588 Báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào 

18 336 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 17:02

588 Báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào  . hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản của công ty Xuất nhập khẩu VILEXIM . I . Hoạt động của công ty : VILEXIM tiến hành hoạt động kinh doanh xuất nhập. công ty đã đổi tên thành Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu với Lào , đến nay công ty còn thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp với các
- Xem thêm -

Xem thêm: 588 Báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào , 588 Báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào , 588 Báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào , . Hạn chế : . Nâng cao phơng pháp làm việc của một số phòng ban trong công ty . Thành lập phòng Marketing tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn