Slide sinh 9 bài 54 ô nhiễm môi trường _Gv H.T.P Thảo

77 1,396 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 17:20

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Bài giảng: Nối cột Thời kì và cột những tác động chính của con người cho phù hợp Thời kì xã hội loài người Những tác động chính Đúng. Nhấn vào bất cứ đâu đểi tiếp tục Đúng. Nhấn vào bất cứ đâu đểi tiếp tục Sai. Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục Sai. Nhấn vào bất cứ đâu để tiếp tục Đúng Đúng Câu trả lời của bạn Câu trả lời của bạn Đáp án Đáp án Chưa đúng Chưa đúng Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Trả lờiTrả lời Làm lạiLàm lại 1 0 Kiểm tra bài cũ A. Trông trọt, chăn nuôi, thay đổi đất và nước tầng mặt B. Dùng lửa trong cuộc sống và đốt cháy nhiều cánh rừng C. Sản xuất máy móc, tác động mạnh mẽ tới môi trường, phá hủy nhiều diện tích rừng trên Trái Đất B Thời nguyên thủy A Xã hội nông nghiệp C Xã hội công nghiệp KIỂM TRA BÀI CŨ Điểm của em {score} Điểm của bài kiểm tra {max-score} Số lần trả lời {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Question Feedback/Review Information Will Appear Here Xem lạiTiếp tục MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nêu được ô nhiễm môi trường, các nguyên nhân gây ô nhiễm, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống. - Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 2. Kĩ năng - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin để tìm hiểu về các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, hậu quả của ô nhiễm môi trường ở địa phương và thế giới. 3. Thái độ - Biết bảo vệ cây xanh – lá phổi của trái đất và cây xanh cũng là nguồn cung cấp chất hữu cơ cho sự sống trên trái đất. - Tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền – vận động phòng chống ô nhiễm môi trường và phong trào trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. - Hưởng ứng và tham gia vác chương trình: Cuộc sống xanh. Có thái độ sống bảo vệ và hòa hợp với tự nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình. - Có biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu [...]...- ễ nhim mụi trng là hiện tượng môi trư ờng bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật Quan sỏt hỡnh nh Bng kin thc ó hc em hóy cho bit cỏc nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng A) B) Sinh hot v s phỏt trin kinh t ca con ngi Khớ thi, cht cỏc nh mỏy, xớ nghip,phng tin... thch, xỏc sinh vt thi ra + Hot ng ca con ngi Nỳi la phun tro L lt L lt ng t Súng thn Bóo cỏt Súng thn Chỏy rng Phng tin vn ti 1 ễ nhim do cỏc cht khớ thi ra t hot ng cụng nghip v sinh hot 2 ễ nhim do húa cht bo v thc vt v cht c húa hc ễ nhim ễ nhim do cỏc cht phúng x 3 khụng khớ Chỏy rng un nu trong gia rn 4 ễ nhim do cỏc cht thi ỡnh Sn xut cụng nghip 5 ễ nhim do vi sinh vt gõy bnh Hỡnh 54. 1: Mt s... nhộ khỏc nhộ gi ýkhỏc na y gi ý khỏcna khỏc chnh tip tc tip tc Tr li Lm li Trong cỏc nguyờn nhõn gõy ụ nhim thỡ nguyờn nhõn no l ch yu v gõy nh hng ln nht n s bin i ca h sinh thỏi v sinh vt trờn trỏi t ? A) Hot ng ca con ngi Rỏc thi sinh hot B) Hot ng ca t nhiờn Khúi bi do nỳi la Cõu tr li ca em Cõu tr li ca em ỳng Cha ỳng.Sai Nhnỏp ỏnc c õuỳng hi trc bt c õu ỳng Nhn voBnỏn õuõuỳng hi trc Nhn voBnbt... Question Feedback/Review Information Will Appear Here Here Tip tc Xem li 1 ễ nhim do cỏc cht khớ thi ra t hot ng cụng nghip v sinh hot - Cỏc khớ thi c hi cho c th sinh vt: CO; CO2; SO2; NO2; CFC;CH4,bi do quỏ trỡnh t chỏy nhiờn liu t cỏc hot ng: giao thụng vn ti, sn xut cụng nghip, un nu sinh hot Hóy t vai trũ em l cụng nhõn lm vic trong cỏc khu cụng nghip( xớ nghip sn xut gch, nh mỏy sn xut xi mng ) iu... Sai.Cõu tr libtli cõuc trc Nhn ỏp ỏn Chatctip tc ỳng ikhi tip tip ỳng Chatc tc tc ikhi tc tip tip tip ỳng 3 4 Tr li Lm li Hon thnh bng 54. 1 Cỏc nguyờn nhõn gõy ụ nhim khụng khớ Hot ng Nhiờn liu b t chỏy ,2 3 ,4 5 Giao thụng vn ti (1) 1 , ,6 (4) , Sn xut cụng nghip (5) (2) Sinh hot (3) (6) ỳng Nhn vo bt c ỳng Nhn vo bt c ỳng ỏp ỏn li ca emCha ỳng ỳng ỏp ỏn tipca emCha ỳngcõu hi Cõu tr li tc phi tr li cõu... phi tr li i tip tc khi tip tc khi tip tc Tr li Lm li Bi tõp bin phỏp ca hc sinh im ca em {score} im ca bi kim tra S ln tr li {max-score} {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Question Feedback/Review Information Will Appear Here Appear Here Tip tc Xem li 1 ễ nhim do cỏc cht khớ thi ra t hot ng cụng nghip v sinh hot 2 ễ nhim do húa cht bo v thc vt v cht c húa hc Cỏc cht no sau õy... Thuc tr sõu C) Thuc dit c E) Thuc khỏng sinh Thuc tr sõu Thuc dit c Thuc dit nm D) Thuc dit nm Bn phi tr li cõu hi trc ỏp ỏn tr li cõu hi trc Bn phi ỏp ỏn khi tip tc khi tip tc Cha ỳng Cha ỳng Sai tr livo bt c õu Sai tr li ca em Cõu Nhn vo bt c õu Cõu Nhn ỳngem ca ỳng tip tc c õu tip tc c õu ỳng Nhn vo bt ỳng Nhn vo bt i tip tc i tip tc Tr li Lm li Quan sỏt H54.2 Bng hiu bit ca mỡnh Em hóy cho bit... gia tớch cc trong vic gi gỡn bu khụng khớ trong lnh, hn ch ụ nhim? A) Tuyờn truyn, vn ng ý thc mi ngi B) Trng v chm súc cõy xanh, tham gia cụng tỏc tỡnh nguyn vỡ mụi trng C) Gi gỡn sch s ni sng hc tp v sinh hot, s dng hn ch ngun nng lng húa thch D) Khụng lm gỡ c ỏp ỏn tr li cõu hi trc Bn phi phi Cõu Sai li cavoỏp ỏn õutr li cõu hi trc tr Nhn em bt c Cõu Sai li cavo bt c õu tr Nhn em Bn õu ỳng Nhn vo... khi tip tc c õu tip tc tip tc Tr li Lm li Hon thnh ni dung sau Nguyờn nhõn gõy ụ nhim rt a dng nhng ch yu l do quỏ trỡnh nhiờn liu nh : ci g, , t cỏc hot ng: giao thụng vn ti, sn xut cụng nghip, un nu sinh hot ỳng Nhn vo bt c õu ỳng Nhn vo bt c õu i tip tc li ca em i tip tc li ca em Cõu tr Cõu tr Sai Nhn vo bt c õu Sai Nhn vo bt c õu tip tc tip tc ỳng ỳng ỏp ỏn Bn phi tr li cõu hi trc ỏp ỏn tr li... rng un nu trong gia rn 4 ễ nhim do cỏc cht thi ỡnh Sn xut cụng nghip 5 ễ nhim do vi sinh vt gõy bnh Hỡnh 54. 1: Mt s hot ng gõy ụ nhim khụng khớ K tờn cỏc cht trong thnh phn khụng khớ gõy c hi cho c th sinh vt? A) CO2, CO B) Bi Ngoi ra cũn nhiu NgoiRtcũn nhiu ra Rt tt nhộ cht khỏc tt nhộ cht khỏc em em C) NO2, SO2 D) Tt c cỏc cht trờn ỳng Nhn vo bt c õu ỳng Nhn vo bt c õu i tip tc li ca em i tip tc li . c t Sóng thần Cháy rừng Núi lửa phun trào Sóng thần Lũ l t 1. Ô nhiễm do các ch t khí thải ra t ho t động công nghi p và sinh ho t 2. Ô nhiễm do h a ch t bảo vệ thực v t và ch t độc h a h c 4 Ô nhiễm do các ch t thải rắn 5. Ô nhiễm do vi sinh v t gây bệnh 3. Ô nhiễm do các ch t phóng xạ Ô nhiễm không khí Phương tiện vận t i Cháy rừng Đun nấu trong gia đình Sản xu t công nghi p H nh. nghi p H nh 54. 1: M t số ho t động gây ô nhiễm không khí Kể t n các ch t trong thành phần không khí gây độc h i cho cơ thể sinh v t? Ngoài ra còn nhiều ch t khác em nhé Ngoài ra còn nhiều ch t khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide sinh 9 bài 54 ô nhiễm môi trường _Gv H.T.P Thảo, Slide sinh 9 bài 54 ô nhiễm môi trường _Gv H.T.P Thảo, Slide sinh 9 bài 54 ô nhiễm môi trường _Gv H.T.P Thảo, Quan sát các hình ảnh dưới đây. Em hãy đưa ra lời nhận xét về hiện trạng các môi trường một ở số nơi hiện nay của Việt Nam cũng như trên thế giới, Quan sát hình ảnh. Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, Sau khi biết tác hại của các chất khí thải độc hại đến sức khỏe của con người. Em sẽ hành động gì để góp phần tham gia tích cực trong việc giữ gìn bầu không khí trong lành, hạn chế ô nhiễm?, Xem đoạn phim sau. Bằng kiến thức của mình em hãy hoàn thiện nội dung sau bằng cách điền các từ, cụm từ còn thiếu về tác hại của các chất phóng xạ, Dựa vào kiến thức đã học và nội dung SGK. Em hãy hoàn thiện nội dung còn để trống trong đoạn văn sau đây

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn