ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 1

6 411 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2015, 03:00

Trang 1/6 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Mã đề thi 132 *********** THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) ************************** I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 40 câu từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu lam. Khi đó chùm tia khúc xạ A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu lam, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu lam. B. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu lam, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu lam. C. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu lam bị phản xạ toàn phần. D. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. Câu 2: Đặt hiệu điện thế u = U 0 cosωt (U 0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện dung có thể không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở điện dung C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng : A. 0,5. B. 0,85. C. 1 2 D. 1 Câu 3: Một máy phát điện 3 pha, các cuộn dây của máy phát mắc hình sao có hiệu điện thế pha 127V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào 3 tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 100 và cuộn dây độ tự cảm 0,318H. Cường độ dòng điện đi qua các tải và công suất do các tải tiêu thụ có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau? A. I ≈ 1,56 A ; P ≈ 242W B. I ≈ 1,56A ; P ≈ 726W C. I ≈ 1,8A ; P ≈ 678W D. I ≈ 0,9 A ; P ≈ 243W Câu 4: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 0,3 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : A. 0,15 A. B. 15 (mA) C. 7,5 2(A) D. 7,5 2(mA) Câu 5: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là ℓ , khối lượng vật nặng là m, dao động điều hòa với biên độ góc α 0 ở nơi có gia tốc trọng trường g. Tại vị trí con lắc có li độ góc α thì li độ dài là s. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Điều nào sau đây không đúng? A. Thế năng dao động là .mg 2 1 2 0  B. Độ ℓớn ℓực kéo về là s F mg . C. Tần số dao động là . g 2 1  D. Biên độ góc α 0 < 10 0 . Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết a= 0,8mm, D=1,2m, nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ 1 =0,4μm, λ 2 =0,6μm. Khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng chính giữa là: A. 1,8mm B. 3,6mm C. 5,4 mm D. 4,5mm Câu 7: Một hệ gồm 2 lò xo L 1 , L 2 có độ cứng k 1 = 60N/m, k 2 = 40N/m một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật m có thể dao động điều hoà theo phương ngang như hình vẽ. Khi ở trạng thái cân bằng lò xo L 1 bị nén 2cm. Lực đàn hồi tác dụng vào m khi vật ở vị trí lò xo L 1 giãn 1cm là : x L 2 L 1 m A. 1,0N . B. 3 N. C. 2 N. D. 4N. Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 8: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 1 x 4.cos(10t )(cm) 4   và 1 3 x 3.cos(10t )(cm) 4   . Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là : A. 80 cm/s. B. 50 cm/s. C. 10 cm/s. D. 100 cm/s. Câu 9: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? A. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. B. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau 2  D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 0,500μm đến 0,575μm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là : A. 0, 500 μm. B. 0, 520 μm. C. 0, 540 μm. D. 0, 560 μm. Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ  đ = 0,75µm đến  t = 0,38µm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm. Số bức xạ bị tắt tại M cách vân sáng trung tâm 4mm là: A. 7 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ (H.16). Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch: u AB = 200 2 cos100 t (V). Các vôn kế có điện trở rất lớn. Vôn kế V 1 chỉ 100V, V 2 chỉ 150V. Hệ số công suất của mạch AB là : A. cos  = 0,25 B. cos  = 0,50 C. cos  = 0,55 D. cos  = 0,69 Câu 13: Tia tử ngoại được dùng A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. Câu 14: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là   tx u 5cos mm 0,1 2       . Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc tọa độ 3 m ở thời điểm t = 2s là A. 0 mm. B. 0,5 cm. C. 3,8 mm. D. 5 cm. Câu 15: Chọn phát biểu đúng. Cơ năng của một vật dao động điều hòa A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. Câu 16: Đặt hiệu điện thế u 100 2 cos100 t(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và 1 L (H)  . Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là : A. 250 W. B. 100 W. C. 350 W. D. 200 W. Câu 17: Chọn câu trả lời sai. A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính. B. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng, tia tím có góc lệch nhỏ nhất. C. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng, tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất. Trang 3/6 - Mã đề thi 132 D. Nguyên nhân tán sắc là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau là khác nhau. Câu 18: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S 1 và S 2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là 1 u 4.cos(40 t )(mm) 4     và 2 3 u 4.cos( 40 t )(mm) 4     . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S 1 S 2 là : A. 9. B. 8. C. 11. D. 10. Câu 19: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10 -9 m đến 3.10 -7 m thuộc vùng bức xạ nào ? A. tia tử ngoại. B. tia Rơnghen. C. ánh sáng nhìn thấy. D. tia hồng ngoại. Câu 20: Cho mạch điện xoay chiều R,L mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L = 0,318H, R=100Ω mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 2 u 400cos 50 t(V) . Xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. A. I = 5 (A). B. I = 3,26 (A). C. I = 22 (A) D. I = 3(A). Câu 21: Một máy phát điện xoay chiều có 4 cặp cực thì roto phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để dòng điện nó phát ra có tần số 50Hz? A. n= 1500 vòng /phút. B. n= 500 vòng /phút. C. n= 750 vòng /phút. D. n= 600 vòng /phút. Câu 22: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung 4 10 C (F)    điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện áp tức thời trong mạch là 160V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 1,2A. Khi điện áp tức thời trong mạch là 40 10(V) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 2,4(A) . Tần số của dòng xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch là : A. f = 40Hz; B. f = 60Hz; C. f = 50Hz; D. f = 100Hz; Câu 23: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là ℓ = 1m , khối lượng vật nặng là m, dao động điều hòa với biên độ góc α 0 =9 0 , ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s 2 . Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Vận tốc của vật khi con ℓắc đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 6 0 là : A. 0,52 m/s. B. 0,37 m/s. C. 0,14 m/s. D. 21,2 m/s. Câu 24: Khi nói về dao động cưỡng bức trong giai đoạn ổn định, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. B. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. D. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U 30 2(V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi độ tự cảm L của cuộn dây ta thấy khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng hai bản tụ điện là U c = 30V. Giá trị điện áp cực đại ở hai đầu cuộn dây nói trên bằng A. 30V B. 60 V. C. 100V. D. 60 2 V Câu 26: Một mạch điện xoay chiều R 1 L 1 C 1 không phân nhánh có tần số cộng hưởng  1 =50 (rad/s) và mạch điện xoay chiều R 2 L 2 C 2 không phân nhánh có tần số cộng hưởng  2 , biết  1 =  2 . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là  ,  có độ ℓớn là : A.  = 150 (rad/s) B.  = 75 C.  = 100 (rad/s) D.  = 50 (rad/s) Câu 27: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C’ bằng A. C. B. 2C. C. 3C. D. 4C. Câu 28: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và Trang 4/6 - Mã đề thi 132 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M A. 40 lần. B. 1000 lần. C. 2 lần. D. 10000 lần. Câu 29: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. B. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. Câu 30: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 100 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là A. 110. B. 220. C. 250. D. 200. Câu 31: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π 2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng : A. 100 N/m. B. 25 N/m. C. 200 N/m. D. 50 N/m. Câu 32: Kí hiệu F là độ ℓớn của ℓực phục hồi tác dụng lên một vật dao động điều hòa. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự biến đổi của F theo li độ x của vật. A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. Câu 33: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: A. 22 2 24 a A v    B. 22 2 24 va A  C. 22 2 22 va A  D. 22 2 42 va A  Câu 34: Nguồn sáng nào sau đây không phát ra tia tử ngoại : A. Mặt trời B. Hồ quang điện C. Đèn thủy ngân D. Đèn dây tóc có công suất 10W Câu 35: Điều nào sau đây là SAI khi nói về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha? A. Trong máy phát điện xoay chiều ba pha có 3 cuộn dây giống nhau, bố trí lệch nhau 1 3 vòng tròn trên stato. B. Máy phát điện xoay chiều ba pha khi hoạt động tạo ra ba dòng điện xoay chiều một pha. C. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. D. Các cuộn dây của Máy phát điện xoay chiều ba pha có thể mắc theo kiểu hình sao hoặc hình tam giác tùy cách sử dụng. Câu 36: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy π 2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số A. 6 Hz. B. 1 Hz. C. 3 Hz. D. 12 Hz. Câu 37: Nung nóng một cục sắt đến 1000 0 C, quang phổ của nó có các màu A. đỏ và cam B. đỏ, cam và vàng C. đỏ, cam, vàng và lục D. đỏ, cam, vàng, lục và lam Câu 38: Một sóng dừng trên dây có dạng u =2sin(  x/3).cos40  t cm của một phần tử môi trường mà vị trí cân bằng của nó cách gốc một khoảng x(cm). xác định vận tốc truyền sóng trên dây: A. 120cm/s B. 120 m/s C. 240 cm/s D. 60 cm/s H1 H2 H3 ĐA F x 0 F x 0 H4 F x 0 F x 0 Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 39: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là 2  thì tần số của sóng bằng A. 2500 Hz. B. 1250 Hz. C. 5000 Hz. D. 1000 Hz. Câu 40: Ba điểm A, O, B theo thứ tự cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O (A và B ở về hai phía của O). Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 40 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là A. 40 dB. B. 26 dB. C. 25 dB. D. 27 dB. II. PHẦN RIÊNG ( 10 câu) Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần ( phần A hoặc phần B). A. Theo chương trình chuẩn ( 10 câu từ câu 41 đến câu 50) : Câu 41: Treo quả cầu khối lượng m vào lò xo có độ cứng k tại nơi có gia tốc trọng trường g. Kéo quả cầu ℓệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x 0 = A rồi thả nhẹ cho dao động điều hòa. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên quả cầu là : A. F đmax = mg + kA. B. F đmax = mg. C. F đmax = kA. D. F đmax = mg - kA. Câu 42: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đoạn đường nằm ngang đạt vận tốc 72km/h sau khi đi quãng đường 100m tính từ chỗ khởi hành. Trần ôtô treo con ℓắc đơn dao động điều hòa có chiều dài ℓ = 1m, ℓấy g = 10m/s 2 . Chu kì dao động của con ℓắc là : A. 3,37s B. 1,19s C. 3,25s D. 1,97s Câu 43: Điều nào sau đây là sai khi nói về nhạc âm? A. Âm sắc phụ thuộc tần số và biên độ. B. Ngưỡng đau hầu như không phụ thuộc tần số âm. C. Ngưỡng nghe nhỏ nhất với âm có tần số nhỏ. D. Âm trầm có tần số nhỏ hơn âm cao. Câu 44: Trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước hai nguồn kết hợp dao động cùng pha với tần số 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Hai điểm M, N trên mặt nước có MA = 14,8cm, MB=20,5cm, NA=32,2cm, NB=24cm. Số đường vân cực đại, cực tiểu trong đoạn M và N là : A. 8 đường cực đại, 7 cực tiểu. B. 7đường cực đại, 8cực tiểu. C. 7 đường cực đại, 7cực tiểu. D. 2 đường cực đại, 1 cực tiểu. Câu 45: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3cos(5 t )(cm) 3     (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x =+2cm. A. 7 lần. B. 4 lần. C. 6 lần. D. 5 lần. Câu 46: Ba chùm tia đỏ, lục, vàng cùng song song với trục chính của thấu kính lồi, sau khi qua thấu kính, cả 3 chùm tia đều hội tụ tại những điểm trên trục chính những điểm này cách thấu kính những khoảng lần lượt là f đ , f l , f v . A. f l < f v < f đ . B. f đ < f l < f v . C. f đ = f l = f v . D. f đ < f v < f l . Câu 47: Xét hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi nhẹ AB; Đầu A dao động theo phương vuông góc sợi dây với biên độ a; Khi đầu B cố định, biên độ dao động tổng hợp tại điểm M trên dây cách B một đoạn d là: A. 2a|sin   d2 | B. 2acos   d2 C. 2a|cos   d2 | D. 2asin   d2 Câu 48: Mạch chọn sóng của máy thu gồm cuộn cảm 2  H và tụ điện C = 1800 pF thì có thể thu tốt sóng có bước sóng là : A. 113m B. 6,28m C. 62,8m D. 1,31m Câu 49: Gọi B 0 là cảm ứng từ cực đại của 1 trong 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng bao nhiêu? A. B = 0,5B 0 B. B = B 0 C. B = 3B 0 D. B = 1,5B 0 Câu 50: Giá trị của điện áp hiệu dụng trong mạng điện dân dụng ở nước ta A. bằng 110 V. B. bằng 220 V. C. thay đổi từ - 220 V đến + 220 V. D. thay đổi từ - 110 V đến + 110 V. B. Theo chương trình nâng cao (10 câu từ câu 51 đến câu 60) : Trang 6/6 - Mã đề thi 132 Câu 51: Một thanh có khối lượng không đáng kể dài ℓ có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang, xung quanh một trục thẳng đứng đi qua đầu O của thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay. Trên thanh khoét một rãnh O A nhỏ, theo đó viên bi có khối lượng m chuyển động trên rãnh nhỏ dọc theo thanh (hình vẽ). Ban đầu bi ở trung điểm thanh và thanh bắt đầu quay với vận tốc góc ω 0 . Khi bi chuyển động đến đầu A thì vận tốc góc của thanh là : A. 4  0 . B.  0 . C.  0 /4. D. 2  0 . Câu 52: Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa A. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến. B. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. C. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. D. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm. Câu 53: Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động φ =10+t 2 (φ tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là A. 5 rad/s và 35 rad. B. 10 rad/s và 25 rad. C. 10 rad/s và 35 rad. D. 5 rad/s và 25 rad. Câu 54: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng) A. biến điệu. B. khuếch đại. C. tách sóng. D. phát dao động cao tần. Câu 55: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số và hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế (vôn kế nhiệt) có điện trở rất lớn, lần lượt đo hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, U C , U L . Biết U = U L = 2.U C . Hệ số công suất của mạch điện là : A. 2 3 cos   B. 1cos   C. 2 1 cos   D. 2 2 cos   Câu 56: Do tác dụng của một momen hãm, momen động lượng của một bánh đà giảm từ 3,00 kg.m 2 /s xuống còn 0,80 kg.m 2 /s trong thời gian 1,5 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Mômen của lực hãm trung bình trong khoảng thời gian đó bằng: A. -1,47 kg.m 2 /s 2 . B. - 2,53 kg.m 2 /s 2 . C. - 3,30 kg.m 2 /s 2 . D. - 0,68 kg.m 2 /s 2 . Câu 57: Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử dụng thiết bị đo tần số âm. Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị thu âm đang đứng yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724 Hz, còn khi nguồn âm chuyển động thẳng đều với cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra là không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm này là A. v ≈ 25 m/s. B. v ≈ 35 m/s. C. v ≈ 30 m/s. D. v ≈ 40 m/s. Câu 58: Đĩa tròn đồng chất có trục quay O, bán kính R, khối lượng m. Một sợi dây không co dãn có khối lượng không đáng kể quấn vào trụ, đầu tự do mang một vật khối lượng cũng bằng m (hình vẽ). Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc a của vật m tính theo gia tốc rơi tự do g là : m O R A. g. B. 3 g . C. 2g 3 . D. 3 4 g . Câu 59: Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 0,5 m có trục quay cố định thẳng đứng đi qua tâm bàn. Momen quán tính của bàn đối với trục quay này là 2 kg.m 2 . Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05 rad/s thì người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng 0,2 kg vào mép bàn và vật dính chặt vào đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Tốc độ góc của hệ (bàn và vật) bằng : A. 2 rad/s. B. 0,25 rad/s. C. 1 rad/s. D. 2,05 rad/s. Câu 60: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng bằng không. B. lực tác dụng đổi chiều. C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. HẾT . Trang 1/ 6 - Mã đề thi 13 2 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Mã đề thi 13 2 *********** THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 011 MÔN VẬT LÝ Thời gian. điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và Trang 4/6 - Mã đề thi 13 2 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M A. 40 lần. B. 10 00 lần. C. 2 lần. D. 10 000 lần. Câu 29: Trong. phương trình lần lượt là 1 x 4.cos (10 t )(cm) 4   và 1 3 x 3.cos (10 t )(cm) 4   . Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là : A. 80 cm/s. B. 50 cm/s. C. 10 cm/s. D. 10 0 cm/s.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 1, ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 1, ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay