối hàng hóa, doanh số bán để xác định đúng đắn khả năng phát triển của đối tác Điều này quyết định mở rộng mặt hàng kinh doanh và mối quan hệ lâu dài giữa công ty với... của công ty là nghiên cứ thị trờng đầu ra và đầu vào hợp lý.Đảm bảo sản phẩm của công ty đợc thị trờng chấp nhận và tiếp nhận ngày càng nhiều, có khả năng cạnh tranh với các nớc xuất khẩu hàng dệt may khác C/ Địa bàn kinh doanh: Công ty may Chiến Thắng hoạt động trên phạm vi cả nớc và ở nớc ngoài Trong nớc các bạn hàng của công ty là các đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp nguyên liệu đầu vào cho công. .. theo định kỳ theo qui định của tổng công ty và nhà nớc,chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó +Chịu sự kiểm tra của tổng công ty, tuân thủ các qui định về thanh tra và của cơ quan tài chính và nhà nớc có thẩm quyền theo qui định của pháp luật 4 Những đặc điểm chủ yếu của công ty a Các chỉ tiêu báo cáo trong những năm gần đây: Một cách tổng quát tình hình hoạt động của công ty trong những năm qua tăng... gia công xong (đây là phơng thức kinh doanh chủ yếu của công ty) Công ty ký hợp đồng gia công với khách hàng nớc ngoài sau đó nhận nguyên liệu phụ, tổ chức gia công và xuất hàng theo hợp đồng gia công Tuy hình thức này mang lại lợi nhuận tháp (chỉ thu đợc phí gia công và chi phí bao bì, phụ liệu khác) nhng nó giúp cho công ty làm quen với từng bớc thâm nhập vào thị trờng nớc ngoài, làm quen với công. .. là các công ty của Đài Loan, Hồng Kông V Sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam Ngày nay,để phát triển nền kinh tế đất nớc các nớc đều đề chiến lợc phát triển kinh tế phù hợp Đối với các nớc có nền kinh tế đang phát triển nh Việt Nam hiện nay thì chiến lợc phát triển kinh tế đất nớc dựa vào các nguồn lực sẵn có của đất nớc là rất cần thiết.Việt Nam là một đất . trị kinh doanh quốc tế. 2.3. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quyết định quy mô sản xuất gia công. công xuất khẩu của công ty may Chiến Thắng để đa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty. Trong đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ, Khái niệm, đặc điểm, vai trò của gia công xuất khẩu., Phơng thức mua đứt, bán đoạn . Hợp đồng thực thi thực thanh. Hợp đồng khoán. Gia công hai bên . Gia công nhiều bên., Nhân tố pháp luật . Nhân tố về công nghệ. Nhân tố về con ngời., Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Nhân tố marketing., Các điều khoản của hợp đồng:, Thị trờng trong nớc: Thị trờng nớc ngoài, Tổng quan về công ty may Chiến thắng., Những mặt đạt đợc từ hoạt động gia công xuất khẩu., Phát triển các quan hệ đối tác.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay