Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit

6 798 14
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 17:34

Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit . trình Bất phương trình hệ phương trình Mũ_ Logarit 1 KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Hàm số mũ  y=ax; TXĐ D=R  Bảng biến thi n a>1 0<a<1 x. alogbx=xlogba. IV. Phƣơng trình và bất phƣơng trình mũ logarit 1. Phƣơng trình mũ logarit a. Phương trình mũ: Đưa về cùng cơ số +0<a1: af(x)=ag(x) (1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit, Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit, Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn