bai 13 cong dan voi cong dong

8 315 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 08:00

Ngày soạn: 15/2/2011 Lớp dạy 10 H Ngày dạy 25/2 Tiết 27 Bài 13 (2tiết) Công dân với cộng đồng (tiết 1) A. mục tiêu bài học 1. về kiến thức - Biết đợc cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con ngời. - Nờu đợc thế nào là nhân nghĩa và các biểu hiện, đặc trng của nhân ngha. - Hiểu đợc nhân nghĩa là yêu cầu đạo đức của công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể trờng học, lớp học. 2. Về kĩ năng. - Biết sống nhân nghĩa với mọi ngời xung quanh. 3. Về thái độ. - Yêu quý, gắn bó, có trách nhiệm với tập thể lớp học, trờng học, quê hơng và cộng đồng nơi ở. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giỏo viờn : - Soạn bài - Sỏch giỏo viờn, sỏch giỏo khoa - c ti liu tham kho - Dy hc theo chun kin thc kin thc k nng mụn Giỏo dc cụng dõn lp 10. 2. Chuẩn bị của học sinh: -Vở ghi bài, vở soạn bài, sỏch giỏo khoa, c v tr li cỏc cõu hi trong bi - Đọc phần t liệu tham khảo trong sỏch giỏo khoa C. TIếN TRìNH BàI DạY 1. Kiểm tra bài cũ (Xen lẫn quá trình học bài mới) 2. Dạy bài mới. t vn ( 1p) ? Tiết trớc các em đã học bài Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình vậy em nào hãy nhắc lại cho cô và các bạn biết hôn nhân là gì ? Hs : Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn Gv : Bắt đầu từ khi đăng ký kết hôn thì họ cũng chính thức trở thành một gia đình hay cộng đồng gia đình. Vậy cộng đồng là gì ? Mỗi thành viên cần phải sống và ứng xử nh thế nào trong cộng đồng? Chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt ? Kể tên một vài cộng đồng ?Tại sao theo em đó lại là cộng đồng ? ? Trong các trờng hợp sau đâu là cộng đồng ?Đâu không phải là cộng đồng ?Vì sao ? GVtrình chiếu 1. Một đội sinh viên tình nguyện 2. Một trang trại bò sữa 3. Hai vận động viên tennit 4. Một cô nhân viên máy tính HS: Quan sát và chỉ ra hình ảnh thể hiện cộng đồng, giải thích cho ý kiến của mình. Đáp án: 1,3 là cộng đồng 2,4 không phải là cộng đồng GV có thể gợi ý để học sinh giải thích. ? Qua phần phân tích trên em hiểu cộng đồng là gì? ?Một ngời có thể tham gia nhiều cộng đồng không? Kể tên những cộng đồng mà em đã và đang tham gia? HS: Trả lời, học sinh khác có thể bổ sung ý kiến. GV: Liệt kê các ý kiến lên bảng GV: Trình chiếu một số hình ảnh cộng đồng. HS : Quan sát hình ảnh. GV: chuyển ý: Cộng đồng có vai trò nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời? GV diễn giải: Con ngời muốn duy trì cuộc sống của mình thì phải lao động, liên hệ với 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con ng ời. (16p ) a) Cộng đồng là gì? Cộng đồng là: Toàn thể những ngời cùng sống,có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. b) Vai trò của cộng đồng. 2 cộng đồng, không ai sống ngoài cộng đồng và ngoài xã hội đợc vì bản chất con ngời là có tính xã hội. Theo C.Mác: Bản chất con ngời là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. GV giải thích: Con ngời là tổng hòa các mối quan hệ xã hội nghĩa là nhiều, rất nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. - Cộng đồng chính là hình thức thể hiện mối liên hệ giữa con ngời với con ngời. Vậy cộng đồng có vai trò nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời. GV sử dụng phơng pháp nêu tình huống và cùng học sinh khai thác nội dung kiến thức cần đạt. GV trình chiếu hình ảnh ngời nhiễm HIV và đặt câu hỏi ? Em có suy nghĩ nh thế nào về những ngời nghiện ma tuý, nhiễm HIV, AIDS hoặc những ngời khuyết tật? HS: quan sát hình ảnh v trả lời, bổ sung ý kiến. GV: giải thích hình ảnh: Trong số họ rất nhiêù ngời cảm thấy tuyệt vọng đã tìm đến cái chết hoặc tách mình ra khỏi cộng đồng sống cô lập, lặng lẽ. Nhng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng về mặt vật chất và tinh thần họ đã tham gia vào những trung tâm học nghề dành cho ngời cai nghiện, nhiễm HIV, AIDS, ngời khuyết tật, không những thế họ còn tham gia vào các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao và có ngời đã trở thành những vận động viên xuất sắc, tuyên truyền viên phòng chống HIV, AIDS và đợc mọi ngời yêu mến. ? Qua ví dụ trên em thấy cộng đồng có vai trò nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời? GV trình chiếu lần lợt các vai trò của cộng đồng và phân tích - Cộng đồng chăm lo cuộc sống cá nhân đ- ợc thể hiện thông qua các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cộng đồng nh: công _ Cộng đồng chăm lo cho cuộc sống của cá nhân. 3 bằng, dân chủ, kỉ luật. Các nguyên tắc này đợc thể hiện ở trong các văn bản pháp luật nh luật: dân sự, hình sự đặc biệt là trong Công ớc về quyền trẻ em tại điều 19 đã quy định trẻ em đợc bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực về thể xác và tinh thần; điều 28: Đảm bảo cho trẻ em quyền đợc học hành, yêu thơng, chăm sóc.Từ các nguyên tắc này thể hiện cộng động chăm lo cho cuộc sống cá nhân ? Cũng qua ví dụ trên em thấy cộng đồng còn có vai trò nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời? HS: Trả lời. GV diễn giải: Dù họ là những ngời tàn tật hay đã từng mắc sai lầm thì cộng đồng vẫn luôn tạo ra những môi trờng phù hợp để họ có điều kiện phát triển. Trên thực tế cộng đồng đã xây dựng nhiều trờng học với nhiều loại hình đào tạo, nhiều ngành nghề khác nhau tạo điều kiện cho các cá nhân phát huy khả năng của mình trong học tập, lao động, sản xuất. ? Trong cộng đồng trờng lớp các em đã đợc nhà trờng tạo cho những điều kiện gì để phát triển? HS : Trả lời, các học sinh khác có thể bổ sung. GV: Thuyết trình Mỗi cá nhân là một thành viên, một tế bào của cộng đồng vì vậy khi cá nhân đợc hởng những quyền lợi từ cộng đồng đem lại đồng thời cũng phải thực hiện những quy định, những nguyên tắc của cộng đồng. ? Khi tham gia cộng đồng trờng lớp các em thấy mình có những quyền và nghĩa vụ gì ? ?Qua ví dụ trên em thấy cộng đồng còn có vai trò nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời? HS: Suy nghĩ,rả lời GV kết luận và diễn giải - Giải quyết mối quan hệ lợi ích riêng và chung, quyền lợi và nghĩa vụ đợc thể hiện _Cộng đồng đảm bảo cho mỗi ngời có điều kiện phát triển. 4 đó là: cộng đồng đảm bảo cho lợi ích cá nhân đợc thực hiện, ngợc lại cá nhân cũng phải phục vụ hết khả năng của mình vì lợi ích chung của cộng đồng. ? Trong học kỳ một lớp em có đạt danh hiệu tập thể tiên tiến không? Tại sao? HS : Trả lời GV: Kết hợp với học sinh phân tích và kết luận. Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh trong cộng đồng đợc thể hiện. Ví dụ: Một cá nhân trong cộng đồng lớp học tốt, giúp đỡ các bạn trong lớp cùng học tốt và các bạn đều có ý thức phấn đấu thì dẫn đến cả cộng đồng lớp đó sẽ học tốt. Công dân phát triển trong cộng đồng vì vậy cá nhân cũng phải có trách nhiệm làm cho cộng đồng trở lên vững mạnh. - GV chuyển ý. Nh vậy các em đã hiểu cộng đồng là gì và có vai trò nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời.Vậy con ngời cần phải sống và ứng xử nh thế nào trong cộng đồng? - GV đặt vấn đề: Mỗi cộng đồng đều có những chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử riêng và mỗi cá nhân sống trong cộng đồng phải có nghĩa vụ tuân thủ. Nhân nghĩa, hòa hợp, hợp tác là những chuẩn mực đạo đức quan trọng nhất mà công dân hiện nay phải có. Trong phạm vi tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung nhân nghĩa. ? Qua kiến thức văn học em hãy giải thích cho cô nghĩa của hai từ nhân, nghĩa ? HS :Giải thích từ nhân nghĩa * Nhân : là lòng thơng ngời. * Nghĩa: là cách xử thế hợp lẽ phải? ? Nhân nghĩa là gì? ? Kể một vài việc làm nhân nghĩa của bản thân? HS : Trả lời, bổ sung. GV: Trình chiêú một số hình ảnh và sử - Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích riêng và chung, giữa lợi ích và trách nhiệm,giữa quyền lợi và nghĩa vụ 2: Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng.(22p) a) Nhân nghĩa: * Nhân nghĩa: Lòng thơng ngời và đối xử với ngời theo lẽ phải. 5 dụng phơng pháp thuyết trình phân tích về truyền thống nhân nghĩa của Việt Nam. Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh ?Qua nội dung trên em hãy cho biết nhân nghĩa có những biểu hiện nào? HS : Suy nghĩ và trả lời, cả lớp bổ sung. GV: Trình chiếu từng biểu hiện, kết hợp với học sinh phân tích biểu hiện của nhân nghĩa. HS : Ghi bài. ? Yêu cầu học sinh lấy ví dụ ? Bản thân em đã bao giờ vi phạm nội quy của nhà trờng hay mắc lỗi với cha mẹ cha? Khi đó em mong muốn mọi ngời đối sử với em nh thế nào? HS : Trả lời. GV: Có thể kể một câu chuyện nói về lòng bao dung, độ lợng để thuyết phục học sinh trong nội dung này. ? Qua những sự việc mà cô và các bạn vừa kể em hãy cho biết nhân nghĩa còn có biểu hiện gì? ? Nét đặc trng nổi bật của truyền thống nhân nghĩa là gì? GV: Phân tích: Cô trò ta có đợc ngày hôm nay là nhờ công lao của bao ngời đã ngã suống vì độc lập tự do của tổ quốc.Vì vậy chúng ta cần phải phát huy truyền thống uống nớc nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. ? Đợc biểu hiện thông qua những việc làm cụ thể nào? HS: Trả lời, bổ sung. GV: Cho học sinh khai thác hình ảnh trong SGK. ? Nhân nghĩa có ý nghĩa nh thế nào đối với cuộc sống của con ngời? Lấy ví dụ chứng minh? HS : suy nghĩ, trả lời. Học sinh cả lớp bổ * Biểu hiện của nhân nghĩa: _ Nhân ái, yêu thơng, giúp đỡ,đùm bọc nhau lúc khó khăn hoạn nạn, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày. Biết nh- ờng nhịn đối với những ngời xung quanh. _ Có lòng vị tha, bao dung, độ l- ợng _ Truyền thống Uống nớc nhớ nguồn 6 sung. GV : Nhận xét và kết luận HS : Ghi bài VD: Khi ta làm đợc một việc nhân nghĩa bản thân rất vui vẻ, lơng tâm thanh thản. Trình chiếu hình ảnh nhân nghĩa. ? Yêu cầu học sinh lấy ví dụ ? Là học sinh chúng ta phải rèn luyện nh thế nào để kế thừa và phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc? GV trình chiếu hình ảnh về hoạt động nhân nghĩa. GV kết luận Nhân nghĩa có thể hiểu là giá trị đạo đức cơ bản của con ngời thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của quan hệ giữa ngời với ngời và là một trong những phẩm chất đạo đức không thể thiếu của con ngời Việt Nam. * Nhân nghĩa có ý nghĩa: -Giúp cho cuộc sống con ngời trở nên tốt đẹp hơn. - Con ngời thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh để vợt qua khó khăn. Để kế thừa và phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc là học sinh các em cần: - Kính trọng, biết ơn, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô. - Quan tâm, nhờng nhịn, giúp đỡ mọi ngời, đoàn kết thân ái với bạn bè. - Cảm thông, bao dung, độ lợng, vị tha. - Tích cực tham gia hoạt động Uống nớc nhớ nguồn, "Đền ơn đáp nghĩa. 3.Củng cố, luyện tập.(4p) * Sau khi học song bài công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình và bài học ngày hôm nay em có nhận xét gì về tình trạng bạo lực gia đình? *Em có suy nghĩ gì về hiện tợng học sinh trong các trờng đánh nhau nh hiện nay? * Tìm một số câu ca dao, tục ngữ thể hiện nhân nghĩa hoặc một số bài thơ có t tởng nhân nghĩa? HS : Suy nghĩ và trả lời, các bạn khác có thể bổ sung ý kiến. GV : Nhận xét và kết luận toàn bài: Con ngời chỉ có thể tồn tại và phát triển trong cộng đồng, trong xã hôi. 7 Vì vậy mỗi cá nhân cần phải biết tuân thủ và tôn trọng những quy tắc của cộng đồng và nhân nghĩa chính là một trong những phẩm chất đạo đức không thể thiếu của con ngời Việt Nam hiện nay khi sống trong cộng đồng. 4. Hớng dẫn học sinh tự học bài ở nhà:(1p) _Học lại toàn nội dung bài học ngày hôm nay. _Làm bài tập : 1,2,3 sách giáo khoa ( tr. 94 ) _Soạn tiết 2 bài 13 _Su tầm các câu ca dao, tục ngữ, các bài thơ nói về sự hợp tác và hoà nhập. 8 . Ngày soạn: 15/2/2011 Lớp dạy 10 H Ngày dạy 25/2 Tiết 27 Bài 13 (2tiết) Công dân với cộng đồng (tiết 1) A. mục tiêu bài học 1. về kiến thức - Biết đợc cộng. phục vụ hết khả năng của mình vì lợi ích chung của cộng đồng. ? Trong học kỳ một lớp em có đạt danh hiệu tập thể tiên tiến không? Tại sao? HS : Trả lời GV: Kết hợp với học sinh phân tích. nội dung bài học ngày hôm nay. _Làm bài tập : 1,2,3 sách giáo khoa ( tr. 94 ) _Soạn tiết 2 bài 13 _Su tầm các câu ca dao, tục ngữ, các bài thơ nói về sự hợp tác và hoà nhập. 8
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 13 cong dan voi cong dong, bai 13 cong dan voi cong dong, bai 13 cong dan voi cong dong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn