Slide sinh 11 bài 26 cảm ứng ở động vật _L.T Thủy

41 878 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 17:22

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e -Leaning Bài giảng: Tiết 26 – Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Chương trình Sinh học khối 11 Giáo viên: Lê Thị Thuỷ Tháng 4 / 2015 Điện thoại: 0988907650 Trường THPT Mường Chà – huyện Mường Chà – tỉnh Điện Biên Email: banmaixanh1105@gmail.com CHƯƠNG II – CẢM ỨNG B – CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Video 1: Phản ứng hướng sáng của thân non Video 2: Phản ứng hướng trọng lực của rễ. Video 3: Vận động nở hoa ly ly Câu 1 : Hướng động bao gồm các hình thức: Đúng - Click để tiếp tục Đúng - Click để tiếp tục Sai - Click để tiếp tục Sai - Click để tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Trả lời Trả lời Làm lại Làm lại A) Phản ứng hướng sáng của thân non, vận động nở hoa ly ly. B) Phản ứng hướng trọng lực, phản ứng hướng sáng của thân non. C) Vận động nở hoa ly ly. D) Phản ứng hướng trọng lực của rễ, vận động nở hoa ly ly. Câu 2: Ứng động bao gồm các hình thức: Đúng - Click để tiếp tục Đúng - Click để tiếp tục Sai - Click để tiếp tục Sai - Click để tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Trả lời Trả lời Làm lại Làm lại A) Vận động nở hoa ly ly. B) Phản ứng hướng sáng của thân non, vận động nở hoa ly ly. C) Phản ứng hướng trọng lực của rễ, vận động nở hoa ly ly. D) Phản ứng hướng sáng của thân non, phản ứng hướng trọng lực của rễ. Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm cảm ứng ở thực vật bằng cách điền vào chỗ trống dưới đây: Đúng - Click để tiếp tục Đúng - Click để tiếp tục Sai - Click để tiếp tục Sai - Click để tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Trả lời Trả lời Làm lại Làm lại Cảm ứng ở thực vật diễn ra với tốc dạng. , khó nhận thấy, hình thức độ phong phú, đa phản ứng Tiết 26 – Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT c a o I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Nhiệt độ môi trường [...]...I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Ánh sáng I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Qua các ví dụ trên hãy cho biết: Cảm ứng ở động vật là gì? Đặc điểm của các hình thức cảm ứng ở động vật? I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT - Khái niệm: Cảm ứng ở động vật là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển - Đặc điểm:... hoạt động cảm ứng của Trùng roi dưới tác động của ánh sáng? Trùng roi bơi tới nơi giàu ánh sáng II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Amíp Quan sát đoạn phim và cho biết hoạt động cảm ứng của Amip dưới tác động của ánh sáng? Amip tránh ánh sáng chói II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Xem đoạn phim và cho biết : Động vật - Hoạt động ơn bào phản ứng lại bằng cách chuyển động. .. - Hoạt động cảm ứng: Khi bị kích thích, thông tin được truyền từ TB cảm giác  toàn bộ mạng lưới thần kinh  toàn bộ biểu mô cơ  cả cơ thể co lại Hoạt động - Hiệu quả phản xạ: Phản ứng lan toả toàn thân, không chính xác, cảm ứng của tiêu tốn nhiều năng động vật có lượng HTK dạng lưới diễn ra như thế nào? Hiệu quả phản xạ ra sao? III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 2 Cảm ứng ở động vật có hệ... Trả lời Làm lại Làm lại III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch - Hoạt động cảm ứng: Mỗi hạch là 1 trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ thể - Hiệu quả phản xạ: + Phản ứng mang tính chất định khu Qua đoạn phim  Chính xác hơn, tiêu tốn ítcho biết trên hãy năng lượng hơn hệ thần kinh lưới hoạt động cảm ứng của động vật có HTK dạng chuỗi hạch... chuyển động cả cơ thể cảm ứng: Phản ứng hoặc co rút chất nguyênthích nhờ không bào co rút các kích sinh như Ví dụ: Trùng roinào, đặcnơi giàu ánh sáng, trùng đế giày bơi tới nơi thế bơi tới điểm các giàu Ôxi; Amip tránh ánh sáng… phản ứng đó? - Đặc điểm: Phản ứng đơn giản, chậm, thiếu chính xác, tiêu tốn nhiều năng lượng III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh... có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch - Đại diện: ĐV có đối xứng 2 bên, cơ thể phân thành đốt ( Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Chân khớp ) Đây là nhóm động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Hãy cho biết chúng là những động vật nào? III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch - Đại diện: ĐV có đối xứng 2 bên, cơ thể phân thành đốt ( Giun dẹp, Giun tròn,... vật có hệ thần kinh dạng lưới Đây là nhóm động vật có hệ thần kinh dạng lưới Hãy cho biết chúng thuộc nghành động vật nào? Tên của chúng? III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới - Đại diện: ĐV đối xứng toả tròn thuộc ngành ruột khoang như: Sao biển, thuỷ tức Quan sát hình - Cấu tạo: ảnh và trình bày + Các TB cảm giác và TBTK nằm rải cấu tạo của hệ rác... trung thành các hạch thần kinh Quan sát hình +.Các hạch thần kinh nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành ảnh và trình chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể bày cấu tạo của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Video: cảm ứng của châu chấu Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ... phát triển - Đặc điểm: Diễn ra với tốc độ nhanh, dễ nhận thấy, hình thức phản ứng phong phú, đa dạng I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Thụ quan ở da Cơ co Bằng kiến thức đã học kết Hệ thần kinh hợp quan sát hình ảnh trên hãy cho biết:Phản xạ là gì? Mộtxạ Phản cung phản xạ gồm những thành phần nào? - Phản xạ là cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh - Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ, gồm: + Bộ... Làm lại Nói " phản ứng co toàn thân của thuỷ tức để tránh kích thích" là phản xạ, đúng hay sai? A) Đúng B) Sai Đúng Click để tiếp tục Đúng Click để tiếp tục Sai Click để tiếp tục Sai Click để tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục trước khi tiếp tục Trả lời Trả lời Làm lại Làm lại III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh . KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T Nhi t độ môi trường I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T Ánh sáng I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T Qua. l i L m l i Cảm ứng ở thực v t diễn ra với t c dạng. , khó nhận thấy, hình thức độ phong phú, đa phản ứng Ti t 26 – Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T c a o I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG V T I để tiếp t c Sai - Click để tiếp t c Sai - Click để tiếp t c Bạn phải trả l i câu hỏi trước khi tiếp t c Bạn phải trả l i câu hỏi trước khi tiếp t c Trả l i Trả l i L m l i L m l i A) Phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide sinh 11 bài 26 cảm ứng ở động vật _L.T Thủy, Slide sinh 11 bài 26 cảm ứng ở động vật _L.T Thủy, Slide sinh 11 bài 26 cảm ứng ở động vật _L.T Thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn