239 Hình ảnh đất nước Hàn Quốc (Môi trường tự nhiên, Văn hóa Hàn Quốc dưới góc độ Marketing, môi trường kinh tế, hệ thống chính trị)

77 599 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 16:59

239 Hình ảnh đất nước Hàn Quốc (Môi trường tự nhiên, Văn hóa Hàn Quốc dưới góc độ Marketing, môi trường kinh tế, hệ thống chính trị) Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Hiện nay, ngành dệt may vẫn là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2007, ngành dệt may dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, vượt qua cả ngành dầu khí, đóng góp một phần rất lớn và tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Ngành dệt may đang có rất nhiều cơ hội để mở rộng phát triển. Trong đó, mặt hàng may mặc chiếm một tỷ lệ xuất khẩu rất lớn, là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của ngành dệt may. Công ty cổ phần May 10 là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu ở Việt Nam. Sản phẩm của Công ty không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn được biết đến rộng rãi trên thị trường nước ngoài. EU là một trong những thị trường đầy tiềm năng mà công ty đang hướng tới và chuẩn bị có sự thâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Vì vậy, công ty có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể quảng bá hình ảnh của công ty với các khách hàng EU. Chuyên ngành mà tôi đang được học rất phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần May 10 nên tôi đã lựa chọn công ty để thực tập. Sau một thời gian thực tập, tôi đã quyết định hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện Marketing xuất khẩu sang thị trường EU của công ty cổ phần May 10” Đề tài này rất mới mẻ bởi vì chủ đề Marketing rất khó thực hiện và có nhiều người quan tâm. Các đề tài khác mới chỉ đề cập đến hoạt động Marketing và tìm giải pháp chung cho nhiều thị trường. Còn đề tài này chỉ đi sâu nghiên cứu Marketing xuất khẩu trên thị trường EU. 1 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Đề tài này trước hết nhằm nghiên cứu tình hình Marketing xuất khẩu của công ty và những lợi ích mà Marketing mang lại. Thứ hai là, có thể đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện Marketing xuất khẩu của công ty, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề lý luận và thực tiễn Marketing xuất khẩu sang thị trường EU của công ty cổ phần May 10. Phạm vi nghiên cứu: thị trường EU và trong thời gian từ năm 2004 đến nay. 4. Kết cấu của đề tài Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Những lý luận cơ bản về Marketing xuất khẩu của doanh nghiệp. Chương II: Tình hình Marketing xuất khẩu sang thị trường EU của công ty cổ phần May 10. Chương III: Giải pháp hoàn thiện Marketing xuất khẩu sang thị trường EU của công ty. 2 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 CHƯƠNG I- NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP I- Khái quát về Marketing xuất khẩu 1. Marketing là gì? Khái niệm Marketing hiện nay không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Marketing đã trở thành một công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp muốn tồn tại và kinh doanh thành công, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ. Có thể hiểu, Marketing là một tiến trình mà doanh nghiệp thực hiện nhằm xác định các nhu cầu của khách hàng, xem xét khả năng đáp ứng của doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng được các nhu cầu, mong muốn đó của khách hàng. Các nhà làm Marketing tiến hành nghiên cứu thị trường để nắm bắt các thông tin về khách hàng như nhu cầu, thói quen tiêu dùng, quy mô dân số, thu nhập,… để từ đó sáng tạo ra các sản phẩm mà họ đang mong muốn. Khái niệm Marketing đã được áp dụng nhiều trên thế giới và hiệu quả mà nó mang lại là vô cùng to lớn. Có rất nhiều quan niệm về Marketing nhưng có thể chia làm hai quan niệm chính là quan niệm Marketing hiện đại và quan niệm Marketing truyền thống: Quan niệm truyền thống cho rằng Marketing chỉ bao gồm các hoạt động sản xuất, định hướng các sản phẩm từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng một cách tối ưu. Quan niệm hiện đại cho rằng Marketing là chức năng quản lý doanh nghiệp về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện ra nhu cầu, mong muốn của khách hàng đến việc sản xuất ra sản phẩm thực thụ tới tay người tiêu dùng cuối cùng một cách tối ưu. Như vậy hai quan niệm trên có sự khác biệt nhau đó là: quan niệm truyền thống cho rằng Marketing là các hoạt động cung cấp sản phẩm mà doanh nghiệp có đến người tiêu dùng sao cho có thể cung ứng được càng nhiều sản phẩm càng tốt. Ngược lại, quan niệm hiện đại cho rằng Marketing xuất phát từ khách hàng, doanh nghiệp sẽ cung cấp các sản phẩm mà khách hàng cần chứ không phải là thứ mà doanh nghiệp có. Vì vậy, nó bao gồm nhiều giai đoạn trong quá trình sản 3 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 xuất và tiêu dùng, chỉ dẫn các thông tin cần thiết để giúp doanh nghiệp lập kế hoạch, xây dựng các chiến lược và thoả mãn các nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Các chiến lược và kế hoạch Marketing đều phải phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp. Chức năng cơ bản của Marketing là tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. 2. Marketing xuất khẩu 2.1 Định nghĩa Marketing xuất khẩu là các hoạt động Marketing thông thường được áp dụng trong môi trường nước ngoài, nhằm giúp doanh nghiệp đưa hàng hoá xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. Các nhà làm Marketing của doanh nghiệp phải nghiên cứu môi trường chính trị, luật pháp, kinh tế, văn hoá xã hội,… của nước nhập khẩu để lên các kế hoạch, tìm biện pháp để thâm nhập thị trường và có những tác động tới hành vi tiêu dùng của khách hàng. Xu hướng hiện nay trên thế giới là toàn cầu hoá nền kinh tế. Các quốc gia ngày càng xích lại gần hơn về mặt thương mại, có những công ty quốc tế và công ty đa quốc gia chiếm lĩnh thị trường toàn cầu mà sản phẩm của các công ty này có thể trở thành sản phẩm nổi tiếng được cả thế giới biết đến như Cocacola, Unilever, P&G, Samsung, Nokia,… Mặt khác, ngày càng có nhiều công nghệ mới được phát minh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng về chủng loại sản phẩm và phương tiện trao đổi mua bán, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khách hàng được nhanh chóng thuận tiện hơn. Để chiếm lĩnh được thị trường nước ngoài thì các công ty này phải có sự đầu lớn vào công tác Marketing, có các chiến dịch quảng cáo, xúc tiến toàn cầu. Biện pháp này vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bản chất của Marketing xuất khẩu là thích ứng những thay đổi của các yếu tố môi trường bên ngoài với các chính sách Marketing hỗn hợp của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Vì vậy marketing xuất khẩu đòi hỏi phải có các chiến lược và kế hoạch cụ thể. Các yếu tố quyết định đến việc hoạch định kế hoạch Marketing của doanh nghiệp gồm: 4 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 Thứ nhất, nghiên cứu môi trường quốc tế để xác định các cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu của doanh nghiệp. Thông qua nghiên cứu thị trường doanh nghiệp có thể phát hiện ra các nhu cầu mong muốn của khách hàng và thiết lập các kế hoạch cung cấp sản phẩm, dịch vụ thoả mãn các nhu cầu đó. Mục tiêu của nghiên cứu thị trường là tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp đồng thời dự báo được các xu hướng vận động của thị trường. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu bao gồm nghiên cứu môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Các thông tin thu thập được trong quá trình phân tích, dự báo sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Thứ hai, xác định rõ các qui định về luật pháp của thị trường nước ngoài có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng thể hiện sự hiểu biết và chính sách phát triển của các quốc gia trong quan hệ thương mại quốc tế. Mỗi quốc gia sẽ có những chính sách khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu khác nhau, hàng rào đối với nhập khẩu của họ cũng rất khác nhau. Thứ ba, sự thay đổi của các yếu tố trong môi trường kinh doanh quốc tế. Các yếu tố này thay đổi theo từng quốc gia, từng khu vực địa lý, có sự khác biệt giữa các quốc gia. Vì vậy phân tích và dự báo xu hướng thay đổi của các yếu tố này có ảnh hưởng tới việc xây dựng các chính sách marketing hỗn hợp của doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa môi trường quốc tế và môi trường nội địa đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải có tổ chức riêng biệt để nghiên cứu Marketing xuất khẩu, coi đây như là một công cụ để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 2.2 Vai trò của marketing xuất khẩu Xuất khẩu là hoạt động cơ bản trong ngoại thương, mang lại nhiều giá trị cho mỗi quốc gia xuất khẩu. Chủ thể tham gia vào các quan hệ trao đổi buôn bán quốc tế rất đa dạng, bao gồm các công ty, doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, nhiều khu vực khác nhau. Xuất khẩu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường kinh tế, môi trường văn hoá, chính trị xã hội,…. Nhu cầu mong muốn của khách hàng 5 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 nước ngoài cũng rất khác biệt so với các khách hàng trong nước. Việc nắm bắt các nhu cầu khách hàng giúp doanh nghiệp xác định nên sản xuất các sản phẩm gì, sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Marketing xuất khẩu là hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp xác định được khách hàng của mình là ai? Nhu cầu mong muốn của họ là gì? Kì vọng của họ vào các sản phẩm đó là gì? Để trả lời các câu hỏi này các doanh nghiệp phải thực hiện các hoạt động nghiên cứu Marketing để tìm hiểu các thông tin cần thiết từ phía khách hàng, bằng nhiều phương tiện thu thập thông tin khác nhau, tổ chức sản xuất sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tổ chức phân phối sản phẩm từ trong nước ra nước ngoài. Marketing xuất khẩu là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng là người tiêu dùng ở các quốc gia khác. Marketing xuất khẩu đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, lấy khách hàng làm điều kiện tiên quyết cho mọi quyết định kinh doanh. 2.3 Mục tiêu của Marketing xuất khẩu Mỗi doanh nghiệp xuất khẩu đều đặt ra những mục tiêu chiến lược kinh doanh nhất định nhằm đưa các sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu là hoạt động tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển và hội nhập do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực và các tài nguyên thiên nhiên,… dẫn đến sự khác biệt về thế mạnh trong các lĩnh vực khác nhau của các quốc gia. Để tạo ra sự cân bằng trong quá trình sản xuất và tiêu dùng, các quốc gia phải tiến hành trao đổi các loại hàng hoá cho nhau. Tuy nhiên xuất khẩu không phải chỉ diễn ra các quốc gia có lợi thế về lĩnh vực này hay lĩnh vực khác mà ngay cả khi quốc gia đó không có lợi thế vẫn có thể thu được lợi ích khi tham gia vào các hoạt động xuất khẩu. Cơ sở lợi ích của hoạt động xuất khẩu được chứng minh qua lý thuyết so sánh tương đối. Theo lý thuyết này, nếu một quốc gia có hiệu quả thấp hơn so với các quốc gia khác trong việc sản xuất hầu hết các loại sản phẩm thì quốc gia đó vẫn có thể tham gia vào hoạt động xuất khẩu để tạo ra lợi ích cho mình bằng việc chuyên môn hoá vào sản xuất những hàng hoá mà việc sản xuất ra chúng là ít bất lợi nhất và trao 6 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 đổi với các quốc gia khác, đồng thời nhập khẩu loại hàng hoá không có lợi thế so sánh. Mục tiêu của Marketing xuất khẩu là tìm kiếm các khách hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu. Để xác định mục tiêu Marketing xuất khẩu, người ta thường đặt ra các câu hỏi sau: - Doanh nghiệp quyết định những thị trường nào cần thâm nhập? Nhóm khách hàng của họ là ai? - Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng cách nào? Làm thế nào để thu hút được khách hàng? - Mục tiêu về thị phần của doanh nghiệp là bao nhiêu? - Các quyết định về chương trình Marketing xuất khẩu như thế nào? II- Nội dung chủ yếu của Marketing xuất khẩu 1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường, lựa chọn đối tác 1.1 Nghiên cứu thị trường Môi trường kinh doanh của mỗi quốc gia có những sự khác biệt và thay đổi theo thời gian. Có những quốc gia ổn định về chính trị, về kinh tế nhưng cũng có những quốc gia bất ổn về an ninh chính trị, kinh tế kém phát triển. Việc tìm hiểu, phân tích môi trường bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp so sánh, lựa chọn được quốc gia, thị trường để tiến hành các hoạt động kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các quốc gia trong khu vực có tương đồng về văn hoá hoặc các quốc gia phương tây rất phát triển về kinh tế để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên căn cứ để có thể lựa chọn được thị trường kinh doanh phù hợp thì doanh nghiệp phải phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh bao gồm môi trường địa lý, kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hoá, công nghệ… Việc phân tích này phải toàn diện và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu một cách tổng quát thị trường nhằm xác định các thị trường tiềm năng phù hợp với mục tiêu và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm giảm bớt sự phân tán của doanh nghiệp trong việc quyết định lựa chọn thị trường kinh doanh xuất khẩu. Nội dung nghiên cứu cụ thể về thị trường bao gồm: nghiên cứu khách 7 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 hàng, nghiên cứu hàng hoá và xác định quy mô, đặc tính thị trường, đối thủ cạnh tranh. - Khách hàng là người quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Khách hàng thường có những nhu cầu và mong muốn rất đa dạng, phong phú cho nên việc nắm bắt và phát hiện ra các nhu cầu có khả năng thanh toán của khách hàng là rất quan trọng. Doanh nghiệp không thể tồn tại được nếu không biết khách hàng của mình là ai, họ như thế nào? Nhu cầu, mong muốn của họ là gì? Sản phẩm có hai đặc tính đó là: tính giá trị và tính giá trị sử dụng. Nếu thiếu một trong hai đặc tính đó thì không được gọi là sản phẩm. Vì vậy sản phẩm làm ra phải có người tiêu dùng. Mục tiêu của nghiên cứu khách hàng là hiểu biết về thói quen mua hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, lượng cầu, thị hiếu của khách hàng,…. - Nghiên cứu hàng hoá: là việc xác định các thuộc tính về sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu như tính năng sử dụng, chất lượng, mẫu mã, bao bì, đóng gói,… Thông qua nghiên cứu thị trường, phát hiện và nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người tiêu dùng mà doanh nghiệp xác định nên sản xuất những mặt hàng gì để đáp lại các nhu cầu đó. - Xác định quy mô thị trường: thị trường kinh doanh quốc tế có quy mô lớn hơn so với thị trường nội địa. Việc nghiên cứu quy mô thị trường giúp doanh nghiệp xác định được cung cầu tổng quát của thị trường, phần thị trường nào mà doanh nghiệp có thể tham gia cung ứng. Nghiên cứu thị trường để xác định tổng cầu, thị hiếu, các yếu tố quyết định hành vi tiêu dùng và phản ứng của khách hàng trước các nỗ lực Marketing của doanh nghiệp xuất khẩu. Thông tin thị trường có thể ở dạng sơ cấp hoặc thứ cấp. Phương pháp nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu tại bàn hoặc nghiên cứu tại hiện trường: Phương pháp nghiên cứu tại bàn tức là nghiên cứu tại văn phòng, thông qua các phương tiện truyền thông đặc biệt là thông qua internet để thu thập các thông tin sơ bộ về thị trường. 8 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường là phương pháp nghiên cứu trực tiếp bằng cách tiếp cận trực tiếp với thị trường, có thể kiểm chứng kết quả nghiên cứu sơ bộ và cung cấp nhiều thông tin chi tiết về thị trường. Kết quả nghiên cứu thị trường được tổng hợp lại và thông qua phân tích, xử lý các nhà làm Marketing sẽ lên kế hoạch và hoạch đinh các chiến lược Marketing phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình. 1.2 Lựa chọn thị trường xuất khẩu Sau khi doanh nghiệp có được những thông tin cần thiết về thị trường xuất khẩu thì bước tiếp theo là doanh nghiệp phải lựa chọn thị trường nào phù hợp với khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp nhất. Thị trường nước ngoài rất phức tạp và đa dạng cho nên cần phải phân đoạn thị trường để tìm ra thị trường mục tiêu. Phân đoạn thị trường là chia những người tiêu dùng thành từng nhóm có chung những yêu cầu giống nhau. Mục đích của phân đoạn thị trườngthống nhất các đoạn thị trường để tập trung nguồn lực, giúp doanh nghiệp hiểu rõ cơ cấu người tiêu dùng trên thị trường, tối đa hoá lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm. Phân đoạn thị trường có thể dựa vào các yếu tố là địa lý, tâm lý, hành vi người tiêu dùng, nhân khẩu học,… Mục tiêu của phân đoạn thị trường là lựa chọn phân khúc thị trường mà doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng trên đoạn thị trường đó hay chính là thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu là: tập trung những người tiêu dùng có cùng nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ, lượng cầu phù hợp với khả năng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo được mục tiêu về doanh số, lợi nhuận, thị trường đó có triển vọng phát triển, việc thâm nhập thị trường không quá khó khăn, rào cản gia nhập thị trường thấp. Trên cơ sở phân tích và đo lường các kết quả của từng phân đoạn thị trường, doanh nghiệp sẽ có ý tưởng kinh doanh phù hợp với thị trường mục tiêu. Nhờ xác định rõ khách hàng của mình là ai, nhu cầu, mong muốn của họ như thế nào, thói quen mua sắm và các yếu tố nào có thể tác động đến quyết định mua sắm của 9 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 người tiêu dùng nên doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực và xây dựng các kế hoạch để đạt được các mục tiêu về lợi nhuận. 1.3 Nghiên cứu bạn hàng Nghiên cứu bạn hàng là hoạt động nghiên cứu tìm hiểu về các nhà trung gian phân phối để tiến hành đưa sản phẩm ra thị trường. Các đối tác phải đảm bảo độ tin cậy cao thì mới có thể tiến tới hợp tác làm ăn kinh doanh. Đối tác càng có uy tín và thiện chí thì khả năng thực hiện hợp đồng càng cao và có thể thiết lập các quan hệ làm ăn lâu dài. Khi đánh giá đúng về đối tác, doanh nghiệp có thể xác định rõ các yêu cầu cần thoả thuận để đưa vào hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ của các bên. Căn cứ để lựa chọn đối tác là: Khả năng thanh toán: đối tác có tiềm lực về tài chính và khả năng thanh toán nhanh chóng thì càng thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm các chi phí đi lại và thu hồi vốn nhanh Chức năng, quyền hạn của đối tác: đối tác có quyền hạn và chức năng cao hơn của doanh nghiệp thì khả năng đàm phán và các ưu thế sẽ nghiêng về phía đối tác hơn. Trong kinh doanh, yếu tố giao dịch và đàm phán rất quan trọng. Doanh nghiệp cần xác định các lợi thế của mình trong các cuộc đàm phán để giành phần thắng lợi. Uy tín của đối tác trên thị trường: đây là tiêu chí quan trọng để quyết định hợp tác làm ăn. Đối tác có uy tín trên thị trường chứng tỏ họ được nhiều nhà sản xuất tin tưởng và hợp tác. Doanh nghiệp có thể lựa chọn những đối tác đã có uy tín và kinh nghiệm trên thị trường để đảm bảo làm ăn lâu dài. Tinh thần thiện chí: doanh nghiệp phải xem xét thái độ của đối tác có sẵn sàng liên kết, hợp tác hay không. Vì như vậy hai bên sẽ dễ dàng trao đổi và thảo luận các vấn đề mà cả hai cùng có lợi, giảm bớt các tranh chấp, tiết kiệm thời gian và chi phí. 2. Xây dựng chiến lược marketing xuất khẩu 2.1 Xây dựng chiến lược Marketing xuất khẩu 10 [...]... của thị trường Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao thường chi tiêu nhiều cho việc mua sắm hàng hóa Họ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an toàn sức khỏe và môi trường - Yếu tố chính trị luật pháp: Các doanh nghiệp xuất khẩu thường quan tâm tới yếu tố luật pháp chính trị của một quốc gia bởi vì luật pháp có tác động trực tiếp tới các chính sách xuất nhập khẩu của quốc gia đó Hệ thống luật... đế quốc Mỹ, giành lại độc lập và thống nhất đất nước Mùa xuân năm 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất Cả nước cùng chung tay xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Xí nghiệp may 10 cũng chuyển sang một bước ngoặt mới, làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chuyên sản xuất, gia công hàng xuất khẩu Thị trường chủ yếu là các nước. .. có ổn định mới tạo ra môi trường đầu thuận lợi, tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và lành mạnh - Yếu tố văn hóa: Văn hóa thể hiện hành vi tiêu dùng và thói quen mua sắm của người tiêu dùng Ở mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ lại có những phong tục tập quán khác nhau Việc tìm hiểu các phong tục tập quán này giúp các nhà làm Marketing hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng và có thể cung ứng... vào thị trường EU cần tìm hiểu rõ các quy định luật pháp này để tránh tình trạng hàng hóa bị nghiêm cấm nhập khẩu vào EU 20 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng Thị Mai – TMQT46 + Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của EU là các quy định về chất lượng sản phẩm Có ba hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chính mà EU đặt ra đó là: tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, hệ thống tiêu chuẩn môi trường ISO 14001 và hệ thống tiêu... hoạt động kinh doanh Từ đó, doanh nghiệp sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm phát huy những mặt được và điều chỉnh những mặt còn hạn chế III-Nhân tố ảnh hưởng tới marketing xuất khẩu 1 Các nhân tố khách quan - Yếu tố kinh tế: Kinh tế của nước nhập khẩu có ảnh hưởng tới các quyết định của các nhà làm Marketing Nếu quốc gia có nền kinh tế ổn định thì mức độ rủi ro đầu sẽ thấp hơn so với các quốc. .. bậc về thị trường hàng hoá, không chỉ giới hạn trong nước mà đã mở rộng ra thị trường nước ngoài Có thể nói may 10 là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu sớm nhất ở nước ta Qua đó chúng ta có thể thấy May 10 là một doanh nghiệp có kinh nghiệm về thị trường quốc tế Năm 1990, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, xí nghiệp may 10 đứng trước nguy cơ bị tan rã do mất thị trường Đây... toán kinh doanh của hai công ty này được tiến hành một cách độc lập với công ty mẹ Công ty có ba phân xưởng phụ trợ là: phân xưởng thêu, in, giặt; phân xưởng cơ điện và phân xưởng bao bì 3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp May10 là sản xuất các sản phẩm may mặc với thị trường tiêu thụ khắp cả nước và cả thị trường nước ngoài Hàng hoá đưa ra thị trường. .. đào tạo đội ngũ lao động lành nghề và đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao Chính vì vậy, công ty đã thành lập một trường học riêng để đào tạo nhân viên cho chính công ty Do đó các lao động trong công ty đều là những người có tay nghề cao, đã được đào tạo bài bản, đảm bảo chất lượng Công ty còn thường xuyên mở các lớp đào tạo tại doanh nghiệp và gửi đi học ở nước ngoài về quản lý kinh tế, an toàn lao động... các chất gây hại tới môi trường và sức khoẻ của con người + Quy định về trách nhiệm xã hội: EU sử dụng hệ thống tiêu chuẩn xã hội SA 8000 của Tổ chức quốc tế về trách nhiệm xã hội SAI Hệ thống này đưa ra các tiêu chuẩn về điều kịên làm việc và quyền lợi của người lao động nhằm đảm bảo các giá trị đạo đức của nguồn hàng và dịch vụ Các khách hàng EU có những yêu cầu chung đối với hàng hoá nhập khẩu dựa... thị trường -Yếu tố cung cầu: Cung cầu của thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyết định số lượng sản phẩm bán ra thị trường, quyết định giá cả và chất lượng sản phẩm - Yếu tố dân số: Dân số thể hiện quy mô của thị trường Quốc gia có dân số đông thường được ưu tiên để doanh nghiệp lựa chọn thị trường kinh doanh vì thị trường tiêu thụ lớn Dân số tác động đến việc định dạng thị trường . chọn được thị trường kinh doanh phù hợp thì doanh nghiệp phải phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh bao gồm môi trường địa lý, kinh tế, chính trị,. phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường kinh tế, môi trường văn hoá, chính trị xã hội,…. Nhu cầu mong muốn của khách hàng 5 Chuyên đề tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 239 Hình ảnh đất nước Hàn Quốc (Môi trường tự nhiên, Văn hóa Hàn Quốc dưới góc độ Marketing, môi trường kinh tế, hệ thống chính trị), 239 Hình ảnh đất nước Hàn Quốc (Môi trường tự nhiên, Văn hóa Hàn Quốc dưới góc độ Marketing, môi trường kinh tế, hệ thống chính trị), 239 Hình ảnh đất nước Hàn Quốc (Môi trường tự nhiên, Văn hóa Hàn Quốc dưới góc độ Marketing, môi trường kinh tế, hệ thống chính trị), Sự cần thiết của đề tài: Mục đích nghiên cứu của đề tài Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Vai trò của marketing xuất khẩu, Lựa chọn thị trường xuất khẩu Nghiên cứu bạn hàng, Chính sách phân phối Chính sách khuyếch trương, Đánh giá và điều chỉnh, Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Đặc điểm các nguồn lực của công ty, Chính sách phân phối, Triển khai chiến lược giá, Nguyên nhân khách quan, Đối với công tác tổ chức của Ban Marketing, Giải pháp về sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay