Giáo án chủ nhiệm Chủ đề Tháng 4 THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

4 2,212 39
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 00:04

Chủ đề Tháng 4: THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC Tên hoạt động: (chưa biết) 1. Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh: a. Về kiến thức: - Hiểu và bày tỏ quan điểm của mình về ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong bối cảnh hội nhập hiện nay. - Nâng cao nhận thức về vấn đề hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần phát triển tình hữu nghị đó. - Củng cố và nâng cao kiến thức về tổ chức ASEAN. b. Về thái độ: - Có thái độ phê phán trước những sự kiện, hiện tượng phi hoà bình, thiếu tình thân thiện trong quan hệ giữa các dân tộc, sẵn sang tham gia các hoạt động vì hòa bình. - Có thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp hằng ngày, trong cách giải quyết các tình huống nảy sinh ở gia đình, nhà trường và cộng đồng; tỏ thái độ rõ ràng trước các vấn đề của xã hội hiện nay. - Trân trọng tình hữu nghị, hợp tác của các dân tộc trong Cộng đồng các nước ASEAN. c. Về kỹ năng: - Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề trong những xung đột hằng ngày, kỹ năng phân tích, đánh giá và trình bày ý kiến của mình về vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác. - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về các hoạt động của Việt Nam trong khối ASEAN. 2. Nội dung và hình thức a. Nội dung: - Tìm hiểu về những vấn đề về Cộng đồng ASEAN: + Các em học sinh sẽ có cơ hội chứng tỏ mức độ hiểu biểt của mình về một khu vực ASEAN năng động, phấn đấu xây dựng thành công Cộng đồng vào năm 2015. + Tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức của các em về ASEAN, về chủ trương, chính sách, sự tham gia tích cực, và vai trò của Việt Nam trong ASEAN. + Tăng cường hiểu biết và mở rộng kiến thức về ASEAN và Hiến chương ASEAN trong trường học, nội dung luôn được nhắc đến trong các Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về giáo dục. b. Hình thức: - Tổ chức một chương trình gameshow với ba vòng chơi: Khởi động, ô chữ và đoán ý đồng đội. 3. Chuẩn bị - Thời gian : 1 tiết ( 45 phút) - Địa điểm: Phòng D103 Ký túc xá Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. - Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật: Phòng học, máy tính, máy chiếu, micro,… - Phân công nhiệm vụ: + Vòng 1: Ka Dip, Huyền, Dương, Nguyên. Soạn câu hỏi trắc nghiệm, đáp án. Mỗi bạn soạn 6 câu. Các câu hỏi khái quát về tổ chức ASEAN. + Vòng 2: Kiệt, Hải, Tuyến, Thịnh làm phần ô chữ, đáp án, từ khóa, Mỗi bạn làm 5 câu hỏi. + Vòng 3: Nhung , Hoa, Thảo, Lê, làm phần đoán ý đồng đội, 5 gói ( mỗi gói 2-3 câu hỏi nhỏ có hình+ chữ) tổng 5 gói gồm 15 câu hỏi ( hình + chữ ).Đảm bảo hình+ chữ phải thuộc phạm trù chính trị, đất nước, con người, hợp tác giữa các nước của ASEAN. + Kịch bản: Hai ( MC) + Kỹ thuật ( Hải, Kiệt, Thịnh,và các bạn có ý tưởng Slide thì góp ý). 4. Tiến hành hoạt động: Thời gian Tiến trình hoạt động Người phụ trách (tham gia) 3 phút Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Khởi động, giới thiệu đại biểu, tên chủ đề hoạt động tháng 4. - Hát một bài hát có nội dung liên quan đến hòa bình, hữu nghị và hợp tác. - Giới thiệu các đội chơi và thành phần ban giám khảo, thư ký, đại biểu. Hoạt động 2: PHẦN NÀY CỦA NGƯỜI KHÁC LÀM HEHE ^^…………… - Giáo viên, MC và các thành viên trong lớp. 5. Kết thúc hoạt động: - Học sinh: + MC: công bố điểm ba vòng chơi của các đội, trao thưởng. + Học sinh nêu cảm tưởng và mong muốn sau khi tham gia các hoạt động để đáng giá sơ bộ về kết quả hoạt động. - Giáo viên: + Giáo viên nhận xét về kết quả đạt được sau hoạt động, giáo viên đánh giá nhận thức của học sinh về vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác. + GV dặn dò các công việc chuẩn bị cho tiết học sau. - Đại biểu: + Nhận xét về kết quả của hoạt động. + Chia sẻ những cảm nhận và đóng góp ý kiến cho hoạt động của lớp. . Chủ đề Tháng 4: THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC Tên hoạt động: (chưa biết) 1. Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh: a. Về kiến thức: - Hiểu và bày tỏ quan điểm của. Khởi động, giới thiệu đại biểu, tên chủ đề hoạt động tháng 4. - Hát một bài hát có nội dung liên quan đến hòa bình, hữu nghị và hợp tác. - Giới thiệu các đội chơi và thành phần ban giám khảo, thư. để đáng giá sơ bộ về kết quả hoạt động. - Giáo viên: + Giáo viên nhận xét về kết quả đạt được sau hoạt động, giáo viên đánh giá nhận thức của học sinh về vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác. +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chủ nhiệm Chủ đề Tháng 4 THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC, Giáo án chủ nhiệm Chủ đề Tháng 4 THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC, Giáo án chủ nhiệm Chủ đề Tháng 4 THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn